Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
 • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Satın alma yönetimi nedir?

Satın alma yönetimi kaynaktan ödemeye kadar olan süreç olarak da adlandırılır. Resmi sözleşmelere ilişkin anlaşmalarının değerlendirilmesi, seçimi ve oluşturulmasının yanı sıra şirketin devam eden tedarikçi ilişkilerinin yönetilmesini kapsar.

Satın alma birbiriyle ilişkili birçok faaliyeti kapsayan karmaşık bir disiplindir. Satın alma yönetimi süreci, mal ve hizmetlerin işletme bağlamında satın alınmasını içerir ve ödeme için tedarikçi faturalarının işlenmesine yardımcı olacak destekleyici belgeler sağlayarak kaynak-ödeme döngüsünü tamamlamak için ödenecek hesaplarla bütünleşir.

 

Bulut tabanlı satın alma çözümünün temel işlevi

Giderek daha karmaşık ve dinamik hale gelen bir pazarda, şirketler satın alma süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak çevik araçlara ihtiyaç duyuyor. Stratejik satın alma departmanları tedarikçi yönetimi, kaynak kullanma, sözleşme yönetimi ve proaktif risk yönetimini satın almadan ödemeye kadarki sürece yönelik işlem becerileriyle birleştiren entegre ürün setlerini giderek daha fazla benimsiyor.

Eksiksiz bir satın alma çözümü sayesinde şirketler karar alırken kritik bilgilerden yararlanarak, kaynaktan ödemeye kadar olan yaşam döngüsü boyunca süregelen faaliyetleri proaktif olarak yönetebilirler. Entegre, bulut tabanlı bir satın alma yönetim çözümü aşağıdakilerden oluşur:

 • Harcamalar üzerindeki etkiyi artırma—Satın alma departmanları hala resmi süreç ve politikaların dışında gerçekleşen satın alma işlemleriyle mücadele etmektedir. Satın alma çözümleri, çalışanların ihtiyaç duydukları şeyleri bulmasını kolaylaştırıp satın alımları yetkili tedarikçilere yönlendirerek politikalara uygun satın alımları zorunlu kılar. Bu sistemler, isteklerin doğru şekilde onaylandığından emin olmak için denetlenebilir satın alma siparişi iş akışları ile kurumsal harcama yönetimi politikalarının ve kontrollerin uygulanmasını da sağlar.
 • Verimliliği artırın ve kaynaktan hesaplaşmaya kadarki satın alma süreçlerini otomatikleştirin—Elverişsiz süreçler, satın alma departmanlarının şirkete daha stratejik değer sağlamasını önler. Satın alma yönetim çözümleri, geleneksel manuel süreçleri standartlaştırır, kolaylaştırır ve otomatikleştirir. Sonuç olarak, satın alma onayları kolayca yönetilir ve kaynaklar daha stratejik faaliyetler için serbest bırakılır.
 • Tedarikçi yönetimini iyileştirin—Potansiyel bir tedarikçinin sunduğu olanakları, sürdürülebilirliğini ve şirketin davranış kurallarına uygunluğunu belirlemek ve değerlendirmek çok önemlidir. Bir tedarikçinin yeterlilikleri sona erdiğinde ya da tedarikçinin yeterliliklerini, sunduğu olanakları etkileyebilecek ve risk profillerini değiştirebilecek yeni bilgiler mevcut olduğunda uyarılar satın alma uzmanlarına bilgi verir.
 • Sözleşme yaşam döngüsünü standartlaştırın—İhaleler sırasında, sözleşmeyi gözden geçirenler riskleri vurgulamak, gerekli değişiklikleri yapmak ve anlaşmayı tamamlamadan önce gerekli onayları almak için standart dilden sapmaları hızla belirleyebilirler. Uyarılar, zamanında yenileme sağlamak ve gecikmeleri en aza indirmek için süresi dolmuş sözleşmeleri kullanıcılara bildirir.

Modern, Bulut Tabanlı Bir Satın Alma Çözümünün Avantajları

Teknolojideki gelişmeler, tedarik piyasalarında dönüşüm yaratarak, müşterilerin satın alma modellerini değiştirerek ve tedarik zincirini daha karmaşık hâle getirerek geleneksel iş uygulamalarını dönüştürüyor. Satın alma departmanları, buna karşılık satın alma ile ilgili tüm faaliyetlerde daha stratejik bir rol üstlenmelidir. Göreve uygun çözümlere ihtiyaçları var.

Buluta geçiş yaparak satın alma yönetim sistemleri gömülü mobil, sosyal ve analitik beceriler ve daha zengin, tüketici ürünlerine benzeri bir kullanıcı deneyimiyle satın almadan ödemeye kadarki süreçleri dijitalleştiriyor. Yerleşik iş birliği, gömülü analitik ve daha sezgisel bir kullanıcı deneyimi gibi modern teknolojilerle şirketler, çalışanların harcamalarını kontrol etmek, tedarikçi riskini azaltmak ve maliyet tasarruflarını artırmak için daha etkili bir satın alma sistemi kurabilir.

 • Mobil iş gücü için destek—Günümüzde çalışanlar ve yöneticiler işlerini yapmak için mobil cihazlar kullanıyor. Modern bulut satın alma çözümleri süreçleri kolaylaştırmak, gecikmeyi azaltmak ve onayları daha hızlı almak için bu aygıtlardan yararlanmanızı sağlar.
 • Verimli iş birliği—Kaynaktan hesaplaşmaya kadarki sürecin tamamı boyunca tam görünürlük elde edin, tedarikçilerinizle elektronik ortamda belge ve mesaj alışverişi yapın. Entegre satın alma süreçleri, gerçek zamanlı belge yazmayı, incelemeyi ve onayları kolaylaştırır. Gömülü sosyal iş birliği ekiplerin atanmış görevleri daha hızlı ve daha etkili bir şekilde tamamlamasını sağlar.
 • Gömülü analitik—Bilgileri net bir şekilde sunan ve eyleme dönüştürülebilir içeriği vurgulayan kullanıcı dostu gösterge panelleriyle üretkenliği artırın. Bilgi ekrancığı adı verilen etkileşimli, rol tabanlı konteynerler, kullanıcıların temel bilgileri hızla görselleştirmelerine, ilgili ayrıntıları gözden geçirmelerine ve harekete geçmelerine yardımcı olur. İşlem uygulama yazılımları, gömülü analitikten bağlam içinde yararlanır. Böylece kullanıcılar bir iş sürecindeki sonraki adımlara hızla karar verebilirler.
 • Sezgisel kullanıcı deneyimi—Tüketici ürünlerine benzeyen bir kullanıcı deneyimi, satın alma yönetimi politikalarına uygunluğu zorunlu kılar ve çalışanların ihtiyaç duydukları şeyleri bulmalarını kolaylaştırır. Kullanıcılar daha fazla katma değerli görevlere odaklanabildiği için üretkenlik artar.

Bulut Tabanlı Satın Alma Çözümünün Temel İşlevi

Stratejik satın alma departmanları, tedarikçi yönetimi, dış kaynak, sözleşme yönetimi ve proaktif risk yönetimini satın almadan ödemeye kadarki sürece yönelik işlem becerileriyle birleştiren entegre ürün setleri talep ediyor. Eksiksiz bir satın alma çözümü sayesinde şirketler karar alırken kritik bilgilerden yararlanarak, kaynaktan hesaplaşmaya kadarki yaşam döngüsü boyunca süregelen faaliyetleri proaktif olarak yönetebilirler. Entegre, bulut tabanlı bir satın alma yönetim çözümü aşağıdakilerden oluşur:

 • Tedarikçi Yönetimi—Stratejik satın alımlar, ihaleleri başlatmadan önce tedarikçilerin niteliklerini belirlemekle başlar. Tedarikçilerin şirket politikalarına uymasını sağlamak için tedarikçi verilerinin toplanmasını ve izlenmesini kolaylaştırın. İç ve dış anketlerin yanında self servis profiller aracılığıyla tedarikçilerin önemli kalifikasyon bilgilerini toplayın. Tedarikçi kalifikasyonlarını, risk faktörlerini ve politikaya uygunluğu değerlendirerek en iyi tedarikçileri seçin. İhale belgelerini planlar ve oluştururken daha etkin iş birliği yapmak ve iş eşgüdümü sağlamak için gömülü sosyal medyayı kullanın. Tedarikçi yönetimini, olanakları veya risk faktörlerini etkileyebilecek yeni bilgiler mevcut olduğunda uyarılar alın. Tedarikçiler ve dış kaynak ekipleri, mevcut ve gelecekteki dış kaynak bulma faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirilen işlemlerde gerçek zamanlı tam görünürlük elde eder.
 • Dış Kaynak Bulma—Tedarikçi tekliflerini manuel olarak derlemek ve karşılaştırmak zaman alıcı ve verimsiz olabilir. Daha akıllı ihale ve tedarikçi seçimi, somut sonuçlara ulaşmak için en iyi uygulamalardan yararlanır. Gömülü sosyal iş birliği, daha etkili müzakere belgeleri oluşturma çabalarını bir araya getirmeyi kolaylaştırır. Ödül analizi araçları, tedarikçi tekliflerini fiyat, kalite ve değer gibi önceden belirlenmiş faktörlere göre hızla değerlendirmenize olanak tanır ve işletmenize özgü iş gereksinimlerine dayalı olarak mümkün olan en iyi ödüle ulaşmanızı sağlar.
 • Sözleşme Yönetimi—Etkili sözleşme yönetimi kritik önemdedir. Sözleşme oluşturma, önceden onaylanmış sözleşme maddesi kütüphanelerini, standartlaştırılmış şablonları ve gömülü sosyal iş birliğini kullanan kılavuzlu yazma ile kolaylaştırılır. Tam izleme ve denetim geçmişi sunan güvenli, aranabilir bir sözleşme deposu, kullanıcıların ihtiyaç duydukları unsurları hızla bulmalarını sağlar. Otomatik yenileme yönetimi becerileri, süresi dolan sözleşmelerin satın alma uzmanlarına erkenden bildirilmesini sağlar. Analitik, sözleşmelerin tanımlanmış standartlardan sapmalarını belirler. Denetlenebilir iş akışları belge onaylarını zorunlu kılar.
 • İstek—Satın almadan ödemeye kadarki döngüde satın alma uygun şekilde düzenlenmediğinde anlaşmalı tasarruflar hızla kaybedilir. Modern bir çözüm, bu tasarrufların işletme politikaları, kontroller ve onaylar yoluyla gerçekleştirilmesini sağlar. Çalışanlara tüketici ürünlerine benzeyen bir satın alma deneyimi sağlayarak sözleşme dışı harcamaları azaltın. Güçlü arama becerileri, akıllı formlar, alışveriş listeleri ve kişiselleştirilmiş satın alma deneyimleri, fiyatlandırma ve koşulların tedarikçi kataloglarının yanı sıra harcamaları kontrol etmek ve maliyetleri azaltmak için tasarlanmış yapılandırılabilir onay iş akışları aracılığıyla otomatik olarak zorunlu kılınmasını sağlar.
 • ÖdemeTedarikçi faturalarını işleme genellikle manuel, hataya açık ve zaman alıcıdır. Eksiksiz bir kaynaktan hesaplaşmaya kadarki süreç çözümü, bu kritik işlevi kolaylaştırır ve otomatikleştirir, erken ödeme indirimlerinden yararlanmanıza ve maliyetleri kontrol altında tutmanıza yardımcı olur. Bu işlev; elektronik iletim, tedarikçilerden "PO çevirme" ve optik fatura taraması sağlayan sağlam bir ödeme yönetim sistemi içerir. Harcama kalemi düzeyinde fatura doğrulama, daha hızlı işleme için tümüyle otomatiktir. İstisnalar, çözüm sürelerini hızlandırmak için belge paylaşımı ve sosyal iş birliği yoluyla yönetilir.
 • Satın alma—Satınalma siparişi oluşturma gibi, satın almadan ödemeye kadar olan sürecin rutin işlemlerinin otomatikleştirilmesi, yeni tasarruf fırsatları bulmanız için size olanak sağlar. Anlaşmalı fiyatlandırmayı ve politikaya uyumu zorunlu kılarken süreci kolaylaştırın. Manuel müdahale olmadan onaylanan isteklerden satın alma siparişleri oluşturun. Satın alma uzmanlarınıza istisnalar, durum ve gereken eylemler hakkında içgörü verin. Gömülü sosyal araçları kullanarak tedarikçilerinizle iletişim kurun.

Oracle Procurement Cloud

Oracle Procurement Cloud, satın alma iş süreçlerini modernize eder, böylece tedarikçileri ve faaliyetleri kaynaktan hesaplaşmaya kadarki döngü boyunca proaktif bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu eksiksiz, entegre ve bulut tabanlı çözüm, kurumunuzun tüm alanlarına hızlı ve uyumlu satın alma hizmetleri sağlamak üzere satın alma departmanınızı dönüştürmenize olanak tanır.

Gömülü analitik, sosyal iş birliği ve mobil cihazlar gibi dijital özelliklerin kullanıldığı Oracle Procurement Cloud, tedarikçi riskini azaltmanıza, daha etkin bir şekilde dış kaynak bulmanıza, harcamalarınızı kontrol altında tutmanıza ve kurumunuzun kâr marjlarını iyileştirmenize olanak tanır.

Kolay Sezgisel uygulama yazılımları kullanıcıların hızla benimsemesini sağlar
Verimli Kolaylaştırılmış süreçler daha fazla üretkenlik sağlar
Maliyet tasarrufları Tasarrufları artırın ve maliyetleri kontrol altında tutun
Bağlantılı Dahili ekiplerle ve tedarikçilerinizle sorunsuzca işbirliği yapın
Kullanımı kolay Tüketici ürünleri benzeri kullanıcı deneyimi benimsenmesini sağlar