Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
  • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Satın alma yönetimi nedir?

Satın alma yönetimi kaynaktan ödemeye kadar olan süreç olarak da adlandırılır. Resmi sözleşmelere ilişkin anlaşmalarının değerlendirilmesi, seçimi ve oluşturulmasının yanı sıra şirketin devam eden tedarikçi ilişkilerinin yönetilmesini kapsar.

Satın alma birbiriyle ilişkili birçok faaliyeti kapsayan karmaşık bir disiplindir. Satın alma yönetimi süreci, mal ve hizmetlerin işletme bağlamında satın alınmasını içerir ve ödeme için tedarikçi faturalarının işlenmesine yardımcı olacak destekleyici belgeler sağlayarak kaynak-ödeme döngüsünü tamamlamak için ödenecek hesaplarla bütünleşir.

 

Bulut tabanlı satın alma çözümünün temel işlevi

Giderek daha karmaşık ve dinamik hale gelen bir pazarda, şirketler satın alma süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olacak çevik araçlara ihtiyaç duyuyor. Stratejik satın alma departmanları tedarikçi yönetimi, kaynak kullanma, sözleşme yönetimi ve proaktif risk yönetimini satın almadan ödemeye kadarki sürece yönelik işlem becerileriyle birleştiren entegre ürün setlerini giderek daha fazla benimsiyor.

Eksiksiz bir satın alma çözümü sayesinde şirketler karar alırken kritik bilgilerden yararlanarak, kaynaktan ödemeye kadar olan yaşam döngüsü boyunca süregelen faaliyetleri proaktif olarak yönetebilirler. Entegre, bulut tabanlı bir satın alma yönetim çözümü aşağıdakilerden oluşur:

Tedarikçi yönetimi

Stratejik satın alımlar, ihaleleri başlatmadan önce tedarikçileri tanımlamak ve niteliklerini belirlemekle başlar. Tedarikçilerin işletmenin politikalarına uymasını sağlamak için tedarikçi verilerinin toplanmasını, değerlendirilmesini ve izlenmesini içerir. Satın alma yönetimi yazılımı sayesinde iç ve dış anketlerin yanında self servis profiller aracılığıyla tedarikçilerin önemli nitelik bilgilerini toplayabilirsiniz. Tedarikçi niteliklerini, risk faktörlerini ve politika uyumluluğunu değerlendirerek en iyi tedarikçileri seçin.

Bulut tabanlı bir çözüm, satın alma ekiplerinin tedarikçi ilişkilerini proaktif olarak yönetmesine olanak tanır. İhale belgelerini planlar ve oluştururken daha etkin iş birliği yapmak ve iş eşgüdümü sağlamak için gömülü sosyal mesajlaşmayı kullanın. Tedarikçi yönetimini, olanakları veya risk faktörlerini etkileyebilecek yeni bilgiler mevcut olduğunda uyarılar alın. Tedarikçiler ve satın alma ekipleri, mevcut ve gelecekteki dış kaynak bulma faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirilen işlemlerde gerçek zamanlı görünürlük elde eder.

İhale Yönetimi

Gereksinimleri tanımlamak ve tedarikçi tekliflerini elle derleyip karşılaştırmak zaman alabilir ve bu, hataya oldukça açık bir süreçtir. Önemli satın alımları geciktirmesi de mümkündür.

Daha akıllı belge hazırlama, ihale etkileşimleri ve tedarikçi seçimi süreçleri, karlılığınıza yansıyacak sonuçlara ulaşmak için ihaleler konusunda en iyi uygulamalardan yararlanır. Gömülü sosyal iş birliği, ekiplerin çabalarını bir araya getirerek daha etkili ihale belgeleri oluşturmayı kolaylaştırır. Ödül analizi araçları, tedarikçi tekliflerini fiyat, kalite ve değer gibi önceden belirlenmiş faktörlere göre hızla değerlendirmenize olanak tanır ve işletmenize özgü iş gereksinimlerine dayalı olarak mümkün olan en iyi ödül kararına ulaşmanızı sağlar.

Sözleşme yönetimi

Etkili satın alma sözleşmesi yönetimi kritik öneme sahiptir. Süreci elle yürütmek uzun zaman alabilir. Ancak modern bir satın alma yönetimi sistemi sayesinde sözleşme oluşturma süreci, önceden onaylanmış madde kitaplıkları, standart hale getirilmiş şablonlar ve yerleşik sosyal iş birliğini kullanan kılavuzlu yazma özelliği ile kolaylaştırılabilir.

Sözleşme yönetimi sürecini standart ve otomatik hale getirmek, kaliteli sözleşmeleri daha hızlı oluşturmanıza yardımcı olur. Maliyetleri kontrol ederken sözleşmeleriniz üzerinde tam görünürlük elde edebilirsiniz. Analitik, teklif edilen sözleşme dilinin tanımlanmış standartlardan sapmalarını belirler. Denetlenebilir iş akışları belge onaylarını zorunlu kılar. Tam izleme ve denetim geçmişi sunan güvenli, aranabilir bir sözleşme deposu, kullanıcıların ihtiyaç duydukları unsurları hızla bulmalarını sağlar. Otomatik yenileme yönetimi olanakları, süresi dolan sözleşmelerin satın alma ekiplerine erken bildirilmesini sağlar. Böylece gerekli önlemleri proaktif olarak alabilir ve muhtemel risklerden kaçınabilirler.

Talep

Satın almadan ödemeye kadarki döngüde satın alma uygun şekilde yönetilmediğinde anlaşmalı tasarruflar hızla kaybedilir. Modern satın alma yönetimi yazılımı, müzakere edilen tasarrufların işletme politikaları, kontroller ve onaylar yoluyla hayata geçirilmesini sağlar.

Çalışanlara self servis, tüketiciye benzer bir satın alma deneyimi sunarak sözleşme dışı harcamalar azaltılabilir. Kullanıcı dostu bir deneyimle çalışanlar, ürün veya servislere kolayca ve hızla göz atıp alışveriş yapabilir. Çok az eğitim gerekir veya hiç eğitim gerekmez. Güçlü arama becerileri, akıllı formlar, alışveriş listeleri ve kişiselleştirilmiş satın alma deneyimleri, fiyatlandırma ve koşulların tedarikçi kataloglarının yanı sıra harcamaları kontrol etmek ve maliyetleri azaltmak için tasarlanmış yapılandırılabilir onay iş akışları aracılığıyla otomatik olarak zorunlu kılınmasını sağlar.

Satın alma

Satın alma siparişi oluşturma gibi, satın almadan ödemeye kadar olan sürecin rutin işlemlerinin otomatik hale getirilmesi, yeni tasarruf fırsatları bulmanız için size olanak sağlar. Bulut tabanlı bir tedarik yönetim sistemiyle, müzakere edilmiş fiyatları uygularken ve politika uyumluluğunu sağlarken süreci kolaylaştırmanız da mümkündür. Elle müdahale olmadan onaylanan taleplerden satın alma siparişleri oluşturun. Satın alma ekiplerinize istisnalar, durum ve gereken eylemler hakkında içgörü verin. Gömülü sosyal araçları kullanarak tedarikçilerinizle iletişim kurun.

Borç hesapları

Tedarikçi faturalarını işleme genellikle elle yürütülür, hataya açık ve zaman alıcıdır. Eksiksiz bir kaynaktan ödemeye kadar çözüm, bu kritik işlevi kolaylaştırır ve otomatik hale getirir. Entegre satın alma yönetim sisteminde erken ödeme indirimlerinden faydalanmanızı ve işçilik maliyetlerini azaltmanızı sağlar. Bu, tedarikçilerden faturaların elektronik olarak iletilmesini ve optik tarama, makine öğrenimi ve otomatik satın alma siparişi eşleştirmesi yardımıyla daha hızlı işleme sağlayan sağlam bir ödeme yönetimi sistemini içerir. Harcama kalemi düzeyinde fatura doğrulama, daha hızlı işleme için tümüyle otomatiktir. İstisnalar, çözüm sürelerini hızlandırmak için uyarılar ve belge paylaşımlı sosyal iş birliği yoluyla yönetilir.

Tedarikçi yönetimini daha iyi hale getirin. Maliyetleri yönetin. Politikalara uygunluğu zorunlu kılın.

Şirketler, kaynaktan ödemeye kadarki süreci kolaylaştırıp otomatik hale getirmek için satın alma yönetimi çözümlerine yatırım yapıyor. Satın alma yönetimi yazılımı, tedarikçilerle müzakere edilen satın alma anlaşmaları yoluyla tasarrufları artırarak maliyetlerin yönetilmesinde önemli bir rol oynar. Giderler, satın alma politikalarını da zorunlu hale getiren uygulamalar aracılığıyla satın almaların onaylı tedarikçilere yönlendirilmesiyle yönetilir. Kaynaktan ödemeye kadarki süreç çözümleri, iç süreçleri kolaylaştırıp daha etkili tedarikçi yönetimi ve sözleşmeler yoluyla riski azaltarak satın alma verimliliğini de artırır.

Satın alma yönetimi sistemleri, satın alma süreçlerini otomatik hale getirip optimize ederek aşağıdaki avantajları sağlar:

Maliyet tasarruflarını artırma

Maliyet tasarrufları, potansiyel tedarikçileri belirleyip değerlendirme ve onlarla mal ve servis satın almak için pazarlık yapma sürecini ifade eden kaynak bulma ile başlar. Bu faaliyetler, şirketin rekabetçi fiyatlar ve en iyi değeri elde etmesini sağlar. Pek çok şirket için ihaleler, birkaç tedarikçinin şirketin işleri için rekabet ettiği bir teklif süreci ile yürütülür. Maliyet tasarrufunun tek faktör olduğunu söylemek fazlasıyla basite indirgemek olsa da, satın alma departmanlarının başarı kriterlerinin en başında yer alır. Bir tedarikçi seçilip bir sözleşme imzalandığında, belirli bir ürün veya servis için onaylanmış tedarikçi haline gelir. Şirketler, politikalarla uyumlu harcamaları zorunlu kılarak maliyet tasarruflarını en üst düzeye çıkarıp karlılığı artırabilir.

Harcamalar üzerindeki etkinizi artırma

Birçok kurum, rekabetçi fiyatlar sağlamak üzere sözleşme imzalamamış tedarikçilerle, oturmuş süreçlerin dışında gerçekleşen satın alımlarla hala uğraşıyor. Bunlara genellikle "rastgele" veya sözleşme dışı harcama denir. Satın alma yönetimi çözümleri, onaylı tedarikçilerden politikalarla uyumlu satın almayı zorunlu kılarak bu faaliyeti kontrol altında tutmak tasarlanmıştır.

Hem teşvik hem de caydırıcılık sunan satın alma sistemleri ile politikalarla uyumlu satın alma süreci, birden çok katman ile yönetilir. Öncelikle, tüketicilere sunulana benzeyen bir satın alma deneyimi sağlarlar. Bu, çalışanların ihtiyaç duyduklarını bulmalarını ve satın alımlarını yalnızca onaylı tedarikçilerden yapmalarını kolay hale getirir. Ürün veya servisler, kullanıcı dostu bir satın alma arayüzünde görüntülenir. Bu sistemler, satın alımların politikalarla uyumlu olmasını sağlamak ve maliyet tasarruflarını artırmak için iş akışlarından ve yönetim onaylarından oluşan yapılandırılabilir harcama yönetimi politikalar, kuralları ve kontrolleri de kullanır.

Verimliliği artırın ve tedarik süreçlerini otomatik hale getirin

Hantal, elle yürütülen süreçler, satın alma ekiplerinin daha fazla stratejik değer sağlamasına engel olur. Verimsiz satın alma süreçleri, belgelerin kaybolmasına, kontrolsüz harcamalara ve indirim fırsatlarının kaçırılmasına neden olabilir.

Satın alma yönetimi çözümleri, genellikle elle yürütülen, kağıt tabanlı süreçleri standart hale getirir, kolaylaştırır ve otomatikleştirir. Bunların daha az emekle tamamlanmasını sağlar. Şirketler daha iyi sözleşmeleri daha hızlı oluşturabilir, müzakere edilmiş sözleşmelerden maksimum değer elde edilmesini sağlayabilir. Satın alma yönetimi sürecinin tamamında verimlilik artar: tedarikçilerin niteliklerinin belirlenmesi, ihalelerin hızlandırılması, sözleşme hazırlama ve satın alma faaliyetlerini izleme. Sonuç olarak, satın alma talepleri daha hızlı onaylanır ve tedarikçi faturaları daha hızlı işlenerek ödenir. Değerli kaynaklar serbest kalarak, tedarikçileri yönetmek, daha uygun fiyatlar için pazarlık yapmak ve yeni tedarik kaynakları araştırmak gibi daha stratejik faaliyetlere odaklanabilir.

Tedarikçi yönetimini daha iyi hale getirme

Tedarikçiler, şirketinizin ihtiyaç duyduğu ürün veya servisleri sağlayan kritik iş ortaklarıdır. Potansiyel bir tedarikçinin iş ortağı olarak uygun olup olmadığının belirlenmesi çok önemlidir. Satın alma yönetimi yazılımı, finansal sürdürülebilirlik, şirketin iş etiği kurallarına uygunluk ve iş ortağı niteliğine sahip olmalarını etkileyen diğer kritik faktörleri değerlendirme sürecini kolaylaştırır.

Uygun niteliklere sahip olduğu belirlendikten sonra sistem, bir tedarikçinin niteliklerinin süresi dolduğunda satın alma profesyonellerini harekete geçirmek gibi işlemlerle süregelen tedarikçi ilişkilerinin yönetilmesine yardımcı olur. Sistem ayrıca, bir tedarikçinin niteliklerini ve sunduğu olanakları olumsuz yönde etkileyebilecek ve risk profillerini değiştirebilecek yeni bilgiler ortaya çıktığında kullanıcıları bilgilendirir.

Sözleşme yaşam döngüsünü standartlaştırma ve kolaylaştırma

Satın alma sözleşmeleri, kaynak bulma sürecini tamamlar. Bir şirket ile tedarikçileri arasındaki iş ilişkisini, sorumlulukları, fiyatları resmi hale getirir ve anlaşmazlıkları ele alma koşullarını tanımlar. Modern bir satın alma yönetimi sistemi, sözleşmelere ilişkin görünürlük elde etmek, döngü sürelerini kısaltmak ve politikalarla uyumluluğu yönetmek için sözleşme yönetimi sürecinin kontrolünü elinize almanıza yardımcı olur.

Sözleşme hazırlama süreci, önceden tanımlanmış dil, şablonlar ve iş akışları sayesinde daha az riskle daha hızlı tamamlanır. İhaleler sırasında, sözleşmeyi gözden geçirenler riskleri vurgulamak, gerekli değişiklikleri yapmak ve anlaşmayı tamamlamadan önce gerekli onayları almak için teklifte standart dilden sapmaları hızla belirleyebilirler. Sözleşmeler yürürlüğe girdikten sonra sistem elektronik depolama ve erişim sağlar. Yöneticiler süresi dolan sözleşmeler gibi olaylar hakkında uyarılarla haberdar edilir. Bu sayede uygun zamanda harekete geçerek gecikmeler en aza indirilir.

Oracle Fusion Cloud Procurement

Procurement Cloud, satın alma iş süreçlerini modernize eder, böylece tedarikçi ilişkilerini ve faaliyetleri kaynaktan ödemeye kadarki döngü boyunca proaktif bir şekilde yönetebilirsiniz. Bu eksiksiz, entegre ve bulut tabanlı çözüm, kurumunuzun tüm alanlarına hızlı ve uyumlu satın alma servisleri sağlamak üzere satın alma departmanınızı dönüştürmenize olanak tanır.

Gömülü analitik, sosyal iş birliği ve mobil cihazlar gibi dijital özelliklerin kullanıldığı Procurement Cloud, tedarikçi riskini azaltmanıza, daha etkin bir şekilde dış kaynak bulmanıza, harcamalarınızı kontrol altında tutmanıza ve kurumunuzun kar marjlarını iyileştirmenize olanak tanır.

Kolay Sezgisel uygulama yazılımları kullanıcıların hızla benimsemesini sağlar
Verimli Kolaylaştırılmış süreçler daha fazla üretkenlik sağlar
Maliyet tasarrufları Tasarrufları artırın ve maliyetleri kontrol altında tutun
Bağlantılı Dahili ekiplerle ve tedarikçilerinizle sorunsuzca işbirliği yapın
Kullanımı kolay Tüketici ürünleri benzeri kullanıcı deneyimi benimsenmesini sağlar