Kurumsal performans yönetimi nedir?

Enterprise Performance Management (EPM) yazılımı, işletmenizi analiz etmenize, anlamanıza ve buna yönelik raporlar oluşturmanıza yardımcı olur. EPM kuruluşların planlama, bütçeleme, tahmin ve iş performansı raporlama faaliyetlerinin yanı sıra finansal sonuçları konsolide etme ve sonlandırma (genellikle "defterleri kapatma" olarak nitelendirilir) faaliyetlerini gerçekleştirmesine yardımcı olmak üzere tasarlanan süreçler ile ilgilidir. EPM çözümleri, temel olarak CFO'lar ve finans birimi tarafından kullanılmakla birlikte İK, satış, pazarlama ve BT gibi diğer fonksiyonel birimler de operasyonel planlama, bütçe oluşturma ve raporlama faaliyetleri için EPM'den yararlanmaktadır.

 

EPM döngüsü

EPM yazılımları, çoğu durumda kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemleri ile bağlantı halinde olsa da operasyonel verilere ek olarak yönetim öngörüleri sağlamasıyla ERP'yi tamamlayıcı niteliktedir. Diğer bir ifadeyle ERP, işletmenin ve günlük işlem faaliyetlerinin yürütülmesiyle ilgilidir. İşletmeyi analiz edip anlamak ve buna yönelik raporlar oluşturmak için kullanılan EPM ise işletme yönetimine odaklanır.

Günümüzde EPM yazılımı, finansal ve operasyonel metriklerin öngörülerle bağlantısını oluşturarak ve nihayetinde stratejileri, planları ve yürütmeyi destekleyerek her türden kuruluşun yönetimi açısından kritik olarak değerlendirilmektedir. Yöneticiler EPM yazılımı sayesinde, tahminlerle ve hedeflerle karşılaştırmalı olarak finansal ve operasyonel sonuçları izleyerek ve hem temel eğilimleri tanımlamak hem sonuçları tahmin etmek için analitiklerden yararlanarak kuruluş genelinde performansın iyileştirilmesini sağlayabilir.

Sürekli değişimin, yeni rakiplerin ve ekonomik belirsizliğin kol gezdiği bir ortamda EPM, kuruluşlara atik işletmelerini yönetmeleri için bir araç sunar. Finansal kontrolle yürütülen EPM iş süreçleri (stratejik modelleme, planlama, konsolidasyon ve kapanış, raporlama ve performans analizi), kuruluşların verilerini anlamasına ve daha isabetli iş kararları almak için bu verilerden yararlanmasına yardımcı olabilir.

Belirsizlik hakim olduğunda EPM yazılımının kritik iş değeri

Dönüşümde ayakta kalmanın anahtarı esnekliktir. Dönüşüm ister dış güçlerden (ör. yeni düzenlemeler veya küresel olaylar) ister pazar gerçeklerinden (bir ürün hızla başarı basamaklarını tırmanırken diğerinin çakılması) gelsin, bir adım önde kalmayı hızla yanıt verebilen kuruluşlar başarabilir. Modern bir EPM çözümü, bu dönüşümlere nasıl, ne zaman ve hangi durumlarda ayak uydurmanız gerektiğini anlamanızı sağlar.

  • Finansal kapanışı optimize edin—Yönetmelikler değişirken yeni gereksinimlere hızlı bir şekilde ayak uydurmanız ve tüm paydaşlara hem daha hızlı hem daha doğru öngörüler sunmanız gerekir. EPM, finansal kapanış sürecini sorunsuz gerçekleştirmenize ve öngörülü bir şekilde kendinize güvenerek raporlama yapmanıza yardımcı olur.
  • Hesap mutabakatını kolaylaştırın—Hesap mutabakatı, finansal kapanış sürecinde verilerle ilgili olmayan gecikmelerin bir numaralı nedenidir. EPM, otomasyondan yararlanarak ve tipik olarak bu süreçle ilişkili güvenlik ve risk hususlarını kapsamlı bir şekilde yanıtlayarak küresel hesap mutabakatını verimli bir şekilde yönetmenize ve iyileştirmenize olanak tanır.
  • Doğru ve atik entegre planlar kullanın—Dijital ekonomi, hesap tablolarından ve departman odaklı planlama süreçlerinden daha fazlasını gerektirir. Gerçek manada etkili bir planlama, daha iyi düzeyde vizyon sağlamak üzere tüm organizasyonunuzun genelinde sorunsuz bir bağlantı sağlamalıdır. EPM sayesinde tüm iş birimleri için atik tahminler geliştirmek ve değişime daha hızlı ve daha etkili şekilde yanıt vermek üzere kuruluş genelinde planlamayı uyumlu hale getirebilirsiniz.
  • Kârlılığı yönetin ve artırın—Belirsiz dönemlerde ayakta kalmak için kârlılığı yönetebilmeniz ve artırabilmeniz gerekir. EPM, sınırlı kaynakları nereye yatırmanız gerektiğini belirlemek için maliyet ve karlılık kapsamına ilişkin öngörü kazanmanıza yardımcı olur.
  • Vergi raporlamayı kurumsal finansal raporlama ile uyumlu hale getirin—Değişen vergi kanunları nedeniyle küresel kuruluşlar, vergi faaliyetlerini bugüne kadar olduğundan çok daha farklı bir şekilde planlayıp yönetiyor. EPM, finansal planlama, finansal kapanış ve yasal raporlama gibi vergi ve finans için ortak olan süreçleri, verileri ve üst verileri bağlantılı hale getirerek vergi raporlarının etkili bir şekilde yapılmasını destekler.
  • Tüm raporlama gereksinimlerinizi karşılayın—Uymanız gereken raporlama standartlarının sayısı ne olursa olsun, raporlarınızda sunduğunuz verilerin doğru, eksiksiz ve mevcut en güncel verilerden oluştuğundan emin olmak istersiniz. EPM, birden fazla raporlama sistemi ihtiyacını azaltır.
  • Kurumsal veri yönetimiyle değişimi kontrol edin—İster uygulama yazılımlarınızı bulut ortamına taşıyın veya uygulama yazılımlarını hibrit ortamda yönetin ister temel işletme ve finans dönüşümüne ön ayak olun, kurumsal veri yönetim platformları verilerinizin ve ana verilerinizin uyumlu hale getirilmesiyle veri doğruluğu ve bütünlüğü elde etmenizi sağlar.

Kağıttan elektronik tablolara, EPM'nin tarihçesi

EPM kavramı onlarca yıldır bilinmektedir. Bilgisayarların kullanılmasından önce EPM süreçleri ve çözümleri toplantılar, telefon görüşmeleri ve tartışmalar ile manuel olarak yönetilmekteydi. 1970'li yıllarda ilk EPM yazılım uygulama yazılımları sunuldu ve muhasebe çözümleri, raporlama amaçlarıyla bütçeleme ve finans bilgilerini toplamaya başladı. Lotus1-2-3 ve VisiCalc gibi yazılımlar ile 1980'li yıllarda hesap tabloları kullanıma sunuldu. Hesap tabloları, finans ekiplerinin bütçe ve rapor oluşturma faaliyetlerini otomatikleştirmesine yardımcı oldu ve manuel çalışma sayfalarının yerini aldı. 1990'lı yıllarda e-posta kullanımıyla birlikte çalışanlar hesap tablolarını paylaşabilmeye başladı ve böylece daha iyi düzeyde iş birliği ve bütçeleme ve raporlama verilerinin daha iyi toplanabilmesi sağlandı. Aynı dönemlerde ilk EPM yazılım paketleri, finansal konsolidasyon ve raporlama sürecini otomatikleştirmeye başladı. Bu ürünler arasında şunlar bulunmaktadır: IMRS Micro Control (daha sonra Hyperion yazılımı oldu), finansal konsolidasyon ve raporlama için Hyperion Enterprise ve planlama süreçleri için Hyperion Pillar.

Şirket içi ekipmanlardan buluta, günümüzde EPM

Geçtiğimiz onlarca yılın ardından EPM yazılım platformları Windows tabanlı istemci/sunucu sistemlerinden internet özellikli, web tarayıcısı tabanlı uygulama yazılımlarına dönüştü. Bugün, hizmet olarak yazılım (SaaS) olarak da bilinen bulut tabanlı EPM yazılımına yönelik artan bir talep vardır. ERP yazılımının "bulutta" olması, uygulama yazılımının bir şirket yerine uzak sunucu ağında tutulduğu anlamına gelir.

Bulut, şirketlerin yazılım ve donanım satın alma ya da ek olarak BT çalışanlarını işe alma ihtiyacını ortadan kaldırdığı için hem işletim masraflarını (OpEx) hem de yatırım giderlerini (CapEx) azaltan daha makul bir ERP alternatifi sunmaktadır. Yüksek maliyetli altyapı desteği olmadığından, kaynaklar büyüme fırsatlarına yatırılabilir ve çalışanlar BT yönetimi yerine daha fazla katma değerli görevlere odaklanabilir.

EPM'nin gelişimi

1970'ler
Temel muhasebe yazılımı uygulamaları

1980'ler
Erken elektronik tablo çözümleri

Bütçelemeyi otomatikleştiren Lotus 1-2-3 ve VisiCalc.

1990'lar
İşbirliği ve iletişim için e-posta ve elektronik tablo paylaşımı

En başarılı EPM yazılım şirketlerinden birisi olan Hyperion.

2000'ler
Masaüstünden tarayıcıya geçiş

EPM yazılımı, Windows tabanlı yazılımdan web tarayıcı tabanlı yazılıma geçer.

2010'lar
Bulutta EPM

Bulut tabanlı EPM yeni standart haline gelir.

 

Analizden eyleme, yeni nesil EPM

Tarihsel açıdan EPM sistemleri; finansın hesap tablolarından, veri manipülasyonu ve mutabakat gibi düşük değerli görevlere daha az zaman ayırarak analiz gibi yüksek değerli görevlere daha fazla zaman ayırmasına olanak tanıyan daha sağlam çözümlere geçişine odaklanmıştır. Ancak hesap tablolarından bu geçiş yapıldıktan sonra bile analiz ve eylem arasında yine de çok fazla zaman kaybı yaşanmaktadır.

Yapay zeka ve makine öğrenimi gibi gelişmekte olan teknolojileri içeren yeni özelliklere sahip yeni nesil EPM'ye geçin. Bu teknolojiler, analiz ve eylem arasındaki zaman kaybını kapattıklarından güçlü karar alma araçlarıdır. Geçmiş verilerdeki öngörüleri ve gizli düzenleri tespit ederek finans müdürlerinin ve yöneticilerin daha kaliteli kararlar almalarını sağlarlar. Taktiksel (hangi satıcıya daha önce ödeme yapılacağı) hususlardan operasyonel (bütçe dağıtımları) ve stratejik (birleşmeler ve satın alımlar) alanlara dek karar alma süreci üzerinde kapsamlı bir etki söz konusudur.

Bu teknolojiler, karar almanın da ötesinde manuel iş gücünü ortadan kaldırmak ve hata olasılığını azaltmak üzere rutin görevleri otomatikleştirme olanağı da sunmaktadır. Finansal kapanış ve mutabakat sürecinde bu kategoride değerlendirilebilecek pek çok görev bulunmaktadır. Bu tür bir otomasyon, finans uzmanlarının değerli zamanını boşaltarak operasyonlarla ilgilenmelerine ve yönetimin sonraki fırsatları gelire dönüştürmek üzere ihtiyaç duyduğu ileriye dönük kılavuzluk sağlamaya daha fazla zaman ayırabilmelerine olanak tanıyacaktır.

Bulutta EPM'yi kabullenmek: Nokta çözümlere daima üstün gelen paket.

Bulut EPM'nin önemli bir özelliği de birleşik çözüm veya uygulama yazılımı ürün seti olmasıdır Konsolidasyonlar veya planlama ve bütçeleme gibi tek bir nokta yazılım uygulaması dağıtımı ile kıyaslandığında, EPM bulut ürün seti en iyi avantajı sağlar. Kuruluş genelinde yönetim süreçlerini entegre eden ve strateji ile yürütmeyi uyumlu hale getiren eksiksiz bir çözümdür. Çalışanlar, her açıdan işe ilişkin iyileştirilmiş görünürlük ve kavrayış kazanır. Ek olarak en etkili EPM çözümleri, temel ERP sistemleri ile sorunsuz veri ve süreç entegrasyonu sayesinde müşterilerin yatırımlarını gelire dönüştürmesine yardımcı olan entegre ürün setleridir. Yeni nesil EPM bulut ürün seti, finans liderlerinin geleceğe hazır finans kuruluşu inşa etmelerine olanak tanır.