Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) nedir?

Kimlik ve Erişim Yönetimi (IAM) tanımı

Kimlik ve erişim yönetimi (IAM), hem veri depolama merkezlerinde hem de buluttaki tüm kurumsal kaynaklarda kullanıcı kimliklerinin ve yetkilerinin uçtan uca yaşam döngüsünü yönetir. Kullanıcıların sistemlere, ağlara ve verilere erişim için kimliklerini doğruladığı ve bu erişimleri düzenlediği için bulut güvenliğinin temel kontrollerinden biridir. Bulut kimlik yöneticisi, kullanıcılara geniş bir bulut ve şirket içi uygulama ve hizmet yelpazesinde erişim ve yetki verir. Organizasyonlar kullanıcı kimliği oluşturmak için sıfır güven stratejisini de devreye alabilir. Bulut kimlik yönetimi hizmetleri, daha düşük genel gider ve bakım için açık standartların entegrasyonundan yararlanır. İşlem, kullanıcı kimliklerinin ve bunların belirli bir sistemle ilişkili erişim haklarının doğrulanmasını içerir. IAM çözümleri, kullanıcıların dijital kimliklerini yönetmeye ve şirket kaynaklarına uygun erişimi sağlamaya yönelik araçlar sunar. Çözümler, yöneticilerin kullanıcı aktivitelerini izlemesine, bu aktivitelere göre rapor oluşturmasına ve uyumluluğu sağlamak için ilkeleri uygulamasına olanak sağlar.

Kimlik yönetimi nedir?

Kimlik yönetimi; kimlik yönetişimi, erişim yönetimi ve dizin hizmetlerine yönelik çözümler sağlar. Kimlik yönetimi, organizasyonların güvenliği güçlendirmesine, uyumluluğu basitleştirmesine ve mobil erişim ve sosyal medya kimliğiyle erişimle ilgili iş fırsatlarını yakalamasına yardımcı olur.

Kimlik yönetişimi nedir?

Kimlik yönetişimi, kullanıcıların yetkilendirilmesini ve yetkilerinin kaldırılmasını yönetir ve yüksek riskli kullanıcı yetkilerinin hızlı bir şekilde düzeltilmesini sağlayan eyleme dönüştürülebilir kimlik bilgileri sağlar. Self servis özellikler, kullanıcıların Rest API'leri ve çeşitli bağlayıcıları kullanarak şirket içi ve bulut uygulamalarına yönelik uygulama katılım işlemlerini başlatmasına olanak tanır. Kimlik yönetişimi, kullanıcıların mevcut kimliklerini, ilişkili yetkilerini ve rollerini daha hızlı katılım için esnek bir şekilde toplamasına olanak tanır. Uyumluluk süreçleri zaman, etkinlik veya organizasyona göre sertifikalarla hızlandırılır. Değerlendirmeler yüksek riskli yetkilere veya uyumluluk temelli hedeflere (örneğin SOX ve GDPR) odaklanır. Kimlik yönetişimi, görev ayrılığını etkileyen ilkeleri belirlemek ve düzeltmek için işletmeyi sürekli olarak tarar.

kimlik yönetişimi

Erişim yönetimi nedir?

Erişim Yönetimi, bulutta ve şirket içinde kimlikleri ve sistemleri entegre eden, riske duyarlı ve uçtan uca çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) ve tek adımlı oturum açma (SSO) olanağı sunar. Organizasyonlar, erişim yönetimi sayesinde mevcut şirket platformlarına erişimi kontrol altında tutma ve buluta geçişi destekleme esnekliği elde eder. Erişim yönetimi, cihazdan ve konumdan bağımsız olarak kullanıcıyı takip eder ve her zaman ve her cihazdan verilere erişimi güvenli hale getirir. Erişim yönetimi özellikleri, erişim yüksek riskli kabul edildiğinde cihaz, konum ve davranışa göre kullanıcılar için oturum açma gereksinimlerini artırıp riski azaltmaya yönelik uyarlanabilir kimlik doğrulama imkânı sunar. Bağlama duyarlı bu politikalar ve yetkilendirme özellikleri, iş açısından kritik verilere yönelik güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.

erişim yönetimi

Dizin hizmetleri nedir?

Dizin Hizmetleri birden fazla devreye alma seçeneği sağlar ve ISV'lerin dizini paket olarak uygulamalarına eklemelerine olanak tanır. Birleşik bir dizin, gereksiz fazla sağlama olmadan büyümeyi desteklemek için esnek ölçeklenebilirlik sunar ve mevcut hizmeti etkilemeden kolayca genişletmeyi mümkün kılar. Dizin hizmetleri, mimari esneklik ve optimizasyon sağlar, kimlik yönetimi projelerini ve uygulama dağıtımlarını hızlandırır ve toplam sahip olma maliyetini düşürür.

IAM neden önemlidir?

IAM, kurumsal kaynakları siber güvenlik tehditlerine karşı korumaya yönelik kritik bir araçtır. IAM sistemleri, organizasyon genelinde kullanıcı erişim kuralları ve politikalarının tutarlılığını sağlar. Ayrıca, kullanıcıların organizasyon içindeki rolleri değiştirdikçe kaynaklar üzerindeki yetkilerin doğru şekilde uygulandığından emin olur. Kaynakları ve aktiviteyi otomatik olarak izlemeyen organizasyonlar, güvenliği tehlikede olan kullanıcılara ve veri ihlallerine karşı savunmasız hale gelir. Bu durum, etkili bir şekilde yönetilmeyen, fazla yetkiye sahip erişim haklarıyla ilişkili zorluklar nedeniyle genellikle risk oluşturur. Şirket içi veri depolama merkezleri ve çok sayıda bulut hizmeti arasında erişimin tutarlılığını yönetmeye yardımcı olacak bulut ortamları için önemli bir araçtır. Kimlik tabanlı saldırıları önlemek için organizasyonların şirket kullanıcılarına ve aktivitesine yönelik daha fazla görünürlük elde etmelerini sağlayacak IAM stratejisine ihtiyacı vardır.

IAM'nin temel işlevleri

IAM çözümleri, rol tabanlı erişim denetimi sağlar. Bu sayede, yöneticiler bireysel kullanıcıların sistemlere veya ağlara erişimini düzenleyebilir. Temel amacı, kullanıcı bilgilerini yakalamak, kullanıcı kimliklerini yönetmek ve kimliğin yaşam döngüsünü yönetmeye odaklanarak erişim yetkilerini düzenlemektir. Temel işlevleri şunlardır:

  • Kimlik yönetişimi: Yetkiler ve sağlama dahil olmak üzere kullanıcı hesabı yaşam döngüsünü yönetir.
  • Erişim yönetimi: Genellikle tek adımlı oturum açma (SSO) ve çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) etkinleştirme özelliğiyle birleşik erişim politikalarını kontrol eder.
  • Dizin hizmetleri: Merkezi ve konsolide edilmiş kimlik bilgileri yönetimi ve senkronizasyonu.
  • Kullanıcı yetkilendirmesi: Yeni kullanıcı hesaplarının oluşturulmasını ve atanmasını otomatik hale getirir.
  • Kimlik analitiği: Makine öğrenimi aracılığıyla şüpheli kimlik aktivitelerini tespit edip engeller.
  • Tek adımlı oturum açma (SSO): Hizmetlere erişimi kolaylaştırmak için güçlü parola etkinleştirme özelliğiyle kullanıcı parolası ve kimlik bilgilerinin tek bir hesabın arkasında konsolide edilmesini sağlar.
  • Çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA): Kullanıcıların gerçekliğinden emin olmak ve kimlik bilgilerinin çalınması riskine maruz kalmayı azaltmak için kimlik doğrulamasını ikincil kimlik doğrulama kontrolleri biçiminde geliştirir.
  • Risk tabanlı kimlik doğrulama: Kullanıcı eylemlerinin risklerini hesaplamak için algoritmalardan yararlanır. Risk puanı yüksek eylemleri engelleyip raporlar.
  • Kimlik yönetişimi ve yönetimi (IGA): Yetkileri kontrol ederek aşırı erişim ve yetkilerle ilişkili riski azaltır.

Oracle Kimlik Yönetimi'ne genel bakışı inceleyin.

Oracle Identity Management genel bakış videosunu izleyin

IAM'nin avantajları

IAM'nin başlıca avantajları otomasyon, güvenlik ve yönetişim odaklıdır. Bu özellikler bir araya geldiğinde, şirketin rekabet avantajı ve iş çevikliğini artırabilir. IAM sistemleri otomatik hale getirildiğinde, kullanıcı erişimini manuel olarak yönetmek için gereken süre ve kaynakların yanı sıra insan hatası riski azaltarak daha fazla operasyonel verimlilik elde edilir. IAM, basit bir bulut kimlik yönetimi süreci sunarak organizasyonları çeşitli şirket içi, mobil ve bulut hizmetlerinde genişlemek için tutarlı veri erişimi kontrollerini entegre etmeye de teşvik eder. Bu durum, işletme genelinde daha güçlü iş birliğine ve üst düzey içgörülere olanak sağlar. IAM, iyi yönetilen kimliklerle kullanıcı erişimi üzerinde daha fazla kontrol de sağlar. Bu sayede veri ihlali risklerini azaltır.

Günümüzde şirketler, düzgün düzenlenmediğinde BT kaynaklarını riske atan uzak iş uygulamalarını giderek daha fazla benimsiyor. IAM sistemleri, organizasyonların daha fazla çeviklik elde etmek için değişen iş modellerinde güvenliği ve uyumluluğu korumasına olanak tanır.

Oracle, IAM ve bulut konusunda nasıl yardımcı oluyor?

Oracle Kimlik Yönetimi, organizasyonların hem şirket içinde hem de bulutta yer alan tüm şirket kaynaklarında kullanıcı kimliklerinin uçtan uca yaşam döngüsünü ve erişimini etkili bir şekilde yönetmelerini sağlar. Kimlik görevleri kullanıcı, rol ve grup değişikliklerini birden fazla ortamda tekrar tekrar gerçekleştirme ihtiyacını azaltacak şekilde geliştirilmiştir. Oracle Kimlik ve Erişim Yönetimi platformu kimlik yönetişimi, erişim yönetimi ve dizin hizmetleri için ölçeklenebilir çözümler sunar. Oracle'ın platformu, organizasyonların bulutta ve şirket sistemlerinde güvenliği güçlendirmesine, uyumluluğu basitleştirmesine ve iş fırsatlarını yakalamasına yardımcı olur. Oracle, ister bulut odaklı olan ister kendi veri depolama merkezlerinde farklı bir hizmet ekosistemi oluşturan işletmelere bulut yolculuklarında yardımcı olmak için tasarlanmış kimlik ve erişim çözümleri sağlar.