Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Právní oddělení společnosti Oracle

Materiály ke stažení od společnosti Oracle
Právní upozornění

Ochrana osobních údajů ve společnosti Oracle
Zásady ochrany osobních údajů nástrojů DYN Internet Performance Tools

1. ÚVOD A OBLAST PŮSOBNOSTI

Zásady ochrany osobních údajů nástrojů Dyn Internet Performance Tools („Zásady ochrany osobních údajů“) obsahují informace ohledně shromažďování, použití a sdílení osobních údajů uživatelů společností Oracle Corporation a jejích dceřiných společností v souvislosti používáním služeb Dyn Recursive DNS, Updater Client, rozšíření webového prohlížeče GaugeRUM signálů Další informace o shromažďování a používání osobních údajů společnosti Oracle v souvislosti s těmito nástroji naleznete v oddílu 4, „PROČ A JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?“.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na osobní údaje shromažďované zákazníky společnosti Oracle, když používají nástroje Internet Performance Tools na svých webových stránkách a shromažďují informace o vás pro své vlastní účely. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak mohou naši zákazníci shromažďovat a používat informace o vás na svých webových stránkách, přečtěte si zásady ochrany osobních údajů společnosti, která shromáždila vaše informace, a v případě dalších dotazů se na ně obraťte.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se také nevztahují na osobní údaje, které společnost Oracle shromažďuje v souvislosti s vaším interakcí s webem www.dyn.com, který podléhá Zásadám ochrany osobních údajů společnosti Oracle.

Poslední změna těchto Zásad ochrany osobních údajů proběhla 4. ledna 2021. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se však mohou časem dále měnit, např. v reakci na vývoj podniku, nebo aby vyhověly požadavkům zákona. Aktuální verze je na této webové stránce. Pokud by došlo k významné změně, na níž vás budeme chtít upozornit, budeme vás informovat i dalším vhodným způsobem (například upozorněním v automaticky otevíraném okně nebo prohlášením o změnách na naší webové stránce).

PŮSOBNOST TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Další
informace
 • Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů zákazníků společností Oracle v souvislosti s vaším používáním nástrojů Dyn Internet Performance Tools.

KDO ODPOVÍDÁ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Další
informace
 • Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů uživatelů produktů společnosti Oracle v souvislosti s vaším používáním nástrojů Dyn Internet Performance Tools.

JAKÉ KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME?

Další
informace
 • Společnost Oracle o vás může zpracovávat osobní údaje online, které vás mohou nepřímo identifikovat.

KDE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Další
informace
 • Při každém použití nebo interakci s nástroji Internet Performance Tools, jak je popsáno níže v oddílu 4, jsou informace automaticky generovány a shromažďovány společností Oracle.

PROČ A JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Další
informace
 • Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám umožnili používat nástroje Internet Performance Tools, shromažďovali data o výkonu stránky, vyvinuli a zdokonalili produkty a služby společnosti Oracle, a dále k účelům zabezpečení a plnění příslušných předpisů.

JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Další
informace
 • Vaše osobní údaje jsou sdíleny v celé organizaci Oracle, se třetími stranami a – pokud to vyžaduje zákon – s veřejnými a státními orgány.

JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Další
informace
 • Poskytujeme informace o vašich právech týkajících se informací, které o vás zpracováváme.

JAK KONTAKTOVAT SPOLEČNOST ORACLE, POKUD MÁTE DOTAZ, PŘIPOMÍNKU ČI STÍŽNOST?

Další
informace
 • Pokud si myslíte, že vaše osobní údaje byly použity v rozporu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na globálního pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. KDO ODPOVÍDÁ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Za zpracování vašich osobních údajů popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů odpovídá společnost Oracle Corporation a její přidružené subjekty. Seznam právních subjektů společnosti Oracle najdete zde. Adresa sídla a kontaktní údaje právních subjektů společnosti Oracle se vám zobrazí po výběru příslušného regionu a země.

3. KTERÉ KATEGORIE A KONKRÉTNÍ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME A Z JAKÝCH ZDROJŮ?

Nástroje Oracle Internet Performance Tools jsou navrženy tak, aby zlepšily vaše zkušenosti s internetem sledováním výkonu zařízení připojených k internetu a služeb, které používáte pro přístup k internetu. Při každém použití nebo interakci s nástroji Internet Performance Tools, jak je popsáno níže v oddílu 4, jsou informace automaticky generovány a shromažďovány společností Oracle. Osobní údaje jsou informace shromažďované online nástroji Internet Performance Tools a mohou vás nepřímo identifikovat, například:

 • IP adresa a port
 • Země, stát a město
 • IP adresa rekurzivního poskytovatele DNS
 • Čas a datum dotazu
 • Dotazovaná doména
 • Podrobnosti dotazu (např. TTL, typ dotazu, příznaky DNS, informace DNSSEC)
 • Odpověď na dotaz
 • Informace týkající se výkonu vašeho zařízení při přístupu k internetu a jeho využívání, včetně času na vyřešení DNS, času stráveného prováděním žádosti, času stráveného stahováním odpovědi a celkové doby mezi odpovědí a načítáním webu (souhrnně označované jako „výkon internetu“).

Společnost Oracle prostřednictvím nástrojů Internet Performance Tools neshromažďuje přímé identifikátory (jako je jméno a příjmení, adresa nebo e-mailová adresa) a nebude je spojovat – a nedovoluje třetím stranám spojovat výše uvedené nepřímé identifikátory s přímými identifikátory.

4. PROČ A JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost Oracle používá informace shromážděné nástroji Internet Performance Tools k následujícím účelům, které jsou podrobněji popsány níže:

a) povolení služby rekurzivního DNS pro uživatele, kteří se rozhodnou tuto službu používat,

b) aktivace analýzy pro uživatele, kteří si stáhli rozšíření webového prohlížeče Gauge Chrome,

c) aktivace klienta Dyn Updater za účelem aktualizace IP adresy pro služby vzdáleného přístupu,

d) shromažďování údajů o výkonu na pracovišti prostřednictvím RUM signálů,

e) analýza, rozvíjení, zlepšování a optimalizace užití, funkcí a výkonu stránek a produktů a služeb společnosti Oracle,

f) správa a posuzování bezpečnosti našich webových stránek, sítí a systémů a umožnění našim partnerům z řad třetích stran spravovat a hodnotit zabezpečení webových stránek, sítí a systémů,

g) naplňování požadavků příslušných zákonů a předpisů a vedení našeho podnikání.

a) povolit službu rekurzivní DNS pro uživatele, kteří se rozhodnou službu používat
Shromažďujeme informace, abychom umožnili službu rekurzivní DNS pro uživatele, kteří chtějí alternativu ke stávajícím rekurzivním dekodérům DNS. Pokud jste si například všimli, že výkon vašeho internetu na zařízení připojeném k internetu zaostává, můžete v zařízení povolit službu Dyn Recursive DNS tak, že ukážete na rekurzivní dekodér Dyn a pokusíte se zlepšit výkon internetu.

b) aktivace analýzy pro uživatele, kteří si stáhli rozšíření Dyn Gauge Chrome
Uživatelé si mohou stáhnout bezplatné rozšíření Dyn Gauge Chrome z obchodu Chrome Web Store a otestovat a analyzovat výkon internetu svého zařízení připojeného k internetu. Rozšíření prohlížeče Gauge Chrome vám umožňuje získat informace, například o tom, zda je vaše pomalé připojení k internetu způsobeno vaším WiFi, ISP nebo webem. Tento výrobek používá RUM signály podle níže uvedeného pododdílu 4(d).

c) aktivace klienta Dyn Updater za účelem aktualizace IP adresy pro služby vzdáleného přístupu,
Služba Oracle Remote Access vám umožňuje zvolit jedinečný název hostitele (např. MyHome.dyndns.org) a připojit jej k jakémukoli zařízení kompatibilnímu s protokolem IP (jako je router, webová kamera, bezpečnostní kamera, digitální videorekordér, termostat, počítač nebo úložiště souborů) a vytvořte vlastní jedinečnou subdoménu pro vzdálený přístup. Klient Dyn Updater ve spojení se službami vzdáleného přístupu udržuje vaši dynamickou IP adresu aktuální. Klient aplikace Updater umožňuje společnosti Oracle rozpoznat, že se vaše dynamická IP adresa změnila, a automaticky aktualizovat IP adresu pro subdoménu vzdáleného přístupu, aby byl umožněn nepřetržitý, nepřerušený vzdálený přístup k vašemu zařízení.

d) shromažďování údajů o výkonu internetu prostřednictvím RUM signálů
RUM signály společnosti Oracle je technologie, která provádí řadu malých souborových požadavků, když se uživatelé připojují a komunikují s internetem. Tato technologie může být nasazena jedním z mnoha způsobů. Společnost Oracle by mohla nasadit RUM signál jako „webový signál“ (neboli „jednopixelový“ či „průhledný“ soubor GIF) vložený na našich webových stránkách, který je pro uživatele neviditelný. Když například navštívíte server Oracle, který nasazuje RUM signál, prohlížeč odešle požadavky na testovací soubory na různá místa na internetu, aby určil výkon internetu pro různá datová centra po celém světě, což společnosti Oracle umožňuje určit nejlepší datové centrum, které bude poskytovat obsah pro vašeho poskytovatele internetových služeb.

Společnost Oracle může také zavést své RUM signály v rámci možností využití dalších služeb společnosti Oracle, jako je její klient aplikace Updater nebo rozšíření Dyn Gauge Chrome, jak je popsáno výše. Pokud například používáte rozšíření Dyn Gauge Chrome, váš prohlížeč odešle požadavky na zkušební soubory na různá místa na internetu, aby poskytl vašemu rozšiřovacímu panelu Dyn Gauge Chrome metriky o výkonu internetu, které si můžete zobrazit. Když stáhnete klienta aplikace Updater, odešle požadavky na zkušební soubory do různých umístění na internetu, aby společnosti Oracle poskytl informace o výkonu internetu.

e) analýza, rozvíjení, zlepšování a optimalizace užití, funkcí a výkonu produktů a služeb společnosti Oracle
Informace shromážděné nástroji Internet Performance Tools zpracováváme za účelem vylepšení nebo vývoje nových funkcí a vlastností. Informace používáme také pro statistické analýzy související s výkonem a provozem nástrojů Internet Performance Tools.

f) správa a posuzování bezpečnosti webových stránek Oracle, sítí a systémů a umožnění našim partnerům z řad třetích stran spravovat a hodnotit zabezpečení webových stránek, sítí a systémů
Osobní údaje zpracováváme za účelem správy zabezpečení a provozu, abychom zajistili bezpečnost našich sítí a systémů i našich produktů a služeb, nebo abychom mohli vyšetřovat a předcházet kybernetickým útokům nebo potenciálním podvodům. Údaje můžeme sdílet s našimi partnery z řad třetích stran, abychom našim partnerům umožnili posoudit a spravovat bezpečnost webových stránek, sítí a systémů nebo vyšetřovat a předcházet kybernetickým útokům nebo potenciálním podvodům. Naše postupy sdílení s našimi partnery naleznete v oddílu 7.

g) naplňování požadavků příslušných zákonů a předpisů a vedení našeho podnikání
V některých případech můžeme zpracovávat osobní údaje proto, abychom splnili požadavky příslušných zákonů a předpisů. Například proto, abychom mohli reagovat na požadavek regulačního orgánu nebo hájit právní nárok. Zpracovávat osobní údaje můžeme také v rámci vedení našeho podnikání. Příkladem může být provádění auditů a šetření, správa financí, účetnictví, archivace a pojištění.

5. NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE OBYVATEL EVROPSKÉ UNIE?

U vašich osobních údajů, které jsme získali v rámci EU/EHP, jsou základem pro naše zpracování tyto účely:

 • Informace o vás shromážděné za účelem využití nástrojů Internet Performance Tools jsou nezbytné pro splnění příslušných podmínek služby nebo licenční smlouvy.
 • Na základě oprávněného zájmu zajišťujeme analytiku pro zjištění výkonu internetu, analyzujeme, vyvíjíme, zlepšujeme a optimalizujeme své stránky, produkty a služby, abychom mohli spravovat a hodnotit zabezpečení svých stránek, sítí a systémů.
 • Při plnění požadavků příslušných zákonů a předpisů, například abychom mohli vyhovět předvolání k soudu nebo jinému právnímu řízení.

6. PO JAKOU DOBU UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost Oracle uchovává osobní údaje shromážděné nástroji Internet Performance Tools po dobu až 12 měsíců od okamžiku, kdy byly nástroji Internet Performance Tools poprvé shromážděny. Anonymizovaná data (například hashovaná IP adresa, kterou nelze znovu identifikovat) můžeme uchovávat déle než 12 měsíců.

7. KDY A JAK MŮŽEME SDÍLET VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Sdílení v rámci společnosti Oracle
Protože je společnost Oracle globální organizace, mohou se informace o vás sdílet v rámci její struktury po celém světě pro obchodní účely. Seznam právních subjektů společnosti Oracle najdete zde. Adresa sídla a kontaktní údaje právních subjektů společnosti Oracle se vám zobrazí po výběru příslušného regionu a země. Zaměstnanci společnosti Oracle mají oprávnění přístupu k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k příslušným účelům a k výkonu úkolů plynoucích z jejich pracovní pozice.

Sdílení se třetími stranami
Osobní údaje můžeme sdílet s následujícími třetími stranami pro komerční účely:

 • Partneři společnosti Oracle, jako jsou společnosti zabývající se zabezpečením internetu nebo prodejci, pro analýzu zabezpečení a výkonu na webu nebo internetu. IP adresy jsou zkráceny odebráním posledního oktetu před sdílením se společnostmi zabývajícími se zabezpečením internetu nebo prodejci pro účely popsané v oddílu 4(f) výše a
 • • třetí strany – poskytovatelé služeb, v rozsahu nezbytném pro posktování služeb jménem společnosti Oracle ,

  Osobní údaje můžeme sdílet s následujícími třetími stranami pro obchodní účely:

 • příslušné třetí strany v případě reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření společného podniku, postoupení, převodu nebo jiné operace s celým naším podnikem, jeho některou částí, našimi aktivy nebo akciemi, včetně operací v souvislosti s úpadkem nebo podobným řízením,
 • jak nám ukládá zákon, například abychom vyhověli předvolání nebo jinému právnímu řízení, kdy se v dobré víře domníváme, že sdělit údaje je nutné k ochraně našich práv, naší bezpečnosti či bezpečnosti jiných osob, k vyšetření podvodu, na žádost orgánu veřejné moci, včetně veřejných a vládních úřadů ze zemí mimo zemi vašeho bydliště, pro ochranu národní bezpečnosti nebo k vymáhání práva.

Pokud dostane přístup k osobním údajům třetí strana, podnikneme příslušné smluvní, technické a organizační kroky, aby byly osobní údaje zpracovány pouze v nezbytném rozsahu a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony.

8. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Sdílení v rámci společnosti Oracle

Určité webové signály můžete odmítnout úpravou nastavení v prohlížeči, aktualizačním programu DNS nebo e-mailovém softwaru. Zakázáním jazyka javascript zakážete RUM signály integrované na webových stránkách a ovlivníte tak své možnosti používat nástroje Internet Performance Tools. Další informace o těchto funkcích naleznete v pokynech nebo na obrazovce nápovědy k softwaru prohlížeče.

Společnost Oracle prostřednictvím nástrojů Internet Performance Tools neshromažďuje přímé identifikátory (jako je jméno a příjmení, adresa nebo e-mailová adresa) a nebude je spojovat – a nedovoluje partnerům z řad třetích stran spojovat výše uvedené nepřímé identifikátory shromážděné nástroji Internet Performance Tools s přímými identifikátory. Žádosti o přístup, úpravu, opravu nebo odstranění dat shromážděných prostřednictvím nástrojů Internet Performance Tools by tak mohly představovat zátěž nebo výdaje nepřiměřené rizikům pro vaše soukromí.

9. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA V RÁMCI ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOTŘEBITELŮ V KALIFORNII (CCPA)?

Jste-li obyvatelem Kalifornie, můžete požádat, abychom:

 • 1. vás informovali o následujících údajích za 12 měsíců před vaším požadavkem:

  • kategorie a konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, a kategorie osobních údajů, které jsme prodali (viz oddíl 3),
  • kategorie zdrojů, z nichž jsme tyto osobní údaje shromáždili (viz oddíl 3),
  • obchodní nebo komerční účel shromažďování nebo prodeje osobních údajů o vaší osobě (viz oddíl 4),
  • kategorie třetích stran, kterým jsme prodali nebo jinak odhalili osobní údaje (viz oddíl 7),
 • 2. vymazali osobní údaje, které jsme od vás shromáždili (viz oddíl 8),
 • 3. zrušili jakýkoliv budoucí prodej osobních údajů o vás (viz oddíl 8).

Na vaši žádost odpovíme v souladu s platnými zákony.

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete získat informace o uplatňování svých výše uvedených práv na čísle 1-800-633-0748.

10. SHROMAŽĎUJE SPOLEČNOST ORACLE OSOBNÍ ÚDAJE OD DĚTÍ?

Společnost Oracle vědomě neshromažďuje žádné osobní údaje od dětí mladších 16 let ani jim nepřipravuje žádné služby šité na míru.

11. JAK SE S OSOBNÍMI ÚDAJI NAKLÁDÁ V GLOBÁLNÍM MĚŘÍTKU?

Oracle je globální společnost působící ve více než 80 zemích. Vyvinula globální postupy pro zabezpečení dat, aby zajistila přiměřenou ochranu vašich osobních údajů. Upozorňujeme, že osobní údaje mohou být podle potřeby přeneseny, otevírány a ukládány v globálním měřítku, a to v souladu s těmito Zásadami.

12. JAK JSOU INFORMACE O VÁS ZABEZPEČENÉ?

Společnost Oracle zavedla náležitá technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení či náhodné ztrátě, poškození, pozměnění a neoprávněnému zpřístupnění, jakož i proti ostatním protiprávním způsobům zpracování.

13. JAK KONTAKTOVAT SPOLEČNOST ORACLE, POKUD MÁTE DOTAZ, PŘIPOMÍNKU ČI STÍŽNOST?

Společnost Oracle jmenovala globálního pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud se domníváte, že k použití vašich osobních údajů došlo v rozporu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nebo vašimi zvolenými možnostmi nebo pokud máte další dotazy, připomínky či návrhy k těmto Zásadám, obraťte se prosím na globálního pověřence pro ochranu osobních údajů na formuláři pro dotazy.

Písemné dotazy pro globálního pověřence pro ochranu osobních údajů lze zasílat na adresu:

Oracle Corporation
Global Data Protection Officer
Willis Tower
233 South Wacker Drive
45th Floor
Chicago, IL 60606
USA

14. ŘEŠENÍ SPORŮ ČI PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Máte-li nevyřešený problém týkající se ochrany nebo užití osobních údajů, kterému jsme se podle vašeho názoru adekvátně nevěnovali, kontaktujte prosím našeho poskytovatele služeb řešení sporů z řad třetích stran, který sídlí v USA (můžete tak učinit bezplatně) na webové stránce https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Za určitých podmínek můžete použít závaznou arbitráž, pokud jsou vyčerpány jiné postupy řešení sporů. Pokud jste obyvatelem členského státu Evropské unie, máte také právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů.

15. ÚSTŘEDÍ SPOLEČNOSTI ORACLE

Hlavní sídlo společnosti Oracle:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
USA
Tel: +1.737.867.1000

Předchozí verze: 20. 10. 2020

TRUSTe

Více informací