Nebyly nalezeny žádné výsledky

Vašemu vyhledávání neodpovídají žádné výsledky.

Abyste našli to, co hledáte, doporučujeme vyzkoušet následující postup:

 • Zkontrolujte pravopis vašich klíčových slov ve vyhledávání.
 • Použijte synonyma pro klíčové slovo, které jste zadali, například zkuste „aplikace“ místo „software“.
 • Vyzkoušejte jedno z populárních vyhledávání uvedených níže.
 • Zahajte nové hledání.
Časté otázky

Právní oddělení společnosti Oracle

Materiály ke stažení od společnosti Oracle
Právní upozornění

Ochrana osobních údajů ve společnosti Oracle
Obecné zásady ochrany osobních údajů společnosti Oracle

1. ÚVOD

Tyto Obecné zásady ochrany osobních údajů společnosti Oracle (také „Zásady ochrany osobních údajů“’) informují o tom, jak společnost Oracle Corporation a její přidružené společnosti „společnost Oracle“ “nebo „my”) shromažďují, používají, sdílejí a zpracovávají osobní údaje v souvislosti s Vaším použitím webových stránek, mobilních aplikací a stránek sociálních sítí společnosti Oracle, jež na tyto Zásady ochrany osobních údajů odkazují, s Vaší komunikací se společností Oracle při osobních schůzkách nebo na akcích společnosti Oracle, a také v souvislosti s jinými prodejními a marketingovými aktivitami, které probíhají offline. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů jsou dále vysvětleny Vaše možnosti volby ve vztahu k těmto činnostem zpracování.

Poslední aktualizace těchto Zásad ochrany osobních údajů proběhla 25. března 2019. Zásady ochrany osobních údajů se mohou časem měnit, například proto, aby vyhověly požadavkům zákona nebo měnícím se potřebám podniku. Aktuální verze je na této webové stránce. Pokud by došlo k významné změně, na níž Vás budeme chtít upozornit, budeme Vás informovat i dalším vhodným způsobem (například upozorněním v automaticky otevíraném okně nebo prohlášením o změnách na naší webové stránce). Viz předcházející verze těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů znamená výraz „osobní údaje“ informace o identifikované nebo identifikovatelné osobě. Zahrnují například Vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, obchodní kontaktní údaje nebo informace shromážděné díky interakci s námi prostřednictvím našich webových stránek nebo při akcích. Osobní údaje se rovněž označují výrazem „Informace o Vás“. O různých druzích osobních údajů, které zpracováváme, podrobněji pojednává oddíl 4 níže.

PŮSOBNOST TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Další
informace
 • Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování osobních údajů návštěvníků společnosti Oracle, uživatelů různých stránek společnosti Oracle, účastníků akcí společnosti Oracle, zákazníků a potenciálních zákazníků a jejich zástupců, předplatitelů časopisů Oracle a Profit, dodavatelů a obchodních partnerů a jejich zástupců.

KDO ODPOVÍDÁ ZA ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Další
informace
 • Za zpracování Vašich osobních údajů popsaných v těchto Zásadách ochrany osobních údajů odpovídá společnost Oracle Corporation a její přidružené subjekty.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Další
informace
 • Společnost Oracle zpracovává osobní informace existující offline i online. Některé Informace o Vás mohou umožnit Vaši přímou identifikaci, jiné pouze nepřímou.

KDE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Další
informace
 • Společnost Oracle získává informace prostřednictvím komunikace s Vámi, která může probíhat způsobem online i offline na akcích, e-mailem nebo po telefonu, a také od třetích osob-poskytovatelů dat, a dále prostřednictvím komunikace na našich stránkách.

PROČ A JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Další
informace
 • Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom reagovali na Vaše požadavky, zajišťovali funkce našich stránek, prováděli správu předplatného, nabízeli a přizpůsobovali produkty a služby Vašim zájmům nebo zájmům Vaší společnosti, prováděli transakce a zpracovávali objednávky, rozvíjeli, zlepšovali fungování a posilovali zabezpečení našich stránek, produktů a služeb, a také naplňovali požadavky příslušných zákonů, tj. např. splnění žádosti o odmítnutí souhlasu.

JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Další
informace
 • Vaše osobní údaje jsou sdíleny v rámci celé společnosti Oracle, a dále s třetími stranami, například s distributory a prodejci, poskytovateli služeb a s orgány veřejné správy a moci, soudními orgány a orgány vymáhání práva.

JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI VOLBY?

Další
informace
 • Pro informace, které o Vás zpracováváme, nabízíme několik možností volby. Můžete odmítnout souhlas s tím, abychom Vaše osobní údaje používali, vznést proti tomu námitku, omezit toto použití, a také můžete své osobní údaje vymazat, změnit, opravit nebo k nim přistupovat.

JAK KONTAKTOVAT SPOLEČNOST ORACLE, POKUD MÁTE DOTAZ, PŘIPOMÍNKU ČI STÍŽNOST?

Další
informace
 • Pokud si myslíte, že Vaše osobní údaje byly použity v rozporu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, obraťte se prosím na globálního pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. ROZSAH PŮSOBNOSTI

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování prováděné společností Oracle s osobními údaji těchto osob:

 • návštěvníci a uživatelé různých stránek společnosti Oracle, včetně webových stránek naší společnosti oracle.com, softwarových aplikací pro počítače nebo mobilní telefony a našich stránek na sociálních sítích, které odkazují na tyto Zásady ochrany osobních údajů (souhrnně jsou označovány jako Stránky),
 • účastníci akcí společnosti Oracle, například Oracle OpenWorld,
 • zákazníci a potenciální zákazníci a jejich zástupci,
 • předplatitelé časopisů Oracle a Profit,
 • dodavatel a obchodní partneři a jejich zástupci.

Při interakci s našimi webovými stránkami budete mít také možnost využít odkazy nebo připojení k webovým stránkám, službám, sociálním sítím, aplikacím nebo dalším funkcím jiných provozovatelů, než je společnost Oracle. Když budou tyto funkce povoleny, budou Informace o Vás moci zpracovávat i další subjekty mimo společnost Oracle. Společnost Oracle nemá kontrolu nad těmito funkcemi jiných subjektů. Doporučujeme, abyste si ještě před použitím těchto funkcí prostudovali zásady ochrany osobních údajů, jimiž se tyto subjekty řídí.

3. KDO ZA VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ODPOVÍDÁ?

Za zpracování Vašich osobních údajů popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů odpovídá společnost Oracle Corporation a její přidružené subjekty. Zde si můžete prohlédnout seznam právních subjektů společnosti Oracle. Adresa sídla a kontaktní údaje právních subjektů společnosti Oracle se Vám zobrazí po výběru příslušného regionu a země.

4. KTERÉ TYPY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVÁME A ZE KTERÝCH ZDROJŮ POCHÁZEJÍ?

Informace o Vás, které společnost Oracle může zpracovávat, jsou shromažďovány offline i online.

 • Informace o Vás ve formě offline pocházejí z interakce mezi Vámi a společností Oracle při osobních schůzkách a akcích, konferencích, seminářích nebo setkáních společnosti Oracle,
 • Informace o Vás ve formě online pocházejí z Vaší činnosti na našich stránkách, například v souvislosti s Vašimi účty u společnosti Oracle, poptávkami nebo dotazy k nákupu, předplatným našich časopisů, nebo z Vaší komunikace se společností Oracle vedené elektronickými prostředky, jako je e-mail nebo telefon. Informace o Vás mohou pocházet i ze zdrojů třetích stran, např. od agregátorů dat, kteří s Vámi nemusí být v žádném vztahu.

  Zdrojem Informací o Vás ve formě online může být použití souborů cookie a podobné technologie (například pixelové značky a identifikátory zařízení) na našich stránkách nebo stránkách třetích stran. Další informace o souborech cookie a podobných technologiích uvádí oddíl 11 dole.

Mezi Informace o Vás, které společnost Oracle může shromažďovat a zpracovávat, patří:

 • jméno a fyzická adresa, e-mailové adresy a telefonní čísla,
 • demografické údaje, jsou-li vázané na osobní údaje, jež Vás identifikují,
 • fotografie a zákaznická vyjádření,
 • údaje o transakcích, včetně objednaných produktů a služeb, finančních údajů a údajů o způsobech placení,
 • údaje o obchodní společnosti, jako je firma, velikost a poloha společnosti, ve které pracujete, a Vaše role v ní,
 • data z průzkumů a veřejně dostupné informace, jako jsou příspěvky na sociálních sítích,
 • jedinečné identifikátory, např. identifikátor Vašeho mobilního zařízení identifikátor nebo ID souboru cookie ve Vašem prohlížeči,
 • IP adresa a informace, které z ní lze odvodit, např. zeměpisná poloha,
 • informace o Vámi používaném zařízení, například prohlížeč, typ zařízení, operační systém, instalované aplikace nebo jejich používání, rozlišení obrazovky a preferovaný jazyk,
 • údaje o chování uživatele z počítače připojeného k internetu nebo ze zařízení, které používáte k přístupu na stránky, např. reklamy, na něž jste klikli nebo které jste si prohlédli, stránky a oblasti obsahu, data a časy činností nebo prohledávání internetu použité k nalezení a přístupu na stránku,
 • jméno generálního ředitele (CEO) propojené s informacemi o generálním řediteli společnosti a aktivitami (pro některé služby společnosti Oracle související s veřejnými informacemi a aktivitami společnosti).

Upozorňujeme, že společnost Oracle nemá kontrolu nad obsahem, který zveřejníte na fórech služby Oracle Communities, nebo na sociálních sítích; např. někdy může být takový obsah veřejně dostupný na internetu. Měli byste pečlivě zvážit, zda chcete odesílat osobní údaje na tato fóra nebo sociální sítě, a zda si přejete zpřístupnit svůj profil ostatním uživatelům. Měli byste tomu patřičně přizpůsobit veškerý odesílaný obsah.

5. PROČ A JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje můžeme používat k těmto účelům:

 • komunikace a reakce na Vaše požadavky a dotazy kladené společnosti Oracle,
 • zajišťování funkcí našich stránek a jejich technická správa a administrace funkcí,
 • administrace předplatného časopisů Oracle a Profit,
 • nabídky našich produktů a služeb nebo souvisejících produktů a služeb a přizpůsobování našich marketingových a prodejních činností Vašim zájmům nebo zájmům Vaší společnosti,
 • provádění transakcí se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery a zpracovávání objednávek produktů a služeb společnosti Oracle,
 • analýza, rozvíjení, zlepšování a optimalizace užití, funkcí a výkonu našich stránek a produktů a služeb,
 • správa zabezpečení našich stránek, sítí a systémů,
 • naplňování požadavků příslušných zákonů a předpisů a vedení našeho podnikání.

Jména generálních ředitelů (CEO) společnosti můžeme rovněž použít k poskytování vybraných služeb těm zákazníkům společnosti Oracle, které mohou zahrnovat veřejně dostupné informace týkající se jmen generálních ředitelů společnosti.

Uvedené účely popisují podrobněji následující oddíly.

Komunikace a reakce na Vaše požadavky a dotazy kladené společnosti Oracle

Když nás kontaktujete (například odesláním kontaktního formuláře na některé naší stránce, účastí na akci společnosti Oracle nebo při jiné příležitosti, odesláním e-mailu nebo návštěvou některé platformy sociálních sítí), budeme Informace o Vás zpracovávat, abychom s Vámi mohli komunikovat a reagovat na Vaše požadavky nebo dotazy. Za účelem interakce s Vámi také můžeme zpracovávat osobní údaje na sociálních sítích třetích stran.

Zajišťování funkcí našich stránek a jejich technická správa a administrace funkcí

Pokud se rozhodnete u nás zaregistrovat (např. abyste využili možnosti našich komunit), potřebujeme Vámi poskytnuté osobní údaje zpracovat, abychom Vám mohli vytvořit a provádět správu osobního účtu. Po vytvoření účtu Vám zašleme Vaše osobní přihlašovací informace. Díky těmto osobním údajům pak můžeme provádět správu Vašeho účtu, například změnou Vašeho hesla.

Administrace předplatného časopisů Oracle a Profit

Když si předplatíte naše časopisy (jako Oracle nebo Profit), budeme Informace o Vás zpracovávat za účelem správy tohoto předplatného (včetně prodlužování předplatného).

Nabízení našich produktů a služeb nebo souvisejících produktů a služeb a přizpůsobování našich marketingových a prodejních činností

Informace o Vás může společnost Oracle využívat k tomu, aby Vás upozorňovala na nové verze produktů a rozvoj služeb, na akce, oznámení, aktualizace, ceny, podmínky, zvláštní nabídky a související kampaně a propagační akce (včetně informací zasílaných prostřednictvím zpravodajů). Společnost Oracle může osobní údaje využívat i k reklamě na své nebo související produkty a služby, a také k tomu, aby Vás o těchto produktech a službách informovali její distributoři, prodejci nebo partneři (například formou společných prodejních nebo propagačních akcí produktů). Snažíme se v maximální míře, aby obsah webových stránek při Vaší návštěvě, marketingová komunikace s Vámi a naša sdělení odpovídali zájmům, které jste projevili. Příkladem může být to, když se zaregistrujete v komunitě nebo programu společnosti Oracle, např. v síti Oracle Partner Network nebo Oracle Technology Network.

Když se zúčastníte nějaké akce, může společnost Oracle zpracovávat Informace o Vás, jež shromáždila v souvislosti s touto akcí, a informace o Vaší účasti může sdílet s vaší domovskou společností. Společnost Oracle také může dát označeným partnerům akce nebo sponzorům konference souhlas s tím, aby Vám zaslali nanejvýš dvě sdělení související s Vaší účastí na akci. Upozorňujeme, že naši partneři nebo sponzoři konference mohou informace o vás žádat přímo u svých stánků nebo při prezentaci, přičemž to, jak Vámi poskytnuté údaje použijí, bude podléhat jejich zásadám ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat kvůli uveřejnění zákaznických vyjádření na našich stránkách, ale k použití Vašeho jména a vyjádření budeme potřebovat předem Váš souhlas.

Provádění transakcí se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery a zpracovávání objednávek našich produktů a služeb

Pokud zadáte objednávku našich produktů a služeb, nebo pokud poskytnete službu společnosti Oracle, našim zaměstnancům, zákazníkům či partnerům coby dodavatel nebo obchodní partner, bude společnost Oracle zpracovávat Informace o Vás proto, aby se mohla na příslušných transakcích podílet a provádět je (například tak, že zašle fakturu a provede platbu) a aby mohla vyřídit vaši objednávku a pomoci Vám se spuštěním a osvojením našich produktů a služeb (např. tím, že Vás bude kontaktovat za účelem aktivace kreditů vašich cloudových služeb). Pokud si stáhnete produkty nebo služby z našich stránek, použije společnost Oracle Informace o Vás k tomu, aby si potvrdila některé informace o Vaší objednávce (např. zda jste neměli problémy se stahováním).

Analýza, rozvíjení, zlepšování a optimalizace užití, funkcí a výkonu našich stránek a produktů a služeb

Osobní údaje můžeme zpracovávat také proto, abychom mohli analyzovat, rozvíjet, zlepšovat a optimalizovat užití, funkce a výkon našich stránek a produktů a služeb, a rovněž pro účely marketingových a prodejních kampaní. Pokud vám tyto stránky umožňují účastnit se interaktivních diskusí, vytvářet si profily, zveřejňovat komentáře, upozornění na příležitosti nebo jiný obsah, komunikovat přímo s jiným uživatelem nebo se jinak zapojovat do vytváření sítí kontaktů, může společnost Oracle zpracovávat osobní údaje při moderování těchto činností.

Správa zabezpečení našich stránek, sítí a systémů

Údaje o použití stránek můžeme shromažďovat pro účely zabezpečení a řízení provozu k ochraně našich stránek, sítí a systémů nebo pro vyšetřování a prevenci podvodů, včetně podvodů s internetovou reklamou (ad fraud) a kybernetických útoků, a také k odhalování botů.

Naplňování požadavků příslušných zákonů a předpisů a vedení našeho podnikání

Někdy musíme zpracovávat osobní údaje, abychom splnili požadavky příslušných zákonů a předpisů. Například proto, abychom mohli reagovat na požadavek regulačního orgánu nebo hájit právní nárok. Osobní údaje můžeme zpracovávat také při vedení našeho podnikání, například k provádění interních auditů a šetření nebo pro účely správy financí, účetnictví, archivace a pojištění.

Poskytování vybraných služeb těm zákazníkům společnosti Oracle, které mohou zahrnovat veřejně dostupné informace týkající se jmen generálních ředitelů (CEO) společnosti.

Pro účely některých služeb můžeme shromažďovat veřejně dostupná jména generálních ředitelů (CEO) společností, abychom lépe pochopili statut těchto společností a přispěli k informovanosti našich služeb související s poskytování informací o jiných společnostech zákazníkům.

6. NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME INFORMACE O VÁS?

U Vašich osobních údajů, které jsme získali v rámci EU, jsou základem pro naše zpracování tyto účely:

 • Abychom s Vámi mohli řádně komunikovat a reagovat na Vaše požadavky, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje, a proto máme na jejich zpracování oprávněný zájem.
 • Abychom mohli provádět transakce se zákazníky, dodavateli a obchodními partnery a vyřizovat nákupy a stahování našich produktů a služeb, potřebujeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem sjednání nebo plnění smlouvy s Vámi.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely marketingových a prodejních činností na základě Vašeho souhlasu, pokud to uvádějí naše stránky v okamžiku shromažďování Vašich osobních údajů, nebo pro účely dané naším oprávněným zájmem nabízet a propagovat naše produkty a služby.
 • Ze svého oprávněnému zájmu vycházíme i při analýze, rozvíjení, zlepšování a optimalizaci našich stránek, produktů a služeb a při práci na zabezpečení našich stránek, sítí a systémů.
 • Při plnění požadavků příslušných zákonů a předpisů, například abychom mohli vyhovět předvolání k soudu nebo jinému právnímu řízení, nebo při vyřizování odmítnutí souhlasu.

7. PO JAKOU DOBU UCHOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost Oracle dodržuje tyto lhůty pro uchování osobních údajů:

 • Osobní údaje, které shromažďujeme pro provádění transakcí s našimi zákazníky, dodavateli a obchodními partnery a pro vyřizování prodeje našich produktů a služeb, se uchovávají po dobu trvání transakce či období poskytování služeb, případně déle, vyžadují-li to podmínky uchovávání záznamů a právní požadavky.
 • Jestliže jste si u společnosti Oracle zaregistrovali účet, budou Vaše údaje k němu uchovány, dokud bude aktivní. K vymazání účtu a jeho údajů dojde, pokud se k němu nepřihlásíte během 18 po sobě jdoucích měsíců. Společnost Oracle uchová záznamy o tomto vymazání po dobu 90 dnů.
 • Jste-li zaregistrovaní k odběru našich zpravodajů a blogů, včetně časopisů Oracle a Profit, budou se Vaše údaje k předplatnému uchovávat, dokud budete přihlášen k našim distribučním seznamům. Společnost Oracle uchová záznamy o tomto vymazání po dobu 30 dnů.
 • Kontaktní údaje, např. Vaše e-mailová adresa nebo telefonní číslo, které byly shromážděny online na našich stránkách, nebo offline při kontaktu s Vámi na akcích a konferencích společnosti Oracle, a které slouží k přímému marketingu a prodejní činnosti, budou uchovány po dobu trvání aktivního (zákaznického) vztahu mezi Vámi a námi. Za aktivní kontakt Vás budeme považovat, pokud (i) v posledních 18 měsících proběhla Vaše interakce se společností Oracle, nebo pokud jste v této době aktualizovali své kontaktní údaje a preference, a (ii) nezadali jste požadavek na vymazání.
 • Pokud jste se na nás obrátili prostřednictvím chatu Oracle Sales, vymažeme veškeré přepisy konverzace na chatu 90 dní po jejím skončení.
 • Osobní údaje potřebné pro uchování Vašeho odmítnutí souhlasu se uchovávají po dobu 20 let (nebo déle, vyžadují-li to příslušné zákony).

8. KDY A JAK MŮŽEME SDÍLET VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Sdílení v rámci společnosti Oracle

Protože je společnost Oracle globální organizace, mohou se informace o Vás sdílet v rámci její struktury po celém světě. Zde si můžete prohlédnout seznam právních subjektů společnosti Oracle. Adresa sídla a kontaktní údaje právních subjektů společnosti Oracle se vám zobrazí po výběru příslušného regionu a země.

Zaměstnanci společnosti Oracle mají oprávnění přístupu k osobním údajům pouze v rozsahu nezbytném k příslušným účelům a k výkonu úkolů plynoucích z jejich pracovní pozice.

Sdílení se třetími stranami

Osobní údaje můžeme sdílet s těmito třetími stranami:

 • poskytovatelé služeb z řad třetích stran (například zpracování transakcí kreditních karet, vyřizování objednávek, poskytování analytických služeb, řízení akcí/kampaní, správa webových stránek, informační technologie a zajišťování související infrastruktury, služby zákazníkům, doručování e-mailů, audity a jiné podobné služby), aby mohli jménem společnosti Oracle vykonávat obchodní funkce,
 • distributoři a prodejci společnosti Oracle, pro účely následných úkonů souvisejících s Vašimi zájmy, konkrétní partneři, kteří nabízejí doplňkové produkty a služby, a třetí strany, které zajišťují zájmově orientovanou reklamu,
 • příslušné třetí strany v případě reorganizace, fúze, prodeje, vytvoření společného podniku, postoupení, převodu nebo jiné operace s celým naším podnikem, jeho některou částí, našimi aktivy nebo akciemi (včetně operací v souvislosti s úpadkem nebo podobným řízením),
 • jak nám ukládá zákon, například abychom vyhověli předvolání nebo jinému právnímu řízení, kdy se v dobré víře domníváme, že sdělit údaje je nutné k ochraně našich práv, naší bezpečnosti či bezpečnosti jiných osob, k vyšetření podvodu, na žádost orgánu veřejné moci, včetně veřejných a vládních úřadů ze zemí mimo zemi vašeho bydliště, pro ochranu národní bezpečnosti nebo k vymáhání práva.

Pokud dostane přístup k osobním údajům třetí strana, podnikneme příslušné smluvní, technické a organizační kroky, aby byly osobní údaje zpracovány pouze v nezbytném rozsahu a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony.

9. JAK SE S OSOBNÍMI ÚDAJI NAKLÁDÁ V GLOBÁLNÍM MĚŘÍTKU?

Společnost Oracle je globální organizace, která působí ve více než 80 zemích, přičemž osobní údaje se zpracovávají po celém světě. Při předání osobních údajů příjemci ve společnosti Oracle v zemi, jež nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů, přijme společnost Oracle opatření k zajištění odpovídající ochrany Vašich osobních údajů, např. zajistí, aby toto předání bylo v souladu se standardními smluvními doložkami EU.

Společnost Oracle rovněž dodržuje ustanovení Rámce štítu EU–USA na ochranu soukromí a Rámce štítu Švýcarsko–USA na ochranu soukromí („Privacy Shield Framework“), jak je stanovilo ministerstvo obchodu USA, o shromažďování, používání a uchovávání, pokud se zákazník a společnost Oracle smluvně dohodli, že se předávání osobních údajů z Evropského hospodářského prostoru a Velké Británie (EHP) nebo Švýcarska bude provádět a zpracovávat podle Štítu na ochranu soukromí pro příslušné služby. Při provádění těchto činností jménem svých zákazníků v EHP nebo ve Švýcarsku uchovává nebo zpracovává společnost Oracle osobní údaje poskytované zákazníky v EHP nebo ve Švýcarsku podle pokynů těchto zákazníků. Společnost Oracle pak bude odpovídat za to, aby třetí strany jednající jako její zástupci postupovaly stejně. Společnost Oracle doložila svou certifikací ministerstvu obchodu, že dodržuje principy Štítu na ochranu soukromí. Při rozporu mezi těmito Zásadami a principy Štítu na ochranu soukromí, budou mít přednost principy Štítu. Chcete-li o programu Štítu na ochranu soukromí zjistit více a zobrazit si naši certifikaci, navštivte stránku https://www.privacyshield.gov.

Seznam právních subjektů, které spadají pod autocertifikaci společnosti Oracle podle Štítu na ochranu soukromí, najdete na webové stránce Štítu na ochranu soukromí. Pokud jde o osobní údaje obdržené nebo předané podle Rámce štítu na ochranu soukromí podléhá společnost Oracle regulační pravomoci Federální obchodní komise USA a zavazuje se spolupracovat s orgány EU pro ochranu osobních údajů.

10. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

Společnost Oracle zavedla náležitá technická, fyzická a organizační opatření na ochranu osobních údajů proti jejich náhodnému nebo protiprávnímu zničení či náhodné ztrátě, poškození, pozměnění a neoprávněnému zpřístupnění, jakož i proti ostatním protiprávním způsobům zpracování.

11. JAKÉ SOUBORY COOKIE A PODOBNÉ TECHNOLOGIE POUŽÍVÁME NA SVÝCH STRÁNKÁCH?

Soubory cookie a podobné technologie (např. pixelové značky a identifikátory zařízení) používá společnost Oracle a její partneři pro reklamní technologie k rozpoznávání Vás nebo Vašich zařízení v rámci různých služeb a zařízení, i mimo ně, k účelů uvedeným výše v kapitole 5.

 • Kdy používáme soubory cookie a podobné technologie?

Soubory cookie jsou malé textové soubory, které obsahují řetězec znaků a jednoznačně identifikují prohlížeč na zařízení připojeném k internetu. Při návštěvě našich stránek uložíme soubor cookie do každého prohlížeče. Soubory cookie do Vašeho prohlížeče ukládáme také, pokud navštívíte stránky mimo společnost Oracle, které hostí naše moduly plug-in nebo značky. Soubory cookie a další technologie slouží na všech našich stránkách k tomu, abychom Vám poskytovali co možná nejlepší a bezpečné služby a přizpůsobené informace o produktech a službách. Společnost Oracle používá takových soubory cookie a podobné technologie na svých stránkách ke sběru informací online, jako jsou identifikátor Vašeho mobilního zařízení, IP adresa a další informace o Vašem zařízení, a dále ke sběru údajů o chování uživatele zařízení na našich stránkách (například prohlížené stránky, prokliknuté odkazy a stažené dokumenty). Tyto informace pomáhají službě Oracle Marketing a Data Cloud, která má poskytovat cílenou digitální reklamu a personalizační služby svým zákazníkům. Popis našich postupů pro shromažďování, použití a sdílení osobních údajů v souvislosti s těmito činnostmi zpracování, včetně vašich konkrétních možností volby, uvádí dokument Zásady ochrany osobních údajů pro službu Oracle Marketing a Data Cloud .

 • Jak mohu upravit své preference souborů cookie?

Jste-li návštěvníkem našich stránek, můžete prostřednictvím našeho nástroje pro preference souborů cookie odmítnout umisťování souborů cookie, které nejsou nutné k zajištění hlavních funkcí stránek, jako jsou například reklamní a funkční soubory cookie.

Máte také možnost použít nástroj pro odmítnutí souhlasu pro službu Oracle Data Cloud, kde odmítnete zájmově orientovanou reklamu společnosti Oracle a dalších zúčastněných společností pro reklamní technologie, které Vám ji nabízejí jménem společnosti Oracle. Mějte prosím na paměti, že nástroj pro odmítnutí souhlasu pro službu Oracle Data Cloud bude fungovat pouze v tom internetovém prohlížeči, kde je umístěn a pouze pokud nastavení Vašeho prohlížeče umožňuje přijímat soubory cookie třetích stran.

Pokud soubory cookie přijímat nechcete, můžete také změnit nastavení svého prohlížeče na počítači nebo jiném zařízení, ze kterého přistupujete k našim službám. Většina prohlížečů nabízí funkci, ve které lze prohlížet a mazat soubory cookie, včetně souborů cookie společnosti Oracle.

12. JAKÉ MÁTE MOŽNOSTI VOLBY?

K informacím, jež o Vás zpracováváme, nabízíme několik možností voleb:

 • Odmítnutí souhlasu s použitím osobních údajů
  Můžete kdykoli odvolat svůj dříve udělený souhlas se zpracováním svých osobních údajů, včetně e-mailového marketingu společnosti Oracle.
 • Vymazání osobních údajů
  Můžete nás požádat o odstranění nebo vymazání všech nebo některých Vašich osobních údajů.
 • Změna nebo oprava osobních údajů
  Některé své osobní údaje můžete upravovat. V určitých případech, zejména pokud jsou Vaše osobní údaje nepřesné, nás můžete také požádat o jejich změnu, aktualizaci nebo opravu.
 • Vznesení námitky nebo omezení použití osobních údajů
  Můžete nás požádat, abychom veškeré, nebo jen některé, Informace o Vás přestali používat (například pokud k jejich pokračujícímu užití nemáme zákonné právo) nebo omezit naše užití těchto informací (například pokud jsou tyto Informace o Vás nepřesné).
 • Právo na přístup k Vašim osobním údajům nebo na jejich poskytnutí
  Můžete nás také požádat o kopie svých osobních údajů. Můžete také žádat tyto kopie ve strojově čitelné formě, pokud máte bydliště v Evropské unii, nebo jiné zemi, ve které toto právo máte ze zákona.

Tyto možnosti voleb můžete uplatňovat v souladu s příslušnými zákony, jak uvádí naše stránka možností voleb pro ochranu osobních údajů, nebo vyplněním našeho formuláře dotazů.

13. SHROMAŽĎUJETE CITLIVÉ ÚDAJE A ÚDAJE OD DĚTÍ?

Citlivé osobní údaje

Prosíme, abyste nám nezasílali ani nesdíleli žádné citlivé osobní údaje (například státem vydané průkazy totožnosti, informace o rasovém nebo etnickém původu, politické názory, náboženské nebo jiné přesvědčení, informace o zdraví, genetické nebo biometrické údaje, informace z trestního rejstříku nebo členství v odborech).

Ochrana osobních údajů dětí

Společnost Oracle se orientuje na potřeby podniků, a proto její stránky necílí na nezletilé osoby a společnost Oracle nepropaguje ani neuvádí na trh své služby cíleně pro nezletilé osoby, s výjimkou vzácných případů v rámci konkrétních vzdělávacích popularizačních programů se souhlasem rodičů. Pokud se domníváte, že jsme omylem nebo neúmyslně shromáždili osobní údaje nezletilé osoby prostřednictvím našich stránek bez získání příslušného souhlasu, upozorněte nás na to prostřednictvím našeho formuláře dotazů, abychom mohli tyto údaje ihned odstranit ze svých serverů a provést případná další nápravná opatření. Vedle toho prosím pomocí téhož formuláře požádejte o odebrání obsahu nebo informací, které byly zveřejněny na našich stránkách v době, kdy registrovaný uživatel ještě nedosáhl věku 16 let. Upozorňujeme, že taková žádost nemusí zajistit úplné odebrání či odstranění příslušného obsahu nebo informací – například pokud některou část obsahu mezitím znovu zveřejnil jiný uživatel.

14. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Oracle jmenovala globálního pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud se domníváte, že k použití Vašich osobních údajů došlo v rozporu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nebo Vašimi zvolenými možnostmi nebo pokud máte další dotazy, připomínky či návrhy k těmto Zásadám, obraťte se prosím na globálního pověřence pro ochranu osobních údajů na formuláři pro dotazy.

Písemné dotazy pro globálního pověřence pro ochranu osobních údajů lze zasílat na adresu:

Oracle Corporation
Globální pověřenec pro ochranu osobních údajů
Willis Tower
233 South Wacker Drive
45th Floor
Chicago, IL 60606 U.S.A.

Písemné dotazy týkající se osobních údajů shromážděných UVNITŘ EU nebo EHP, určené pro pověřence pro ochranu osobních údajů EU, lze posílat na adresu:

Robert Niedermeier
Hauptstraße 4
D-85579 Neubiberg / Mnichov
Německo
E-mail: mail@legislator.de

15. ŘEŠENÍ SPORŮ ČI PODÁNÍ STÍŽNOSTI

Máte-li nějakou stížnost ohledně toho, jak dodržujeme tyto Zásady ochrany osobních údajů, obraťte se prosím nejprve na nás. Stížnosti a spory týkající se použití a sdělování osobních údajů prošetříme a pokusíme se je vyřešit v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů a příslušnými zákony.

Máte-li nevyřešený problém týkající se ochrany nebo užití osobních údajů, kterému jsme se podle Vašeho názoru adekvátně nevěnovali, kontaktujte prosím našeho poskytovatele služeb řešení sporů z řad třetích stran, který sídlí v USA (můžete tak učinit bezplatně) na webové stránce https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Za určitých podmínek, které jsou blíže popsány na webové stránce Štítu na ochranu soukromí, se můžete dovolat závazné arbitráže, pokud byly vyčerpány ostatní postupy řešení sporu. Pokud jste obyvatelem členského státu Evropské unie, máte také právo podat stížnost u příslušného úřadu pro ochranu údajů.

16. ORACLE CORPORATE HEADQUARTERS

Hlavní sídlo společnosti Oracle se nachází na adrese:

2300 Oracle Way
Austin, TX 78741
USA

Tel: +1.737.867.1000

TRUSTe

Více informací