Analytics Platform, mogelijkheden ontdekken

Datavoorbereiding

Met de voorbereidings- en verrijkingsopties kunnen zakelijke gebruikers ruwe datasets die uit bronsystemen zijn verzameld transformeren naar data die analytische narratieven ondersteunen.

Brondata voorbereiden en verrijken

Data uit bronsystemen zijn vaak niet klaar voor een bedrijfsanalyse. Zakelijke gebruikers moeten hun datasets transformeren en verrijken om alle berekeningen, dimensionaliteit en andere relevante data te creëren vanwege de vereiste rapportage. Dit proces is de laatste stap in de datavoorbereiding die zakelijke gebruikers moeten zetten voordat ze aan hun analyse beginnen. Gebruikers beginnen meestal met data-exports en voltooien vervolgens de laatste stap van de datavoorbereiding in spreadsheets. Spreadsheets zijn echter niet veilig en vergroten de kans op eventuele menselijke fouten. Gebruikers moeten alle benodigde taken voor de datavoorbereiding en verrijking in de laatste fase kunnen uitvoeren op één veilig platform, dat tracking en planning biedt en niet afhankelijk is van personen of speciaal gemaakte, onbeheerde spreadsheets.

Geautomatiseerde dataprofilering en aanbevelingen

Of u nu data uit bestanden importeert of verbinding maakt met bestaande bronnen, met de functie Quality Insights wordt de datavoorbereiding voor de analyse versneld. Quality Insights gebruikt de kracht van de semantische profiler in Oracle Analytics en geeft een visuele weergave van de datakwaliteit, zodat problemen snel worden gevonden. Deze indicatoren berusten op null-waarden, inconsistenties in datatypen en semantische typeclassificaties. Elke kolom in uw data heeft een contextuele visualisatie om de distributie van de getoonde data te laten zien. Maak inline bewerkingen om snel problemen op te lossen, kolommen te herbenoemen en gebruik de scrolbare minikaart om eenvoudig lange lijsten te doorlopen.

Afb. 1: Visueel overzicht van Data Quality Insights

Ingebouwde datastromen

Datastromen bieden zakelijke gebruikers een codevrije mogelijkheid om datasets om te zetten in de vereiste informatie voor analyses. Verbind meerdere databronnen met samenhangende onderwerpgebieden, of uw bronnen zich in de cloud, lokaal of in eigen data-extracties bevinden. Verrijk data via verschillende transformatiemogelijkheden, zoals het trainen en draaien van machine learning-modellen. Resultaten kunnen worden opgeslagen in het Oracle Analytics geheugen, een connected RDBMS of Oracle Essbase. Na het bouwen en testen kunnen datastromen worden gedeeld met anderen of worden ingepland om regelmatig te worden ingezet.

Afb. 2: Een datastroom opbouwen
Afb. 3:Regex in Data Set Editor gebruiken (2:48)

Aangepaste berekeningen en reguliere uitdrukkingen

Voeg extra kolommen toe aan datasets om berekeningen te maken. Met eenvoudig slepen en neerzetten in Excel-achtige formules kunnen zakelijke gebruikers geavanceerde datasets met alle benodigde metrics maken. Als complexere transformaties aangepaste logica vereisen, kunnen gebruikers met Oracle Analytics het volledige potentieel van reguliere uitdrukkingen (ook wel Regex genoemd) ervaren door patroonmatching van kolomtekst in de datavoorbereiding of dataset-editors.