Veelgestelde vragen over Container Registry

Onderwerpen veelgestelde vagen

Algemene vragen

Wat is OCIR?

OCIR of Oracle Cloud Infrastructure Registry is een Docker v2-compatibel Docker-imageregister.

Wanneer moet ik OCIR gebruiken?

OCIR is vooral geschikt voor het opslaan van Docker-images die u gebruikt in containerapplicaties, zoals applicaties die u implementeert met Container Engine for Kubernetes.

Hoe kan ik beginnen met OCIR?

Dat is eenvoudig: u maakt een Auth-token aan via uw gebruikersinstellingen en logt in met de CLI van Docker. Zie de registerdocumentatie.

Technische vragen

Waarom verschillen de regionale namen/url's die worden gebruikt in OCIR van de rest van Oracle Cloud Infrastructure, zoals us-phoenix-1.oraclecloud.com in plaats van phx.ocir.io?

Docker-gebruikers zijn gewend aan verkorte URL's om images op te halen of weg te zetten. Andere cloudproviders gebruiken ook verkorte URL's. We wilden ervoor zorgen dat het gebruik van OCIR voldoet aan de verwachtingen van deze gebruikers.

Staan de verschillende regionale instances van OCIR los van elkaar?

Ja, de regionale instances staan los van elkaar. U communiceert met elk ervan onafhankelijk. Aanbevolen wordt de regionale instance te gebruiken die zich het dichtst bevindt bij de locatie waar u de containers implementeert.

Wat zijn de regionale URL's?

De regionale URL's corresponderen met de nabijgelegen luchthavens: phx.ocir.io; iad.ocir.io; lhr.ocir.io; fra.ocir.io.

Heb ik het volledige pad naar een image nodig om het op te halen of weg te zetten?

Ja, u moet het volledige pad opgeven in de indeling .ocir.io//:tag, bijvoorbeeld: phx.ocir.io/tenancy-foo/project01/nginx:latest.

Waarom worden er geen compartimenten gebruikt in OCIR?

Docker-gebruikers zijn gewend aan containerregisters met een op een repository gebaseerde structuur. Beheerders kunnen de toegang tot een bepaald repopad beperken, zowel voor alleen-lezen (alleen ophalen) als ophalen/wegzetten. Het toevoegen van compartimenten zou een onnodige mate van complexiteit toevoegen aan dit eenvoudige concept.

Wat zijn de limieten (quota) voor OCIR en zijn ze regionaal of wereldwijd?

Quota zijn 500 repo's in totaal en 500 images per repo per regio.

Kunnen repo's openbaar zijn?

Ja, een beheerder van de tenancy kan een repo openbaar maken. Dit betekent dat een gebruiker die het volledige pad naar het image kent de image kan ophalen, zonder dat verificatie is vereist. Merk op dat de gebruiker de consolepagina Oracle Cloud Infrastructure niet kan zien, maar alleen de image kan ophalen.

Ik zet dagelijks veel images weg in het kader van mijn CI/CD-proces. Is er een functie om de ophoping van oude images tegen te gaan?

Ja, met onze automatische opschoonfunctie kunt u een retentiebeleid instellen, bijvoorbeeld zodat een image een x aantal dagen niet is opgehaald automatisch wordt verwijderd.

Kan ik een serviceaccount maken zodat anderen buiten mijn tenancy een image uit een van mijn repo's kunnen ophalen?

Ja, u kunt een gebruiker voor dat serviceaccount maken met een 'Auth-token' (voorheen Swift-wachtwoord), dat op elk moment kan worden ingetrokken. U plaatst deze gebruiker in een groep die uw gebruiksscenario ondersteunt, met een toegangsbeleid, zoals alleen-lezen, en beperking tot een bepaald repopad. Zie de documentatie over Beleidsregels voor het beheren van toegang tot repository's.