Cloud-native services

Ontwikkel moderne applicaties met behulp van technologieën zoals Kubernetes, Docker, serverloze functies, API's en Kafka.


Oracle Cloud Free Tier

Bouw, test en implementeer applicaties in Oracle Cloud - helemaal gratis.

Wat is cloud-native?

Definitie van cloud-native

De term cloud-native verwijst naar het concept van het bouwen en uitvoeren van applicaties om te profiteren van het gedistribueerd computergebruik dat wordt aangeboden door het cloudleveringsmodel. Cloud-native apps zijn ontworpen en gebouwd om te profiteren van de schaal, rekbaarheid, veerkracht en flexibiliteit die de cloud biedt.

Volgens de definitie van de Cloud Native Computing Foundation (CNCF) stellen cloud-native technologieën organisaties in staat om schaalbare applicaties te bouwen en uit te voeren in openbare, privé- en hybride clouds. Deze benadering wordt het best geïllustreerd aan de hand van functies zoals containers, servicemeshes, microservices, onveranderbare infrastructuur en declaratieve API's (Application Programming Interfaces).

Deze functies maken losgekoppelde systemen mogelijk die veerkrachtig, beheersbaar en observeerbaar zijn. Ze stellen ingenieurs in staat om regelmatig belangrijke veranderingen door te voeren met minimale moeite.


Voor het moderne landschap van complexe applicaties, waarbij gebruikers voortdurende innovatie verwachten, gepaard gaand met een ongeëvenaarde reactietijd, moeten bedrijfssystemen strategischer en flexibeler zijn. Bij cloud-native draait alles om snel handelen en tegelijkertijd flexibel blijven.

Cloud-native services maken moderne applicatieontwikkeling mogelijk met behulp van technologieën zoals Kubernetes, Docker, serverloze functies, API's en Kafka. Toonaangevende cloudproviders bieden cloudtools en -services waarmee ontwikkelaars operationele taken kunnen beperken en sneller applicaties kunnen bouwen. Met cloud-native services hebben ontwikkelaars een uitgebreid, op standaarden gebaseerd platform voor het bouwen, implementeren en beheren van cloud-native applicaties, zoals microservices en serverloze functies.

Gebruik cloud-native services om geweldige software te leveren

Ontdek hoe u het volledige potentieel van cloud-native kunt benutten om snel en eenvoudig veerkrachtige, beheersbare en schaalbare moderne cloudapps te bouwen.


De overstap op cloud-native technologieën heeft softwareontwikkeling en bedrijfsmodellen voorgoed veranderd doordat het mogelijk is om de klantervaringen binnen het platform van een organisatie te optimaliseren. Niet lang geleden was de IT-infrastructuur van veel organisaties "cloudvriendelijk". IT-teams die overstappen naar de cloud komen competitief op achterstand als ze hun investering niet maximaliseren door ook cloud-native applicaties te maken. Als u wilt overleven en tegelijkertijd zich wilt onderscheiden van de concurrentie, zijn snelle aanpassingen en iteraties noodzakelijk. Een cloudinfrastructuur heeft de flexibiliteit en on-demand mogelijkheden voor de transitie van een bedrijf naar cloud-native.

Cloud Native Computing Foundation (CNCF)

De CNCF werd opgericht in 2015 als reactie op de overvloed aan organisaties en diensten die cloud-native systemen gebruiken. De CNCF is opgezet door de Linux Foundation en is een opensourcesoftware-stichting die de invoering van cloud-native technologieën bevordert. CNCF heeft meer dan 400 leden, waaronder openbare cloudproviders, leveranciers van bedrijfssoftware en technologische startups. Microsoft, Oracle, VMware en Intel behoren tot de Platinum-leden van CNCF.

Het doel van de CNCF is ervoor zorgen dat cloud-native technologie toegankelijk, beschikbaar en betrouwbaar is. De stichting bevordert een gemeenschap die is toegewijd aan projecten zoals Kubernetes, Prometheus en CoreDNS en ondersteunt organisaties die duurzame omgevingen bouwen die containers orkestreren in een microservice-architectuur.

De weg naar cloud-native kan uitdagend zijn voor een organisatie. Het kan echter wel de moeite waard zijn. Deze reis gaat verder dan het herstructureren van applicaties: het gaat ook om het veranderen van de bedrijfsstructuur en -cultuur en uiteindelijk om de vooruitgang van uw bedrijf. Met behulp van de CNCF Trail Map kunnen ondernemingen cloud-native technologieën stapsgewijs invoeren. Het volgen van deze 'trail' vereist de invoering van complexere software voor het leveren van microservices, serverloze functies, event stream processing en andere typen cloud-native apps.

Voordelen van een cloud-native applicatie

Cloud-native applicaties (of native cloudapplicaties NCA's) zijn programma's die zijn ontworpen voor een cloudcomputing-architectuur. Ze hebben veel voordelen.

  • Onafhankelijkheid: dankzij hun architectuur kunnen cloud-native applicaties onafhankelijk van elkaar worden gebouwd. Dit betekent dat u ze ook afzonderlijk kunt beheren en implementeren.
  • Veerkracht: een goed ontworpen cloud-native applicatie kan online blijven zelfs bij uitval van infrastructuur.
  • Op standaarden gebaseerd: voor de interoperabiliteit en overdraagbaarheid van werklasten zijn cloud-native services vaak gebaseerd op opensource-technologie en op technologie gebaseerd op standaarden. Hierdoor wordt de afhankelijkheid van één leverancier verminderd en de overdraagbaarheid verhoogd.
  • Bedrijfsflexibiliteit: cloud-native applicaties maken flexibele implementatieopties in het hele netwerk mogelijk en zijn ook kleiner dan traditionele apps, waardoor ze eenvoudiger ontwikkeld, geïmplementeerd en geïtereerd kunnen worden.
  • Automatisering: cloud-native applicaties maken gebruik van DevOps-automatiseringsfuncties en maken de continue levering en implementatie van softwarewijzigingen mogelijk die regelmatig worden uitgegeven. Bovendien kunnen ontwikkelaars methodologieën zoals blue-green- en canary-implementaties gebruiken om verbeteringen in de apps aan te brengen zonder enige verstoring van de gebruikerservaring.
  • Geen uitvaltijd: dankzij platforms voor containerorkestratie zoals Kubernetes kunt u een software-update implementeren met vrijwel geen uitvaltijd.

Wat betekent het als een technologie cloud-native is?

Cloud-native applicaties zijn onafhankelijke services die zijn verpakt als zelfstandige, lichte containers die overdraagbaar zijn en snel kunnen worden op- of afgeschaald op basis van de vraag. Door alles in een container samen te voegen (bijv. een Docker-container) isoleert u de applicatie en de bijbehorende afhankelijkheden van de onderliggende infrastructuur. Zo kunt u die containerapplicatie implementeren in elke omgeving met de containerruntime-engine. Wat containerorkestraties van Kubernetes zo belangrijk maakt, is dat ze de levenscyclus van de containers beheren. Cloud-native apps worden vaak geleverd via een DevOps-pijplijn met CI/CD-toolchains voor voortdurende integratie en levering. CI/CD-pijplijnen zijn belangrijk voor de automatisering van het bouwen, testen en implementeren van cloud-native applicaties.

Wat is cloud-native architectuur?

Cloud-native architectuur heeft betrekking op het ontwerpen van applicaties of services die specifiek zijn gemaakt voor de cloud, in plaats van voor een meer traditionele lokale infrastructuur. Een succesvolle cloud-native architectuur moet eenvoudig onderhouden en ondersteund kunnen worden door een cloud van de volgende generatie en tegelijkertijd kostenefficiënt en zelfherstellend zijn. Vergeleken met verouderde systemen bieden cloud-native architecturen meer flexibiliteit zonder afhankelijkheid van fysieke servers.

Op dit vlak kunnen microservices en serverloze functies een grote en belangrijke rol spelen. Microservices vormen de kern van cloud-native applicatie-architectuur en zijn uitgegroeid tot een belangrijk hulpmiddel voor bedrijven die de overstap naar de cloud maken. Microservices zijn de meerdere, onafhankelijke services van een applicatie die elk een specifieke functie dienen. Veel softwarebedrijven profiteren van microservices omdat deze DevOps ondersteunen, flexibiliteit mogelijk maken en schaalbaarheid verbeteren, en tegelijkertijd kosten verlagen. Cloud-native microservices communiceren met elkaar via API's en gebruiken een eventgestuurde architectuur die de algehele prestaties van elke applicatie kan verbeteren. Cloud-native services van Oracle volgen de CNCF-trail map om de reis te vereenvoudigen en het voor bedrijven gemakkelijker te maken om moderne cloud-native applicaties te bouwen, implementeren en beheren.

Cloud-native routekaart

Functions

De term serverloze functies verwijst naar een type architectuur dat is gericht op het verhogen van de productiviteit van ontwikkelaars. Met een serverloze applicatie kunt u code schrijven op een platform dat fungeert als een service (FaaS) met behulp van eventgestuurde architecturen en diverse backend-as-a-servicemodellen (BaaS). Zo hoeft u zich geen zorgen te maken over provisionering, patches, schaalbaarheid, beveiliging, hoge beschikbaarheid, enzovoort. Met FaaS-platforms, zoals Oracle Functions, worden applicaties onderverdeeld in kleine stukjes code (nanoservices), die dynamisch worden gepland en op verzoek worden uitgevoerd wanneer ze door een gebeurtenis worden geactiveerd. Het voordeel van deze aanpak is dat code alleen wordt aangeroepen en uitgevoerd wanneer dat nodig is, en dat u alleen betaalt voor de middelen die tijdens de uitvoeringsduur worden gebruikt. Dit verschilt van een klassieke serveraanpak, waarbij applicaties in een server worden geladen en het grootste deel van hun tijd inactief zijn, wachtend op verzoeken. Bij serverloos computergebruik betaalt u dus alleen voor de middelen die u daadwerkelijk gebruikt, in plaats van te betalen voor ongebruikte middelen.

Wat zijn cloud-native services?

Cloud-native services vormen de kern van digitale innovaties en zijn essentieel voor geavanceerde analyse, mobiele apps en chatbots. Met de praktijken van DevOps worden de meeste beheertaken voor het bouwen, gebruiken en onderhouden van een complex softwareplatform weggenomen. Softwareontwikkeling, -implementatie en -testactiviteiten vinden plaats in de cloud en kunnen naar believen worden uitgebreid of ingekrompen. Het verplaatsen van applicaties, DevOps en workloads naar een cloud-native architectuur is een integraal onderdeel van het behoud van de concurrentie voor uw bedrijf.

Wat is Kubernetes?

Cloud-native services vormen de basis van moderne ontwikkeling van cloud-native applicatie die gebruikmaken van technologieën, zoals Kubernetes, Docker en serverloze functies, API's en Kafka. Kubernetes, dat vaak wordt omschreven als het "besturingssysteem voor de cloud" is een open-source platform voor het beheren van clusters van containerapplicaties en -services. De belangrijkste componenten van Kubernetes zijn clusters, nodes en het besturingsvlak. Clusters bevatten nodes. Elke node bestaat uit een set van ten minste één workstation. De nodes hosten pods die elementen van de geïmplementeerde applicatie bevatten. Het besturingsvlak beheert voor hoge beschikbaarheid nodes en pods in de cluster, vaak op veel computers.

Oracle biedt de cloudtools die nodig zijn voor deze services, zodat ontwikkelteams operationele taken kunnen beperken en snel applicaties kunnen bouwen. Cloud-native services worden uitgevoerd in Oracle Cloud Infrastructure (OCI). Dit biedt een op standaarden gebaseerd platform met hogere prestaties en lagere kosten in vergelijking met andere cloudproviders. Door gebruik te maken van services op basis van open-source en open standaarden kunnen ontwikkelaars applicaties in elke cloud- of on-premise-omgeving uitvoeren zonder deze te hoeven aanpassen, waardoor ze meer vrijheid hebben om zich te richten op bouwen en innoveren.

Cloud-native services

Container Registry

OCI Container Registry is een op open standaarden gebaseerde, door Oracle beheerde Docker-registratieservice voor het veilig opslaan en delen van containerimages. Engineers kunnen eenvoudig Docker-images pushen en ophalen met de vertrouwde Docker-opdrachtregelinterface (CLI) en API. Ter ondersteuning van de levenscyclus van containers werkt Container Registry samen met de Container Engine for Kubernetes, OCI Identity and Access Management, Oracle Visual Builder Studio en tools van derden voor ontwikkelaars en DevOps van Oracle.

Melding

OCI Notifications is een zeer beschikbare, publiceer/abonneerservice (pub/sub) met weinig vertraging die waarschuwingen en berichten verstuurt naar Oracle Cloud Functions, e-mail-, en berichtenleveringspartners, waaronder Slack en PagerDuty. De service wordt geïntegreerd met OCI Identity and Access Management voor veilige toegang en levert elk bericht af, zelfs tijdens drukke momenten. Meldingen helpen u cloud-native applicaties te bouwen die schaalbaar en betrouwbaar zijn.

Streaming

De Streamingservice is compatibel met Apache Kafka en is een realtime, serverloos platform voor het streamen van evenementen voor ontwikkelaars en datawetenschappers. Deze streamingservice voor beheerde gebeurtenissen neemt realtime streamingdata op, slaat deze op en verwerkt deze op schaal. Het vermindert de lock-in door volledige compatibiliteit met veelgebruikte en open-source Kafka API's.

Container Engine

Container Engine for Kubernetes (OKE) is een door Oracle beheerde containerorganisatieservice die de tijd en kosten voor het bouwen van moderne cloud-native applicaties kan verminderen. In tegenstelling tot de meeste andere leveranciers biedt OCI Container Engine for Kubernetes als een gratis service die draait op beter presterende, goedkopere computervormen. De DevOps-engineers kunnen ongewijzigde Kubernetes gebruiken voor overdraagbaarheid van de werklast van toepassingen en om de werkzaamheden te vereenvoudigen met automatische updates en bewerkingen.

Functions

Oracle Cloud Functions is een serverloos platform waarmee ontwikkelaars applicaties kunnen maken, uitvoeren en schalen zonder een infrastructuur te beheren, en het kan ook worden geïntegreerd met OCI, platformservices en SaaS-applicaties. Omdat Functions is gebaseerd op het opensource-Fn-project, kunnen ontwikkelaars applicaties maken die gemakkelijk kunnen worden overgezet naar andere cloud- en lokale omgevingen. Codes die op Functions zijn gebaseerd, worden doorgaans gedurende korte perioden uitgevoerd en klanten betalen alleen voor de middelen die zij gebruiken.

Cloud-native services

Maak de overstap naar cloud-native voor uw bedrijf

Levert cloud-native applicatieontwikkeling echt apps op die zoveel beter zijn dan traditioneel ontwikkelde apps? Ja. De voordelen van cloud-native apps zijn duidelijk: cloud-native apps kunnen schalen omdat hun functies worden opgesplitst in microservices en ze maken individueel beheer mogelijk. En omdat ze agnostisch zijn ten opzichte van de cloudinfrastructuur, kunnen cloud-native apps op een zeer gedistribueerde manier draaien, waarbij ze onafhankelijk blijven en middelen kunnen toewijzen op basis van de applicatiebehoeften. Cloud-native applicaties zijn een belangrijke manier geworden om de bedrijfsstrategie en -waarde te verhogen, omdat ze een consistente ervaring kunnen bieden in privé-, publieke en hybride clouds. Ze stellen uw organisatie in staat optimaal te profiteren van cloud computing door responsieve en betrouwbare cloud-native apps te gebruiken die schaalbaar zijn en risico's beperken.

Ontdek waarom ontwikkelaars enthousiast zijn over het gebruik van cloud-native technologieën om de volgende generatie applicaties te creëren - en deze overal te gebruiken.

Evenementen voor cloud-native ontwikkelaars

Leer moderne applicaties zoals microservices en serverloze functies bouwen, observeren en beheren met Docker-containers, Kubernetes, Terraform en andere cloud-native technologieën.

Probeer Oracle Cloud Free Tier uit

Bouw, test en implementeer applicaties in Oracle Cloud - helemaal gratis.