Een gekoppeld data-ecosysteem maken

Natalie Gagliordi | Content Strategist | 13 juni 2023

Data zijn essentieel voor bedrijven, maar zonder een gekoppeld data-ecosysteem missen veel organisaties kansen om praktische inzichten uit hun data te winnen. Dat komt doordat de dagelijkse operationele data in het bedrijf zijn verspreid en ze die data niet met de juiste externe informatie kunnen aanvullen. De huidige aanpak gaat verder dan terugkijken in rapporten naar wat er is gebeurd, want we gebruiken voortaan operationele data om ups en downs eerder te zien aankomen en niet alleen sneller, maar ook effectiever te reageren. Data kunnen pas effectief worden ingezet als ze zijn vastgelegd, opgeschoond, georganiseerd en opgeslagen in een gekoppeld data-ecosysteem.

Of u nu een zakelijk leider bent die steeds op data wil vertrouwen om betere beslissingen te nemen, een bedrijfsanalist die diepgaande analyses uitvoert om processen en systemen te verbeteren of een klant die actuele informatie verwacht: het is essentieel dat u de elementen kent waaruit het data-ecosysteem van uw organisatie bestaat.

Wat zijn gekoppelde data?

Gekoppelde data zijn gegevens uit meerdere bronnen, die geïntegreerd met elkaar zijn verbonden om voor analyses en besluitvorming te worden gebruikt. Het concept geldt ook voor het koppelen van operationele data tussen gedistribueerde IT-applicaties en platforms om processen en gedrag te verbeteren. Bedrijven kunnen gekoppelde data gebruiken om een completer en nauwkeuriger beeld te krijgen van de algehele bedrijfsprestaties of van slechts één specifiek proces binnen een bedrijf. Gekoppelde data kunnen ook de procesefficiëntie verhogen en de resultaten verbeteren, doordat ze bedrijven een compleet beeld geven van de activiteiten en trends signaleren, die anders misschien worden gemist. Operationele data die niet zijn gekoppeld, veroorzaken daarentegen frustraties en vertragingen in de besluitvorming. Wat betreft analytische data zijn zakelijke besluitvormers niet in staat om context te correleren en vast te leggen en vervolgens tijdig de juiste beslissingen te nemen.

Wat is een gekoppeld data-ecosysteem?

Een gekoppeld data-ecosysteem is een omgeving waarin data uit diverse bedrijfssystemen worden gecombineerd en dat een platform voor databeheer en applicaties biedt om onderbouwde besluiten te nemen. Er bestaan gekoppelde data-ecosystemen waarmee alle benodigde data en alleen deze data worden vastgelegd om nuttige en uitvoerbare inzichten te geven, zodat de medewerkers, de processen en applicaties van een bedrijf effectiever worden. Deze ecosystemen dienen om organisaties waarde te laten halen uit hun operationele data door deze toegankelijk, bruikbaar en eenvoudig analyseerbaar te maken. Als ze een gekoppeld data-ecosysteem hebben, kunnen organisaties obstakels wegnemen die werknemers weerhouden data te gebruiken om eerder verstoringen op te merken, of het nu gaat om gestegen verkoopcijfers, tekorten aan grondstoffen, bezoekerspieken op de eerstehulp of rentedalingen - en zo goed mogelijk te reageren.

Gekoppelde data-ecosystemen bestaan uit computerinfrastructuur, bedrijfsapplicaties, tools en platforms voor databeheer, tools voor data-integratie en orkestratie, datawarehousing en analysesystemen, processen en tools voor databeheer en systemen voor databeveiliging en privacy. Kunstmatige intelligentie en tools voor machine learning behoren steeds vaker tot dit ecosysteem, waarbij algoritmen worden gebruikt om massa's bedrijfsdata te ontleden en verbindingen te vinden, die anders misschien worden gemist. Net als natuurlijke ecosystemen zijn data-ecosystemen ontworpen om geleidelijk te evolueren, zodat ze aan de veranderende eisen van een organisatie voldoen.

Infographic gekoppeld data-ecosysteem, beschrijving hieronder
Een gekoppeld data-ecosysteem, dat infrastructuur, analyses en applicaties omvat, helpt bruikbare inzichten te winnen

Wat is een gekoppeld data-ecosysteem?

 • Infrastructuur: Data vastgelegd, verzameld en georganiseerd
 • Analyse: Data zoeken en samenvatten
 • Toepassingen: Relevante data naar het ecosysteem sturen

Voornaamste conclusies

 • Bedrijven gebruiken gekoppelde data-ecosystemen om data uit diverse bronnen te verzamelen, op te slaan, te analyseren en er vooral naar te handelen.
 • In een gekoppeld data-ecosysteem worden operationele data gecombineerd van alle bronnen die nodig zijn om bedrijven potentiële problemen te laten voorspellen voordat ze optreden.
 • Bedrijven kunnen data-ecosystemen gebruiken om hun business beter te begrijpen, processen te verbeteren en sterker onderbouwde en tijdige beslissingen te nemen.

Gekoppeld data-ecosysteem verklaard

Gekoppelde data vormen het concept dat data uit elke bron worden verbonden en verwerkt om efficiëntere en responsievere bedrijfsactiviteiten te realiseren. Een gekoppeld data-ecosysteem gaat hierin nog verder en creëert een netwerk van data-elementen die zodanig met elkaar worden verbonden dat dit een zinvollere analyse en een beter begrip mogelijk maakt. In een gekoppeld data-ecosysteem worden data-elementen via relaties met elkaar verbonden, waardoor inzichten worden gewonnen uit de algehele dataset. Het gekoppelde data-ecosysteem dient om een uitgebreid beeld van de data te geven om een effectievere analyse uit te voeren.

Dit gekoppelde data-ecosysteem berust op een technologieplatform, bestaande uit vier hoofddelen: applicaties die bedrijfsprocessen in een bedrijf uitvoeren; een databeheer-infrastructuur die de data verwerkt en opslaat; integratietools waarmee data worden opgehaald uit alle diverse, relevante bronnen en analyse-engines, waaronder soms AI-mogelijkheden, die mensen helpen al deze data te doorgronden.

Gekoppelde data-ecosystemen bevatten data uit verschillende eigen bronnen, zoals databases, datawarehouses en spreadsheets, of externe bronnen, die via API's zijn verbonden. De data in een ecosysteem zijn zo georganiseerd dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn en kunnen worden gedeeld met verschillende systemen en applicaties. Essentieel voor een gekoppeld data-ecosysteem zijn de koppelingen tussen de data-elementen, waarmee gebruikers de relaties in de dataset kunnen ontdekken om relevante inzichten te winnen.

Belang van gekoppelde data-ecosystemen in het bedrijfsleven

Een gekoppeld data-ecosysteem is een belangrijke tool voor bedrijven die de besluitvorming willen verbeteren, medewerkers efficiënter willen laten werken, de databeveiliging willen versterken en samenwerking willen bevorderen. Een gekoppeld ecosysteem combineert en transformeert relevante gegevens, zodat ze kunnen worden geanalyseerd en geïnterpreteerd om zakelijke beslissingen te nemen. Als u bijv. in consumptiegoederen handelt en het voorraadniveau plant, hebt u waarschijnlijk data nodig die in talloze systemen zijn geïntegreerd: prognose en budgettering, productie, supply chain, HR, marketing en verkoop. Hier is de crux: Dit is geen eenmalige jaarlijkse of 3-maandelijkse rapportage. Leiders die verantwoordelijk zijn voor de voorraad, blijven via dit data-ecosysteem op de hoogte en terwijl de omstandigheden veranderen, kunnen ze deze continue operationele data erbij nemen om knelpunten te vinden voordat het te laat is. Bedrijven die gekoppelde data-ecosystemen gebruiken, merken eerder veranderingen op en kunnen daarom betere beslissingen nemen op basis van een completer begrip van hun data.

Met gekoppelde data-ecosystemen kan een bedrijf ook sneller inspelen op veranderende behoeften en kansen, omdat ze toegang hebben tot tijdige en doelgerichte data. Een wereldwijde producent kan bijv. een gekoppeld data-ecosysteem gebruiken om zijn data te delen en te verenigen binnen zijn teams van engineering, supply chain en productie, zodat ze effectiever samenwerken en bijv. weten wanneer een ontwerpkeuze problemen met de inkoop of productie veroorzaakt. Een logistiek bedrijf kan even goed een gekoppeld data-ecosysteem gebruiken om de kosten te verlagen door automatiseringen in het volgsysteem van de verzendingen.

Ontdek waarom Oracle voor de zesde keer op rij is uitgeroepen tot wereldwijd marktleider in het Magic Quadrant™ voor iPaaS.

Voordelen van een gekoppeld datasysteem

Door de waarde van gekoppelde data te benutten, kunnen organisaties hun algehele prestaties versterken en betere resultaten boeken. Data-ecosystemen kunnen medewerkers ook helpen manieren te vinden om nieuwe inkomsten te genereren, kosten te besparen, de productiviteit te verhogen en de klantenservice te verbeteren.

Belangrijkste voordelen van een gekoppeld data-ecosysteem:

 1. Data met hogere kwaliteit en nauwkeurigheid: Via gekoppelde data-ecosystemen kunnen data sneller en grondiger worden gevalideerd en afgestemd, waardoor ze preciezer en betrouwbaarder zijn. Als gekoppelde data worden gevalideerd, verrijkt en samengesteld, worden ze vertrouwd, en juist zulke data zijn weer de grondstof voor de besluitvorming en operationele responsiviteit.
 2. Grotere operationele efficiëntie: Met een gekoppeld data-ecosysteem kunnen processen worden geautomatiseerd om handwerk en fouten te verminderen en een snellere besluitvorming mogelijk te maken. Bovendien besteden werknemers minder tijd aan het zoeken van data.
 3. Betere besluitvorming: Met een gekoppeld data-ecosysteem kunnen organisaties grote datavolumes uit diverse bronnen halen en analyseren, waardoor leiders beter onderbouwde en datagestuurde beslissingen kunnen nemen.
 4. Grotere flexibiliteit: Door complete en nauwkeurige data sneller beschikbaar te maken, kunnen gekoppelde data-ecosystemen organisaties laten inzien wanneer bedrijfsbehoeften veranderen en hun meer tijd geven om met de juiste acties te reageren.
 5. Nauwere samenwerking: Een gekoppeld data-ecosysteem versterkt de samenwerking door data eenvoudiger te delen tussen afdelingen en teams, wat leidt tot een betere communicatie en afstemming tussen alle verschillende functies.
 6. Hogere kostenbesparingen: Gekoppelde data-ecosystemen kunnen kosten besparen door het handmatig zoeken en beoordelen van data te verminderen, processen te automatiseren om ze efficiënter te maken en door fouten en dubbel werk te voorkomen.
 7. Meer tevreden klanten: Organisaties met een gekoppeld data-ecosysteem begrijpen hun klanten beter en bieden eerder gepersonaliseerde ervaringen, waardoor klanten tevredener en loyaler zijn.

Componenten van een gekoppeld data-ecosysteem

Een gekoppeld data-ecosysteem is een technologie-stack met drie fundamentele elementen: infrastructuur, analyses en applicaties, plus de integratie om ze allemaal samen te brengen. Deze componenten werken samen om het ecosysteem te vormen, waarin data worden vastgelegd en dienen om inzichten te winnen.

 • Infrastructuur: In de infrastructuur worden data vastgelegd, verzameld en georganiseerd middels netwerken, hardware en software. Opslag, servers, databases, services voor beveiliging en privacy, en ontwikkeltools maken allemaal deel uit van de infrastructuur, die steeds vaker als cloudservice wordt aangeboden.
 • Analyse: Op analyse-platforms worden data in de infrastructuur gezocht en samengevat en worden diverse elementen met elkaar verbonden, zodat de data kunnen worden bekeken alsof zo allemaal op één locatie staan. Elementen zijn bijv. visualisatie-tools voor bedrijfsinformatie, machine learning-algoritmen en statistische analyse-tools.
 • Applicaties: Applicaties, zoals de verschillende software voor het prestatiebeheer, zijn de systemen voor de registratie en verbinding, die de data vastleggen en naar het ecosysteem brengen.
 • Integratie: Integratieservices dienen om applicaties en databronnen te koppelen, wat een proces-automatisering en databeheer mogelijk maakt.

Een gekoppeld data-ecosysteem maken

Het creëren van een gekoppeld data-ecosysteem omvat het verzamelen en integreren van data, het modelleren van de relaties tussen de data-elementen en het koppelen van deze elementen om middels analyses waardevolle inzichten te winnen. Belangrijke stappen om een gekoppeld data-ecosysteem te maken:

 1. Verzameling: Begin de data te verzamelen die u wilt koppelen. Dit kunnen data uit verschillende bronnen zijn, zoals databases, applicaties of spreadsheets. Dit betekent niet per se dat u alle data op één punt verzamelt; het gaat erom dat u begrijpt welke data u hebt en nog nodig hebt.
 2. Opschonen: Data opschonen met pijplijnen voor de datavoorbereiding. Door data-elementen te standaardiseren, lay-outs te transformeren, data te verrijken en dubbele records te verwijderen, produceert u data met een hogere kwaliteit.
 3. Modellering: Vorm de relaties tussen de data-elementen door een datamodel te maken, dat de structuur van de data en de relaties tussen de data-elementen definieert.
 4. Integratie: Integreer verschillende databronnen in één gekoppeld data-ecosysteem. Hierbij kunnen data met behulp van API's naar één database worden gekopieerd om data uit verschillende bronnen op te halen via data-integratietools om het proces te automatiseren of middels presentatielagen, die de complexiteit van alle betrokken databronnen voor zakelijke gebruikers verbergen.
 5. Analyse: Voer een data-analyse uit op de gekoppelde data om inzicht te krijgen in de algehele dataset. Analyse kan activiteiten omvatten zoals het opvragen van data, het opstellen van rapporten of het bouwen van voorspellende modellen.
 6. Bestuur: Stel beleidsregels, processen en technologieën vast om de beveiliging, herkomst, kwaliteit en toegankelijkheid van data in het ecosysteem te beheren.

Benut de kracht van gekoppelde data met Oracle

Gekoppelde data-ecosystemen worden steeds belangrijker voor bedrijven en organisaties om strategische beslissingen te nemen en op snel veranderende omstandigheden te reageren. Het begrijpen van en omgaan met het data-ecosysteem in een organisatie leidt tot een onderbouwde besluitvorming op alle niveaus, wat veel andere potentiële voordelen biedt, zoals een grotere efficiëntie, meer tevreden klanten en lagere kosten.

Als een bedrijf een gekoppeld data-ecosysteem bouwt, heeft het team de juiste infrastructuur en systemen nodig om de werking ervan te ondersteunen. Een data-ecosysteem functioneert niet zonder veilig en betrouwbaar toegankelijke data. Met Oracle Cloud Infrastructure integratieservices kunnen bedrijven data extraheren, transformeren en laden voor de datawetenschap en analyse, en een codevrij dataverkeer naar naar datalakes en datamarts creëren. De Oracle Integration productportfolio biedt een volledige serie data-integratietools en applicatie-integratieservices om processen te automatiseren en het databeheer in de cloud te centraliseren. Oracle kan via de geavanceerde oplossingen van Oracle Integration vrijwel elke datastore, elk proces, elke applicatie, elke service of API koppelen aan de lokale systemen van uw bedrijf.

Veelgestelde vragen over gekoppelde data-ecosystemen

Wat zit er in een data-ecosysteem?

Een data-ecosysteem bestaat uit infrastructuur, analyses en applicaties, waarmee data kunnen worden vastgelegd en gebruikt om inzichten te winnen.

Wat is een dataverwerkend ecosysteem?

Een dataverwerkende ecosysteem verwijst naar de onderlinge relaties tussen de elementen of componenten die de data verwerken.

Waarom hebben bedrijven een gekoppeld data-ecosysteem nodig?

Een gekoppeld data-ecosysteem geeft bedrijven een completer beeld van de data voor een effectievere analyse. Zonder dit systeem kunnen bedrijven kansen missen om meer omzet te genereren, kosten te verlagen of werknemers productiever te laten werken.

Oracle blijft verbeteringen aanbrengen in de data-integratietools, wat slechts een van de redenen is waarom we al 14 jaar op rij tot koploper zijn uitgeroepen.