Wat is Digitale Transformatie?

Digitale transformatie wordt vaak verward met twee vergelijkbare concepten: digitalisering en digitalisatie. De eenvoudigste daarvan, digitalisering, is het omzetten van informatie van analoge of handmatige vorm in digitale vorm – bijvoorbeeld het omzetten van handgeschreven documenten in geautomatiseerde documenten. Digitalisatie is het proces waarbij digitale technologie en mogelijkheden worden toegepast om veel van de dingen te doen die u regelmatig doet, maar dan op nieuwe en betere manieren die tot betere resultaten leiden.

Digitalisatie vormt de basis voor digitale transformatie. En dankzij digitale transformatie is het mogelijk om nieuwe manieren te vinden om met technologie, mensen en processen uw bedrijf vooruit te helpen.

Tegenwoordig staat digitale transformatie voor de omzetting van manuele en analoge processen naar gedigitaliseerde processen in elk aspect van het bedrijfsleven – met inbegrip van supply chain, ERP, uitvoering, klantenservice, en nog veel meer. In wezen helpt digitale transformatie bedrijven en andere entiteiten betere resultaten te boeken door mensen, plaatsen en dingen met elkaar te verbinden.

Elk bedrijf heeft zijn eigen reden voor digitale transformatie. Sommige bedrijven worden gemotiveerd door groeimogelijkheden of toegenomen concurrentiedruk, terwijl andere te maken hebben met veranderende regelgeving. Wat ook de reden is waarom een bedrijf deze weg inslaat, dit kan resulteren in superieure goederen, diensten en ervaringen die voldoen aan de verwachtingen van de klant of die zelfs overtreffen. Grotere efficiëntie en andere zakelijke voordelen kunnen de winstgevendheid vergroten en innovatie bevorderen. In de publieke sector wordt de digitale transformatie gedreven door de wens om middelen te besparen en tegelijkertijd bij te dragen aan een betere levenskwaliteit voor de bevolking.

Digitale transformatietechnologieën

De overkoepelende digitale transformatie omvat een breed scala aan technologieën, zoals applicaties en software, netwerkmogelijkheden, AI, machine learning, augmented en virtual reality, het Internet of Things (IoT), detectietechnologie, video-gebaseerde analyses, de cloud en nog veel meer.

Het belangrijkste om te onthouden over digitale transformatie is dat het niet zo zeer gaat om het kiezen van een specifieke technologie maar meer om het kiezen van de juiste technologie om uw gewenste resultaten te bereiken.

De geschiedenis van digitale transformatie

De lange geschiedenis van digitale transformatie begint met de eerste computers, die handgeschreven notities omzetten in geautomatiseerde informatie die kon worden verwerkt, geanalyseerd en gedeeld. Met de komst van netwerken en het internet groeiden deze mogelijkheden en werden gegevenssets enorm groot. Big data vereiste robuustere processen voor digitaal gegevensbeheer en gegevensanalyse, ondersteund door datacenters, datawarehouses en nu data lakes.

De ontwikkeling van de cloud was deels een antwoord op steeds grotere hoeveelheden data en de behoefte aan steeds groter wordende mogelijkheden voor het beheren, analyseren en verwerken van die data. Sindsdien hebben IoT, AI en machine learning nog meer geavanceerde technologieopties aangeboden waarmee organisaties hun activiteiten willen transformeren om betere resultaten te behalen. Virtual en augmented reality maken samen met op video-analyse gebaseerde technologieën deel uit van de mix van innovatieve mogelijkheden die bijdragen aan een wijdverbreide digitale transformatie.

Drie belangrijke elementen van digitale transformatie

Digitale transformatie is veel meer dan alleen nieuwe technologie in gebruik nemen. Het vereist een strategische aanpak die draait om drie basiselementen.

1

Fysiek

Digitale transformatie is fysiek omdat het gaat om het gebruik van technologie om het bedrijf te migreren van handmatige naar gedigitaliseerde processen. De overgang van papieren administratie naar geautomatiseerde gegevensverzameling, de implementatie van robotica, AI en machine learning, en de installatie van gegevenssensoren die informatie verzenden zijn allemaal voorbeelden van fysieke transformatie.

2

Cognitief

Digitale transformatie is cognitief omdat digitalisering, inclusief AI en machine learning, geavanceerde gegevensanalyse mogelijk maakt waarbij machines geavanceerde analyses uitvoeren die lijken op denken. Door deze mogelijkheden verandert de rol van datawetenschappers en -analisten en ontstaat er een grotere vraag naar kenniswerkers met hoge expertise.

3

Cultureel

Digitale transformatie is cultureel omdat het gaat om mensen, die gewend zijn om op een bepaalde manier in hun omgeving te handelen en te reageren (bijvoorbeeld thuis of op het werk). In de gedigitaliseerde wereld werken werknemers samen met "slimme" machines. De rol van werknemers verandert: hun taak wordt nu om de door technologie mogelijk gemaakte processen en mogelijkheden te faciliteren. Ervoor zorgen dat iedereen de waarde van de transformatie begrijpt en op de verandering is voorbereid, helpt een sterke basis voor het succes te creëren.

De voordelen van digitale transformatie

Bijna elk bedrijf in elke markt kan profiteren van digitale operationele verbeteringen die meer waarde opleveren voor klanten, werknemers en partners. De voordelen van digitale transformatie zijn onder meer:

 • Betere bruikbare inzichten op basis van analyses
 • Snellere en efficiëntere processen
 • Verhoogde capaciteit
 • Verlaagde kosten
 • Verbeterde veiligheid, kwaliteit en productiviteit

De mogelijkheid om de verandering van bedrijfsprocessen te koppelen aan automatisering van de volgende generatie kan meer waarde opleveren en voldoen aan veranderende verwachtingen. Succesvolle bedrijven hebben zich getransformeerd om zich te richten op het verkopen van relaties in plaats van het genereren van leads, op het vereenvoudigen van het aankoopproces in plaats van het aangaan van langdurige onderhandelingen over voorwaarden, en op succesvolle samenwerking door technologie namens klanten uit te voeren in plaats van technologie te licenseren aan klanten die haar intern implementeren en integreren om hun eigen succes aan te jagen.

Voorbeelden van digitale transformatie

Hieronder volgen enkele voorbeelden van hoe digitale transformatie leidt tot betere resultaten in verschillende branches en andere entiteiten.

Productie

In de productie kan IoT de efficiëntie en winstgevendheid verbeteren door voorspellend onderhoud en procesverbeteringen mogelijk te maken, waardoor de uitvaltijd vermindert en tegelijkertijd de productie van hoogwaardige goederen wordt gegarandeerd. Augmented reality-oplossingen zorgen voor superieure, minder dure training en kunnen expertise vanaf grote afstand de fabriek binnen brengen, zonder dat er zelfs maar een vliegticket gekocht hoeft te worden.

Bekijk een digitaal getransformeerde "slimme fabriek"

Retail

Digitalisering in de detailhandel maakt gebruik van apparaten, kanalen en platforms om naadloze klantervaringen te creëren die zijn afgestemd op specifieke behoeften van de klant. Chatbots, AI en geavanceerde gegevensanalyse helpen retailers bij het ontwikkelen en leveren van gepersonaliseerde aanbevelingen om hun publiek met succes aan te spreken. Digitalisering transformeert ook de ervaring in de winkel, waardoor een aantrekkelijke, interactieve omgeving en betere klantenserviceprocessen ontstaat.

Ontdek hoe digitalisering klanten in de detailhandel meer mogelijkheden biedt

Gezondheidszorg

De gezondheidszorgsector maakt gebruik van verschillende digitale mogelijkheden om patiëntgerichte en op waarde gebaseerde resultaten te creëren die ten goede komen aan patiënten, aanbieders en betalers en tegelijkertijd de kosten te verlagen. Virtuele consulten en elektronische patiëntendossiers zijn slechts twee vormen van digitalisering die de gezondheidszorg transformeren.

Ontdek hoe digitale technologie de innovatie in de gezondheidszorg stimuleert, kosten verlaagt en de patiëntresultaten verbetert.

Slimme steden

Digitale "slimme steden" die bestaande fysieke infrastructuren combineren met geavanceerde digitale technologieën, worden steeds efficiënter en bieden meer veiligheid en levenskwaliteit voor hun burgers. Van bewaking van nutsvoorzieningen tot openbare veiligheid en duurzaamheid: technologieën zoals sensoren, AI en video-analyse helpen de publieke sector essentiële diensten op een andere manier te leveren voor een grotere efficiëntie, lagere kosten en een hoger niveau van betrokkenheid van burgers.

Bekijk hoe Oracle steden helpt zich voor te bereiden op de toekomst

De rol van de cloud bij digitale transformatie

Een vernieuwende digitale betrokkenheid vereist flexibiliteit. De technologie van cloudcomputing speelt een belangrijke rol bij het bieden van dit soort flexibiliteit en kan oplossingen bieden voor de veelvoorkomende uitdagingen van digitale transformatie, zoals de integratie van infrastructuur en de kosten. De cloud kan de snelheid en flexibiliteit bieden die u nodig hebt om de transformatie te versnellen en uw concurrentie voor te blijven, terwijl u binnen uw scope en budget blijft.

Ontdek vier voordelen van digitale transformatie met Oracle Cloud voor kleine tot middelgrote bedrijven

Zes stappen naar digitale transformatie

Er zijn veel dingen die u moet overwegen als u aan een digitale transformatie begint. Succes is afhankelijk van een robuust strategisch plan. Als het plan goed is, profiteren klanten en werknemers van de stroomlijning en vereenvoudiging van processen, zodat ze zelfstandig stappen kunnen uitvoeren, blij zijn met positieve ervaringen en dankzij de automatisering tijd overhouden. Met de volgende stappen kunt u een dergelijk plan ontwikkelen:

1

Definieer uw digitale visie

Uw eerste stap is ontdekking, waarin u aangeeft waarom u transformeert en wat u hoopt te bereiken. Dit is het basiselement dat u de volgende stappen aanwijst.

2

Breng uw digitale reis in kaart

Of u nu productieprocessen transformeert of een betere ervaring voor klanten probeert te creëren, u moet een visie ontwikkelen op de manier waarop digitalisering zich verhoudt tot uw processen en een verschil maakt in het behalen van de gewenste resultaten.

3

Bepaal uw digitale volwassenheid

Door een digitale volwassenheidsbeoordeling uit te voeren, kunt u zien hoe ver uw bedrijf al is in het benutten van digitale mogelijkheden en waar er verbeteringen in technologie en processen nodig zijn. Deze beoordeling helpt u ook het tempo van uw transformatie te bepalen.

4

Bepaal wat uw digitale capaciteiten zijn

Op dit punt identificeert u de huidige hiaten in uw digitale infrastructuur, zodat u technologie kunt kiezen die deze hiaten opvult. Uw doel is om een model te ontwikkelen waarbij mensen, processen, data en tools op één geïntegreerd platform werken en iedereen in staat is om op snelle en flexibele wijze aan resultaten te werken.

5

Creëer uw routekaart naar digitale transformatie

Stappen 1 tot en met 4 vormen de basis voor een routekaart voor het realiseren van uw transformatie. Dit stappenplan moet duidelijk en uitvoerbaar zijn en de architectuur definiëren die u nodig hebt om waarde te maximaliseren, terwijl de risico's en kosten voor uw transformatie-initiatieven tot een minimum worden beperkt. Het moet ook de flexibiliteit bieden om zich aan te passen aan veranderende prioriteiten en nieuwe technologie wanneer die zich aandienen.

6

Gebruik cloudapplicaties om uw digitale visie te versnellen

Wees veranderingen vóór en gebruik cloudapplicaties met toekomstbestendige, ingebouwde end-to-end bedrijfsprocessen zodat u klaar bent voor de transformatie en groei van uw bedrijf.

Geheimen van de sterren op het gebied van digitale transformatie

Een geslaagde digitale transformatie is gebaseerd op diepgaand inzicht in de behoeften van klanten en gebruikers. Uit dit inzicht blijkt wat getransformeerd moet worden en hoe. Volg deze tips van degenen die de transformatie succesvol hebben doorlopen om ervoor te zorgen dat u de juiste veranderingen doorvoert om aan die behoeften te voldoen.

 • Vraag feedback van uw werknemers en klanten. Voortdurende betrokkenheid bij klanten en werknemers is de enige manier om te begrijpen hoe u aan hun behoeften kunt voldoen.
 • Op basis van die feedback kunt u problemen definiëren die moeten worden opgelost. Zodra u inzicht hebt in de verwachtingen van uw klanten en werknemers, kunt u bepalen wat u anders moet doen.
 • Ontwerp een strategie die problemen omzet in bijzondere ervaringen. Nadat u uw uitdagingen hebt vastgesteld, ontwikkelt u een strategie waarmee u de ervaringen die u levert kunt stroomlijnen, uw klanten en werknemers meer mogelijkheden kunt bieden en de vruchten kunt plukken van uw dienstverlening.
 • Maak gebruik van cloudtechnologie om gelijke tred te houden met de veranderende wensen en behoeften van klanten en werknemers. Zoek technologie die u in staat stelt om uw bedrijf niet alleen van geheel te vernieuwen, maar ook om verandering te overtreffen. Met cloudtechnologie kunt u de behoeften van klanten en werknemers voor blijven en geavanceerde technologie benutten op het moment dat deze wordt geïntroduceerd.

Wat de sterren van de digitale transformatie met elkaar gemeen hebben

Uiteindelijk hangt het bereiken van uw doelstellingen af van vier elementen:

 • Robuuste, consistente en doorlopende steun van de CEO voor transformatie.
 • Een uniforme, compromisloze focus op het organisatorische eindspel in plaats van een verkokerde mindset.
 • Een onaflatend gevoel van urgentie voor een versneld tempo van verandering.
 • Aansturing door een visionaire senior leider die niet gebonden is aan een specifiek bedrijf of functie.

Hoe Oracle het transformatieproces ziet

Oracle zette zijn expertise op het gebied van cloudtechnologieën en digitale transformatie in voor de volledige transformatie van zijn eigen interne activiteiten. Door Oracle Cloud te implementeren in heel Oracle werd het bedrijf een complete cloudprovider en een end-to-end cloudonderneming.

Het bedrijf deelt zijn ervaringen ten behoeve van anderen. Oracle implementeerde de volgende vier bouwstenen voor het ontwerp van ervaringen in het hele bedrijf:

1

De klantbeleving stroomlijnen

Stappen in de klant- en werknemerservaring verminderen, verwijderen en vereenvoudigen.

2

Gepersonaliseerde ervaringen bieden

Klanten en werknemers hun ervaringen zelfstandig laten doorlopen.

3

Klanten blij maken

Een positieve ervaring ontwerpen die klanten en werknemers fijn vinden en die maakt dat ze terug willen komen.

4

Betrokkenheid automatiseren

Gebruik Oracle Cloud om de end-to-end ervaring te optimaliseren door zoveel mogelijk te automatiseren.

De toekomst van digitale transformatie

De digitale transformatie verandert de manier waarop mensen werken, leven en plezier hebben, en er is geen aanwijzing dat dit transformatieve proces binnenkort zal afremmen. Innovaties in gedigitaliseerde technologie bieden alsmaar nieuwe kansen voor bedrijven om nieuwe waarde voor klanten te creëren en het leven van mensen te verbeteren. Er ligt ongetwijfeld nog meer technologische innovatie in het verschiet die verder kan bijdragen aan de transformatiedoelstellingen.

Het implementeren van een digitale transformatie gericht op de huidige zakelijke uitdagingen en strategische doelstellingen is cruciaal voor uw succes. Uiteindelijk moet voor elke onderneming en organisatie digitalisering een strategische hoeksteen worden om de concurrentiepositie te behouden en de klant beter van dienst te zijn.

Het belangrijkste om hierbij in het oog te houden is dat de kracht van digitale transformatie ligt in het identificeren van toepassingen en het kiezen van de technologie, het pad en partners die deze toepassingen kunnen transformeren in naadloze, onderling verbonden ervaringen die uw bedrijf vooruit helpen.