Soevereine cloudoplossingen van Oracle: Kies de locatie voor uw gegevens

Scott Twaddle | Vice President, Oracle Cloud Infrastructure Product and Industries | 2 maart 2023

Oracle sovereign cloud solutions

Dit blog is het eerste deel van onze blogserie over gegevenssoevereiniteit in de cloud.

Trends in digitale technologie laten zien dat organisaties en overheden over de hele wereld in toenemende mate profiteren van de flexibiliteit en kostenbesparingen die cloudtechnologie ze biedt en steeds vaker een cloud-first-strategie voor hun IT-workloads implementeren. Terwijl de cloud zich snel blijft ontwikkelen is dit ook het geval voor wetgeving en beleid op het gebied van cloudtechnologie. Hierdoor is - om goede redenen - een toenemende nadruk komen te liggen op gegevenssoevereiniteit. De cloud heeft niet alleen de manier veranderd waarop we technologie gebruiken. Het heeft ook de manier veranderd waarop we hierover zijn gaan denken.

De afgelopen tien jaar heeft de Europese Unie (EU) op dit punt het voortouw genomen met wetgeving inzake gegevensprivacy, en heeft het de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingevoerd. Hierin zijn uitgebreide eisen vastgelegd voor organisaties die persoonsgegevens van personen in de EU verzamelen en/of verwerken. De combinatie van snelle cloudacceptatie en wetgeving zoals de AVG is wereldwijd een katalysator geweest voor beleidsmakers en overheden om zich intensief bezig te gaan houden met het beschermen van het meest waardevolle bezit van hun burgers: hun gegevens.

Gegevenssoevereiniteit is een complex onderwerp en de definitie en toepasbaarheid ervan kunnen per regio nogal verschillen. Een centraal thema is echter hoe organisaties en personen in staat kunnen worden gesteld beter controle over hun gegevens te behouden. Hoewel gegevenssoevereiniteit vaak als generiek onderwerp wordt besproken, gelooft Oracle dat het op meerdere manieren kan worden bereikt. De volgende aspecten kunnen bijvoorbeeld helpen om tot een sterke strategie voor gegevenssoevereiniteit te komen:

 • Keuze van de locatie: de fysieke locatie waar de gegevens worden opgeslagen.
 • Cloudisolatie: fysieke, logische en netwerkscheiding om het delen van gegevens te beperken.
 • Toegangsbeheer: controle over de toegang tot uw gegevens en de onderliggende infrastructuur door zowel de toegang te beperken als ervoor te zorgen dat de gegevens te allen tijde beschikbaar en overdraagbaar zijn voor degenen die u hiertoe autoriseert.
 • Vereisten voor personeelstoegang: ondersteuning voor personeel dat voldoet aan specifieke vereisten (bijv. speciale autorisatie, nationaliteit of verblijfplaats) en beperking van toegang voor degenen die hier niet aan voldoen.
 • Transparantie in beslissingen over gegevenstoegang: extraterritoriale justitiële verzoeken tot gegevenstoegang afhandelen en rapporteren, inclusief interacties met lokale autoriteiten.
 • Verbeterde hardware- en softwarebeveiliging: gebruik van mogelijkheden zoals een hardwarebeveiligingsmodule (HSM), codering en vertrouwelijke computing.

In deze blogserie gaan we in op deze en andere kritieke aspecten van gegevenssoevereiniteit in de cloud. Laten we eerst kijken naar de keuze van de locatie, de gevolgen hiervan en de beschikbare opties.

De locatie van gegevens en de impact hiervan op gegevenssoevereiniteit

Door de geografische regio's te kunnen kiezen waar uw organisatie haar gegevens opslaat, kunt u zelf de controle houden over uw gegevens. Houd bij het bepalen van het juiste cloudimplementatiemodel voor de doelstellingen van uw organisatie rekening met de volgende belangrijke factoren:

 • Gegevensclassificatie: bepaal het type van de gegevens die u wilt opslaan in de cloud op basis van de bedrijfsstandaarden en de geldende regelgeving.
 • Gegevensopslag: bepaal of voor uw gegevens geografische beperkingen gelden. Sommige voorschriften voor gegevensbescherming bepalen dat gevoelige gegevens moeten worden opgeslagen binnen de geografische grenzen van een land of regio.
 • Beschikbaarheid van gegevens: zorg voor ononderbroken toegang tot de gegevens en services die essentieel kunnen zijn voor bedrijfsactiviteiten, overheidsfuncties of de beveiliging van openbare infrastructuur.

Door zelf een locatie te kunnen kiezen voor uw gegevens kunt u in uw eigen behoeften voorzien op het gebied van gegevensopslag en -beschikbaarheid en tevens voldoen aan de vereisten voor gegevensverwerking en gegevensoverdracht die de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming aan u stelt.

Oracle Cloud biedt een groot aantal soevereiniteitsoplossingen

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) biedt als onderdeel van de soevereine cloudoplossingen van Oracle verschillende implementatiemodellen die klanten kunnen helpen met hun strategie voor gegevenssoevereiniteit.

Elk van deze implementatieopties stelt klanten van Oracle in staat om de controle te houden over hun gegevens, inclusief de locatie c.q. regio waar deze worden opgeslagen en verwerkt, en hoe hiertoe toegang wordt verkregen. Klanten fungeren doorgaans als de controller van hun gegevens en Oracle verplaatst klantgegevens niet uit de regio waar deze zich bevinden zonder toestemming van de klant.

We kunnen implementatiemodellen indelen in openbare cloudoplossingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de cloudregio's van Oracle, en dedicated cloudoplossingen, die in het datacenter van een klant worden geïmplementeerd.

Public and dedicated cloud

Laten we eerst de openbare cloudoplossingen van Oracle bekijken en deze onderling vergelijken.

 • Commerciële openbare cloud: biedt 41 cloudregio's in 22 landen wereldwijd, met meer cloudregio's in de planning . In 10 landen en voor de hele EU heeft OCI twee of meer cloudregio's beschikbaar zodat in het geval van een ramp de gegevens binnen de grenzen van deze regio's kunnen worden gehouden. Veel organisaties die op deze locaties actief zijn, kunnen cloud-workloads in eigen land uitvoeren en zo voldoen aan de vereisten voor gegevensresidentie en -beschikbaarheid.
 • EU Sovereign Cloud: de nieuwe soevereine cloudregio's van Oracle voor de EU komen beschikbaar in 2023, met datacenters in Spanje en Duitsland. Deze soevereine cloudregio's zullen logisch en fysiek zijn gescheiden van de bestaande commerciële cloudregio's van Oracle in de EU. Zowel particuliere bedrijven als organisaties in de publieke sector kunnen deze nieuwe soevereine OCI-cloudregio's voor de EU gebruiken voor het hosten van gegevens en applicaties die gevoelig, gereguleerd of van strategisch regionaal belang zijn.

Laten we nu kijken naar de dedicated cloudoplossingen van Oracle, waarmee klanten volledige cloudregio's lokaal kunnen hosten in een datacenter naar keuze. Deze oplossingen kunnen klanten helpen in regio's waar Oracle nog geen openbare cloudregio biedt of als de organisatie unieke vereisten voor gegevenssoevereiniteit heeft waarvoor een specifieke oplossing is vereist.

 • Dedicated regio: ontworpen voor klanten die op zoek zijn naar een volledige OCI-regio in hun eigen datacenter met de flexibiliteit, schaalbaarheid en besparingen van de openbare OCI-cloud.
 • Geïsoleerde regio: ontworpen voor klanten die een bewezen cloudplatform nodig hebben voor hun geclassificeerde, geheime, bedrijfskritische workloads.
 • Alloy: hiermee kunnen partners die cloudserviceleverancier willen worden, hun bedrijfsaanbod uitbreiden met een uitgebreid scala aan cloudservices.

Aan de slag met de soevereine cloudoplossingen van Oracle

We willen organisaties ontmoeten waar ze zich bevinden, zowel letterlijk als figuurlijk. Voor veel klanten zijn de commerciële openbare cloudregio's van Oracle meer dan voldoende voor hun behoeften op het gebied van gegevenssoevereiniteit, inclusief de behoefte om de locatie van hun gegevens te kunnen kiezen. Voor sterk gereguleerde branches of organisaties waarvoor bepaalde landspecifieke wetgeving geldt, kunnen de verbeterde opties voor gegevenssoevereiniteit van Oracle EU Sovereign Cloud of een van de dedicated cloudoplossingen helpen uw cloud-first-strategie te versnellen.

Binnenkort verschijnt het volgende blog in deze serie. Daarin zullen we het over het gebruik van realms (een verzameling cloudregio's) van Oracle Cloud Infrastructure hebben en hoe deze verbeterde logische, fysieke en netwerkisolatie bieden.

Mocht u ondertussen vragen hebben over de soevereine cloudoplossingen van Oracle, kunt u contact opnemen met een van onze vertegenwoordigers.

Scott Twaddle

Vice President, Oracle Cloud Infrastructure Product and Industries