Bouwplanning: definitie en handleiding

Rick Bell | Oracle Senior Writer | 1 maart 2024

Bouwplanning is een cruciaal proces in elk bouwproject waarbij gedetailleerde planning en coördinatie van meerdere bewegende delen en projectelementen komt kijken. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de bouwplanning moeten materialen, apparatuur en arbeid beheren om ervoor te zorgen dat elke fase van het bouwproject op tijd en binnen het budget wordt afgerond. Planners moeten uitdagingen voorspellen en hun plannen aanpassen om het project gaande te houden. Uiteindelijk maakt een effectieve bouwplanning een succesvolle voltooiing van projecten mogelijk, wat een mix van logistieke expertise en proactief beheer weerspiegelt.

Wat is bouwplanning?

Bouwplanning is de vorming van het plan dat het projectteam zal uitvoeren, waarbij het gaat om de planning, coördinatie en timing van noodzakelijke taken en activiteiten. Het is een essentieel element van bouwprojectbeheer dat ervoor zorgt dat projecten op tijd, volgens de normen en binnen het budget worden afgerond. Dat projectteam bestaat uit meerdere partijen, waaronder eigenaars, architecten, ontwerpers, algemene aannemers, onderaannemers en leveranciers. Iedereen moet het eens zijn over een planning die ze gedurende de hele levenscyclus van een project zullen uitvoeren.

Wat is een bouwplanning?

Een bouwplanning is de enige plaats waar de werktaken die voor een bepaald project moeten worden uitgevoerd, worden opgeschreven. Een goede bouwplanning definieert de drie cruciale W's in projectbeheersing: "Welke" activiteiten en taken moeten er gebeuren? "Wanneer" heeft niet alleen betrekking op hoe lang die activiteiten moeten duren, maar ook op de volgorde of workflow. Bij "Wie" gaat het om de mensen die nodig zijn om de klus te klaren, inclusief de apparatuur en materialen die ze daarvoor nodig hebben.

Voornaamste conclusies

 • Een bouwplanning is duidelijk, beknopt en gemakkelijk te begrijpen, en het identificeert belangrijke mijlpalen en deadlines gedurende de levenscyclus van een bouwproject. De bouwplanning verbetert het gebruik van resources, verkort de doorlooptijden en verbetert de kwaliteit van de bouwplaats.
 • Bouwplanning omvat het plannen en organiseren van de volgorde en timing van taken, het toewijzen van resources en het coördineren van activiteiten om ervoor te zorgen dat het werk op een tijdige en kosteneffectieve manier wordt uitgevoerd. Het bouwschema dient als stappenplan en begeleidt het hele productieproces van begin tot eind.
 • Handmatige tijdlijnen en Excel-spreadsheets kunnen de complexiteit van hedendaagse bouwprojecten niet aan. Software voor bouwbeheer en planningstools helpen bouwbedrijven bij het efficiënt plannen en beheren van de planning.

Bouwplanning uitgelegd

Bij het ontwikkelen van een bouwplan helpt structuur. Hoe moet u het werk dat gedaan moet worden organiseren? Welke activiteiten horen thuis in die planning? Hoe lang duurt elk? Wat is de volgorde van elke activiteit? Wat kan er nog meer contextueel worden toegevoegd om teams te helpen begrijpen wanneer en welke kritieke resources nodig zijn?

Hier zijn enkele algemene termen.

 • Projectmijlpalen. Visuele weergaven van het belangrijkste begin of einde van activiteiten die aan het projectplan zijn gekoppeld
 • Duur. Een nauwkeurige weergave van hoe lang een activiteit moet duren.
 • Afhankelijkheden. Het verbinden van projectactiviteiten met relaties of logische verbanden.
 • Doorlooptijd. De tijd die het kost voor kritieke materialen of apparatuur om op een projectlocatie aan te komen.
 • Vertragingstijd. De positieve of negatieve duur die is gekoppeld aan een relatie of logische binding tussen twee werkactiviteiten
 • Speling. Een berekende waarde/duur van de tijd dat een geplande activiteit kan worden uitgesteld zonder de startdatum van een volgende activiteit te vertragen.
 • Toewijzing resources. Het bepalen van de resources die nodig zijn voor een project en de tijdlijn voor het voltooien van elke projecttaak die rekening houdt met de beschikbaarheid van deze resources.
 • Basisplanning: de goedgekeurde versie van een planningsmodel. De basisplanning blijft constant en dient als basis voor de vergelijking met de werkelijke resultaten. Het is bedoeld om bouwprojectmanagers op koers te houden.

De beste planningen vertegenwoordigen de ground truth van het projectteam. Ze worden ook vaak bijgewerkt, aangepast en gecommuniceerd. Een verbonden aanpak zorgt voor efficiëntie en stelt teams in staat effectief samen te werken, minimaliseert de impact van veranderde budgetten en tijdlijnen.

7. Bouwplanningsmethoden

Er zijn verschillende planningsmethoden beschikbaar voor verschillende bouwprojecten. Het kiezen van de juiste methode is essentieel voor een succesvolle projectvoltooiing.

1. Kritische padmethode (CPM)

Deze projectbeheertechniek omvat het schatten van de minimale projectduur en het bepalen van de hoeveelheid planningsflexibiliteit die ingebouwd moet worden. Het is een snelle manier om een nauwkeurige weergave te ontwikkelen van de datums waarop activiteiten zullen plaatsvinden.

2. Evaluatie- en beoordelingstechniek (PERT)

Deze techniek wordt gebruikt om de duur van het project te schatten, mogelijke risico's te identificeren en de duur van elke activiteit te schatten. Een PERT kan een meer visuele representatie zijn dan een CPM.

3. Balanslijn (LOB)

Deze techniek kijkt naar productiviteitspercentages, projectploegen en specifieke werkgebieden. LOB is handig voor het uitvoeren van repetitieve activiteiten en het gebruik van ploegen om ze op een efficiëntere manier te voltooien.

4. Q-planning

Q-planning, ook bekend als kwantitatieve planning of wachtrijplanning, maakt gebruik van staafdiagrammen om de materialen en apparatuur te plannen die nodig zijn voor een project, inclusief de locaties en tijden waarop ze nodig zullen zijn. Q-planning wordt steeds populairder vanwege de geavanceerde technieken voor gegevensanalyse.

5. Resource-georiënteerde planning

Deze techniek omvat het identificeren van de beschikbare resources voor een project en het aanpakken van situaties waarin meerdere partijen tegelijkertijd toegang tot die resources nodig hebben. Resource-georiënteerde planning is nuttig wanneer resources beperkt zijn en toch van cruciaal belang zijn voor de voltooiing van het project.

6. Last planner-systeem

LPS is een eenvoudige berekening gericht op het plannen en coördineren van werk in de kleinst mogelijke stappen, ergens tussen één en zes weken, om het gebruik van resources te optimaliseren en onzekerheid te verminderen. Vaak een facilitator, aangeduid met de titel van laatste planner, lasergericht op het werk dat gedaan moet worden binnen een specifieke tijdslijn.

7. Gantt-diagram

Dit is een visuele weergave van een projectplan binnen een kalender. Gantt-diagrammen worden vaak gebruikt om LPS-, CPM-, resource-georiënteerde, PERT-, LOB- en Q-schema's weer te geven.

Elke planningmethode heeft zijn voor- en nadelen. Q-schema's geven bijvoorbeeld toegang tot de ontluikende populariteit van geavanceerde analyses in de bouw. Gantt-diagrammen onderstrepen het belang van samenwerking en LPS benadrukt een facilitator om alle partijen gefocust te houden en het project op schema te houden.

De 5 belangrijkste principes van bouwplanning

Planning bepaalt de timing en volgorde van vereiste activiteiten en taken om een tijdige voltooiing van het projectplan te garanderen. Hieronder volgen vijf activiteiten die cruciaal zijn voor die tijdige voltooiing.

 1. Work Breakdown Structure (WBS): een schema om een heel project te organiseren, waarbij het werk dat een project vereist in pakketten van omvang wordt gedefinieerd.
 2. Het kritieke pad: de kritieke opeenvolging van activiteiten die de einddatum van een projectplan bepalen.
 3. Toewijzing van resources: de toewijzing van arbeid, apparatuur en materialen aan activiteiten in het projectplan.
 4. Risicobeoordeling: een systematische manier om onzekerheid in bouwplanningen te overwegen en te kwantificeren. Een kwalitatieve risicobeoordeling is subjectief, terwijl een kwantitatieve risicobeoordeling mogelijke resultaten berekent.
 5. Continue bewaking: het proces van consequent terugkeren (wekelijks, maandelijks) om te controleren of de planning op schema ligt.

Deze activiteiten bouwen een band op tussen het projectbeheerteam dat toezicht houdt op de planning en het team op locatie, waardoor iedereen efficiënter kan samenwerken.

Soorten visualisaties van bouwplanningen

Veel mensen begrijpen en leren het best door visualisatie. Visuele projectbeheerschema's zijn beschikbaar op smartphones en tablets, zodat iedereen ze altijd en overal kan gebruiken.

 • Gantt-diagrammen zijn visuele weergaven van het projectplan binnen een kalender. Projectmanagers gebruiken Gantt-diagrammen om taken, personeel en resources te plannen en projectdeadlines bij te houden. Door de horizontale staafindeling van de diagrammen kunt u gemakkelijk projecten verplaatsen als overlapping een probleem wordt.

  Voordelen: Gantt-diagrammen zijn geweldig voor projectbeheer, kwaliteitsborging en andere tijdgevoelige taken die de tijdlijn van een project beïnvloeden. Nadeel: grote hoeveelheden activiteiten kunnen Gantt-diagrammen druk maken, dus de mogelijkheid om informatie te groeperen, sorteren en filteren is van het grootste belang.
 • Netwerkdiagrammen zijn grafische weergaven van een gedetailleerd projectplan die de taaklogica en de basisvolgorde van activiteiten illustreren. Elk diagram toont het grote geheel en is een nauwkeurige beoordelingsmethode om te voorkomen dat slechte logica verloren gaat in de planningssoftware.

  Voordeel: het toont de volgorde van activiteiten en controleert de omvang van het werk. Het heeft ook waarde als communicatiemiddel door de voortgang en problemen te delen met belanghebbenden van het project. Nadelen: het kan lang duren om het diagram te maken en het kan te complex zijn voor grote projecten.
 • Tijdgeschaalde logische diagrammen (TSLD's). TSLD's geven planners en projectmanagers een momentopname van het projectplan, waarbij de planning van het project in een gemakkelijk te begrijpen formaat wordt weergegeven. Ze geven een grafische weergave van de activiteiten van een project en de logica van het project in de tijd.

  Voordeel: TSLD's comprimeren de activiteiten die worden weergegeven in een Gantt-diagram tot een formaat dat de volledige planning en de keten van activiteiten die de planning aansturen weergeeft. Nadelen: het kost veel moeite om TSLD's aan te passen en bij te werken.
 • 3D-modellen met planningsgegevens (BIM 4D). Deze 4D-simulaties verbeteren de bouwplanning en productiecontrole door gedetailleerde schema's te integreren met bouwinformatiemodellen (BIM). Belanghebbenden kunnen de voortgang van het werk volgen, de productiviteit analyseren en proactief potentiële vertragingen opsporen.

  Voordeel: projectteams kunnen 4D BIM gebruiken om de productie in het veld te verbeteren door het project eerst virtueel op te bouwen, wat helpt om te herkennen waar de grootste projectrisico's zullen ontstaan. Nadeel: modellen, activiteiten en andere planningsgegevens veranderen altijd, waardoor het moeilijk is om een nauwkeurige basislijn te creëren en een live 4D BIM te onderhouden voor alle projectteams.

Hoe maakt u een bouwplanning in 12 stappen

Van het begin tot het einde van een project vertrouwen bouwmanagers op een planning om honderden, zo niet duizenden uitdagingen het hoofd te bieden. Dit zijn de essentiële stappen om een realistische bouwplanning op te stellen om projectdoelen te ondersteunen.

Stap 1: Definieer het project

Geef uw project een titel, een nummer en een beschrijving. Stel belangrijke mijlpalen vast, van de start van het project tot de oplevering. Stel het totale budget vast en identificeer de belangrijkste belanghebbenden, van projectmanagers tot eigenaren.

Stap 2: Ontwikkel de work breakdown structure

Stel een overzicht op voor de klus en identificeer de werkgebieden. Identificeer belangrijke mijlpalen voor elk werkgebied.

Stap 3: Identificeer resources

Stel een resourcepool samen met de benodigde arbeid, apparatuur en materialen (LEM).

Stap 4: Tijd inschatten

Bepaal hoe lang activiteiten zullen duren. Breng vervolgens de afhankelijkheden in kaart en leg de relaties en logische verbanden tussen deze activiteiten vast. Normaal gesproken berekent u in deze stap de planning.

Stap 5: Plan voor risico's

U hebt nu een beeld van een projectplanning. Het is tijd om risico's te identificeren, te beoordelen en te beperken. Ongunstige weersomstandigheden, defecte apparatuur en arbeidsonderbrekingen vormen allemaal een risico. Maak mitigatiestrategieën afhankelijk van hoe u risico's wilt verminderen. Het groeiende gebied van voorspellende data-analyse helpt teams om risico's te begrijpen en de gevolgen ervan te beperken.

Stap 6: Ontwikkel een communicatieplan

De planning zelf is een geweldig communicatiemiddel. Elk aspect van het project komt aan bod en iedereen die erbij betrokken is, moet het plan voor het hele project dagelijks, wekelijks en maandelijks begrijpen en ermee instemmen.

Stap 7: Maak de eerste planning

Gebruik geautomatiseerde planningstools om met vertrouwen de begin- en einddatum van het project vast te stellen. Stuur de planning naar alle belanghebbenden. Als het project eenmaal loopt, is het van cruciaal belang om de voortgang consequent bij te houden en de nodige herzieningen door te voeren.

Stap 8: Wijs het budget toe

Dit kan gebeuren vóór of tijdens het maken van de planning. Soms beheren mensen de kosten in een ander systeem dan de planning, tenzij het contractueel verplicht is om ze aan elkaar te koppelen. Met behulp van een kostenstructuur worden middelen aangewezen voor arbeid, apparatuur en materialen.

Stap 9: Verkrijg goedkeuringen en rond de planning af

Meestal is het werk in deze stap nog niet begonnen, maar er is wel een beeld van het volledige projectplan. Iedereen heeft het gezien en gaat akkoord. De planning wordt verspreid onder alle belanghebbenden.

Stap 10: Stel monitoring- en controlesystemen op

Sla de planning op als de oorspronkelijke basislijn, omdat u, zodra een project eenmaal begint, vergelijkingen wilt kunnen uitvoeren tussen de voortgang van een project en de oorspronkelijke basislijn. Elke rapportagecyclus wordt gecatalogiseerd en opgeslagen als een 'momentopname' van de voortgang tot nu toe. Het is verstandig om voortgangsbetalingen aan de ontvangst van planningsupdates te koppelen.

Stap 11: Documenteer alles

Als er in de bouw iets niet volgens plan verloopt, wilt u weten waarom en wanneer. Houd wijzigingslogs bij om toevoegingen en verwijderingen aan de planning te documenteren. Archiveer de as-built planning en de ondersteunende documenten als een 'Rolodex' voor toekomstig gebruik. Zorg ervoor dat updates zo nodig worden ingediend.

Stap 12: Reflecteer en leer

Het project is voltooid. Vraag alle belanghebbenden wat werkte en wat niet en waarom. Had de volgorde anders moeten zijn? Zou Q-planning effectiever zijn geweest dan resource-georiënteerde planning? Analyseer de planning en neem de geleerde lessen op in de volgende planning.

Geen enkele stap hier is belangrijker dan een andere. Maar als geheel dient deze uitgebreide lijst als bouwstenen voor een planning waar alle belanghebbenden baat bij hebben.

10 Uitdagingen in de bouwplanning

Een uitzonderlijke ijsstorm, graven in graniet in plaats van kalksteen en arbeidsonrust zijn slechts enkele uitdagingen die een bouwplanning kunnen doen ontsporen. Projectplanners moeten bij het maken van een planning rekening houden met deze en andere uitdagingen.

1. Onvoorziene locatie-omstandigheden

Een schatting van het aantal dagen dat het zou duren om een project af te ronden, was gebaseerd op omstandigheden die overal op de bouwplaats hetzelfde waren. Maar toen het bouwteam 4,5 meter diep groef, ontdekte het dat de ondergrond over het hele terrein verschillend was, waardoor het project vertraging opliep. Dergelijke onopgemerkte omstandigheden kunnen elke planning beïnvloeden.

2. Weersomstandigheden

Bouwplaatsen en bouwplanningen worden beïnvloed door de klimaatverandering, die het weer onvoorspelbaarder maakt. Budgetteer weerdagen of reservecapaciteit bij het opstellen van uw bouwplanning.

3. Problemen met de supply chain

Supply chains zijn kwetsbaar voor allerlei omstandigheden, zoals slechte weersomstandigheden, fabriekssluitingen en uiterst zeldzame pandemieën. Maak noodplannen. Bouw relaties op met leveranciers om stabiele prijzen te onderhandelen en onderbrekingen tot een minimum te beperken.

4. Beschikbaarheid en productiviteit van arbeid

De bouwsector blijft kampen met een nijpend tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Als de reikwijdte van een project verandert, heeft dat invloed op uw personeelsbestand en waarschijnlijk ook op uw planning.

5. Kostenoverschrijdingen vanwege planninguitdagingen

Omdat bouwprojecten vaak maanden of jaren duren, zijn de kosten van arbeid, apparatuur en materialen gevoelig voor dramatische pieken. Kostenoverschrijdingen kunnen duiden op bredere problemen met een slecht geschreven planning en onbekwaam projectbeheer, maar ook op plannen en budgetten die vanaf het begin van het project onnauwkeurig zijn vastgesteld.

6. Vertragingsclaims en geschillen

De sector erkent over het algemeen vier soorten vertragingen in bouwcontracten: verontschuldigbare vertraging, niet-verontschuldigbare vertraging, compensabele vertraging en gelijktijdige vertraging. Als er iets misgaat tijdens een project, wie is dan aansprakelijk? Er kan veel met de vinger worden gewezen aan tafel, waardoor de planning kan ontsporen.

7. Contractuele verplichtingen en sancties

Het contract moet duidelijk de begin- en einddatum van het project vermelden. De meeste bouwcontracten bevatten financiële boetes voor het niet op tijd afronden van het werk. Boetes stapelen zich vaak op als dagelijkse kosten en kunnen de winst snel opeten.

8. Integratie van geavanceerde technologieën

De sector gebruikt steeds vaker software voor bouwbeheer, geïntegreerd met meerdere puntoplossingen, om planningen te maken. Dit kan integratie met calculatie-, modelleer- en CSD-systemen (combined services drawing) inhouden, en zelfs met de systemen van materiaalleveranciers. Een naadloze integratie bespaart tijd en moeite, dwingt verantwoording en transparantie af en stroomlijnt workflows.

9. Leercurve van technologie en belemmeringen voor invoering

Elke nieuwe software heeft een leercurve. Als het gaat om bouwbeheersoftware, maken ontoereikende trainingsbudgetten de curve steiler, net als een algemeen gebrek aan bewustzijn van de waarde van de software.

10. Coördinatie tussen verschillende belanghebbenden

Een uitdaging in de bouw is om iedereen op één lijn te houden. Communicatie wordt een cruciaal onderdeel voor het opbouwen van vertrouwen en relaties tussen belanghebbenden. Door alle partijen op de hoogte en betrokken te houden, ontstaat er een gevoel van samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid voor het succes van het project.

16 strategieën om planningsproblemen in de bouw tot een minimum te beperken

Hoewel elk bouwproject te maken krijgt met uitdagingen op het gebied van planning, kunnen veel problemen worden vermeden of beperkt. Gebruik deze strategieën om potentiële problemen te voorkomen.

1. Stel een gedetailleerd werkschema op

De eerste stap in het plannen van een project is het maken van een goed gedefinieerde opzet waarin elke taak en gebeurtenis die moet worden voltooid, van budgetten tot resultaten, wordt opgesplitst. Gebruik een WBS om projectvoltooiing te meten, mijlpalen te identificeren en budgetresources toe te wijzen.

2. Stel realistische tijdlijnen in

Het is essentieel dat projectmanagers en teams realistische looptijden vaststellen voor elke taak en gebeurtenis om ervoor te zorgen dat hun projecten op tijd worden afgerond, binnen het budget blijven en hun doelen halen. Het maken van schema's met realistische tijdlijnen helpt het team te motiveren.

3. Identificeer potentiële risico's in een vroeg stadium

Slechte planning vroeg in het planningsproces kan leiden tot het overhaasten van een project, waardoor de kwaliteits- en veiligheidsrisico's toenemen. Grondig projectbeheer, rekening houdend met het weer, de supply chain en andere variabelen, kan het planningsrisico aanzienlijk verminderen.

4. Stel noodplannen op

Onverwachte uitdagingen kunnen de oplevering van een project beïnvloeden, dus is het cruciaal om onvoorziene omstandigheden in te bouwen in een planning. Een noodplan voor uw bouwplanning vermindert de impact van projectrisico's en verbetert de besluitvorming en probleemoplossing.

5. Optimaliseer de toewijzing van resources

Het succes van een project hangt vaak af van hoe efficiënt arbeid, kapitaal, materialen en andere resources worden toegewezen, wat meestal resulteert in kostenbesparingen en een verbeterde productiviteit. Bij het opstellen van een planning moet u de projectvereisten identificeren, de beschikbaarheid van resources in overweging nemen en deze vervolgens toewijzen.

6. Beheer supply chains efficiënt

Voorspelbaarheid in het beheer van de supply chain verbetert de efficiëntie van projecten, minimaliseert vertragingen en houdt het projectbudget op schema. Zorg voor duidelijke communicatielijnen, bouw langdurige relaties op met betrouwbare leveranciers en gebruik technologische oplossingen om de zichtbaarheid, traceerbaarheid en efficiëntie te verbeteren bij het beheren van de toeleveringsketen in de bouw.

7. Bevorder open en duidelijke communicatiekanalen

Bepaal al in een vroeg stadium welke methoden u gaat gebruiken om tijdens de levenscyclus van het project te communiceren. Zorg voor frequente en relevante communicatie. Regelmatige vergaderingen, instant messaging-apps en gewoon persoonlijke gesprekken werken allemaal.

8. Stimuleer gezamenlijk problemen oplossen

Samen problemen oplossen helpt teams bij het oplossen van problemen die zich voordoen en bij het snel aanpakken van mogelijke obstakels. Door werknemers autonomie te geven om problemen op te lossen, kunnen ze die vaardigheden ook verfijnen en wordt het vertrouwen bevorderd.

9. Gebruik bouwbeheersoftware

Software voor bouwbeheer ondersteunt gedeelde plannings- en planningsstandaarden voor teams op kantoor en in het veld, en de ingebouwde best practices verbeteren de planningsprocessen.

10. Integreer bouwinformatiemodellering (BIM)

BIM, dat eerder in dit artikel is gedefinieerd, verbetert de besluitvorming en samenwerking tussen teams in alle fasen van een project.

11. Voer periodieke planningsbeoordelingen uit

Zie het als preventief onderhoud - regelmatige beoordelingen bevestigen dat de bouwplanning op een ordelijke manier verloopt en maken aanpassingen mogelijk. Gebruik mijlpalen als ijkpunten. Het is ook handig om een planningscontrole uit te voeren wanneer nieuwe leden aan het projectteam worden toegevoegd of het projectteam verlaten.

12. Implementeer dynamische planningscorrecties

Dynamisch plannen omvat het gebruik van realtime gegevens en voorspellende analyses om projectteams te helpen hun planningen aan te passen aan steeds veranderende factoren, zoals weersomstandigheden, machinestilstand, onderbrekingen in de levering en pieken in de vraag. De resultaten zijn onder andere een verbeterde productiviteit, minder stilstand en afval, en een hogere klanttevredenheid.

13. Investeer in training en ontwikkeling van werknemers

Voortdurend leren en ontwikkelen helpen twee grote bedreigingen voor een bouwplaning te beperken. Slechte veiligheidspraktijken kunnen leiden tot de plotselinge sluiting van een bouwplaats, terwijl chronische herstelwerkzaamheden de voortgang van een project lamleggen. Start een uitgebreid trainingsprogramma voor werknemers om de veiligheidsrisico's te verminderen, de vaardigheden van werknemers te verbeteren en uw betrokkenheid bij uw mensen te tonen.

14. Houd het moreel en de motivatie hoog

Van het geven van dagelijkse boxgesprekken tot gezondere voedselselecties en overvloedige drinkstations, verbetert een voortdurende inzet van een werkgever het moreel, de veiligheid en de productiviteit. Een gemotiveerd team met een 'can-do'-mentaliteit slaat de handen ineen om strakke projectdeadlines te halen.

15. Zorg voor duidelijke contractuele afspraken

Helaas komen vertragingen en geschillen vaak voor in de bouwsector. Het vastleggen van duidelijke contractuele afspraken helpt miscommunicatie en misverstanden over tijdlijnen van projecten te voorkomen en minimaliseert het risico op juridische stappen als tijdlijnen niet worden gehaald.

16. Implementeer mechanismen voor geschillenbeslechting

Vroegtijdige implementatie en proactief beheer van potentiële geschillen kunnen de efficiëntie van het project verbeteren en zorgen voor een tijdige voltooiing. In de bouw kunnen geschillen ontstaan over planning, omvang en kwaliteit. Zorg ervoor dat alle planningen realistisch zijn en voorzieningen bevatten met betrekking tot mogelijke vertragingen. Lees en begrijp ook het contract, onderhandel over onduidelijke clausules en voer due diligence uit op het gebied van schattingen, het inhuren van onderaannemers en het verkrijgen van benodigdheden.

Bouwplanningen zijn complex. Problemen met de bouwp;anning kunnen leiden tot aanzienlijke kostenoverschrijdingen en ontevreden klanten. De bovenstaande strategieën zullen u helpen om u aan de planning te houden, met het onverwachte om te gaan en het project met succes af te ronden.

De toekomst van bouwplanning

Zelfs met de instroom van nieuwe bouwplanningstools zal technologie de menselijke besluitvorming niet vervangen. Naarmate bouwprojecten complexer worden, hebben ze de vakkundigheid van een professional nodig om een realistische, nauwkeurige planning op te stellen.

Dat gezegd hebbende, verandert software voor bouwbeheer in de cloud de manier waarop werk wordt gepland en bijgehouden op de bouwplaats van vandaag de dag, waarbij handmatige processen en Excel-spreadsheets worden vervangen. Deze geavanceerde tools, die werken op smartphones, tablets en andere apparaten, zorgen voor meer voorspelbaarheid in de planning en verbeteren de efficiëntie, waardoor de productiviteit op de bouwplaats toeneemt.

Na de implementatie van een oplossing voor bouwplanning verbeterde Compass Data Centers, een toonaangevende eigenaar van datacenters, de doorlooptijd voor baseline-updates van hun portfolio van twee weken naar slechts twee dagen. "Moderne planningsoplossingen zijn geavanceerd", zegt Nancy Novak, chief innovation officer bij Compass. "Gevorderde professionele planners kunnen deze oplossingen gebruiken om look-aheads en rapporten te maken en inzichten te communiceren die het meest waardevolle hulpmiddel van een projectmanager kunnen worden."

De toekomst van software voor bouwprojectbeheer is AI, dat fungeert als het reconstructieteam van de planner om patronen op te sporen in vastgelegde gegevens, veiligheidsrisico's en mogelijke knelpunten op het gebied van arbeid, voorraad en andere knelpunten te identificeren, evenals verstoringen in de supply chain en andere verstoringen om projecten op schema en binnen het budget te houden.

Stimuleer prestaties, voorspelbaarheid en continue verbetering met Oracle Construction Scheduling

De succesvolle oplevering van elk bouwproject begint met een goed opgebouwde planning die de juiste middelen coördineert op de juiste werkelementen op het juiste moment, terwijl de communicatie tussen kantoor- en veldteams wordt verbeterd om de productiviteit te verhogen en in realtime op projectwijzigingen te reageren.

Oracle Primavera Cloud, een integraal onderdeel van Oracle Smart Construction Platform, is geschikt voor planningsprojecten van elke grootte, brengt kantoor- en veldteams samen, synchroniseert planningen en resources en maakt de duizenden beslissingen mogelijk die bouwprofessionals elke dag nemen. Bouwteams kunnen Oracle Primavera Cloud configureren om te voldoen aan de individuele projectvereisten en best practices voor alle projecten centraliseren. De geautomatiseerde planning zorgt ervoor dat projecten efficiënt doorgaan, waarbij iedereen zich concentreert op het gemeenschappelijke doel van een succesvolle en tijdige projectoplevering.

"In het verleden moest je bij elkaar komen, met overal whiteboards met markeringen, overal papier, dan moest je het door elkaar gooien en proberen een ingewikkeld plannetwerk uit te zoeken. Het was overweldigend", herinnert Brian Roach, vicepresident business development bij bouwprojectmanagementbedrijf Matrix zich. "Met Oracle Primavera Cloud werken alle partijen samen. Alle stress en hoofdpijn verdwijnen."

Veelgestelde vragen over bouwplanning

Wat is planning in de bouw?
Een bouwplanning omvat alle facetten van het plannen, inplannen en uitvoeren van een bouwklus. Het helpt bij het identificeren van activiteiten met een kritiek pad en stelt alle belanghebbenden in staat om de voortgang te bewaken en zich aan te passen aan mogelijke vertragingen.

Hoe plant u bouwactiviteiten?
Het plannen van bouwprojecten houdt in dat elke activiteit en de afhankelijkheden ervan worden geïdentificeerd, het werk wordt opgedeeld in taken, de duur wordt vastgesteld en de volgorde wordt bepaald waarin ze moeten worden uitgevoerd. Gebruik vertrouwde planningstechnieken zoals de kritische padmethode en de programma-evaluatiebeoordelingstechniek.

Wat is de volgorde van de bouwplanning?
De volgorde van de bouwplanning is het geordende proces van de fasen van het project.

Wat zijn de twee soorten planningen die in de bouw worden gebruikt?
De twee meest voorkomende soorten bouwschema's zijn de kritieke padmethode (CPM) en de programma-evaluatie- en beoordelingstechniek (PERT), beide eerder in dit artikel gedefinieerd.

Wat maakt een goede bouwplanning?
Een goede bouwplanning is realistisch, nauwkeurig en goed geordend. Planningssoftware voor de bouw helpt om organisatie en communicatie in te bouwen in de planning, zodat teams vooruitgang kunnen boeken in een consistent tempo zonder resources te verspillen.

Waarom hebben we bouwprojectplanningen nodig?
Bouwplanningen geven het tempo van het werk aan en de taken die moeten worden voltooid, en zorgen ervoor dat een project op tijd, binnen het budget en naar tevredenheid van de klant wordt afgerond.

8. Technologie-initiatieven om spoorwegprojecten op schema te houden

Lees meer over hoe toonaangevende overheden de toekomst van transport heroverwegen met technologie om spoorwegprojecten beter te plannen en te beheren.