Verbeter de besluitvorming in
Project Portfolio Management

Primavera Portfolio Management is een bewezen softwareoplossing voor het voorstellen, plannen, beheren en strategisch analyseren van uw investeringsportefeuilles.

Voornaamste voordelen voor bedrijven:

Voornaamste voordelen voor bedrijven:

 • Inzicht en controle om initiatieven af te stemmen op de strategie en snel aan te passen aan veranderingen
 • Verbeterde productiviteit en prestaties en eliminatie van niet-strategische of redundante investeringen
 • Een beter begrip van de gezondheid van portefeuilles en het werkelijke rendement van initiatieven

Meer informatie over Primavera Portfolio Management

Een bewezen oplossing voor het plannen en beheren van investeringen

U kunt met Primavera Portfolio Management gezamenlijk geautomatiseerde workflow- en goedkeuringsprocessen maken voor het voorstellen, plannen en beheren van uw projectportefeuilles. Deze zeer goed configureerbare oplossing kan worden aangepast aan specifieke procesvereisten.

Met Primavera Portfolio Management kunt u het volgende doen:

 • Belangrijke strategische doelstellingen verduidelijken door deze op meetbare manieren te presenteren
 • Initiatieven voorstellen die aansluiten bij de strategie en missie van de organisatie
 • Prioriteit toekennen aan investeringen op basis van business cases
 • Configureerbare workflows gebruiken om de intake van voorgestelde projecten te beheren
 • De status van activiteiten volgen en de meest recente prestatieresultaten van uw investeringen communiceren
 • Portefeuilleprestaties in realtime bekijken en actuele of toekomstige data vergelijken om hiaten in investeringen en potentiële problemen te identificeren
 • Wijzigingen als gevolg van portefeuilleherzieningen doorvoeren en zo nodig de investeringsfinanciering verhogen, verlagen of intrekken
Verken Primavera Portfolio Management

Productkenmerken

Alles openen Alles sluiten

Krijg een uitgebreid overzicht van uw portefeuilles

 • Gebruik scorecards om aan de hand van uitgebreide metrics een analyse van al uw investeringen te maken voor een beter inzicht in uw investeringsprestaties.
 • Communiceer snel en nauwkeurig de voortgang met behulp van Gantt-grafieken, statusrapporten, enzovoort.
 • Gebruik workflows en processen om de besluitvorming te versnellen en de productiviteit te verhogen.
 • Krijg eenvoudig toegang tot historische en toekomstige data om de voortgang te meten ten opzichte van eerdere prestaties/toekomstige mijlpalen.

Genereer meer waarde bij het beheren van portefeuilles

Met de oplossing Primavera Portfolio Management wordt het beslissingsproces voor portefeuilles verder versterkt met drie belangrijke componenten:

 • Registreer via webformulieren ideeën, enquêtes of aanvragen in de hele onderneming en verstuur ze automatisch naar de juiste portefeuilles voor scorebepaling, analyse en actie.
 • Bruggen voor Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management en Microsoft Office Project (MSP) Server bieden een gebruikersinterface voor het delen van data tussen portefeuille-investeringen en Primavera P6 EPPM- of Microsoft-projecten die hiervoor ondersteuning bieden.
 • Fast Tracks verkorten de terugverdientijd en bevatten vooraf geconfigureerde processen en analyses met behulp van scorecards, investeerderskaarten, dashboards en invoerformulieren die kunnen worden aangepast aan specifieke processen.

Krijg direct visuele feedback over uw portefeuillemix

 • Grafische analyse biedt een snelle evaluatie van portefeuilleprestaties, versnelt de besluitvorming en vergroot het vertrouwen in het behalen van strategische doelen en meerwaarde.
 • Investeerderskaarten en dashboards analyseren tegelijkertijd data en metrics over belangrijke strategische beslissingen.
 • Metrics kunnen ook worden gebruikt als basis voor het plannen van 'wat-als'-scenario's in investeerderskaarten voor het bepalen van de optimale portefeuillemix.