Project- en activabeheer

Maximaliseer uw kapitaalbudget aan de hand van data, inzichten en bewezen processen. Houd uw volledige projectportefeuille op schema met functies voor meerdere projecten terwijl u al uw gebouwde activa efficiënt en consistent onderhoudt. De nieuwe Primavera Unifier-basisconfiguratie, Unifier Accelerator, is gebaseerd op meer dan 20 jaar expertise en biedt de stabiliteit en uitstekende beveiliging van Oracle. Deze configuratie omvat meer dan 65 bewezen bedrijfsprocessen en meer dan 350 rapporten en dashboards voor het versnellen van uw implementatie en de grootste flexibiliteit om aan uw specifieke behoeften op organisatorisch en projectniveau te voldoen.

On-demand ENR-webinar: voorspellende analyses

Hoe toonaangevende eigenaren data samenvoegen voor proactief beheer van hun projecten en portefeuilles. Experts van Northwell Health, Accenture en Oracle leggen uit hoe u de data die u genereert, kunt gebruiken voor uw AI.

Verbeter het beheer van projecten en activa

Verbeter de nauwkeurigheid van prognoses, contractbeheer, cashflowbeheer en kosten- en financieringsbeheer door een bedrijfsbreed systeem te implementeren op project- en portefeuilleniveau. Dit systeem is ontworpen om onderling afhankelijke functies zoals financiering, budgettering, contracten, inkoop en wijzigingsbeheer te verbinden. Maximaliseer uw kapitaalbudget door alle fasen van de levenscyclus van projecten en activa te optimaliseren.

Unifier Accelerator

Oracle Construction and Engineering heeft een nieuwe basisconfiguratie van Primavera Unifier ontwikkeld die kan worden gebruikt als uitgangspunt voor implementaties. Unifier Accelerator biedt meer dan 20 jaar expertise op het gebied van procesbeheer met meer dan 65 vooraf geconfigureerde bedrijfsprocessen en meer dan 350 rapporten en dashboards. Primavera Unifier bevat de flexibiliteit en krachtige functies waarom deze oplossing bekend staat en kan nu aanzienlijk sneller worden geïmplementeerd dan andere aangepaste bedrijfsoplossingen.

Gestandaardiseerde kapitaalplanning

Primavera Unifier biedt ondersteuning voor geavanceerde kapitaalplanning en projectselectie door kant-en-klare integratie met Oracle Primavera Cloud Portfolio. Portefeuillebeheerders kunnen scenario's evalueren en een optimaal plan opstellen voor het toewijzen van financiële budgetten en voor een consistente afstemming tussen kapitaalprogramma's en organisatiedoelen.

Volledig projectbeheer

Primavera Unifier biedt krachtige kostenfuncties, zoals prognosebeheer, cashflow- en financieringsbeheer, contract- en risicobeheer voor de hele organisatie en het bijhouden van planningmijlpalen.

Faciliteiten- en activabeheer

Met faciliteitenbeheer van Primavera Unifier kunt u taken beheren, zoals serviceaanvragen, preventief en correctief onderhoud, voorraden, inspecties en faciliteitbeoordelingen en kunt u audits en geautomatiseerde rapporten uitvoeren.

Flexibele workflows op basis van formulieren

De op formulieren gebaseerde workflows van Primavera Unifier maken intelligente goedkeuringscycli mogelijk, zoals het koppelen van meerdere workflows aan één bedrijfsproces, het opnieuw routeren van workflows voor volgende beoordelingen, en dynamische routering.

Inzichten en rapportage voor de hele portefeuille

Voor de projectoverschrijdende rapportage en inzichten die door Primavera Unifier worden geleverd, wordt gebruikgemaakt van Oracle Analytics Publisher. Het resultaat is nauwkeurige en actuele cashflowdata op project- en portefeuilleniveau.

Mobiele applicatie

Beheer en keur bedrijfsprocesrecords goed vanaf elke locatie, of u nu online of offline bent. Ontvang meldingen, maak records en voeg foto's van de werkplek toe om de voortgang van projecten op schema te houden.

Primavera Unifier Collaborator

Voeg contractanten en andere betrokkenen toe aan beoordelings- en goedkeuringscycli. Bied toegang tot wat u wilt delen voor een gestroomlijnde, veilige ervaring.


Kosten- en planningbeheer

Met geïntegreerd kosten- en planningbeheer in Primavera worden kostencodes in Primavera Unifier gekoppeld aan de kostenverdelingsstructuur en werkverdelingsstructuren in Primavera planningoplossingen. Zo wordt de nauwkeurigheid van budgetten en prognoses vergroot, kan de projectvoortgang beter worden gevolgd, worden de effecten van wijzigingen in kosten en planningen zichtbaar en kan de voltooiing van het werk in uw portefeuille worden geverifieerd.

Cashflowbeheer op basis van planningen

De cashflowcurve in Primavera Unifier wordt gevuld op basis van het Primavera Unifier kostenblad en het Primavera schema. Het resultaat is een volledig en nauwkeurig beeld van de cashflow in de loop der tijd en een continu overzicht van mogelijke problemen.

Geïntegreerd wijzigingsbeheer

Krijg inzicht in de potentiële impact van voorgestelde wijzigingen op kosten en/of planningen en neem de beste beslissingen voor uw projecten. Vroege inzichten op basis van geïntegreerde kosten- en planningdata leveren vroegtijdige waarschuwingen op en helpen kostbare wijzigingen in de toekomst te voorkomen.

Prognoses op basis van kosten- en planningdata

Maak een kostenprognose op basis van de basiskosten en tijdgefaseerde basislijn uit Primavera P6. Gebruik oude en actuele projectdata om nauwkeurigere prognoses te maken, het vertrouwen te vergroten en risico's te verkleinen.

Meting van de projectvoortgang

Het activiteitenblad in Primavera Unifier wordt gevuld met data afkomstig uit Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management. Projectmanagers en teamleden hebben eenvoudig toegang tot de projectplanning en -voortgang en kunnen deze volgen zonder dat ze Primavera P6 hoeven te openen of hoeven te wachten op updates van planners.

Overzicht van Primavera Unifier Accelerator

Primavera Unifier Accelerator is een configuratie van Primavera Unifier en een flexibele snelstartoplossing voor kapitaalplanning en projectbeheer op basis van meer dan 20 jaar aan best practices in de branche. Dit pakket bevat meer dan 65 vooraf geconfigureerde bedrijfsprocessen, meer dan 250 dashboards en rapporten, en een configuratietool zonder code die ondersteuning biedt voor kapitaalplanning, project- en portefeuillebeheer, activiteiten en onderhoud.

Gestandaardiseerde kapitaalplanning

De Unifier Accelerator-configuratie van Primavera Unifier biedt ondersteuning voor consistente, datagestuurde kapitaalplanning en projectselectie op basis van relevante actuele en oude projectdata voor het nemen van beslissingen en het garanderen van een consistente afstemming tussen kapitaalprogramma's en organisatiedoelen.

Volledig projectbeheer

Unifier Accelerator bevat vooraf geconfigureerde, verbonden bedrijfsprocessen voor het beheren van uw project- en portefeuillekosten, prognoses, cashflows, financiering, contracten, risico's en het bijhouden van mijlpalen.

Flexibele workflows op basis van formulieren

De op formulieren gebaseerde workflows van Unifier Accelerator maken intelligente goedkeuringscycli mogelijk, zoals het koppelen van meerdere workflows aan één bedrijfsproces en het opnieuw routeren van workflows voor volgende beoordelingen.

Inzichten en rapportage voor de hele portefeuille

Unifier Accelerator biedt projectoverschrijdende rapportage en inzichten, waaronder 16 perfect ogende rapporten die gebruikmaken van Oracle Analytics Publisher en die up-to-date cashflowdata bieden op project- en portefeuilleniveau.

Projectafsluiting

Met vooraf geconfigureerde, maar flexibele bedrijfsprocessen kunt u projecten volledig en op tijd afsluiten door automatisch puntenlijsten te maken op basis van doorloopactiviteiten voor eigenaren en ondersteunend garantiebeheer voor activiteiten en onderhoud. In Unifier Accelerator wordt ook informatie opgeslagen die is geleerd over projecten. Deze informatie is beschikbaar voor toekomstige projecten.


Contractbeheer

Automatiseer het beheer van de toeleveringsketen in de hele organisatie om aan de totale vraag te kunnen voldoen. Met kostencodes worden contracten afgestemd op het kostenblad voor een naadloze stroom van realtime data. Voorkom fouten en onjuiste afstemming.

Financieringsbeheer

Beheer meerdere financieringsbronnen en de bijbehorende voorwaarden en toewijzing. Zorg ervoor dat de financiering op de juiste en meest optimale manier wordt toegewezen, breng eenvoudig updates aan en lever de vereiste rapporten.

Prognoses

Gebruik werkelijke cijfers van relevante actuele en eerdere projecten om de nauwkeurigheid van prognoses te vergroten en de kosten te verlagen. Vergroot het vertrouwen en verhoog het goedkeuringspercentage voor projecten.

Cashflows op project- en portefeuilleniveau

Implementeer op schema gebaseerd cashflowbeheer om te zien hoe uw projecten en portefeuille zich ontwikkelen ten opzichte van de prognose. Door dit doorlopende inzicht in de voortgang kunnen problemen tijdig worden geïdentificeerd en verrassingen worden voorkomen.


Preventief onderhoud

Gebruik waarschuwingen en tracking om onderhouds- en reparatiecycli proactief te beheren. Voorkom dure reparaties, vervangingen en onderbrekingen bij noodgevallen. Maak een einde aan tijdrovende en foutgevoelige handmatige tracking.

Garantiebeheer

Zorg ervoor dat alle garantie-informatie wordt verzameld en beschikbaar is voor de activiteiten van uw bedrijf. Door ervoor te zorgen dat alle in aanmerking komende reparaties onder garantie worden uitgevoerd, kunt u aanzienlijke besparingen realiseren.

Werkorderverwerking

Vergroot de tevredenheid van interne klanten door het volgen van werkorders, opdrachten en aftekeningen te automatiseren en aangevraagd werk consistent sneller te voltooien.

Voorraadbeheer

Beheer uw materiaalvoorraad op basis van de SKU of materiaallijst per locatie. De voorraad wordt dynamisch bijgewerkt wanneer nieuw materiaal wordt aangeschaft en ontvangen of gebruikt. Automatiseer uw voorraadbeheer om tijd te besparen en de nauwkeurigheid te vergroten.


Geïntegreerde kapitaalplanning en projectuitvoering

Primavera Unifier is verbonden met de oplossing voor kapitaalportefeuilleplanning van Oracle Primavera Cloud voor het synchroniseren van budgetten met werkelijke cashflowcijfers en projectprognoses. Zo kunnen planners nauwkeuriger budgetten opstellen en financiële middelen toewijzen en worden projectvertragingen als gevolg van budgetproblemen voorkomen.

Geïntegreerd ERP-beheer en project- en portefeuillebeheer

Primavera Unifier heeft meer dan 150 integraties met grote, wereldwijde ERP-systemen. De vooraf geconfigureerde integratie van Primavera Unifier met Oracle Fusion Cloud ERP biedt optimale datastromen, versnelt de implementatie en verbetert de prestaties.

Gereed voor integratie

Primavera Unifier bevat volgroeide REST-API's en maakt gebruik van de eigen middleware van Oracle. In de afgelopen 20 jaar zijn meer dan 150 bewezen integraties met grote ERP- en financiële systemen gebouwd, waaronder JD Edwards EnterpriseOne- en PeopleSoft-applicaties van Oracle en ERP-oplossingen van derden, zoals applicaties van SAP en Sage. U hoeft dus zelf geen integraties te bouwen en profiteert direct van uitstekende prestaties.

Geïntegreerde digitale handtekeningen

Dankzij de integraties van Primavera Unifier met DocuSign en Adobe Acrobat Sign kunnen gebruikers goedkeuringen verlenen via digitale handtekeningen binnen de Oracle oplossing.

Integratie van Primavera Unifier met Bluebeam

Door de integratie van Primavera Unifier met Bluebeam kunnen gebruikers tekeningen naar Bluebeam sturen voor beoordelingssessies. Vervolgens kunnen de beoordeelde bestanden, wijzigingen en opmerkingen weer in Primavera Unifier worden opgenomen zodat de juiste acties kunnen worden ondernomen.


Procesconfiguraties

Door gebruik te maken van de flexibiliteit en bewezen integraties van Primavera Unifier, hebben we configuraties gebouwd voor belangrijke processen en standaarden in de branche, zoals geavanceerde werkpakketten, voortgangsmeting, beheer van gerealiseerde waarde en NEC4-contracten.

Beheer van gerealiseerde waarde

Volg effectief de status van projecten en identificeer verschillen op basis van uitgevoerd werk versus gepland werk door data van kosten, planningen, gepland werk of werkspecificaties te integreren en de gecombineerde impact van deze variabelen te analyseren.

Voortgangsmeting

Gebruik de kredietregelmethode om op consistente en nauwkeurige wijze de voortgang van uw projecten te volgen. Bepaal gezamenlijk de waarde van het werk op taakniveau en zorg voor tijdige en nauwkeurige betaling. Dit verkleint het risico op overbetaling of dubbele betaling bij overdracht van de contractant.

Geavanceerde werkpakketten

Optimaliseer de productiviteit van uw werknemers door ervoor te zorgen dat alle beperkingen worden aangepakt, beheerd en verwijderd. Deze Oracle-oplossing biedt native integratie tussen Primavera Unifier en Primavera-planningsoplossingen. End-to-end werkpakketbeheer is afgestemd op planningen, 3D-modellen en ERP in één geïntegreerde oplossing om beperkingen te identificeren, te visualiseren en te beheren, beoordelingscycli te versnellen en ervoor te zorgen dat installatiewerkpakketten (IWP's) worden vrijgegeven zonder beperkingen.

NEC4 contracten

De Oracle Primavera Unifier beheeroplossing voor NEC4-contracten biedt effectieve contractuele naleving, vergroot het vertrouwen in managementbeslissingen en verbetert de productiviteit van contractbeheerteams. Deze schaalbare en veilige cloudoplossing biedt native ondersteuning voor Engineering and Construction Contracts (ECC), Engineering and Construction Short Contracts (ECSC), Professional Services Contracts (PSC), Professional Services Short Contracts (PSSC), Term Services Contracts (TSC) en Term Services Short Contracts (TSSC).


Ga snel aan de slag met meer dan 65 vooraf geconfigureerde processen.

Voordelen van project- en activabeheer

Het automatiseren en standaardiseren van de portefeuilleplanning verbetert de afstemming met organisatiedoelen. Met beheer op project- en portefeuilleniveau kunt u een succesvolle projectuitvoering en optimalisatie van uw portefeuille garanderen. Gedigitaliseerd faciliteiten- en activabeheer leidt tot betere operationele prestaties.

01Voordelen van geïntegreerde planning en projectuitvoering

Gebruik werkelijke cashflowcijfers om de nauwkeurigheid van prognoses te verbeteren. Deel relevante data tussen planning en uitvoering om het risico op financieringsgerelateerde vertragingen te verkleinen.

Lees de blogpost over geïntegreerde planning en projectuitvoering

02Voordelen van verbonden contract- en wijzigingsbeheer

Verbind contract- en wijzigingsbeheer om de controle over uw verplichtingen te vergroten. Verminder de tijd voor het uitvoeren van contractupdates op basis van wijzigingen.

Kijk hoe Assystem goedkeuringen van wijzigingen en contracten heeft versneld (1:59)

03Voordelen van geïntegreerd kosten- en planningbeheer

Vergroot de nauwkeurigheid van budgetten en prognoses, volg de voortgang van projecten, krijg inzicht in de gevolgen van wijzigingen in kosten en planningen en verifieer de voltooiing van werkzaamheden.

Volg een rondleiding door Primavera geïntegreerd kosten- en planningbeheer

04Voordelen van financieringsbeheer

Beheer meerdere financieringsbronnen om ervoor te zorgen dat middelen goed worden toegewezen, perioden worden nageleefd en de vereiste rapportage nauwkeurig en conform is.

Lees hoe de University of Connecticut de levering van projecten verbetert

05Voordelen van faciliteiten- en activabeheer

Preventief onderhoud, werkorderbeheer en garantiebeheer besparen tijd en geld. Hierdoor kunt u de bedrijfsvoering verbeteren en de efficiëntie gedurende de gehele levenscyclus van activa verhogen. Ondersteun de planning van budgetten en onderhoud door de inspectie van de status van uw faciliteiten en systemen en de resulterende dataverzameling, analyse en rapportage te automatiseren.

Lees hoe Vesta meer dan 1000 accommodaties beheert met Unifier

Succesverhalen van klanten over Primavera Unifier

Los Angeles County Sanitation halveert workflowtijd met Primavera Unifier
De University of Connecticut produceert in slechts 30 minuten kwartaalrapporten met Primavera Unifier
John Wayne Airport halveert goedkeuringscycli met Primavera Unifier
Ashghal kiest voor Primavera Unifier en lost engineeringproblemen op binnen enkele dagen in plaats van weken
MTIA behaalde meer dan 90% van de beoogde voordelen binnen twee maanden na implementatie van Primavera Unifier

On-demand webinars

 • Ronde tafel over vervoer 2024

  Technologie helpt het Amerikaanse ministerie van Verkeer en Waterstaat en spoorwegagentschappen bij het beheren van hun programma's om gemeenschappen te transformeren, buurten te verbinden en verouderde infrastructuur te verbeteren.

  Bekijk on-demand
 • Projectbeheersing en prestaties verbeteren

  Ontdek hoe Primavera Unifier en Primavera Unifier Essentials eigenaren over de hele wereld ondersteuning bieden.

  Bekijk on-demand
 • Maximaliseer de waarde van uw kapitaalprogramma's

  In dit panel bespreken brancheleiders van Accenture en Oracle hoe kapitaalinvesteringen kunnen worden gemaximaliseerd door de juiste projecten te kiezen, transparantie te garanderen, openbare gegevens veilig te houden en ervoor te zorgen dat projecten op de juiste manier worden gebouwd.

  Bekijk on-demand

Aan de slag met programma- en projectbeheer


Volg een productrondleiding

Volg een korte rondleiding door project- en portefeuillebeheer.


Oracle Construction and Engineering op LinkedIn

Volg Oracle Construction and Engineering en onze partners voor dagelijkse updates, trends en meer informatie.


Meer informatie over het optimaliseren van kapitaalprogrammabeheer

Vertel ons welke uitdagingen u wilt oplossen.