Sorry, er is geen overeenkomst gevonden voor uw zoekopdracht.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Country

Productrondleiding: Capital Project and Asset Lifecycle Management

Beheer kapitaalprojecten, portefeuilles en activa met controles, flexibiliteit en bewezen integraties

Primavera Unifier Construction Lifecycle Management

Oracle Primavera Unifier

Digitaliseer en automatiseer de planning, uitvoering en operationele en onderhoudsprocessen van uw kapitaalprojecten en vergroot de efficiëntie, winstgevendheid en operationele betrouwbaarheid.

Oracle Primavera Unifier is gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring met het beheren van kapitaalprogramma's en het gebruik van best practices uit de branche en van de klant. Deze oplossing biedt meer dan 55 vooraf geconfigureerde, begeleide bedrijfsprocessen waarop u kunt vertrouwen en waarmee u de juiste projecten kunt kiezen en deze efficiënt kunt beheren en leveren.

Vergelijk projecten op basis van huidige en eerdere projectdata om nieuwe projecten te selecteren, goed te keuren en te budgetteren.

Oude en huidige projectdata geven informatie over de kapitaalplanning

Stem uw kapitaalprojecten en -programma's af op de strategische doelen van uw organisatie door eenvoudig toegang te krijgen tot actuele, relevante projectdata en door gebruik te maken van consistente prioriteitscriteria en -processen.

Gebruik complete en actuele historische data en data van recente projecten voor een betere projectselectie en het vergroten van de nauwkeurigheid van budgetontwikkeling.

Krijg een duidelijk visueel beeld van prioriteiten op basis van uw evaluatiecriteria.

Filter op kosten of andere criteria. Hier ziet u de potentiële projecten ingedeeld op kosten per vierkante meter.

Visualisatie ondersteunt beslissingen op basis van data

Heatmaps bieden een duidelijk visueel beeld van uw prioriteiten. U kunt hierin filteren op verschillende criteria.

Bekijk eenvoudig de werkelijke cijfers en de prognose ten opzichte van de basislijn en zie het verschil tussen de basislijn, prognose en werkelijke cijfers in de loop van de tijd.

De cashflowcurve wordt bepaald door het kostenblad en de planningmijlpalen. Zo ontstaat een nauwkeurig beeld van de cashflow voor uw projecten.

Kostenplanning en cashflowbeheer

Krijg inzicht in de cashflow in de loop der tijd op zowel project- als portefeuilleniveau.

Beheer de cashflow eenvoudig en nauwkeurig op zowel project- als portefeuilleniveau.

Verbonden kosten- en contractbeheer

Beheer en plan kosten (inclusief budgetten, inkooporders, betalingen, wijzigingsbeheer en biedingen) centraal in uw portefeuille met behulp van geïntegreerde processen, geconsolideerde data en kant-en-klare rapporten en dashboards.

Verminder het aantal weken voor rapportage met Primavera Unifier.

Detailhandelaar Intercorp heeft met behulp van Primavera Unifier de resources voor kosten- en biedingsbeheer met 20% verlaagd.

Beheer eenvoudige en complexe financieringsbronnen binnen en tussen projecten. Beheer financieringswijzigingen op efficiënte wijze en garandeer naleving.

Beheer meerdere budget- en financieringsbronnen

Automatiseer het financieringsbeheer voor meerdere externe bronnen en/of interne budgetten.

Bekijk en beheer verplichtingen op ondernemings-, contract- en projectniveau.

Gecentraliseerd contract- en inkoopbeheer

Beheer verplichtingen op bedrijfs- en projectniveau, inclusief verplichtingen op projectniveau op basis van raamovereenkomsten.

Maak gebruik van integraties met DocuSign en Adobe Acrobat Sign voor digitale handtekeningen.

Beheer alle projectcontracten en -wijzigingen. Volg de waardeplanning voor elke verplichting op basis van kostenprocessen, stem budgetten af op verplichtingen en wijs kosten nooit meer verkeerd toe.

Volg de waardeplanning voor elke verplichting

Wijs uw waardeplanning voor verplichtingen toe en volg deze om beheer af te dwingen en onjuist toegewezen kosten te voorkomen.

Automatiseer retentiebeheer om correcte betaling en timing te garanderen.

Nodig leveranciers uit om samen te werken in het systeem.

Beheer bereikwijzigingen effectief met één geïntegreerde en geautomatiseerde stroom voor kosten, contracten en planningen.

Geïntegreerd contract-, kosten- en wijzigingsbeheer

Gebruik één oplossing om met één soepele stroom processen te versnellen en het aantal fouten te verminderen. U kunt processen automatiseren van aanbesteding tot het maken van contracten en het beheren van wijzigingen en kosten.

Stuur informatieaanvragen eenvoudig door naar meerdere beoordelaars en beheer de daaropvolgende beoordelingen.

Goedkeuringsstromen: informatieaanvragen

Primavera Unifier heeft een workflowengine op basis van formulieren.

Zodra het formulier voor het maken van een informatieaanvraag is voltooid, wordt de gerelateerde workflow automatisch gegenereerd. U bepaalt de deelnemers en Primavera Unifier registreert en volgt alle acties voor eenvoudige toegang, beoordeling en goedkeuring om al uw kritieke projecten op schema te houden.

Bied beter beheer en beperking van risico's door alle relevante teamleden toegang te geven tot een centraal risicoregister.

Risicobeheer voor meerdere projecten

Verlaag het algehele risico door uw team toegang te geven tot een centraal risicoregister, zodat ze meer risico's kunnen identificeren en vastleggen.

Volg risico's eenvoudig van identificatie en kwantificering tot actie en oplossing.

Voorspellende waarschuwingen in Primavera Unifier geven u de informatie die u nodig hebt om proactief actie te ondernemen voordat uw projecten worden beïnvloed.

Maak en wijs automatisch puntenlijstitems toe op basis van doorloopactiviteiten voor eigenaren.

Tijdige afsluiting van uw projecten zorgt voor tijdige bezetting of commerciële exploitatie.

Maak automatisch puntenlijsten op basis van doorloopactiviteiten voor eigenaren

Met de workflowengine op basis van formulieren van Primavera Unifier worden automatisch puntenlijsten gegenereerd op basis van het formulier voor doorloopactiviteiten voor eigenaren.

Na het maken worden door Oracle afzonderlijke puntenlijstitems toegewezen aan de verantwoordelijke personen, die direct op de hoogte worden gesteld via Primavera Unifier.

Vervaldatums, gereedheid voor inspectie en afsluitingen worden allemaal gecommuniceerd en bijgehouden in het systeem.

Configureer activa voor het initiëren, volgen, routeren en sluiten van preventieve werkorders op basis van tijd, prestaties of garantiedatums om kostbare storingen en noodherstel te beperken.

Zorg voor tijdig preventief onderhoud

Door preventief onderhoud te automatiseren, kunnen organisaties niet alleen handmatige tracking en beheer elimineren, maar ook uitval en noodherstel beperken, correctief onderhoud verminderen, geld besparen en de operationele efficiëntie verbeteren.

Wijs digitaal correctieve onderhoudswerkorders toe, volg en routeer deze en sluit ze af om de interne klanttevredenheid te vergroten, de administratielast te verminderen en geld te besparen.

Stroomlijn correctief onderhoud

Correctieve onderhoudsstromen worden van serviceaanvraag tot aftekening geautomatiseerd. Hierdoor wordt het handmatig volgen en toewijzen overbodig en neemt de klanttevredenheid toe.

Voorkom verloren garantie-informatie voor activa en gemiste dekking. Profiteer van alle garantievoordelen, waaronder door het systeem geïnitieerde inspectieaanvragen, voordat de garantie vervalt.

Maximaliseer de garantiewaarde

Garantiedekking kan oplopen tot miljoenen dollars aan vermeden kosten.

Zorg ervoor dat u uw garanties gedurende de gehele levensduur optimaal benut.

Volgroeide API's en de eigen middleware van Oracle hebben honderden succesvolle Primavera Unifier integraties met planning- en financiële systemen ondersteund.

Honderden succesvolle integraties

Primavera Unifier is niet alleen een krachtige oplossing, maar kan ook een hub zijn voor het integreren van data, processen en systemen.

De volgroeide API's van Oracle, onze eigen middleware en honderden bewezen integraties leveren informatie voor optimale integratieconfiguraties, verbeteren de prestaties en verminderen tegelijkertijd de tijd, kosten en risico's van integraties.

Met geïntegreerd Primavera kosten- en planningbeheer worden kostencodes in Primavera Unifier gekoppeld aan de kostenverdelingsstructuur in Primavera planningoplossingen.

Geïntegreerd kosten- en planningbeheer

De kostencodes in het kostenblad van Primavera Unifier kunnen worden toegewezen aan de activiteiten in het activiteitenblad van Primavera Unifier. Deze activiteiten worden geleverd door de integratie met Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management.

Het activiteitenblad wordt vervolgens afgestemd op de taakverdelingsstructuur en biedt een volledig beeld van de kosten voor gerelateerde planningactiviteiten.

Eigenaren kunnen prognoses volgen en rapporteren op basis van de planning.

Geïntegreerd kosten- en planningbeheer maakt een einde aan foutgevoelige dubbele invoer en het risico van een verkeerde afstemming tussen kosten- en planningsystemen.

Door geïntegreerde cashflowdata tussen kapitaalplanning en projectuitvoering hebben beide teams toegang tot waardevolle informatie.

Planners kunnen actuele projectprognosedata bekijken en deze gebruiken om hun budgetbeslissingen te onderbouwen.

Projectmanagers hebben altijd beschikking over het meest recente projectbudget.

Geïntegreerde kapitaalplanning en projectuitvoering

Door de cashflow tussen kapitaalplanning en projectuitvoering te integreren, hebben planners toegang tot actuele projectcijfers om hun budgettering te onderbouwen en de nauwkeurigheid te vergroten.

Projectteams hebben daarnaast toegang tot actuele budgetdata zodat ze projecten op schema kunnen houden en budgetgerelateerde projectvertragingen kunnen voorkomen.

Met geïntegreerde informatiesystemen voor ERP en projectbeheer wordt uw recordsysteem gesynchroniseerd met projectkosten en prognosedata.

Integratie van Primavera Unifier met uw ERP-systeem

Door Primavera Unifier te integreren met uw ERP-systeem, hebt u zonder vertraging toegang tot consistente data en kan het projectteam hun projectprognoses en -goedkeuringen beheren zonder dat ze licenties nodig hebben of niet-vastgelegde kosten moeten invoeren in het financiële systeem van de organisatie.

Onderneem actie en reageer, waar u ook bent.

Mobiele Primavera Unifier applicatie

Beheer en keur bedrijfsprocesrecords goed vanaf elke locatie, of u nu online of offline bent.

Ontvang meldingen, maak records en voeg foto's van de werkplek toe om de voortgang van projecten op schema te houden.

Aangepaste rapporten en dashboards zijn duur en tijdrovend. Maak gebruik van kant-en-klare rapporten uit Oracle Business Intelligence Suite, dat door de allerbeste ERP-systemen wordt gebruikt.

Geavanceerde, kant-en-klare rapporten

Primavera Unifier bevat meer dan 200 rapporten en dashboards, die elk zijn ontworpen op basis van ruim 20 jaar ervaring met succesvolle implementaties en die zijn gebouwd met Oracle Analytics Publisher, de tool voor het maken van rapporten en dashboards voor wereldwijd toonaangevende ERP-systemen.

Primavera Unifier

Zorg ervoor dat u de juiste projecten prioriteert, naar behoren levert en efficiënt onderhoudt.

Aan de slag met programma- en projectbeheer


Volg een productrondleiding

Volg een korte rondleiding door project- en portefeuillebeheer.


Oracle Construction and Engineering op LinkedIn

Volg Oracle Construction and Engineering en onze partners voor dagelijkse updates, trends en meer informatie.


Meer informatie over het optimaliseren van kapitaalprogrammabeheer

Vertel ons welke uitdagingen u wilt oplossen.