Productrondleiding: portfoliobeheer en kapitaalplanning

Standaardiseer uw intakeproces van projectaanvragen

Verbeter de efficiëntie en effectiviteit door de formulieren en workflows voor de intake van projectvoorstellen voor elke afdeling in uw organisatie te standaardiseren. Naast algemene projectdetails kunt u ook evaluatiescores en budgetschattingen opnemen. Scorebepaling kan per afdeling worden aangepast en op een hoger niveau in uw organisatie worden genormaliseerd.

Communiceer de strategische doelstellingen van uw organisatie om gebruikers te helpen zelf waarden te selecteren die belangrijk zijn voor de organisatie.

Evalueer en prioriteer voorstellen ten opzichte van strategische doelstellingen

Communiceer de strategische doelstellingen van uw organisatie om gebruikers te helpen zelf waarden te selecteren die belangrijk zijn voor de organisatie.

Wijs met de matrix resources toe en neem betere beslissingen op basis van objectieve gegevens om de projecten te wegen, rangschikken en stapelen.

Garandeer de verantwoordelijkheid door projectbudgetgegevens te controleren

Visualiseer de budgetgegevensvan de geplande, voorspelde en werkelijke resultaten voor elk afzonderlijk project, voordat het portfolio wordt goedgekeurd.

Krijg inzicht in het budget en de voordelen van elk project in de portfolio, voordat definitieve autorisaties worden uitgevoerd.

Visualiseer budgetten en financiering voor efficiënte planning en prognoses

Voor kapitaalplanners leiden alle wegen uiteindelijk tot budgetplanning. Gebruik what-if-scenario's om aanpassingen te maken, zoals het verwijderen of beperken van projecten of het verplaatsen van de begindatum. Gebruik deze aanpassingen en afwegingen om uw projectportfolio binnen het beoogde budget te brengen.

Uitdagende beslissingen worden eenvoudiger dankzij de efficiënte functionaliteit voor waterlijn- en grensoptimalisatie.

Automatiseer uw beoordelings- en goedkeuringsworkflow

Verstuur de goedgekeurde portfolio voor definitieve goedkeuring.

Volg workflows voor portfoliogoedkeuring en geef budgetten vrij aan projectbeheeractiviteiten voor uitvoering.

Planning van resources voor uw hele portfolio

Beoordeel voorgestelde en lopende projecten. Portfolio-dashboards bieden uitgebreide visualisaties met exact dezelfde scorecardgegevens die kwalitatieve en kwantitatieve analyse mogelijk maken.

Aan de slag met Oracle Construction and Engineering