Wat is marketingrendement?

Wat is marketingrendement? Marketingrendement is het rendement op investeringen dat verantwoordt hoe marketingprogramma's en -campagnes inkomsten genereren voor het bedrijf.

Rendement op investeringen wordt ook wel ROI genoemd. En in dit geval is het rendement het bedrag dat uw bedrijf besteedt aan marketingcampagnes vergeleken met de inkomsten die deze campagnes opleveren.

Waarom is rendement belangrijk?

Voordat u een nieuwe campagne start, moet u eerst uw cijfers begrijpen. Deze cijfers zijn waarschijnlijk in eerst instantie schattingen, maar zelfs het hebben van benchmarks kan u helpen een doel te stellen om het succes van uw campagne te meten. Hedendaagse marketing is niet langer een kwestie van verkeer genereren. Het is een complex proces met veelzijdige strategieën op digitale en traditionele platformen.

Om goed onderbouwde beslissingen te nemen over waar u uw tijd en budget het beste kunt besteden, moet u de kosten van elke strategie weten. Wanneer u de marketingkosten goed begrijpt, kunt u betere beslissingen nemen om inkomstenstromen te genereren en uw bedrijf winstgevender te maken.

Er zijn verschillende soorten marketingrendement:

  • Inkomsten/boekingen
  • CPA-ratio (kosten per acquisitie)
  • Verkoopcyclusdagen
  • Interactieduur
  • Levenslange klantwaarde (CLTV)

Het is belangrijk om de verschillen tussen de soorten te weten. Inkomsten/boekingen worden bijvoorbeeld gemeten in nettoverkoop of nettoboekingen. CPA wordt daarentegen gemeten in verkoop- of marketingleads. Ongeacht het rendement dat u wilt volgen, worden de meeste hiervan op dezelfde manier berekend.

Manieren om het marketingrendement te berekenen

Kostenratio gebruiken om het rendement te bepalen

U kunt het marketingrendement ook volgen door naar de kostenratio of efficiëntieratio te kijken. Met deze formule wordt berekend hoeveel geld er wordt gegenereerd voor elke bestede marketingeuro.

De kostenratio = gegenereerde inkomsten: besteed marketingbedrag

Een efficiënte marketingcampagne kan resulteren in een kostenratio van 5:1. Dat wil zeggen dat voor elke euro die wordt uitgegeven 5 euro wordt gegenereerd, met een eenvoudig marketingrendement van 400%. Een geweldig lopende campagne kan een kostenratio van 10:1 hebben, waarbij voor elke uitgegeven euro 10 euro wordt gegenereerd, met een eenvoudig marketingrendement van 900%.

Opmerking: eenvoudig rendement = (verkoop - marketingkosten)/marketingkosten

Directe en indirecte toerekening van inkomsten gebruiken

De meeste marketeers meten het marketingrendement van programma's door directe of indirecte toerekening van inkomsten. Met directe toerekening worden alle inkomsten van een verkoop toegerekend aan slechts één marketingcontactmoment. In het bovenstaande voorbeeld crediteren de meeste marketeers het laatste contactmoment voordat de prospect de aankoop doet. Met indirecte toerekening worden de inkomsten van de verkoop evenredig over alle contactmomenten verdeeld.

Marketeers zouden niet meer moeten kiezen tussen directe en indirecte toerekening en zouden in plaats daarvan beide moeten gebruiken. In dit model kunnen marketeers de programma's die het meest effectief waren bij het sluiten van verkopen vergelijken met de programma's die de grootste invloed hadden bij meerdere verkopen. Op deze manier wordt marketingrendement een essentieel onderdeel van een bedrijfsstrategie voor inkomstenprestatiebeheer.

Werpen uw marketinginvesteringen hun vruchten af?

Het bieden op trefwoorden. Het publiceren van content. Het sponsoren van evenementen. Het plakken logo's op NASCAR-auto's. Marketeers nemen honderden inkoopbeslissingen om hun doelstellingen te behalen. Maar hoe kunt u er zeker van zijn dat uw investeringen echt hun vruchten zullen afwerpen? En hoe kunt u uw investeringen blijvend verbeteren? Als u wilt weten welke invloed uw inkoopbeslissingen hebben op de algemene doelstellingen voor groei en inkomsten van uw organisatie, moet u zich richten op het berekenen van uw marketingrendement.

De uitdagingen bij het berekenen van het marketingrendement

Het berekenen van het marketingrendement zou heel eenvoudig moeten zijn, helemaal omdat de moderne marketeer toegang heeft tot krachtige rapportage- en trackingtools via webanalyse, CRM-systemen (Customer Relationship Management) en kanaaloverschrijdende marketinganalyse. Marketeers kunnen deze tools gebruiken om het geld te volgen dat ze uitgeven aan marketingprogramma's voor verkoop en inkomsten. De juiste verbanden leggen moet dan toch niet zo moeilijk zijn?

Het kan helaas erg lastig zijn om het marketingrendement aan één programma of campagne toe te rekenen. De reden is als volgt: stel, uw organisatie besteedt veel geld aan social media. Door een specifieke Tweet wordt een prospect naar uw website geleid (eenvoudig te meten via webanalyse). Hier meldt de prospect zich aan voor uw nieuwsbrief (eenvoudig te meten via een marketingautomatiseringssysteem). Tot zover is er geen probleem.

Maar wat als het nog maanden duurt voordat de prospect iets koopt bij uw bedrijf? De prospect heeft ondertussen vier keer de website van uw bedrijf bezocht, op drie marketingartikelen in uw nieuwsbrief geklikt, informatie gedownload en ook een evenement bijgewoond.

Welke van deze contactmomenten wordt gecrediteerd voor de inkomsten? Is dat het eerste contactmoment, de oorspronkelijke Tweet? Of is het de nieuwsbrief, die de prospect blijkbaar interessant vond omdat ze elke nieuwsbrief opende en zelfs op drie artikelen klikte? Of is het misschien het evenement, dat het laatste contactmoment was voordat de prospect een klant werd?

De levenslange klantwaarde (CLV) bepalen

De levenslange klantwaarde is de totale waarde van de aankopen door uw klant gedurende de gehele duur van de relatie met uw bedrijf. Dit is een belangrijke metric omdat het minder kost om ervoor te zorgen dat een bestaande klant meer aankopen doet dan om een nieuwe klant te werven. Het focussen op bestaande klanten is dus een goede manier om groei te stimuleren.

De levenslange klantwaarde, of CLV, gaat hand in hand met een andere belangrijke metric die we al hebben besproken: de kosten van klantacquisitie. De kosten van klantacquisitie is het geld dat u investeert om een nieuwe klant zover te krijgen dat hij of zij uw product of service koopt, bijvoorbeeld de kosten voor reclame, marketing en speciale aanbiedingen. Wanneer u kijkt naar de kosten van klantacquisitie, moet u altijd rekening houden met de waarde van de aankopen van de klant gedurende de gehele levenscyclus.

Stel dat het 15 euro kost om een nieuwe klant aan te trekken. De totale verkoop die u per klant kunt verwachten, is de gemiddelde orderwaarde, gedeeld door één, minus het percentage voor herhalingsaankopen (50% + 1% = 0,1% = 55,56 euro). Trek hier de kosten van klantacquisitie vanaf en u krijgt een klantwaarde van 40,56 euro. Als u hier vervolgens uw aankoopkosten vanaf trekt, is het resultaat de volledige levenslange klantwaarde.

We zullen de berekening van de levenslange klantwaarde nu in detail bekijken. Voor uw CLV-berekening moet u dus de gemiddelde orderwaarde berekenen en deze vermenigvuldigen met het herhalingspercentage voor de klant. U vindt het herhalingspercentage voor de klant door in uw bedrijfsrecords te kijken naar de inkomsten die zijn gegenereerd op basis van de aankopen door de klant in een bepaalde periode (bijvoorbeeld één jaar) en het aantal aankopen dat in die periode is gedaan.

Merkloyaliteit is een andere belangrijke factor bij het bepalen van de waarde van de aankopen door de klant in de loop der tijd. Klanten die trouw zijn aan uw merk, zullen terugkomen om nieuwe aankopen te doen. Als een klant geen loyaliteit voelt voor uw merk, kan een concurrent hem of haar weglokken. Daar gaat uw investering. Daarom is het zo belangrijk om te blijven investeren in uw bestaande klanten met loyaliteitsprogramma's, regelmatige e-mails en andere marketingactiviteiten en om ervoor te zorgen dat deze klanten inkomsten blijven genereren.