Oracle Data Platform for Healthcare

Healthcare supply chain optimization

Zichtbaarheid vergroten voor betere veerkracht en flexibiliteit van de supply chain

De COVID-19-pandemie leidde tot ongekende druk op supply chains en onderstreepte het belang van effectieve supply chain-planning. Vóór COVID werd just-in-time voorraad gepusht als de beste methode voor voorraadbeheer, omdat organisaties hiermee kosten kunnen verlagen door een kleinere fysieke voorraad aan te houden. De pandemie toonde echter aan dat hoewel u met deze methode geld kunt besparen, dit u extreem kwetsbaar maakt bij verstoringen en noodsituaties. Tegelijkertijd wilt u niet te grote voorraden aanhouden. Niet alleen vanwege de onderhoudskosten, maar ook omdat hiermee de verspilling toeneemt doordat veel producten met een vervaldatum worden weggegooid voordat ze kunnen worden gebruikt. Een recent onderzoek geeft aan dat gemiddeld 13% van de voorraad in een operatiekamer ongebruikt zijn houdbaarheid verliest (pdf).

Doeltreffende supply chain-planning en voorraadbeheer zijn cruciaal in elke branche. Maar dit geldt met name in de gezondheidszorg, waar verstoringen van de supply chain gevolgen kunnen hebben voor de patiëntenzorg, de veiligheid en de resultaten. Om de optimale benadering te vinden en te voorkomen dat de voorraden te klein of te groot zijn, moeten de fabrikant en de zorgorganisatie zicht hebben op de supply chain, zowel upstream als downstream. Met goed zicht op het gehele proces hebben alle partijen in de supply chain de flexibiliteit om verschillende leveranciers te gebruiken wanneer verstoringen optreden.

Voor een volledig overzicht moeten zorgorganisaties data uit veel externe en interne bronnen combineren. Organisaties die worstelen met datatoegang, transparantie en datanauwkeurigheid moeten deze uitdagingen oplossen om een continue supply-chainplanning te ontwikkelen en te zorgen dat de activiteiten continu blijven doorlopen.

Uw supply chain optimaliseren met behulp van de juiste data

Er is tegenwoordig enorm veel data over de supply chain beschikbaar en de hoeveelheid neemt ook nog eens elk jaar exponentieel toe. Het probleem voor veel zorgorganisaties is niet dat een tekort aan data. Het probleem is om de data te begrijpen en toegang te krijgen tot de benodigde data om zinvolle inzichten te extraheren.

In dit gebruiksscenario tonen we hoe Oracle Data Platform voor de gezondheidszorg het proces van het gebruik van geavanceerde analyses en machine learning kan vereenvoudigen. Dit helpt u om uw supply chain te isoleren van verstorende gebeurtenissen en tegelijkertijd de kosten te reduceren en de patiëntveiligheid te verbeteren.

Diagram voor supply chain-optimalisatie, beschrijving hieronder

In deze afbeelding ziet u hoe het Oracle-dataplatform voor de gezondheidszorg kan worden toegepast om zorg op basis van waarde te ondersteunen met prestatiebewaking. Het platform omvat deze vijf pijlers:

 1. 1. Databronnen, discovery
 2. 2. Opnemen, transformeren
 3. 3. Persistent maken, samenstellen, maken
 4. 4. Analyseren, leren, voorspellen
 5. 5. Meten, handelen

De pijler Databronnen, discovery omvat drie categorieën data.

 1. 1. Bedrijfsrecords omvat ERP, magazijnbeheersysteem, voorraden, materialen en planning en EPM.
 2. 2. Technische invoer omvat data van transportbeheer, telemetriedata, logboeken en bronnen van eventstromen.

De pijler Opnemen, transformeren omvat drie functionaliteiten.

 1. 1. Bulkoverdracht maakt gebruik van OCI FastConnect, OCI Data Transfer, MFT en OCI CLI.
 2. 2. Batchopname maakt gebruik van OCI Data Integration, Oracle Integration Cloud en Data Studio.
 3. 3. Wijzigingsdata vastleggen maakt gebruik van OCI GoldenGate en Oracle Data Integrator.

Alle drie functionaliteiten verbinden unidirectioneel door naar de aanbiedende dataopslag en cloudopslag in de pijler Persistent maken, samenstellen, maken.

De pijler Persistent maken, samenstellen, maken omvat vijf functionaliteiten.

 1. 1. De aanbiedende dataopslag maakt gebruik van Autonomous Data Warehouse, Exadata Cloud Service en Exadata Cloud@Customer.
 2. 2. Beheerd Hadoop maakt gebruik van Oracle Big Data Service.
 3. 3. Cloudopslag maakt gebruik van OCI Object Storage.
 4. 4. Batchverwerking maakt gebruik van OCI Data Flow.
 5. 5. Governance maakt gebruik van OCI Data Catalog.

Deze functionaliteiten verbinden binnen de pijler onderling naar elkaar door. Cloudopslag verbindt unidirectioneel door naar de aanbiedende dataopslag en beheerd Hadoop, en ook bidirectioneel naar Batchverwerking.

Beheerde Hadoop verbindt unidirectioneel door naar de aanbiedende dataopslag.

Twee functionaliteiten verbinden door naar de pijler Analyseren, leren, voorspellen: de aanbiedende dataopslag verbindt door naar de functionaliteiten Analyse en visualisatie en Dataproducten, API's. Cloudopslag verbindt door naar de functionaliteit Machine learning.

De pijler Analyseren, leren, voorspellen omvat drie functionaliteiten.

 1. 1. Analyse en visualisatie maakt gebruik van GraphStudio, Oracle Analytics Cloud en ISV's.
 2. 2. Dataproducten, API's maakt gebruik van OCI API Gateway en OCI Functions.
 3. 3. Machine learning maakt gebruik van OCI Data Science, Oracle Machine Learning en ML Notebooks.

AI Services omvat Oracle Digital Assistant, OCI Language, OCI Speech en OCI Vision.

3. De aanbiedende dataopslag, beheerd Hadoop en Objectopslag leveren metadata aan de OCI Data Catalog.

In de pijler Meten, handelen wordt vastgelegd hoe de data-analyse kan worden gebruikt ter ondersteuning van de supply chain-optimalisatie. Deze resultaten worden onderscheiden in twee groepen.

 1. 1. De eerste groep "Mensen en partners" omvat continue verbetering en prestatiemeting, vraagprognose en voorraadplanning, naast ontwerp van de supply chain en netwerkoptimalisatie.
 2. 2. De tweede groep 'Applicaties' omvat herinneringen voor terugroepacties, verbetering van ruimte- en voorraadbeheer en het gebruik van AI/ML voor verbetering van operationele processen.
 3. De drie centrale pijlers, Opnemen, transformeren; Persistent maken, samenstellen, maken; en Analyseren, leren, voorspellen, worden ondersteund door infrastructuur, netwerk, beveiliging en IAM.Er zijn drie belangrijke manieren om data in te voeren in een architectuur om een flexibel, open en krachtig dataplatform te bouwen.

 • Allereerst moeten we onze algehele voorraadpositie kennen. We gebruiken hiervoor Oracle Cloud Infrastructure (OCI) GoldenGate. Hiermee nemen we vastgelegde wijzigingsdata op van bijna realtime data voor magazijnvoorraden uit operationele databases voor alle artikelen die op voorraad zijn en de bedrijfseenheden waaraan ze zijn toegewezen.
 • We kunnen nu relevante datasets toevoegen, zoals data uit ERP-systemen, magazijnbeheersystemen, HR-systemen, gezondheidsbeheersystemen en enterprise performance management-systemen. Dit maakt het mogelijk om een volledig beeld te krijgen van de supply chain en te zien hoe deze eraan toe is. Deze datasets bevatten vaak grote hoeveelheden data die meestal in on-premises systemen is opgeslagen. In de meeste gevallen is batchopname de meest efficiënte methode. Voor integraties tussen applicaties onderling (of integraties met andere OCI-services) is Oracle Integration Cloud de bewezen methode van topklasse om het proces eenvoudig en kostenefficiënt te houden.
 • Services voor bulkoverdracht worden gebruikt in situaties waarin grote hoeveelheden data voor het eerst naar Oracle Cloud Infrastructure moeten worden overgebracht, zoals data uit bestaande on-premises analyserepository's of andere cloudbronnen. Welke specifieke service voor bulkoverdracht we gebruiken, is afhankelijk van de locatie van de data en de frequentie waarmee ze moeten worden overgedragen. We kunnen bijvoorbeeld met OCI Data Transfer Service of OCI Data Transfer Appliance grote hoeveelheden lokale data laden uit historische plannings- of datawarehouse-repository's. Wanneer voortduren grote hoeveelheden data moeten worden verplaatst, raden we aan dit te doen met OCI FastConnect. Dit biedt een dedicated privénetwerkverbinding met hoge bandbreedte tussen het datacenter van een klant en OCI.

Datapersistentie en -verwerking zijn gebaseerd op drie (optioneel vier) componenten.

 • Opgenomen onbewerkte data worden opgeslagen in de cloudopslag. Met OCI Data Flow voeren we de batchverwerking uit van deze persistent gemaakte data, zoals ERP-data, voorraaddata, telemetriedata van apparaten en applicaties, logboeken en data voor productreferenties. Deze verwerkte datasets worden geretourneerd naar de cloudopslag voor verdere persistentie, beheer en analyse. Uiteindelijk worden ze in geoptimaliseerde vorm geladen in de aanbiedende dataopslag. Afhankelijk van de voorkeur voor de architectuur kan dit ook worden bereikt met Oracle Big Data Service als een beheerde Hadoop-cluster.
 • We hebben nu verwerkte datasets gemaakt die persistent kunnen worden gemaakt in geoptimaliseerde relationele vorm voor het uitvoeren van beheerfuncties en query's in de aanbiedende dataopslag. Zo kunnen we snel verschillende waardevolle KPI's evalueren, zoals onder meer voorraadslagen, leveringskosten als percentage van de netto-omzet per patiënt, het percentage artikelen met geïdentificeerde vervangingsproducten, vulpercentages van leveranciers en het aantal verlopen/verspilde producten als percentage van het totaal aangeschafte aantal.

Het vermogen om te analyseren, te leren en te voorspellen is gebaseerd op vier technologieën.

 • Services voor analyse en visualisatie leveren beschrijvende analyses (beschrijven de huidige trends met histogrammen en grafieken), voorspellende analyses (voorspellen toekomstige gebeurtenissen, identificeren trends en bepalen de waarschijnlijkheid van onzekere resultaten) en sturende analyses (stellen geschikte acties voor die optimale besluitvorming ondersteunen). Dit helpt organisaties in de gezondheidszorg bij de volgende doelen

  • het aantal verlopen producten berekenen als percentage van direct beschikbare producten in de voorraad;
  • met behulp van digitale twins in de supply chain risicovrije what-if-analyses uitvoeren;
  • kosten voor bevoorrading als percentage van de netto-omzet per patiënt berekenen;
  • weten welk percentage van artikelen geïdentificeerde vervangingsproducten heeft.
 • Naast de geavanceerde analyses worden machine learning-modellen ontwikkeld, getraind en geïmplementeerd. Deze modellen zijn toegankelijk via API's, zijn geïmplementeerd in de aanbiedende dataopslag of geïntegreerd als onderdeel van een pijplijn voor streaminganalyses.
 • Wanneer u machine learning-modellen maakt, hebt u de flexibiliteit om OCI Data Science, de beschikbare OCI AI-services of een combinatie van beide te gebruiken. Hieronder volgen enkele voorbeelden van OCI AI-services en hoe u deze gebruikt als onderdeel van een AI/ML-pijplijn in de supply chain:

  • Met OCI Anomaly Detection kunnen prestatiemetrics van de supply chain (bijvoorbeeld grondstoffenvoorraden, doorloopsnelheid in de productie, werk in uitvoering, transittijden, voorraadomloopsnelheid e.d.) in real time worden gevolgd om verstoringen te identificeren en op te lossen. In een complexe supply chain kan de ernstkwalificatie van geïdentificeerde anomaliën helpen de juiste prioriteit voor actie toe te kennen aan waargenomen bedrijfsonderbrekingen.
  • Met OCI Forecasting kan een prognose worden gemaakt van metrics in de supply chain, zoals vraag, aanbod en resourcecapaciteit, om toekomstige prestaties te voorspellen zodat geschikte maatregelen kunnen worden genomen.
  • OCI Vision en OCI Language helpen beter inzicht te krijgen in documenten, zoals uitgaande productkwaliteitsrapporten en defectrapporten, om zo data uit de supply chain te verrijken voor analyse.
 • Op onze samengestelde, geteste en hoogwaardige data en modellen kunnen beheer- en beleidsregels worden toegepast. Ze kunnen beschikbaar worden gesteld als een 'dataproduct' (API) in een data mesh-architectuur voor distributie binnen de zorgorganisatie.

Geautomatiseerde intelligentie toepassen voor hogere winstgevendheid en betere patiëntveiligheid

Als zorgorganisaties een volledig beeld hebben van hun gehele supply chain, kunnen ze antwoord geven op veel vragen die ze vandaag niet kunnen beantwoorden. Maar daarvoor moet ze wel het juiste dataplatform hebben. Het platform moet flexibel zijn en in staat zijn om alle benodigde datatypen te verwerken. Het moet open zijn en eenvoudig verbinding kunnen maken met andere clouds, lokale datacenters of organisaties van derden; en het moet beveiligd zijn. Als ze toegang hebben tot alle data, kunnen zorgorganisaties vele doelstellingen bereiken, zoals:

 • leveranciersrisico's beheren met inzicht in de vraag van patiënten en potentiële verstoringen: diepgaande kennis van de relatie tussen leveranciersrisico en patiëntenvraag legt de basis voor een grotere operationele effectiviteit in het gehele bedrijfsmodel, gefaciliteerd door een centrale lijst van gekwalificeerde en betrouwbare leveranciers;
 • de supply chain voor de gezondheidszorg versterken om de patiëntveiligheid te verbeteren en tegelijkertijd de kwaliteitscontrole te verbeteren en kosten te verlagen;
 • veerkracht in de supply chain vergroten door een diepgaander inzicht in leveranciers te ontwikkelen via het delen van data;
 • de flexibiliteit verbeteren en zorgen voor snellere planningsbeslissingen en -afwegingen, plannen aanpassen bij wijzigingen en ze bewaken.

Gerelateerde bronnen

Aan de slag met Oracle Modern Data Platform

Probeer meer dan 20 'Altijd gratis'-cloudservices uit, met een proefversie van 30 dagen voor nog meer

Oracle biedt een Free Tier zonder tijdslimiet voor meer dan 20 services zoals Autonomous Database, Arm Compute en Storage, evenals USD 300 aan gratis tegoed om extra cloudservices uit te proberen. Lees de informatie en meld u vandaag nog aan voor uw gratis account.

 • Wat is inbegrepen in Oracle Cloud Free Tier?

  • 2 Autonomous Databases van elk 20 GB
  • Compute VM's van AMD en Arm
  • 200 GB totale blokopslag
  • 10 GB objectopslag
  • 10 TB uitgaande dataoverdracht per maand
  • Meer dan 10 extra 'Altijd gratis'-services
  • $ 300 aan gratis tegoed voor 30 dagen voor nog meer

Leer met stapsgewijze begeleiding

Ervaar een breed scala aan OCI-services via zelfstudies en praktijklabs. Of u nu een ontwikkelaar, beheerder of analist bent, wij kunnen u laten zien hoe OCI werkt. Veel labs draaien op de Oracle Cloud Free Tier of een door Oracle geleverde gratis labomgeving.

 • Aan de slag met OCI Core Services

  De labs in deze workshop bevatten een inleiding tot de kernservices van Oracle Cloud Infrastructure (OCI), waaronder virtuele cloudnetwerken (VCN) en compute- en opslagservices.

  Start nu het lab voor OCI-kernservices
 • Snel aan de slag met Autonomous Database

  In deze workshop doorloopt u de stappen om aan de slag te gaan met Oracle Autonomous Database.

  Start nu het lab Snel aan de slag met Autonomous Database
 • Een app bouwen vanuit een spreadsheet

  Dit lab begeleidt u bij het uploaden van een spreadsheet naar een Oracle Database tabel en het maken van een applicatie op basis van deze nieuwe tabel.

  Start deze training nu
 • Een HA-applicatie implementeren op OCI

  In dit lab implementeert u webservers op twee compute-instances in Oracle Cloud Infrastructure (OCI), geconfigureerd in de modus voor hoge beschikbaarheid met behulp van een lastverdeler.

  Start nu het lab voor HA-applicaties

Ontdek meer dan 150 best practices

Bekijk hoe onze architecten en andere klanten een breed scala aan workloads implementeren, van bedrijfsapps tot HPC, van microservices tot data lakes. Begrijp de best practices, hoor over andere architecten van klanten in onze reeks 'Built & Deployed' en implementeer veel workloads met onze 'click-to-deploy'-functie, of doe dit zelf vanuit onze GitHub-repository.

Populaire architecturen

 • Apache Tomcat met MySQL Database Service
 • Oracle Weblogic op Kubernetes met Jenkins
 • Machine learning (ML)- en AI-omgevingen
 • Tomcat op Arm met Oracle Autonomous Database
 • Loganalyse met ELK-stack
 • HPC met OpenFOAM

Bekijk hoeveel u kunt besparen op OCI

De prijsbepaling voor Oracle Cloud is eenvoudig, met wereldwijd consistente lage prijzen, met ondersteuning voor een breed scala aan gebruiksdoelen. Ga naar de kostencalculator voor een schatting van uw lage tarief en kies en configureer de services die u nodig hebt.

Ervaar het verschil:

 • Een kwart van de kosten voor uitgaande bandbreedte
 • Drie keer betere Compute prijs-prestatieverhouding
 • Zelfde lage prijs in elke regio
 • Lage prijzen zonder langetermijnverplichtingen

Neem contact op met de verkooporganisatie

Wilt u meer weten over Oracle Cloud Infrastructure? Laat een van onze experts u helpen.

 • Ze kunnen vragen beantwoorden zoals:

  • Welke workloads draaien het beste op OCI?
  • Hoe profiteer ik optimaal van Oracle investeringen?
  • Wat zijn de voordelen van OCI ten opzichte van andere cloudcomputing-providers?
  • Hoe kan OCI uw IaaS- en PaaS-doelen ondersteunen?