Wat is DevOps?

Wat is DevOps? Simpel gezegd is DevOps een combinatie van twee functies die doorgaans afzonderlijk worden behandeld: ontwikkeling en activiteiten. Die definitie van DevOps is het 'wat'. Het 'waarom' is nog eenvoudiger. Gestandaardiseerde ontwikkelingsmethodologie, heldere communicatie en gedocumenteerde processen die worden ondersteund door een op standaarden gebaseerd, bewezen middlewareplatform waarmee u de ontwikkel- en beheercycli van applicaties kunt verbeteren, flexibiliteit kunt creëren en uw IT-infrastructuur een grotere beschikbaarheid en beveiliging kunt bieden. Het is duidelijk dat DevOps draait om het verbinden van mensen, producten en processen. Uiteindelijk draait het bij DevOps om de koppeling tussen IT en bedrijven.

DevOps: waar ontwikkeling en activiteiten samenkomen

Ontwikkeling:

De infrastructuur die nodig is om van ontwikkeling één geheel te maken, van het delen van activa tot het schrijven van code en algoritmen voor bedrijfsapplicaties die gebruikmaken van geavanceerde functies, zoals kunstmatige intelligentie/machine learning, containers en serverloze functies. Daarnaast worden tests, archivering, bugtracking en andere kritieke taken in de ontwikkelingsfase uitgevoerd, allemaal op weg naar de introductie. Enkele veelgebruikte tools voor ontwikkeling: Git voor het inchecken van code, Github of het ontwikkelen van Bitbucket voor het beheren van coderepository's.

Activiteiten:

Nadat een applicatie is geïmplementeerd, neemt de operationele kant het over met een focus op het naleven van de zakelijke uitdagingen van cloudplatforms. Problemen zoals gebruikersbeveiliging, databasebeheer, schaalbaarheid voor productieworkloads en applicatiepatching worden allemaal met deze functie afgehandeld. Enkele veelvoorkomende tools voor activiteiten: Terraform, Ansible, Puppet en Chef voor het beheren van infrastructuur en configuraties.

In veel organisaties bestaan deze twee functies in verschillende silo's. DevOps is een combinatie van ontwikkeling en activiteiten die zijn samengebracht om een ​​uniforme infrastructuur te creëren die is ontworpen om de productiviteit te maximaliseren. Om beide onderdelen goed te kunnen ondersteunen, moet de infrastructuur weerbaar, flexibel en schaalbaar zijn, met input en integraties met betrekking tot beveiliging en kwaliteitsborging die worden gedeeld tussen ontwikkelaars en operatoren/systeembeheerders.

Dit resulteert in een efficiënt model dat resources maximaliseert en tegelijkertijd werkt met het steeds sneller wordende tempo van de levensduur van softwareontwikkeling, iets dat steeds moeilijker te ondersteunen is geworden in het traditionele model voor softwareontwikkeling. Uiteindelijk stelt een sterk DevOps-model bedrijven in staat om problemen op te lossen, gebruikersgroei op te schalen en klanten beter van dienst te zijn met een pad om softwareproducten sneller te ontwikkelen en te herhalen.

Flexibele cyclus DevOps

Hoe DevOps uw productontwikkeling kan versnellen?

In de afgelopen twintig jaar is de bedrijfsvoering geleidelijk verschoven naar integratie van software in vrijwel elk element: financiën, entertainment, consumentenverbruik, supply chain en nog veel meer. Met elk van deze functies is er een duidelijke integratie van software en data ontstaan en naarmate die integratie vaker voorkomt, wordt de inzet in prestaties en betrouwbaarheid hoger. Een enkele bug of storing in de beschikbaarheid kan gevolgen hebben voor talloze gebruikers en een inkomstenderving van miljoenen veroorzaken.

DevOps en DevSecOps zijn een middel om tegemoet te komen aan de behoefte van de SDLC (Software Development Lifecycle) om continue integratie en continue levering (CI/CD) te bieden. De integratie van ontwikkeling, activiteiten en beveiliging biedt praktische voordelen voor resources en maakt ook snellere communicatie en samenwerking mogelijk gedurende de gehele levenscyclus. De mogelijkheid om een brug te slaan tussen deze groepen, terwijl de algehele levensduur van de softwareontwikkeling wordt verkort, geeft DevOps betekenis en waarde, ongeacht de branche.

Voordelen van DevOps

Het invoeren van DevOps om de volledige levensduur van de softwareontwikkeling te ondersteunen, met de nadruk op flexibiliteit en efficiëntie, ongeacht de functie, biedt een aantal voordelen:

  • Snelheid: met een flexibel DevOps-model is technologie geoptimaliseerd voor de huidige behoeften van de levenscyclus. In veel gevallen maakt DevOps gebruik van geavanceerde machine learning en kunstmatige intelligentie om dit te versnellen. In feite verwijst een onlangs bedachte term, AIOps, naar het gebruik van kunstmatige intelligentie in IT-activiteiten. DevOps legt ook de nadruk op automatisering en voortdurende integratie/levering, zodat personeel minder handmatige taken hoeft uit te voeren en zich kan richten op innovatie. Aan de ontwikkelingskant kunnen ingenieurs hun codemijlpalen sneller behalen of effectiever samenwerken. Aan de operationele kant kunnen systeembeheerders door middel van automatiseringsframeworks eenvoudig nieuwe applicaties en infrastructuur inrichten en bijwerken.
  • Kwaliteit: door te versnellen, biedt DevOps nieuwe paden naar betere kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit begint aan de ontwikkelingszijde, met snellere samenwerking en betere tools voor probleemoplossing en integratie. Aan de operationele kant zorgen kleinere en frequentere updates voor meer stabiliteit, wat de algehele kwaliteit van de ervaring voor de gebruikersbasis verhoogt.
  • Beveiliging: met DevOps kunt u de algehele beveiliging verbeteren door verschillende lagen te gebruiken. Vanuit functioneel perspectief omvat DevOps soms de integratie van beveiligingsteams. Hierdoor ontstaat een model dat soms DevSecOps wordt genoemd. Het zorgt dat de beveiliging gelijkwaardig is aan de ontwikkelings- en operationele behoeften. Op een gedetailleerder niveau maakt de snelheid van DevSecOps snelle patches, audits en analyses mogelijk op basis van kunstmatige intelligentie, geautomatiseerde naleving en geautomatiseerde resourcemanagement.
  • Schaalbaarheid: Flexibele resources, automatisering en de mogelijkheid om de volledige levenscyclus van softwareontwikkeling te ondersteunen, zorgen ervoor dat de infrastructuur klaar is om schalen naar behoefte te ondersteunen. Omdat schaling van invloed is op veel verschillende elementen, kan met een holistisch beeld van technologie efficiënt worden geschaald terwijl alles wordt afgehandeld, van resourcemanagement tot patchuitrol.

Wat is CI/CD? Continue integratie en continue levering

Snelle levering van software is essentieel om uw applicaties efficiënt in de cloud uit te voeren. Continue integratie (CI) verwijst naar het regelmatig samenvoegen van nieuwe software met een enkele regel code. Continue levering verwijst naar de productie van verpakte software buiten de code in frequente cycli. Op dezelfde manier verwijst continue implementatie naar de implementatie van de verpakte software naar een runtimeplatform in periodieke cycli. De komst van CI/CD heeft het traditionele applicatieontwikkelingsproces drastisch vernieuwd. Het op CI/CD gebaseerde proces omvat DevOps: de paradigma-verschuiving waarmee ontwikkelaars, kwaliteitscontrole-engineers en operations managers samenkomen op één platform.

Maar kan het applicatieontwikkelingsproces op basis van CI/CD nog verder worden verbeterd? De meest moderne benadering is het gebruik van containerisatie voor nog meer flexibiliteit en voordelen.

Continue integratie (CI):

De meest kritieke stap voor continue levering van software is continue integratie (CI). CI is een ontwikkelingspraktijk waarbij ontwikkelaars hun codewijzigingen (meestal klein en incrementeel) doorvoeren in een centrale bronrepository, waarmee een set geautomatiseerde builds en tests wordt gestart. Met deze repository kunnen ontwikkelaars de bugs vroegtijdig en automatisch vastleggen voordat ze aan productie worden doorgegeven. Een pijplijn voor continue integratie omvat meestal een reeks stappen, van het begin tot het uitvoeren van een codevastlegging tot het uitvoeren van een eenvoudige geautomatiseerde koppeling/statische analyse, het vastleggen van afhankelijkheden, en het uiteindelijk bouwen van de software en het uitvoeren van enkele basistests voordat u een buildartefact maakt. Broncodebeheersystemen zoals Github, Gitlab, enz. bieden webhooks-integratie waarop CI-hulpprogramma's zoals Jenkins zich kunnen abonneren om na het inchecken van code geautomatiseerde builds en tests te kunnen uitvoeren.

Continue levering (CD):

Continue levering gaat verder waar ons continue integratieverhaal eindigt. CD automatiseert de levering van applicaties aan cloud infrastructuur omgevingen. De meeste teams werken met meerdere ontwikkel- en testomgevingen anders dan de primaire productieserver. Continue levering zorgt voor een geautomatiseerde manier om nieuwe en geteste codewijzigingen in alle cloud omgevingen door te voeren.

DevOps en ontwikkelaars

Ontwikkelaars zijn betrokken bij meer dan alleen de coderingsstap van de levenscyclus van CI/CD-softwareontwikkeling. Gebruikmakend van ervaring, intuïtie en eerdere successen kunnen ontwikkelaars holistisch toezicht houden op de CI/CD-cyclus. Omdat de gegevens van DevOps afhankelijk kunnen zijn van de gebruikte technologiestack, moet u naar DevOps en Developer gaan om te overwegen welke producten van Oracle het beste werken voor uw gebruiksdoel.