Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Contact opnemen Aanmelden bij Oracle Cloud

Wat is DevOps?

Wat is DevOps? DevOps is eenvoudig gezegd een combinatie van twee functies die doorgaans afzonderlijk worden behandeld: ontwikkeling en processen. Die definitie van DevOps is het wat. Het waarom is nog eenvoudiger. Gestandaardiseerde ontwikkelmethodologie, duidelijke communicatie en gedocumenteerde processen ondersteund door een op standaarden gebaseerd, bewezen middlewareplatform verbeteren de ontwikkeling en beheercycli van applicaties, zorgen voor flexibiliteit en voor een grotere beschikbaarheid en beveiliging van uw IT-infrastructuur. DevOps gaat duidelijk over het met elkaar verbinden van mensen, producten en processen. Uiteindelijk gaat DevOps over de relatie van de IT met het bedrijf.

DevOps—Waar ontwikkeling en processen bij elkaar komen

Ontwikkeling:

De infrastructuur die nodig is om ontwikkeling samen te brengen, van het delen van activa tot het schrijven van code en algoritmen voor bedrijfsapplicaties die gebruik kunnen maken van geavanceerde mogelijkheden zoals kunstmatige intelligentie/machine learning, containers en serverloze functies. Bovendien worden tests, archiveren, foutopsporing en andere kritieke taken afgehandeld in de ontwikkelingsfase voor een probleemloze lancering. Enkele tools die vaak worden gebruikt voor ontwikkeling, zijn Git voor het inchecken van code, Github of evolving Bitbucket voor het beheren van opslagplaatsen voor codes.

Processen:

Zodra een applicatie is geïmplementeerd, neemt de operationele kant het over met een focus op het voldoen aan de zakelijke uitdagingen van cloudplatforms. Zaken zoals gebruikersbeveiliging, databasebeheer, schaalbaarheid voor productieworkloads en applicatiepatching worden allemaal in deze functie afgehandeld. Enkele tools die vaak worden gebruikt voor processen, zijn Terraform, Ansible, Puppet en Chef voor het beheer van de infrastructuur en configuraties.

In veel organisaties komen die twee functies in verschillende silo's voor. DevOps brengt ontwikkeling en processen samen, waardoor een uniforme infrastructuur voor het maximaliseren van de productiviteit wordt gemaakt. Om beide kanten van de vergelijking te ondersteunen, moet de infrastructuur wendbaar, flexibel en schaalbaar zijn, met inputs en integraties met betrekking tot beveiliging en kwaliteitsborging die worden gedeeld tussen ontwikkelaars en operators/systeembeheerders.

Het resultaat is een efficiënt model dat bronnen maximaliseert en tegelijkertijd werkt met het steeds hogere tempo van de levenscyclus van softwareontwikkeling, iets wat alsmaar moeilijker te ondersteunen is geworden onder het traditionele softwareontwikkelingsmodel. Uiteindelijk stelt een krachtig DevOps-model bedrijven in staat om problemen op te lossen, de groei van gebruikers op te schalen en klanten beter van dienst te zijn via een traject naar het sneller ontwikkelen en herhalen van softwareproducten.

Flexibele DevOps-cyclus

Hoe uw productontwikkeling door DevOps kan worden versneld?

In de afgelopen twintig jaar zijn bedrijven steeds vaker software gaan implementeren op elk gebied, van finance, entertainment, consumentengebruik, supply chain tot wat al niet meer. Bij elk van deze functies is een duidelijke integratie van software en data ontstaan, en naarmate die integratie vaker voorkomt, worden de belangen op het gebied van prestaties en betrouwbaarheid groter. Een enkele bug of storing in de beschikbaarheid kan gevolgen hebben voor talloze gebruikers en mogelijk miljoenen aan inkomsten derven.

DevOps en DevSecOps bieden een middel om in de behoefte van de levenscyclus van softwareontwikkeling (SDLC) te voorzien om continue integratie en continue levering (CI/CD) te bieden. De integratie van ontwikkeling, bedrijfsvoering en beveiliging levert praktische voordelen op voor bronnen en maakt snellere communicatie en samenwerking gedurende de levenscyclus mogelijk. De mogelijkheid om een brug te slaan tussen deze groepen - en tegelijkertijd de algehele levenscyclus van softwareontwikkeling in te korten - geeft DevOps betekenis en waarde, ongeacht de branche.

Voordelen van DevOps

Het in gebruik nemen van DevOps om de volledige levenscyclus van softwareontwikkeling te ondersteunen, met de nadruk op flexibiliteit en efficiëntie ongeacht de functie, biedt een aantal voordelen:

  • Snelheid inschakelen: met een flexibel DevOps-model wordt technologie geoptimaliseerd naar de huidige behoeften van de levenscyclus. In veel gevallen wordt dit bij DevOps versneld door geavanceerde machine learning en kunstmatige intelligentie te gebruiken. In feite verwijst een recentelijk bedachte term, AIOps, naar het gebruik van kunstmatige intelligentie bij IT-processen. DevOps legt ook de nadruk op automatisering en continue integratie/levering, waardoor het personeel zich daar niet meer om hoeft te bekommeren en zich kan concentreren op innovatie. Aan de ontwikkelingskant kunnen ingenieurs hun codemijlpalen sneller bereiken of effectiever samenwerken. Aan de operationele kant kunnen systeembeheerders automatiseringsframeworks gebruiken om eenvoudig nieuwe applicaties en infrastructuur te leveren en bij te werken.
  • Kwaliteit: door snelheid mogelijk te maken, opent DevOps nieuwe wegen naar meer kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit begint aan de ontwikkelingskant, met snellere samenwerking en betere tools voor het oplossen van problemen en voor integratie. Aan de operationele kant zorgen kleinere en frequentere updates voor meer stabiliteit, wat de algehele kwaliteit van de ervaring voor de gebruikersbasis verbetert.
  • Beveiliging: het gebruik van DevOps biedt verschillende lagen om uw algehele beveiliging te verbeteren. Functioneel gezien omvat DevOps soms de integratie van beveiligingsteams. Dit creëert een model dat ook wel DevSecOps wordt genoemd, en dat voor een beveiligingsevenwicht zorgt tussen ontwikkelingsbehoeften en operationele behoeften. Op een meer gedetailleerd niveau zorgt de snelheid van DevSecOps voor snelle patching, audits en analyses, mogelijk gemaakt door kunstmatige intelligentie, geautomatiseerde compliance en geautomatiseerd Resource Management.
  • Schaalbaarheid: flexibele middelen, automatisering en de mogelijkheid om de volledige levenscyclus van softwareontwikkeling te ondersteunen, betekent dat de infrastructuur klaar is om wanneer nodig schaalvergroting te ondersteunen. Omdat schalen gevolgen heeft voor veel verschillende elementen, helpt het ondersteunen van een holistische kijk op technologie om efficiënt te schalen en tegelijkertijd alles af te handelen, van Resource Management tot het uitrollen van patches.

Wat is CI/CD? CI/CD is de afkorting van Continuous Integration en Continuous Delivery.

De snelle levering van software is essentieel om uw applicaties efficiënt in de cloud te laten draaien. Continuous Integration (CI) verwijst naar het vaak samenvoegen van nieuwe software met behulp van een enkele regel met code. Continuous Delivery verwijst naar de productie van verpakte software buiten code in frequente cycli. Evenzo verwijst continue implementatie naar de implementatie in periodieke cycli van de verpakte software op een runtime-platform. De komst van CI/CD heeft het traditionele ontwikkelingsproces van applicaties volledig omgegooid. Het op CI/CD gebaseerde proces omvat DevOps, de paradigmaverschuiving die ontwikkelaars, QA-ingenieurs en operations managers samenbrengt op één platform.

Maar kan het op CI/CD gebaseerde proces voor het ontwikkelen van applicaties nog verder worden verbeterd? De modernste benadering is het gebruik van plaatsen in containers om nog meer flexibiliteit en voordelen te kunnen bieden.

Continuous Integration (CI):

De meest kritische stap voor continue levering van software is Continuous Integration (CI). CI is een ontwikkelingspraktijk waarbij ontwikkelaars hun codewijzigingen (meestal klein en incrementeel) vastleggen in een gecentraliseerde bronnenopslagplaats, waarmee een reeks geautomatiseerde builds en tests wordt gestart. Met deze opslagplaats kunnen ontwikkelaars de bugs vroegtijdig en automatisch opsporen voordat ze in het productieproces terechtkomen. De Continuous Integration-pijplijn omvat meestal een reeks stappen, beginnend bij het vastleggen van code tot het uitvoeren van een geautomatiseerde linting/statische analyse, het vastleggen van afhankelijkheden en tot slot het bouwen van de software en het uitvoeren van enkele basiseenheidstests voordat er een buildartefact wordt gemaakt. Broncodebeheersystemen zoals onder andere Github en Gitlab bieden webhooks-integratie waarop CI-tools zoals Jenkins zich kunnen abonneren om geautomatiseerde builds en tests na elke code-check-in uit te voeren.

Continuous Delivery (CD):

Continuous Delivery gaat verder waar ons verhaal over de continue integratie eindigt. CD automatiseert de levering van applicaties aan omgevingen met een cloudinfrastructuur. De meeste teams werken behalve met de primaire productieserver met meerdere ontwikkel- en testomgevingen. Continue levering zorgt voor een geautomatiseerde manier om de nieuwe en geteste codewijzigingen door te voeren in alle cloudomgevingen.

Succesverhalen over DevOps

De tools en services in een DevOps-model zijn van toepassing op alle gebieden van de levenscyclus van softwareontwikkeling, van grootschalige uitrol in grote ondernemingen tot aan startups die een grote schaalvergroting beleven tijdens een snelle groei van het gebruikersbestand. Hieronder staan twee praktijkvoorbeelden van succesvolle DevOps met behulp van het toonaangevende cloudplatform:

De algoritmen van AgroScout voor kunstmatige intelligentie om boeren te helpen grotere oogsten te kunnen binnenhalen zodat er meer voedsel voor de mensheid is.

Snap Tech verandert de manier waarop overal ter wereld wordt gezocht, dankzij Oracle Cloud-services, waaronder GPU-configuraties, DevOps, Kubernetes, Registry en File Storage.

CERN kon met de Oracle DevOps-technologie haar open dagen tot een succes maken, de grootste showcase van het baanbrekende onderzoek van de organisatie.