Geen resultaten gevonden

Uw zoekopdracht heeft geen resultaten opgeleverd.

We raden u aan het volgende te proberen om te vinden wat u zoekt:

  • Controleer de spelling van het trefwoord in uw zoekopdracht.
  • Gebruik synoniemen voor het trefwoord dat u hebt getypt. Probeer bijvoorbeeld “applicatie” in plaats van “software”.
  • Probeer een van de onderstaande populaire zoekopdrachten.
  • Start een nieuwe zoekopdracht.
Populaire vragen

Wat is inkoopbeheer?

Inkoopbeheer wordt ook wel het source-to-settle-proces genoemd. Dit omvat de beoordeling, selectie en totstandkoming van formele contractuele overeenkomsten en het beheren van de lopende leveranciersrelaties van het bedrijf.

Inkoop is een complexe discipline die veel onderling samenhangende activiteiten omvat. Het inkoopbeheerproces omvat de transactionele inkoop van goederen en diensten, waarbij gewerkt wordt met crediteuren om de source-to-settle-cyclus te voltooien door ondersteunende documenten te verstrekken die helpen bij de verwerking van leveranciersfacturen voor betaling.

 

Kernfunctionaliteit van een inkoopoplossing in de cloud

In een markt die steeds complexer en dynamischer wordt, hebben bedrijven flexibele tools nodig waarmee ze inkoopprocessen kunnen verbeteren. Strategische inkooporganisaties gebruiken steeds meer geïntegreerde softwarepakketten in de cloud die leveranciersbeheer, sourcing, contractbeheer en proactief risicobeheer combineren met transactionele inkoopmogelijkheden.

Met een complete inkoopoplossing kunnen bedrijven belangrijke informatie gebruiken bij het nemen van beslissingen en proactief lopende activiteiten beheren gedurende de source-to-settle-cyclus. Een geïntegreerde oplossing voor inkoopbeheer in de cloud bestaat uit het volgende:

Leveranciersbeheer

Strategische inkoop begint bij het identificeren en kwalificeren van leveranciers voordat onderhandelingen worden gestart. Dit omvat het verzamelen, beoordelen en bewaken van leveranciersdata om ervoor te zorgen dat leveranciers zich houden aan het bedrijfsbeleid. Met software voor inkoopbeheer kunt u belangrijke kwalificatiegegevens voor leveranciers verzamelen via interne en externe vragenlijsten en zelfbedieningsprofielen. Selecteer de beste leveranciers door leverancierskwalificaties, risicofactoren en naleving van het beleid te beoordelen.

Een cloudoplossing stelt inkoopteams in staat om proactief leveranciersrelaties te beheren. Gebruik geïntegreerde sociale messaging om effectiever samen te werken en bereik zakelijke afstemming bij het plannen en opstellen van onderhandelingsdocumenten. Ontvang meldingen wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt die van invloed kan zijn op leveranciersbeheer, mogelijkheden of risicofactoren. Leveranciers en inkoopteams krijgen realtime inzicht in transacties evenals huidige en aankomende sourcingsactiviteiten.

Sourcing

Het definiëren van vereisten en het handmatig samenstellen en vergelijken van leveranciersbiedingen kan tijdrovend zijn en laat veel ruimte voor fouten. Het kan zelfs belangrijke aankopen vertragen.

Slimmere documentcreatie, onderhandelingsovereenkomsten en leveranciersselectie maken gebruik van best practices voor onderhandeling om bottom-line resultaten te bereiken. Geïntegreerde sociale samenwerking maakt het eenvoudig om inspanningen te bundelen effectievere onderhandelingsdocumenten te maken. Met tools voor prijsanalyse kunt u leveranciersbiedingen snel evalueren op basis van vooraf bepaalde factoren, zoals prijs, kwaliteit en waarde, zodat u kunt komen tot de best mogelijke prijs op basis van uw unieke zakelijke vereisten.

Contractbeheer

Effectief beheer van inkoopcontracten is van cruciaal belang. Het kan lang duren om het proces handmatig af te handelen. Maar met een modern inkoopbeheersysteem kan het maken van contracten worden gestroomlijnd met een begeleid schrijfproces dat gebruikmaakt van vooraf goedgekeurde clausulebibliotheken, gestandaardiseerde sjablonen en ingebouwde samenwerking via sociale media.

Door het contractbeheerproces te standaardiseren en automatiseren, kunt u sneller hoogwaardige contracten maken. U krijgt volledig inzicht in uw contracten terwijl u de kosten binnen de perken houdt. Analytics herkent wanneer van gedefinieerde normen voor voorgestelde contracttaal wordt afgeweken. Controleerbare workflows dwingen documentgoedkeuringen af. Een veilige, doorzoekbare contractbank met volledige tracking- en audithistorie zorgt dat gebruikers snel kunnen vinden wat ze nodig hebben. Dankzij geautomatiseerde mogelijkheden voor verlengingsbeheer kunnen inkoopteams vroegtijdig op de hoogte worden gesteld van aflopende contracten, zodat ze proactief de nodige actie kunnen ondernemen en potentiële risico's kunnen vermijden.

Vordering

Onderhandelde besparingen gaan snel verloren als de inkoop niet goed wordt beheerd tijdens de procure-to-pay-cyclus. Moderne inkoopbeheersoftware zorgt ervoor dat onderhandelde besparingen worden afgedwongen via bedrijfsbeleid, controles en goedkeuringen.

Uitgaven buiten het contract om kunnen worden verminderd door medewerkers een selfservice, meer consumptieve aankoopervaring te bieden. Met een gebruiksvriendelijke ervaring kunnen medewerkers eenvoudig en snel producten of diensten zoeken en kopen. Er is weinig tot geen opleiding nodig. Robuuste zoekmogelijkheden, slimme formulieren, boodschappenlijstjes en gepersonaliseerde inkoopervaringen zorgen ervoor dat onderhandelde prijzen en voorwaarden automatisch worden afgedwongen door leverancierscatalogi en configureerbare goedkeuringswerkstromen die zijn ontworpen om uitgaven te beheersen en kosten te verlagen.

Aankoop

Het automatiseren van routinematige procure-to-pay-transacties, zoals het maken van een bestelling, maakt het mogelijk om nieuwe besparingsmogelijkheden te vinden. Met een inkoopbeheersysteem in de cloud kunt u het proces stroomlijnen terwijl u onderhandelde prijzen afdwingt en ervoor zorgt dat het beleid wordt nageleefd. Maak inkooporders van goedgekeurde aanvragen - zonder handmatige tussenkomst. Geef uw inkoopteams inzicht in de uitzonderingen, status en vereiste acties. Communiceer met uw leveranciers met ingebouwde tools voor sociale media.

Crediteuren

Het verwerken van leveranciersfacturen gebeurt vaak handmatig en is foutgevoelig en tijdrovend. Een complete source-to-settle-oplossing stroomlijnt en automatiseert deze cruciale functie. Dankzij het geïntegreerde inkoopbeheersysteem kunt u profiteren van kortingen voor vroegtijdige betaling en de arbeidskosten verlagen. Dit omvat een robuust betalingsbeheersysteem dat elektronische verzending van facturen van leveranciers en snellere verwerking mogelijk maakt, ondersteund door optisch scannen, machine learning en geautomatiseerde matching van inkooporders. Factuurvalidatie op lijnniveau is volledig geautomatiseerd voor snellere verwerking. Uitzonderingen worden beheerd door meldingen en sociale samenwerking met het delen van documenten om oplossingstijden te versnellen.

Verbeter leveranciersbeheer. Beheer kosten. Dwing compliance af.

Bedrijven investeren in oplossingen voor inkoopbeheer om het source-to-settle-proces te stroomlijnen en te automatiseren. Software voor inkoopbeheer speelt een belangrijke rol bij het beheersen van kosten door besparingen te vergroten door middel van onderhandelde koopovereenkomsten met leveranciers. De kosten worden beheerd door aankopen naar goedgekeurde leveranciers te leiden via applicaties die ook het aankoopbeleid afdwingen. Source-to-settle-oplossingen verbeteren ook de inkoopefficiëntie door interne processen te stroomlijnen en risico's te verminderen door effectiever leveranciersbeheer en contracten.

Door inkoopprocessen te automatiseren en optimaliseren, bieden inkoopbeheersystemen de volgende voordelen:

Meer kostenbesparingen

Kostenbesparing begint bij sourcing: het proces van het identificeren en beoordelen van potentiële leveranciers en met hen onderhandelen voor de aankoop van goederen en diensten. Deze activiteiten zorgen ervoor dat het bedrijf concurrerende prijzen en de beste waarde ontvangt. Voor de meeste bedrijven worden onderhandelingen gevoerd via een biedingsproces waarbij verschillende leveranciers strijden om met het bedrijf te mogen werken. Hoewel het wel erg simpel zou zijn om te zeggen dat kostenbesparing de enige factor is, staat deze wel boven aan de lijst met criteria op basis waaraan inkooporganisaties worden beoordeeld. Wanneer een leverancier wordt geselecteerd en een contract wordt ondertekend, worden zij de goedgekeurde leverancier voor een bepaald product of bepaalde dienst. Door het afdwingen van conforme uitgaven, kunnen bedrijven de kostenbesparingen maximaliseren en de winstgevendheid verbeteren.

Meer invloed op uitgaven

Veel organisaties worstelen nog steeds met aankopen die buiten de gevestigde processen plaatsvinden, met leveranciers die niet onder contract staan om concurrerende prijzen te bieden. Meestal aangeduid als 'losse' uitgaven of uitgaven buiten het contract. Oplossingen voor inkoopbeheer zijn ontworpen om deze activiteit te beheersen door naleving van de inkoop bij goedgekeurde leveranciers af te dwingen.

Conforme inkoop wordt beheerd via meerdere lagen met inkoopsystemen die zowel prikkels als afschrikmiddelen gebruiken. Ten eerste bieden ze een consumptieve koopervaring. Dit maakt het voor medewerkers gemakkelijk om te vinden wat ze nodig hebben en om hun aankopen uitsluitend bij goedgekeurde leveranciers te doen. Producten of diensten worden weergegeven in een gebruiksvriendelijke koopinterface. Deze systemen maken ook gebruik van configureerbare beleidsregels, regels en controles voor uitgavenbeheer, bestaande uit workflows en managementgoedkeuringen om ervoor te zorgen dat aankopen compliant zijn en de kostenbesparingen te verbeteren.

Betere efficiëntie en automatisering van inkoopprocessen

Omslachtige, handmatige processen voorkomen dat inkoopteams grotere strategische waarde leveren. Inefficiënte inkoopprocessen kunnen leiden tot zoekgeraakte documenten, ongecontroleerde uitgaven en gemiste kortingskansen.

Oplossingen voor inkoopbeheer standaardiseren, stroomlijnen en automatiseren typisch handmatige, papieren processen en verminderen de hoeveelheid arbeid die nodig is om deze te voltooien. Bedrijven kunnen sneller betere contracten maken en de waarde van onderhandelde overeenkomsten maximaliseren. De efficiëntie verbetert gedurende het gehele inkoopbeheerproces: het kwalificeren van leveranciers, versnellen van onderhandelingen, contracteren en bewaken van inkoopactiviteiten. Als gevolg hiervan worden inkoopaanvragen sneller goedgekeurd en worden leveranciersfacturen sneller verwerkt en betaald. Waardevolle middelen worden vrijgemaakt voor meer strategische activiteiten zoals het beheren van leveranciers, onderhandelen over gunstigere prijzen en het onderzoeken van nieuwe leveringsbronnen.

Verbeter leveranciersbeheer

Leveranciers zijn cruciale zakenpartners die de producten of diensten leveren die uw bedrijf nodig heeft. Het is van essentieel belang om de geschiktheid van een potentiële leverancier als zakenpartner te kwalificeren. Software voor inkoopbeheer stroomlijnt het proces van het beoordelen van kritische factoren zoals financiële levensvatbaarheid, compliance met de gedragscode van het bedrijf en andere factoren die hen kwalificeren als zakenpartner.

Eenmaal gekwalificeerd, helpt het systeem de lopende relaties met leveranciers te beheren, zoals het aansporen van inkoopprofessionals wanneer de kwalificaties van een leverancier op punt van verlopen staan. Het systeem stelt gebruikers ook op de hoogte wanneer nieuwe informatie beschikbaar komt die de kwalificaties en capaciteiten van een leverancier negatief kan beïnvloeden en hun risicoprofiel kan wijzigen.

Standaardiseren en stroomlijnen van de contractlevenscyclus

Inkoopcontracten zijn de laatste stap in het sourcingproces. Hiermee worden de zakelijke relatie tussen een bedrijf en zijn leveranciers, hun verantwoordelijkheden en prijzen geformaliseerd en worden de voorwaarden voor het behandelen van geschillen gedefinieerd. Een modern systeem voor inkoopbeheer helpt u controle te krijgen over het contractbeheerproces om inzicht te krijgen in overeenkomsten, doorlooptijden te verkorten en compliance te beheren.

Het proces voor het opstellen van contracten verloopt sneller, met minder risico's met vooraf gedefinieerde taal, sjablonen en workflows. Tijdens onderhandelingen kunnen contractbeoordelaars snel voorgestelde afwijkingen van de standaardtaal vaststellen om risico's te markeren, vereiste wijzigingen aan te brengen en vereiste goedkeuringen te verkrijgen voordat contracten worden afgerond. Nadat contracten zijn uitgevoerd, zorgt het systeem voor elektronische opslag en ophalen. Managers worden op de hoogte gebracht met waarschuwingen voor gebeurtenissen (zoals aflopende contracten), om te zorgen dat tijdig actie wordt ondernomen en vertragingen tot een minimum beperkt blijven.

Oracle Fusion Cloud Procurement

Procurement Cloud moderniseert inkoopprocessen voor bedrijven, zodat u leveranciersrelaties en activiteiten proactief kunt beheren gedurende de source-to-settle-cyclus. Deze complete, geïntegreerde oplossing in de cloud stelt u in staat uw inkooporganisatie te transformeren om snelle en conforme inkoopservices aan te bieden aan alle gebieden van uw organisatie.

Met behulp van digitale mogelijkheden, zoals geïntegreerde analytics, sociale samenwerking en mobiele apparaten, kunt u met Procurement Cloud het leveranciersrisico verkleinen, effectiever sourcen, uitgaven beheersen en de winstmarges van uw organisatie verbeteren.

Eenvoudig Intuïtieve applicaties zorgen voor een snelle gebruikersacceptatie
Doeltreffend Vereenvoudigde processen zorgen voor een hogere productiviteit
Kostenbesparingen Verhoog besparingen en beheers kosten
Verbonden Naadloos samenwerken met interne teams en uw leveranciers
Gebruiksvriendelijk Gebruiksvriendelijke gebruikerservaring zorgt voor snellere acceptatie