Wat is een slimme stad?

Slimme stad gedefinieerd

Hoe ga je van planning voor een slimme stad over op planning voor slimmere steden?

Wanneer je vraagt "wat is een slimme stad?", heb je al een veronderstelling gemaakt. Namelijk dat een slimme stad een enkele, gedefinieerde entiteit is, iets wat je in zijn geheel kunt oppakken en in actie kunt brengen als een complete opsomming van punten. Voor een slimme stad moet alle hardware verbonden zijn met het Internet of Things (IoT), moet alle software met elkaar verbonden zijn en moet elk verkokerd element op precies hetzelfde moment opnieuw worden gedefinieerd en uitgelijnd.

Maar zo zit een project niet echt in elkaar, tenzij je begint met een schone lei. Voor de meeste steden is een ontwerp vanaf een schone lei niet mogelijk, omdat er geen twee steden zijn met hetzelfde framework, dezelfde statistieken, dezelfde geschiedenis, dezelfde infrastructuur of dezelfde basisbehoeften.

Dus als je nadenkt over hoe je een slimme stad kunt ontwerpen, moet je stedelijke strategieën verschuiven van een enkelvoudig concept van directe afhandeling naar een gelaagde aanpak die alle beschikbare technologie aanpast aan de breedte, de diepte, het leven en het karakter van elke bestaande stad

In Amsterdam (821.000 inw.) bijvoorbeeld, gaan de meeste forensen op de fiets of met het openbaar vervoer naar hun werk. In Tulsa (652.000 inw.) gaan de meeste forensen met de auto naar hun werk. Dat is een groot verschil in hoe mensen dagelijks omgaan met vervoer, wegen en bruggen. Maar dat is niet de enige stadsdienst waarop zo'n statistisch gegeven invloed heeft: het creëert een enorme divergentie in het energieverbruik en bepaalt zelfs waar ziekenhuizen en gezondheidszorgsystemen gebouwd kunnen worden (en welke specialisten daarin nodig zijn). Verschillen zoals die tussen forenzen in Amsterdam en Tulsa moeten weerspiegeld worden in de hiërarchie, budgettoewijzing en tijdlijnen in de planning van slimmere steden.

Voor de toekomst van stadsplanning hebben we een aanpak op maat nodig. Vandaar de denkverschuiving van de slimme stad naar slimmere steden, oftewel van "wat is een slimme stad" naar "hoe maken we onze steden slimmer?"

Smart grid: nutsbedrijven aanpassen voor een slimmere stad

Wanneer u zich afvraagt hoe nutsbedrijven van een slimme stad eruitzien, moet u beginnen met de vraag "Hoe ziet een smart grid eruit ?"

U kent "grid" misschien als een aanduiding voor alle verschillende onderdelen van de uiteenlopende wereldwijde infrastructuur voor energie. Het is geen enkelvoudig, naadloos netwerk van verbindingen, maar het is wel enkelvoudig in zijn functie: elektriciteit leveren. Een smart grid is daarom een betere, intelligentere versie van die elektrische infrastructuur waarin veel energie-efficiëntie al is ingebouwd.

Het smart grid is al aanwezig in uw stad. Of uw elektrische nutsbedrijf nu slimme meters installeert of tweerichtingsverbindingen plant voor zonnecellen of EV-laden, de stadsplanning die nodig is voor veel elementen van IoT (van synchrofasoren tot AI-thermostaten) is een constante factor in het dagelijks functioneren van het energiebedrijf.

Maar bij de slimmere stad gaat het niet alleen om veel slimmere elektriciteitsbedrijven. Het gaat ook om initiatieven voor slim water en afvalwater.

5G: communicatie aanpassen voor een slimmere stad

Wanneer u zich afvraagt hoe de communicatie van een slimme stad eruitziet, moet u beginnen met de toekomst van 5G.

U kent 5G misschien al van de vele mobieletelefoonreclames. 5G is een relatief eenvoudig concept: het is de nieuwste generatie technische normen voor mobiele breedbandnetwerken. In de kern definieert 5G dus de slimste smartphonenetwerken. 5G herdefinieert ook de communicatieverbindingen van een slimmere stad.

Dankzij de hogere snelheden, een betere betrouwbaarheid en robuustere beveiliging die gepaard gaan met 5G-investeringen kan het groeiende, met IoT verbonden stedelijke landschap worden gerealiseerd, van de elektriciteitscentrale tot de bouwplaats en de huiskamer.

Maar als één aspect van de slimmere stad een gelaagde, gedetailleerde en op maat gemaakte benadering nodig heeft, is dit wel de verschuiving van 4G naar 5G: momenten waarop 5G soms over 4G heen wordt geplaatst, terwijl ze op andere moment samen worden uitgevouwen als onderdeel van een grotere, radicalere aanpak.

Digitale overheid: de publieke sector aanpassen voor een slimmere stad

Wanneer u zich afvraagt hoe de overheidssector van een slimme stad eruitziet, moet u beginnen met de vraag "Hoe ziet een digitale overheid eruit?"

Bij interacties met de overheid denkt u misschien niet aan digitale technologie, maar de technologische vooruitgang heeft provincie- en gemeentehuizen toegankelijk gemaakt op manieren waar we ons 10 jaar geleden nog niets bij konden voorstellen. Overheidsinstanties worden in rap tempo gedigitaliseerd en onderling verbonden: burgers communiceren in realtime met overheidsmedewerkers en apparaten (sensoren, smartphones, draagbare apparaten en cams) bieden een constante stroom digitale gegevens om instanties te helpen de manier waarop ze met burgers en werknemers communiceren te transformeren.

De cloud is een aanjager van innovatie voor de overheid. Instanties kunnen de kosten verlagen en de responstijd voor burgers verbeteren in alle publieke sectoren, van financierings- en HR-systemen tot transport, openbare veiligheid, onderwijs en gezondheid en sociale diensten. Analyses zijn de aanjager geweest voor het creëren van nieuwe inzichten over wat een slimme stad is.

Projectmanagement: bouw en techniek aanpassen voor een slimmere stad

Wanneer u zich afvraagt hoe de bouw van een slimme stad eruit ziet, moet u beginnen met projectmanagement.

U ziet projectmanagement misschien niet als een high-tech element van de slimmere stad, maar voor alle fysieke gebouwen (van slimme gebouwen tot slim transport tot het allernieuwste in schone energie) is het noodzakelijk om elke stap in het bouwproces nauwkeurig te plannen.

Naarmate het aantal ontwerp- en bouwprojecten groeit, kunt u slimmere steden bouwen met een slimmere infrastructuur. Het beheren van deze uiteenlopende en losstaande teams, planningen, budgetten en planningswijzigingen wordt alleen nog maar complexer, waardoor het nodig is om elk project overal op elk apparaat te kunnen volgen.

Het bijhouden en controleren van de gegevens die horen bij een slim project blijft het grote verschil tussen de traditionele opvatting van bouwprojectbeheer en de moderne, slimmere versie die essentieel is voor het creëren van een echt slimme stad.


Laat me gave labspullen zien

Veel van de slimme technologie die nodig is voor een slimme stad wordt momenteel gebouwd in het Oracle Industries Innovation Lab. Zie hoe 5G zich op een snijpunt bevindt van bouwbeheer en elektriciteitsnetwerken.

Uitgelichte vereniging voor slimme stad: Smart Energy Consumer Collaborative

Er zijn verschillende agentschappen en verenigingen ontstaan om de slimme-stedenbeweging in goede banen te leiden. Een daarvan is het Smart Energy Consumer Collaborative. Van de website van het Consumer Collaborative:

Smart Energy Consumer Collaborative is een non-profitorganisatie met belastingvrijstelling die als missie heeft om te dienen als betrouwbare bron van informatie over de opvattingen van consumenten over modernisering van het energienetwerk, energielevering en energieverbruik, en om consumenten informatie te bieden over de voordelen van slimme energie.

De vereniging heeft drie doelen:

  • Hun oor te luisteren leggen bij consumenten door primair consumentenonderzoek
  • Samenwerken met belanghebbenden via gehoste evenementen en het delen van aanbevolen werkwijzen.
  • Consumenten informeren via programma's om ze te bereiken en boodschappen over te brengen

Wat is een slimme stad precies en waarom is het belangrijk voor u?

Als u tot de bijna 80 procent van de Amerikanen behoort die in een stad wonen, heeft u misschien het stedelijke landschap om u heen zien veranderen.

Naarmate stedelijke gebieden wereldwijd te maken hebben met toenemende aantallen inwoners wenden steden zich tot slimme, met internet verbonden technologieën om de infrastructuur te updaten, de leefbaarheid te verbeteren en uitdagingen van de 21e eeuw het hoofd te bieden.

Samen vormen deze technologieën het beeld van de slimme stad.

Uitgelichte slimme stad: Amsterdam

Amsterdam Smart City werkt aan de slimme, groene en gezonde toekomst van het stedelijk gebied van Amsterdam. Via een benadering waarbij waarde vooropstaat zorgt de organisatie ervoor dat innovaties daadwerkelijk bijdragen aan een schonere, groenere en gelukkigere stedelijke omgeving. De inwoners en gebruikers in de stedelijke omgeving zijn de belangrijkste focus van Amsterdam Smart City, en de organisatie gebruik data en technologie om de kwaliteit van leven te verhogen.

Slimme steden en hun reacties op de pandemie

Hoewel de wereldwijde strijd met de COVID-19-pandemie veel hiaten in stadsplanning zichtbaar heeft gemaakt, is het volgens een nieuw rapport van ESI ThoughtLab ook een katalysator geweest voor investeringen in de technologie die nodig is voor slimmere steden. De technologie die deze enquêtegegevens mogelijk maakt? Cloud en AI.

  • Bijna 90 procent gaf aan dat cloudplatforms de meest urgente behoefte waren om hun steden nu beter en slimmer te laten functioneren.
  • Meer dan 80 procent gaf aan reeds te investeren in AI of dit in de nabije toekomst te zullen doen, met een focus op digitale assistenten en chatbots.

Binnen dit rapport en bij de meeste slimme stadsplanning van tegenwoordig wordt duurzaamheid vaker en op meer verbindingspunten geïntegreerd dan ooit tevoren, van volksgezondheidsinitiatieven tot schone energie-investeringen, maar elke stad varieert in zijn aanpak en investering in duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's).

De toekomst van slimmere steden ziet er op dit moment groener uit dan ooit tevoren.