De kosten van verloop van verpleegkundig personeel in cijfers

Margaret Lindquist | Healthcare Content Strategist | januari 2023

Het beroep van verpleegkundige is enorm uitdagend, zelfs in goede tijden. De COVID-19-pandemie heeft de uitdagingen echter naar een nieuw niveau getild, wat leidde tot een groter personeelsverloop en ernstige personeelstekorten.

De belangrijkste redenen voor het grote personeelsverloop zijn een burnout gerelateerd aan de pandemie, een vergrijzend personeelsbestand en de grote concurrentie om gekwalificeerde mensen aan te trekken door een tekort aan arbeidskrachten in de hele sector. Verpleegscholen, die zelf ook onderbezet zijn, zullen niet genoeg kandidaten kunnen opleiden om het probleem te verhelpen.

Het toenemen van het verloop van verpleegkundig personeel is op verschillende manieren nadelig voor zowel de zorgverleners zelf als voor de patiënten. Het leidt tot langere wachttijden voor patiënten. Het verkort de tijd die verpleegkundigen kunnen besteden aan individuele patiënten, waardoor het zorgniveau uiteindelijk afneemt. En het zorgt voor mentale en fysieke stress bij de verpleegkundigen die achterblijven, waardoor velen van hen overstappen naar een andere werkgever in de gezondheidszorg, de sector helemaal verlaten of eerder met pensioen gaan. Zorgaanbieders moeten stappen ondernemen om het personeelsbehoud in deze zeer concurrerende arbeidsmarkt te verbeteren.

Voornaamste conclusies

  • Het grote personeelsverloop creëert een vicieuze cirkel als de overwerkte verpleegkundigen die achterblijven bij de zorgaanbieder uiteindelijk naar een andere werkgever vertrekken, of zelfs helemaal stoppen als verpleegkundige door in een andere sector te gaan werken of door met pensioen te gaan.
  • Een groot verloop van verpleegkundig personeel leidt tot zowel directe als indirecte kosten voor zorginstellingen. Directe kosten zijn onder meer werving, aanstelling, training en de kosten van het tijdelijk opvangen van personeelstekorten door contractverpleegkundigen. Indirecte kosten worden veroorzaakt door een lagere productiviteit en een lager moreel bij medewerkers.
  • Betere technologie is onderdeel van de oplossing, met name systemen die processen automatiseren of vereenvoudigen en de administratieve taken van verpleegkundigen verlichten, zodat ze zich kunnen richten op de zorg voor patiënten.

Redenen waarom verpleegkundigen ontslag nemen

Verpleegkundigen zijn overwerkt, onderbetaald en voelen zich ondergewaardeerd. Ze nemen in grote getalen ontslag, wat leidt tot groot alarm bij zorginstellingen en overheden. Volgens het NSI National Health Care Retention & RN Staffing Report uit 2022 steeg het jaarlijkse verloopcijfer voor verpleegkundigen in de Verenigde Staten in 2021 naar gemiddeld 27,1%, een toename van 8,4% ten opzichte van het voorgaande jaar. Tijdens de pandemie moesten staatsgouverneurs in de VS een beroep doen op de Nationale Garde om onderbezette zorgaanbieders te helpen. Om het verloop van personeel aan te pakken, moet eerst worden gekeken naar waarom verpleegkundigen ontslag nemen.

Inflexibele, veeleisende werkschema's
Verpleegkundigen die in zeer intensieve zorginstellingen werken, weten dat als één of twee collega's ziek zijn of om andere redenen niet naar het werk kunnen komen, er grote problemen kunnen ontstaan vanwege de inflexibele werkschema's. Dat kan een zeer zware dienst betekenen voor de mensen die wel aanwezig zijn, waardoor niet alleen het welzijn van de patiënten in gevaar komt, maar ook de geestelijke gezondheid van de verpleegkundigen.

Pandemie-gerelateerde stress
Zelfs vóór het begin van COVID-19 gaf meer dan de helft van de verpleegkundigen aan symptomen van een burnout te hebben, aldus het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Diensten. Uit recente onderzoeken blijkt dat ongeveer een derde van de verpleegkundigen in de komende drie jaar met pensioen gaat.

De pandemie is een van de redenen waarom zoveel medewerkers zijn vertrokken. Uit data van de Current Population Survey, een samenwerking tussen het U.S. Census Bureau en het U.S. Bureau of Labor Statistics, blijkt dat sinds maart 2021 14.500 verpleegkundigen met pensioen zijn gegaan, een toename van 140% sinds maart 2019. Uit een enquête uit 2021 onder meer dan 6500 verpleegkundigen bleek dat 92% van de ondervraagden vond dat de pandemie had geleid tot 'uitgeputte verpleegkundigen in hun ziekenhuizen, waardoor hun carrière korter zal zijn dan ze hadden verwacht'. 66% zei dat ze overwegen het beroep helemaal te verlaten vanwege hun ervaringen met COVID-19.

Relatief lage lonen
Volgens een recente peiling van de Harris Public Policy Group en Associated Press vinden Amerikanen dat verpleegkundigen te weinig betaald krijgen (en dat artsen wel ongeveer het juiste salaris krijgen). In de VS verdient een verpleegkundige volgens de meest recente data van het Bureau of Labor Statistics een gemiddeld jaarsalaris van 77.600 dollar. Sommige verpleegkundigen, zoals verpleegkundigen en anesthesisten, kunnen aanzienlijk meer verdienen.

Het gemiddelde salaris van een verpleegkundige is echter lager dan het salaris van een makelaar, fysiotherapeut of manager in de bouw. In een enquête uit 2022 van verpleegkundigenbureau ShiftMed hebben zorgmedewerkers die zeiden dat ze de sector de komende twee jaar zouden verlaten, aangegeven dat hun grootste problemen het personeelstekort (64%) en het te lage salaris in vergelijking met de kosten voor levensonderhoud (43%) zijn.

Verouderde technologie en processen
De oude EHR-software (Electronic Health Record) is ontworpen om inkomstenactiviteiten te vergemakkelijken en maakt het voor verpleegkundigen en ander zorgpersoneel niet eenvoudiger om zorg te verlenen. Voor het documenteren van een patiënt in EHR-software moet een verpleegkundige tot wel 200 keer klikken. Over het algemeen nemen inefficiënte, handmatige administratieve taken te veel tijd in beslag. 53% van de verpleegkundigen die reageerden op een enquête van Hospital IQ in november 2021 zei dat hun werkomgeving zou kunnen worden verbeterd en de burnoutcijfers worden verlaagd als zorgaanbieders eenvoudigere processen implementeerden die de zichtbaarheid van de behoeften van patiënten verbeteren. Ook gaf 45% van de respondenten aan dat ze een betere communicatie en coördinatie tussen afdelingen willen.

Meer patiënten en minder verpleegkundigen
De verhouding tussen het aantal patiënten en verpleegkundigen is afhankelijk van de zorg die een patiënt nodig heeft. Een verhouding van 2 patiënten op 1 verpleegkundige wordt bijvoorbeeld beschouwd als ideaal op intensive care-afdelingen. Bij de voorbereiding op operaties of op herstelafdelingen is de verhouding eerder 6:1. Wanneer verpleegkundigen vertrekken of met pensioen gaan, kloppen de verhoudingen niet meer. En zelfs als de zorgorganisatie contractverpleegkundigen gebruikt om uitgevallen medewerkers te vervangen, zullen verpleegkundigen nog steeds overbelast worden omdat de contractverpleegkundigen niet bekend zijn met de processen, mensen en zelfs de indeling van het gebouw.

De verkeerde verhouding kan ook enorme gevolgen hebben voor patiënten, omdat door elke extra patiënt die aan het rooster van een verpleegkundige wordt toegevoegd boven het ideale aantal, het risico op sterfte met 7% toeneemt volgens de National Institutes of Health (NIH). Volgens een enquête uit 2022 van verpleegkundigenbureau ConnectRN zei 61% van de verpleegkundigen die overwegen het beroep te verlaten, dat de belangrijkste reden de gevolgen van het personeelstekort is.

Gebrek aan ondersteuning voor nieuwe verpleegkundigen
Door de onverwacht hoge werklast en slechte communicatie met teamleden neemt maar liefst 30% van de nieuwe verpleegkundigen in het eerste jaar ontslag. Het is dan ook geen verrassing dat de tevredenheidsscore van verpleegkundigen in hun eerste werkjaar zeer laag is met gemiddeld een 5,5 van de 10, volgens de NIH.

De kosten van verloop van verpleegkundig personeel in cijfers

Zorginstellingen hebben te maken met ongekend hoge verloopcijfers voor alle medische functies, maar met name het verloop van verpleegkundig personeel bereikt catastrofale proporties. Volgens een enquête van de NSI, een nationaal wervingsbureau voor verpleegkundig personeel, bedroeg het gemiddelde verloopcijfer van verpleegkundigen in 2021 27,1%. Voor een ziekenhuis in de VS kost het verloop van verpleegkundig personeel gemiddeld 5,2 tot 9 miljoen dollar per jaar.

Sommige kosten van een groot personeelsverloop zijn eenvoudig te kwantificeren. Andere kosten zijn echter moeilijker te meten, maar niet minder belangrijk.

Ontslagkosten
De kosten van het verloop van verpleegkundig personeel bestaan uit ontslagpremies, uitbetaling van vakantiegeld, claims voor werkloosheidsverzekeringen en de kosten voor het verwijderen van medewerkers uit interne systemen en adressenlijsten.

Wervings- en opleidingskosten
Volgens een onderzoek van de Robert Wood Johnson Foundation kost het vervangen van een verpleegkundige een Amerikaanse zorgorganisatie gemiddeld ongeveer 37.000 dollar. Dit is inclusief de kosten voor het plaatsen van vacatures, het houden van sollicitatiegesprekken en het inwerken van nieuwe medewerkers om te voldoen aan de strenge opleidings- en certificeringsvereisten in de gezondheidszorg. Nieuwe medewerkers kunnen nieuwe ideeën en energie meenemen naar een organisatie, maar er is ook een leercurve waardoor de algehele productiviteit kan verminderen.

Kosten voor contractverpleegkundigen
Contractverpleegkundigen, die meestal tijdelijk worden aangenomen om een andere verpleegkundige te vervangen, verdienen volgens het Bureau of Labor Statistics gemiddeld 127.694 dollar per jaar, vergeleken met een verpleegkundige die gemiddeld 77.600 dollar verdient. En die contractkosten omvatten geen extra betalingen zoals reisvergoedingen en toelagen voor eten en huisvesting. Ook zijn de minder kwantificeerbare kosten van het gebruik van contractverpleegkundigen niet meegerekend, zoals verlies van productiviteit en de extra last voor fulltime personeel doordat contractverpleegkundigen de beleidsregels, de apparatuur en de medewerkers van een faciliteit niet kennen.

Substandaard patiëntenzorg
Een hoog verloop onder verpleegkundigen zorgt voor een tekort aan personeel, waardoor de verhouding tussen personeel en patiënten afneemt en de kwaliteit van de patiëntenzorg verslechterd doordat overwerkte verpleegkundigen de waarschuwingssignalen van problemen kunnen missen waardoor de hersteltijd kan worden vertraagd. Er is ook een effect op de patiënttevredenheid, maar dit effect is minder groot. Uit een onderzoek van de NIH bleek dat patiënten het vertrouwen in hun zorgaanbieder verliezen als ze denken niet de beste zorg te krijgen. Dit kan gevolgen hebben voor de goede naam van de zorgaanbieder.

Negatieve impact op de volksgezondheid
Een groot gevolg van het tekort aan verpleegkundigen in de VS is dat de gezondheidszorg minder toegankelijk wordt in bepaalde delen van het land, en dan met name op het platteland. Ongeveer 83 miljoen Amerikanen wonen nu in een gebied waarin een tekort is aan verpleegkundigen.

Verrassende voordelen van het verloop van verpleegkundig personeel

Als er één overkoepelend voordeel is van het grote verloop onder verpleegkundigen, is het dat er in de media ongekende aandacht is voor het probleem, waardoor de kans op een positieve verandering toeneemt.

Hier volgen nog drie voordelen van het verloop van verpleegkundig personeel. Het probleem van personeelstekort zelf wordt hierdoor niet opgelost, maar vooruitziende zorgorganisaties kunnen deze voordelen gebruiken om hun bedrijfsvoering te verbeteren.

1. Minder prestatieproblemen

Verpleegkundigen die vertrekken, hebben vaak een burnout en presteren hierdoor slecht waardoor het moreel van de mensen om hen heen lager wordt. De mensen die hen vervangen, kunnen nieuwe energie en een nieuw perspectief bieden voor een organisatie.

2. Lagere ontslagvergoedingen

De kosten voor het ontslaan van een medewerker zijn afhankelijk van het salaris, het soort dienstverband, contractuele overeenkomsten en meer. Als een medewerker vrijwillig vertrekt, hoeft slechts een deel van het vakantiegeld, de ontslaguitkering en de werkloosheidsuitkering te worden uitbetaald.

3. Inzicht in probleemgebieden

Als verpleegkundigen om dezelfde redenen vertrekken of een vergelijkbare carrièreswitch maken, zullen slimme werkgevers daarvan leren. Managers kunnen zo achterhalen of er problemen zijn met het onboardingproces, de teamcultuur of de betalingsstructuur. Door naar de data achter hoge verlooppercentages te kijken, kan inzicht worden verkregen in de veranderingen die een organisatie moet doorvoeren in processen, tools en beleidsregels.

Vijf tips om het verloop van verpleegkundig personeel te beperken

Om het verloop onder verpleegkundigen te beperken, moeten zorgorganisaties kijken naar verschillende factoren, zoals hun cultuur, processen, werkwijzen en tools. Ze moeten ervoor zorgen dat hun verpleegkundigen zich gewaardeerd voelen en ze moeten een gezonde balans tussen werk en privé bieden. De eerste stap is dat managers naar hun verpleegkundigen luisteren om te begrijpen wat er moet veranderen.

1. Zorgvuldige werving

Zelfs als er weinig nieuwe kandidaten zijn, moeten werkgevers denken aan de vaardigheden die ze nodig hebben en het soort medewerker dat in hun systeem en cultuur past. Dit vergroot de kans dat de nieuwe medewerker uiteindelijk lang blijft. Vraag input van huidige medewerkers en zorg ervoor dat uw tools voor werving en onboarding het proces voor alle betrokkenen eenvoudiger maken. Met AI-functies die in HCM-systemen (Human Capital Management) in de cloud zijn ingebouwd, kunnen werkgevers bijvoorbeeld door sollicitanten ingediende data analyseren en vergelijken met functievereisten en andere parameters.

2. Bied mensen de juiste training op het juiste moment

Verpleegkundigen, vooral degenen die aan het begin van hun carrière staan, hebben vaak het gevoel dat ze in het diepe zijn gegooid. Ongeacht hun ervaring, moeten nieuwe werknemers worden getraind voor de specifieke organisatie en op basis van overheidsvoorschriften (zoals training in infectiebestrijding en pijnbeheer). Organisaties die uitgebreide onboardingplannen met duidelijke doelen hebben opgesteld en nieuwe werknemers de tijd geven om hun training te voltooien, kunnen het personeelsverloop zo op elk niveau verlagen.

3. Geef verpleegkundigen meer planningsflexibiliteit

De American Nurses Association beveelt aan dat ziekenhuizen flexibele groepen van verpleegkundigen tussen verschillende afdelingen opzetten zodat managers niet steeds dezelfde mensen oproepen. Ook wordt er aangeraden dat managers direct samenwerken met individuele verpleegkundigen om roosters te maken waarin vrije uren of overuren kunnen worden gepland. Met de nieuwste HCM-planningsystemen kunnen medewerkers beschikbare diensten filteren op basis van de vaardigheden en ervaring van een individuele verpleegkundige, zodat ze kunnen zien welke diensten beschikbaar zijn. Ziekenhuizen die het beschikbare personeel ten volle benutten, zijn minder afhankelijk van dure contractverpleegkundigen.

4. Blijf luisteren

Met nieuwe mobiele applicaties kunnen managers direct en vaker communiceren met hun verpleegkundigen en snel feedback krijgen via pulse-enquêtes. Managers kunnen ook technologie gebruiken om prestatiebeheerplannen te introduceren, zoals geplande voortgangsgesprekken en automatische herinneringen om continue één-op-één coaching te ondersteunen.

5. Kies voor de juiste technologie

Elk systeem dat een verpleegkundige gebruikt, betekent iets positiefs of negatiefs voor zijn of haar medewerkerservaring. Dit omvat de applicaties die ondersteuning bieden voor werving, onboarding, training, vergoedingen en andere kernprocessen voor HR en het EHR-systeem, het zenuwcentrum van elke zorgorganisatie. Als deze interfaces en toegangspunten niet zijn verbonden, zijn verpleegkundigen meer tijd kwijt aan het invoeren van en zoeken naar data en kunnen ze minder tijd besteden aan de zorg van patiënten. Door ervoor te zorgen dat verpleegkundigen worden ondersteund door de juiste technologie, hoeven ze geen onnodige administratieve taken uit te voeren. De belangrijkste reden waarom verpleegkundigen voor dit beroep kiezen, is omdat ze andere mensen willen helpen.

Gebruik van technologie om verpleegkundig personeel te werven en te behouden

Wanneer u verpleegkundigen het gevoel van controle en flexibiliteit geeft, heeft dit positieve invloed op de werktevredenheid en uiteindelijk hun bereidheid om bij een organisatie te blijven. Technologie kan hierbij een cruciale rol spelen. Verpleegkundigen hebben eenvoudige, altijd beschikbare HCM-systemen nodig met tools waarmee ze zich kunnen aanmelden voor diensten, hun roosters kunnen aanpassen, vergoedingen kunnen controleren, zich kunnen aanmelden voor trainingen, hun loopbaan kunnen plannen en ontwikkelen, feedback kunnen geven over de organisatie en in contact kunnen komen met managers en collega's.

Oracle Fusion Cloud HCM, dat het nieuwe Oracle ME-platform voor medewerkerservaring bevat, biedt deze tools voor zowel verpleegkundigen als hun managers. Zo kunnen zorgorganisaties hun personeel blijven ondersteunen en betrokken en enthousiast houden.

Nu de wereld de COVID-19-pandemie steeds verder achter zich laat, richten zorgleiders zich volgens de enquête van Philips Future Health Index op verschillende prioriteiten. De belangrijkste daarvan zijn personeelsbehoud en -tevredenheid, kostenverlaging en een betere patiëntenzorg. Om het verloop onder verpleegkundigen en andere belangrijke medewerkers te verlagen, kunnen zorgorganisaties een hoger salaris gebruiken als motivator.

Ontdek hoe het Oracle ME-platform u kan helpen de ervaring van medewerkers te verbeteren.

Veelgestelde vragen over de kosten van verloop van verpleegkundig personeel

Wat was het gemiddelde personeelsverloop in 2022?
Gartner voorspelt voor de nabije toekomst een jaarlijks personeelsverloop van 20% in alle sectoren. Het gemiddelde personeelsverloop in ziekenhuizen is ongeveer 26%.

Wat zijn de kosten van het verloop in de gezondheidszorg?
Volgens data vrijgegeven door Kaufman Hall, heeft het tekort aan artsen in de VS in 2021 geleid tot een stijging van de arbeidskosten van ziekenhuizen met 8%, of 24 miljard dollar.

Zal de vraag naar verpleegkundigen in 2023 en daarna groot blijven?
Het beroep van verpleegkundige zal de komende tien jaar het zesde snelst groeiende beroep in de VS zijn, volgens het Bureau of Labor Statistics (BLS). Dit is onder andere het gevolg van een vergrijzende bevolking die meer medische zorg nodig heeft. Ook moeten verpleegkundigen die de pensioengerechtigde leeftijd naderen, worden vervangen en is er een toename van chronische aandoeningen zoals obesitas en dementie. Het BLS schat dat er tussen nu en 2031 ongeveer 203.000 nieuwe verpleegkundigen nodig zullen zijn.

Vraag een HCM-demo aan

Ontdek waarom Oracle Cloud HCM de meest volledige en geïntegreerde HCM-oplossing in de cloud is.