De veranderende rol van de CHRO in de gezondheidszorg

Margaret Lindquist | Healthcare Content Strategist | februari 2023

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is er in 2030 een wereldwijd tekort aan 18 miljoen zorgmedewerkers. Hoewel landen met een lager en middelbaar inkomen hiervan de grootste gevolgen zullen merken, zullen alle landen de uitdaging moeten aangaan om voldoende zorgmedewerkers te hebben voor de verzorging van patiënten. Chief Human Resources Officers (CHRO's) die werkzaam zijn voor zorgorganisaties, zullen manieren moeten vinden om deze uitdaging te overwinnen. Hun succes wordt gemeten aan de hand van hun vermogen om medewerkers te vinden en te behouden en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat ze op een hoog niveau presteren. Het ondersteunen van veelbelovende artsen, verpleegkundigen, assistenten en andere medewerkers en het bieden van trainingen aan managers om hen te helpen om te gaan met de uitdagingen van een evoluerend personeelsbestand, zijn slechts enkele van de verantwoordelijkheden van de moderne CHRO in de gezondheidszorg.

Wat is een Chief Human Resources Officer?

CHRO's zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een succesvolle personeelsstrategie voor de organisatie. De belangrijkste prioriteiten van een CHRO zijn werving, onboarding, training, betrokkenheid en behoud van werknemers en prestatiebeheer. Het is een relatief nieuwe bedrijfspositie die de senior HR-medewerkers van een organisatie op hetzelfde niveau plaatst als andere leidinggevenden in het hoger management. Hierdoor kan een CHRO de algehele strategie en doelen van de organisatie beïnvloeden en vormgeven. Doordat CHRO's samenwerken met de IT-afdeling, zijn ze ook verantwoordelijk voor bedrijfssystemen waarmee het personeel wordt afgestemd op de doelstellingen van de organisatie, zoals salarisadministratiesystemen die salarissen en bonussen koppelen aan functiegerichte prestaties. CHRO's houden ook toezicht op gezondheidsplannen en welzijnsprogramma's voor medewerkers.

Voornaamste conclusies

  • CHRO's in de gezondheidszorg staan voor enorme uitdagingen, met name het werven en behouden van personeel terwijl er een groot tekort is aan zorgmedewerkers. De COVID-19-pandemie en de concurrerende arbeidsmarkt hebben ervoor gezorgd dat CHRO's zich nu ook moeten richten op het welzijn van medewerkers, hun geestelijke gezondheid en hun fysieke veiligheid.
  • CHRO's in de gezondheidszorg zijn verantwoordelijk voor het creëren van een samenwerkingsgerichte, ondersteunende werkomgeving die bijdraagt aan het aantrekken en behouden van medewerkers en die uiteindelijk betere resultaten oplevert voor de patiënten.
  • CHRO's in de gezondheidszorg moeten een stap terug kunnen doen om een breder beeld te krijgen van de langetermijndoelstellingen van de organisatie. Ze anticiperen op behoeften, trends en opties in plaats van alleen hierop te reageren en ze communiceren prioriteiten binnen de hele organisatie om een consensus te bereiken.

De rol van de CHRO in de gezondheidszorg

Vijfendertig jaar geleden was het HR-hoofd van een gezondheidszorgorganisatie voornamelijk bezig met personeelsgerelateerde taken, zoals het bijhouden van records, het werven en ontslaan van medewerkers en het beheren van zorg- en pensioenplannen. De hedendaagse CHRO in de gezondheidszorg staat voor enorme uitdagingen wat betreft werving en behoud van medewerkers. Na de COVID-19-pandemie moeten ze zich ook richten op welzijnsproblemen zoals burnout, geestelijke gezondheid en fysieke veiligheid. Nu zorgorganisaties, betalers en technische start-ups steeds vaker worden samengevoegd, zijn CHRO's in de sector verantwoordelijk voor het werven en ontwikkelen van nieuwe soorten talent en expertise. En net als CHRO's in andere sectoren moeten CHRO's in de gezondheidszorg gebruikmaken van data-analyse om grip te houden op elk aspect, van werving en beheer tot salarissen en bonussen, en moeten ze hun bevindingen communiceren met senior leidinggevenden.

Vaardigheden van een CHRO in de gezondheidszorg

Elke CHRO moet over een scherp zakelijk instinct en goede communicatieve vaardigheden beschikken. CHRO's in de gezondheidszorg hebben echter nog meer expertise en ervaring nodig om met het grote aantal branchespecifieke verantwoordelijkheden om te kunnen gaan. Ze moeten bijvoorbeeld alles weten over complexe vakbondscontracten voor bepaalde medewerkers. Ze moeten nauw kunnen samenwerken met advocaten om ervoor te zorgen dat de organisatie voldoet aan de talloze overheidsvoorschriften en wetten. En ze moeten samenwerken met de IT-afdeling om te voorkomen dat elektronische medische dossiers worden misbruikt door medewerkers of hackers. Hier volgen enkele vaardigheden waarover succesvolle CHRO's in de gezondheidszorg moeten beschikken.

Zakelijk inzicht

CHRO's in de gezondheidszorg hebben een woordenschat nodig die verder gaat dan salarissen en vergoedingen, personeelsenquêtes en vakantiegeld. Ze moeten de belangrijkste problemen en de taal van de sector begrijpen, zodat ze effectief kunnen communiceren met iedereen, van de hoofdarts tot anesthesiologen en verpleegkundigen. Ze moeten de complexe wet- en regelgeving voor de gezondheidszorg kennen en moeten op de hoogte blijven van certificeringsregels zodat medewerkers up-to-date zijn en legaal kunnen werken. Ook moeten ze inzicht hebben in de veranderende behoeften van de patiëntenpopulatie en hoe deze behoeften hun personeel beïnvloeden. Patiënten met Alzheimer nemen bijvoorbeeld heel andere uitdagingen met zich mee dan patiënten in een pediatrische praktijk. Hoewel de rol van de CHRO zich uitbreidt naar organisatorisch ontwerp, wijzigingsbeheer en andere gebieden, blijven de belangrijkste prioriteiten voor CHRO's in 2023 het werven van getalenteerd medisch personeel en het ontwikkelen van toekomstige leiders.

Het vermogen om verschuivingen in de sector te signaleren

CHRO's moeten in staat zijn om verschuivingen in de sector te identificeren en te bepalen hoe hun organisatie zich hierop moet aanpassen. Dit kunnen algemene wijzigingen zijn, zoals de opkomst van alomtegenwoordige persoonlijke computerapparatuur, wat resulteert in meer technisch onderlegde medewerkers die geen geduld hebben om verouderde softwaresystemen te leren gebruiken. Of de verschuiving naar op waarde gebaseerde zorg, waarin betalingen zijn gekoppeld aan zowel de kosten als de kwaliteit van de zorg. Of veranderingen teweeggebracht door onvoorziene gebeurtenissen, zoals de COVID-19-pandemie, waardoor de acceptatie van telezorgconsults versnelde en er steeds meer contractverpleegkundigen werden ingezet.

Culturele visie

Een personeelscultuur is een combinatie van opvattingen, percepties, overtuigingen en tradities die de werkomgeving van een organisatie bepalen. CHRO's zijn verantwoordelijk voor de cultivatie en het voortbestaan van een levendige arbeidscultuur en moeten zorgen voor verandering als mensen door de heersende cultuur dreigen te vertrekken. CHRO's moeten de cultuur van de organisatie afstemmen op een duidelijk gedefinieerde bedrijfsstrategie. Met name in zorgorganisaties heeft de bedrijfscultuur grote invloed op de tevredenheid van medewerkers, de klantloyaliteit en de resultaten voor patiënten.

Talentbeoordeling

Talentbeoordeling is een belangrijk element van werving, prestatiebeheer, loopbaanontwikkeling en opvolgingsplanning. Het is vooral belangrijk in de gezondheidszorg, waar het talent vaak zeer gespecialiseerd is en de kwaliteit van het talent het leven van patiënten beïnvloedt. Het vinden van het juiste talent betekent vaak het ontwikkelen van het huidige personeel en het toewijzen van nieuwe functies aan bestaande medewerkers. Zorgorganisaties hebben vaak andere doelen dan andere sectoren. HR-managers kunnen bijvoorbeeld worden gevraagd verspilling te beperken en geluidsniveaus te verminderen. Het beoordelen van personeel op basis van hun inzet voor deze doelen maakt de gezondheidszorg juist zo uniek.

Aanpassingsvermogen

Aanpassingsgerichte CHRO's in de gezondheidszorg kunnen een stap terug doen om een breder beeld te krijgen van de langetermijndoelstellingen van de organisatie. Zover mogelijk, anticiperen aanpassingsgerichte CHRO's op behoeften, trends en opties in plaats van alleen hierop te reageren en communiceren ze prioriteiten binnen de hele organisatie om een consensus te bereiken. Aanpassingsgerichte CHRO's zijn transparant in hun besluitvormingsproces en staan open voor uitdagingen en feedback die het plan kunnen veranderen. Een aanpassingsgerichte CHRO voor een ziekenhuis dat meer verpleegkundigen wil inhuren, zou bijvoorbeeld data verzamelen over waar de tekorten het grootst zijn, advies van het huidige personeel inwinnen en het besluitvormingsproces uitbreiden met externe deskundigen.

Empathisch leiderschap

Mede door de stress die de pandemie heeft veroorzaakt, hebben geestelijke gezondheidsproblemen een crisisniveau bereikt in de sector. Een derde van de eerstelijns zorgverleners die reageerden op een enquête van de Kaiser Family Foundation/Washington Post in 2021 gaf aan dat ze enige vorm van geestelijke gezondheidszorg nodig hadden. Een topprioriteit voor CHRO's in de gezondheidszorg is het toepassen van hun emotionele intelligentie om een empathische en ondersteunende cultuur te creëren, een cultuur die het stigma rondom het zoeken naar hulp wegneemt. Zelfs programma's die niet gerelateerd lijken te zijn aan de geestelijke gezondheid, zoals een flexibele planning, kinderopvang en mogelijkheden voor thuiswerken, kunnen het welzijn van medewerkers verbeteren.

Leiderschapsontwikkeling

Mensen verlaten geen banen, maar slechte managers. Slimme CHRO's in de gezondheidszorg geven prioriteit aan het ontwikkelen van de leiders en managers van hun organisatie op alle niveaus door middel van formele trainingsprogramma's en voortdurende feedback. Zorgleiders moeten dezelfde kwaliteiten hebben als andere leiders, maar ze moeten ook diepgaande empathie hebben voor patiënten en moeten duidelijk inzicht hebben in de rol van iedereen die betrokken is bij zorgteams. De ideale leider en manager is iemand die medewerkers inspireert, enthousiast maakt en motiveert en de waarden van de organisatie uitdraagt.

De belangrijkste taken van een CHRO in de gezondheidszorg

De beste CHRO's overbruggen de kloof tussen de strategische doelen van het hoger management en de behoeften van de rest van het personeel door slimme zakelijke en menselijke vaardigheden te combineren met empathisch leiderschap. Hier volgen zeven taken van een succesvolle CHRO in de gezondheidszorg.

Arbeidscultuur opbouwen, onderhouden, verbeteren en communiceren

CHRO's in de gezondheidszorg, die samenwerken met andere managers, helpen bij het opbouwen en onderhouden van een arbeidscultuur die getalenteerde mensen aantrekt en betrokken houdt, die innovatie bevordert en die bevorderlijk is voor het leveren van uitstekende patiëntenzorg. In de gezondheidszorg betekent cultuur veel meer dan 'een leuke plek om te werken'. Uit onderzoek van de National Health Service blijkt dat een disfunctionele organisatiecultuur in de gezondheidszorg heeft geleid tot een toename van de sterfte onder patiënten. Om een positieve arbeidscultuur te stimuleren, creëren CHRO's in de gezondheidszorg oriëntatieprogramma's en doorlopende mentorschapsprogramma's om medewerkers te laten acclimatiseren aan hun nieuwe omgeving en collega's. Ook bieden ze medewerkers mogelijkheden om feedback te geven aan het management via regelmatige enquêtes en andere kanalen.

De directie en het bestuur adviseren

CHRO's hebben een unieke rol in het hoger management: ze worden vaak beschouwd als de meest emotioneel intelligente leden van de groep en ze zijn ook de 'stem van de werknemer' in discussies met andere leidinggevenden. CHRO's moeten verzoeken van medewerkers om verandering van arbeidspraktijken, zoals een meer flexibele planning, betere ondersteuning van de geestelijke gezondheid en mogelijkheden voor thuiswerken, overbrengen aan het hoger management zodat deze kwesties in overweging kunnen worden genomen. De CHRO is ook betrokken bij opvolgingsplanning voor directieleden.

Daarnaast adviseren CHRO's het senior management over alles, van fysieke beveiliging en milieugezondheid en -veiligheid tot vastgoed en faciliteiten. Andere directieleden beginnen het strategisch belang van de CHRO te erkennen. In een Accenture-rapport uit 2023 gaf 87% van de ondervraagde CEO's aan dat de CHRO een rol zou moeten spelen om de winstgevende groei van hun organisatie op de lange termijn te garanderen. Slechts 45% gaf aan dat ze ook daadwerkelijk de voorwaarden hadden gecreëerd om de CHRO dat te laten doen.

De waardepropositie voor medewerkers communiceren

De waardepropositie voor medewerkers bestaat uit alles wat een organisatie biedt om mensen aan te trekken en te behouden. De basis bestaat uit een competitief salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Toonaangevende zorgorganisaties richten zich echter ook op andere factoren, zoals het bieden van welzijnsprogramma's voor medewerkers, het verbeteren van de balans tussen werk en privé voor medewerkers, het bieden van een flexibele planning en het creëren van transparantere managementprocessen. En ze zorgen ervoor dat huidige en toekomstige medewerkers op de hoogte zijn van deze initiatieven.

Betrokkenheid van medewerkers

Door een cultuur van betrokkenheid te creëren, kunnen CHRO's in de gezondheidszorg het personeelsverloop verlagen en de tevredenheid van medewerkers vergroten. Betrokkenheid begint met luisteren naar wat medewerkers te zeggen hebben. Senior leiders en managers kunnen bijvoorbeeld de werkvloer opgaan en met personeel en patiënten praten en er kunnen enquêtes worden gemaakt om te vragen naar de mening van medewerkers over roosters, relaties met patiënten en families, nieuwe richtlijnen en andere kwesties. CHRO's moeten een evenwicht vinden tussen steeds maar terugkerende verzoeken om feedback en enquêtes die zo zelden voorkomen dat medewerkers denken dat ze toch geen impact zullen hebben.

De algehele prestaties verbeteren

Voordat CHRO's in de gezondheidszorg prestatieverbeteringen kunnen doorvoeren, moeten ze begrijpen wat goede prestaties betekenen voor hun organisatie. Hogere productiviteit op basis van de functie? Meer operaties? Hogere totale doorvoer van patiënten? Hogere omzet en winst? Betere resultaten voor patiënten? Hogere scores voor patiënttevredenheid? En hoe worden alle prestatie-indicatoren gemeten? Welke data zijn hiervoor nodig? Sommige indicatoren, zoals de patiënttevredenheid, zijn moeilijker te meten dan andere, zoals de omzet.

Teams ontwikkelen

CHRO's in de gezondheidszorg moeten mensen vinden voor veel verschillende functies. Ze weten echter ook dat ze niet voor elke functie de juiste persoon kunnen werven. Ze moeten medewerkers identificeren die naar een bepaalde functie toe kunnen groeien, ze moeten bepalen welke soorten vaardigheden en ervaring ze nodig hebben en ze moeten hen helpen een loopbaantraject uit te stippelen, inclusief het volgen van de vereiste opleiding. Volgens het onderzoek AI at Work van Workplace Intelligence wil 83% van de medewerkers zijn of haar loopbaan wel veranderen, maar hebben ze te maken met obstakels zoals een gebrek aan kansen voor interne groei en een gebrek aan vertrouwen om zelf die verandering tot stand te brengen. Het is de taak van de CHRO om die obstakels weg te nemen. Hierbij kan technologie helpen. 85% van de ondervraagde medewerkers gaf aan toegang tot technologie te willen om te bepalen welke vaardigheden ze missen en welke vaardigheden ze moeten verbeteren en zodat ze de volgende stap in hun loopbaantraject kunnen zetten.

Pleiten voor technologie

De meeste zorgorganisaties gebruiken standaard HR-technologie voor het beheren van salarissen, vergoedingen, werving en training. Veel organisaties maken echter geen gebruik van de mogelijkheden in de applicatiesuites voor Human Capital Management (HCM) waar ze wel voor betalen. 66% van de CHRO's die reageerden op een enquête van PwC Pulse in 2021 gaf aan dat het implementeren van HR-systemen en -tools een enorme uitdaging is. 63% zei dat ze hiervoor HR-professionals met goede digitale vaardigheden inhuren. Prospect Medical Holdings, een bedrijf dat in vijf staten in de VS 17 ziekenhuizen en 165 klinieken voor medische zorg beheert, maakt optimaal gebruik van hun nieuwe cloudgebaseerde HCM-systeem. Dit systeem heeft talloze niet-verbonden systemen vervangen, waardoor leidinggevenden nu snel toegang hebben tot informatie over alle 17.000 medewerkers. Naast veel andere mogelijkheden biedt het systeem ook ondersteuning voor het maken van flexibele planningen en het versturen van meldingen aan medewerkers wanneer het tijd is om pauze te nemen. Ook kan het management nu regelmatig e-mails versturen om medewerkers te helpen zich meer verbonden te voelen met de organisatie.

Excelleer als CHRO met HCM-technologie en Oracle

Een van de vele functies van Oracle Fusion Cloud Healthcare Human Capital Management is de intelligente wervingsapplicatie waarmee werkgevers vacatures kunnen maken, de beste kandidaten kunnen identificeren, sollicitatierondes kunnen starten en kandidaten kunnen begeleiden tijdens het sollicitatieproces.

Gelukt! U hebt de juiste mensen aangesteld en u wilt het onboardingproces nu makkelijk maken voor hen. Oracle Cloud HCM biedt nieuwe medewerkers persoonlijke begeleiding tijdens hun eerste periode bij de organisatie. En wanneer het tijd is om nieuwe of andere mogelijkheden te verkennen, biedt Oracle Cloud HCM hen de tools om een gepersonaliseerd stappenplan voor loopbaanontwikkeling te maken, compleet met doelen, taken en beoogde resultaten, zodat ze zich kunnen voorbereiden op de volgende stap in hun carrière.

Bevestig de goede beslissingen die u hebt genomen op het gebied van werving en professionele ontwikkeling door de cultuur van de organisatie te volgen, te meten en te verbeteren. Met Oracle Cloud HCM kunnen werkgevers in de gezondheidszorg in twee richtingen met medewerkers communiceren en kunnen ze hun feedback analyseren om de arbeidscultuur te verbeteren.

De gezondheidszorg verandert zeer snel en CHRO's moeten hierop zijn voorbereid. Uitbraken van nieuwe ziekten, een sectorbreed personeelstekort, nieuwe overheidsvoorschriften, nieuwe digitale en fysieke beveiligingsbedreigingen en toenemende concurrentie zijn slechts enkele van de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Het personeelsbestand in de gezondheidszorg is aan het veranderen; oudere artsen en ondersteunend personeel gaan met pensioen en worden vervangen door een digitale generatie die een andere opvatting heeft over de balans tussen werk en privé. Het voorbereiden van de organisatie en de mensen op dergelijke veranderingen is de grootste verantwoordelijkheid van de CHRO; één die uiteindelijk van cruciaal belang is om levens te redden.

Ontdek waarom Oracle Cloud HCM de meest volledige en geïntegreerde HCM-oplossing in de cloud is.

Veelgestelde vragen over de veranderende rol van de CHRO in de gezondheidszorg

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de CHRO?
De CHRO is een directielid, het hoogste niveau van leidinggevenden binnen een organisatie. De CHRO houdt toezicht op human resources en arbeidsrelaties en is verantwoordelijk voor het ontwikkelen en uitvoeren van een HR-strategie en het communiceren van personeelskwesties aan het managementteam en de raad van bestuur.

Wat zijn de kwalificaties voor een CHRO?
Elke CHRO kan andere kwalificaties hebben voor een organisatie. Sommigen hebben een masterdiploma in Human Resources Management. Anderen zijn overgestapt van een andere afdeling van het bedrijf, zoals verkoop, advies en bedrijfsontwikkeling. En weer anderen hebben zich omhoog gewerkt vanuit een HR-positie op lager niveau.

Hoe lang duurt het om een CHRO te worden?
Volgens de Society for Human Resource Management moet men over het algemeen ten minste 15 jaar HR-ervaring hebben, met een minimum van vijf jaar.

Vraag een HCM-demo aan

Ontdek waarom Oracle Cloud HCM de meest volledige en geïntegreerde HCM-oplossing in de cloud is.