Observability and Management Platform Pricing

Application Performance Monitoring

Only pay for events and resources monitored. No extra charge for viewing and retaining trace data, regardless of the number of VMs, CPUs, and hosts.


Try Application Performance Monitoring for free:

  • Included in the 30 days OCI free trial
  • Included in Always Free tier—always free, never expires, limited by ingest volume

Pricing includes:

  • One hundred thousand events per hour included
  • Synthetic test runs billed in units of 10 for maximum flexibility
  • Stack monitoring by resources billed in units of 10, regardless of the number of collected metrics

Database Management

Product
Comparison Price (/vCPU) *
Unit price
Unit
Database Management - Cloud Databases


OCPU per hour
Database Management - External DB


Host CPU per hour
Database Management - External DB BYOL


Host CPU per hour

Full Stack Disaster Recovery

Product
Comparison price (/vCPU)*
Unit price
Unit
Oracle Cloud Infrastructure Full Stack Disaster Recovery Service

OCPU per hour

Logging

Product
Comparison Price (/vCPU) *
Unit price
Unit
First 10 gigabytes log storage per month
Free
Free
Gigabyte log storage per month
Over 10 gigabytes log storage per month

Gigabyte log storage per month

Logging Analytics**

Product
Comparison Price
Unit price
Unit
First 10 gigabytes of log storage
Free
Free
Oracle Cloud Infrastructure Logging Analytics - Active Storage - Logging Analytics Storage Unit Per Month (First 35 Logging Analytics Storage Unit Per Month)


Logging Analytics Storage Unit* Per Month
Oracle Cloud Infrastructure Logging Analytics - Active Storage - Logging Analytics Storage Unit Per Month (Greater than 35 and less than 103 Logging Analytics Storage Unit Per Month)


Logging Analytics Storage Unit* Per Month
Oracle Cloud Infrastructure Logging Analytics - Active Storage - Logging Analytics Storage Unit Per Month (Greater than 103 Logging Analytics Storage Unit Per Month)


Logging Analytics storage unit* per month
Oracle Cloud Infrastructure Logging Analytics - Archival Storage - Logging Analytics Storage Unit Per Hour


Logging Analytics storage unit* per hour

* For active storage lines: Each Storage Unit is defined as 300 gigabytes of logs stored during the month

* For archival storage line: Each Storage Unit is defined as 300 gigabytes of logs stored during the hour

* For additional details see Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Service Descriptions (PDF)

Monitoring

Product
Unit price
Unit
Monitoring - Ingestion - First 500 million datapoints
Free
Million datapoints
Monitoring - Ingestion - Over 500 million datapoints
Million datapoints
Monitoring - Retrieval - First 1 billion datapoints
Free
Million datapoints
Monitoring - Retrieval - Over 1 billion datapoints
Million datapoints

Notifications

Product
Unit price
Unit
First 1 million delivery operations per month
Free
Million delivery operations
Over 1 million delivery operations per month
Million delivery operations
First 1000 emails per month
Free
1000 emails sent
Over 1000 emails per month
1000 emails sent

Operations Insights1

Product
Comparison Price (/vCPU) *
Unit price
Unit
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights for Oracle Autonomous Databases—Basic2
Free Free
ECPU per hour
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights for Oracle Autonomous Databases—Basic2
Free Free
OCPU per hour
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights for Oracle Autonomous Databases—Full3


ECPU Per Hour
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights for Cloud Databases3


OCPU per hour
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights for External Oracle Databases and Host


Host CPU core per hour
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights for Warehouse—Extract


Gigabyte per month
Oracle Cloud Infrastructure Operations Insights for Warehouse—Instance


OCPU per hour
1, For additional details, see Oracle PaaS and IaaS Universal Credits Service Descriptions (PDF)
2. Applicable only for Operations Insights capacity planning and SQL warehouse applications.
3. Applicable for SQL Explorer and other advanced options on Oracle Autonomous Database.

*Voor eenvoudige vergelijking van prijzen van meerdere cloudserviceproviders, bevatten Oracle webpagina's zowel vCPU-prijzen (virtuele CPU's) als OCPU-prijzen (Oracle CPU) voor producten met prijzen op basis van compute. De producten zelf, de provisionering in de portal, facturering, enzovoort blijven gebruikmaken van OCPU-eenheden (Oracle CPU). OCPU's vertegenwoordigen fysieke CPU-cores. De meeste CPU-architecturen, inclusief x86, voeren twee threads per fysieke core uit. Daarom is 1 OCPU het equivalent van 2 vCPU's voor op x86 gebaseerde compute. Het OCPU-tarief per uur dat aan klanten in rekening wordt gebracht, wordt daarom berekend als twee keer de vCPU-prijs, omdat ze twee vCPU's compute voor elke OCPU ontvangen, tenzij het een subcore-instance is, zoals voor preëmptieve instances.