Inga resultat hittades

Din sökning matchade inga resultat.

Testa följande för att hitta det du söker efter:

  • Kontrollera sökordets stavning.
  • Använd en synonym till sökordet, till exempel ”applikation” i stället för ”program”.
  • Testa någon av de populära sökningarna nedan.
  • Starta en ny sökning.
Populära sökningar

 


Uppförandekod för Oracle-evenemang

Oracle strävar efter att främja en företagskultur som värdesätter integritet, tydlig ansvarsfördelning och etiskt uppträdande. Oracle förväntar sig att alla som deltar i våra evenemang uppträder i enlighet med hög etisk standard och undviker inblandning i aktiviteter som på något sätt kan anses olämpliga. Genom att delta i ett av Oracles evenemang samtycker du till att följa denna uppförandekod.

Oracle står upp för principen och jämställda anställnings- och affärsmöjligheter utan hänsyn till skyddade egenskaper, inklusive men inte begränsat till etnicitet, trosuppfattning, nationellt ursprung/familjebakgrund, hudfärg, kön eller gender, könsidentitet eller könsuttryck, psykisk eller fysisk funktionsvariation, psykiska tillstånd, graviditet, civilstånd, genetisk information, politisk uppfattning, status som militär eller krigsveteran med skyddsstatus, sexuell läggning eller någon annan egenskap som skyddas enligt nationella eller lokala bestämmelser. Oracles policy förbjuder trakasserier i alla former och Oracle förväntar sig att deltagare på våra evenemang uppträder i enlighet med och bidrar till en evenemangsmiljö som är fri från trakasserier och diskriminering.

Oracle förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande begränsa rätten att delta i företagets evenemang. Om du inte följer uppförandekoden förbehåller sig Oracle rätten att avvisa dig från evenemanget (även utan återbetalning), förbjuda att du deltar i kommande Oracle-evenemang och/eller på annat sätt vidta lämpliga åtgärder på grund av din underlåtelse att följa uppförandekoden.

Om du under ett Oracle-evenemang vill påtala ett problem eller göra en anmälan, vänd dig genast till Oracles personal på plats vid registreringsdisken och/eller kontakta Oracle Global Physical Security Team på gsoc-amer_ww@oracle.com eller +1-650-506-5555.