Testa MySQL HeatWave utan kostnad

Har du redan testversionskontot?

Få tillgång till teknisk information för att komma igång med MySQL HeatWave i OCI eller AWS.

  • Få 300 USD i molnkrediter och testa Oracle MySQL HeatWave i 30 dagar.

  • Förenkla driften med en MySQL Database-tjänst för transaktioner, analyser och maskininlärning (ML). Detta eliminerar komplexiteten och kostnaden för separata analysdatabaser, datasjö-, ML- och ETL-tjänster.

  • Få realtidsanalyser av datalager och datasjöar och förbättra säkerheten. Detta eliminerar fördröjningen och riskerna med att data flyttas mellan datalager.

  • Dra nytta av oöverträffad prestanda, prisvärdhet och maskininlärningsdriven automatisering utan att behöva ändra i befintliga MySQL-applikationer.

Den kostnadsfria nivån för Oracle Cloud är för närvarande tillgänglig i alla regioner där Oracles kommersiella molninfrastruktur är tillgänglig. På sidan Dataregioner finns detaljerad information om tjänstetillgängligheten (de exakta regionerna som är tillgängliga för den kostnadsfria nivån kan variera under registreringsprocessen). Den kostnadsfria molnkrediten på 300 USD är tillgänglig i utvalda länder och gäller i upp till 30 dagar Molnkreditkonsumtionen kan omfattas av rabatterade priser under erbjudandeperioden på 30 dagar. De kapacitetsgränser som anges under varje tjänst är endast uppskattningar och återspeglar den maximala kapacitet du kan få om du använder hela din kredit på en tjänst under erbjudandeperioden. Maxkapaciteten per tjänst minskar om du använder flera tjänster. Listan över tjänster och den uppskattade kapaciteten kan ändras. Ditt kreditsaldo finns tillgängligt i konsolen för Oracles molninfrastruktur.