Oracle Analytics Cloud för personalavdelningen

Skapa fördelar med personalen
Skapa fördelar med personalen

Använd analyser på personalavdelningen och skapa en resultatinriktat anda.

 

Oracle Analytics Cloud för personalavdelningen

Hitta och dela med er av rekryteringsinsikter

Personalavdelningens roll håller på att förändras. Dagens dynamiska marknad för nya utmaningar med sig. Med visuell analys kan du gripa dig an dem utan att tveka – och slå konkurrenterna.

Hitta och dela med er av rekryteringsinsikter
Få insikter

Bara 14 % av företagen använder inbyggd rekryteringsanalys

Få insikter
Ikon för Få insikter
Ge möjligheter

30 % av alla personalchefer har problem med att se vilka data som är användbara

Ge möjligheter
Ikon för Ge möjligheter
Konkurrensfördel

86 % av alla organisationer är fortfarande fokuserade på rapportering

Konkurrensfördel
Ikon för Konkurrensfördel
Strategiskt
Strategiskt

75 % av alla organisationer rapporterade att analyser av arbetsstyrkan är viktigt

Ikon för Strategiskt

Oracle Analytics Cloud innehåller allt som behövs för att analysera och visuellt utforska data och komma till insikt om kopplingen mellan medarbetarnas och företagets resultat.

  • Koppla in och blanda data från HCM- och rekryteringssystem och få djupare insikter i medarbetarna. Hitta dem med bäst resultat och fatta beslut på goda grunder.
  • Ta med data från tredje man och andra externa källor för att få ett bredare perspektiv och mer insyn.
  • Skala upp och utöka analyserna enkelt när företagets behov ökar. Börja kostnadsfritt
Koppla in
  • En integrerad plattform
    Oracles lättanvända, integrerade plattform ger flexibilitet. Använd enbart molnet eller blanda lokala HR-data med molngenererad rekryteringsinformation. Ta fram snygga visualiseringar och visa kollegerna vad uppgifterna egentligen har att berätta, online, offline eller på mobila enheter. Börja kostnadsfritt
Välj
  • Publicera insikter om arbetsstyrkan och jämför trender. Se till att personalavdelningens strategi och medarbetarnas bidrag överensstämmer med företagets mål.
  • Förutse arbetsstyrkans behov genom prediktiv analys. Samarbeta med affärspartner och ta reda på vilka färdigheter som stöder den strategiska planen. Börja kostnadsfritt
Samarbeta

 

Använd resurserna nedan för att ta reda på hur Oracle Analytics Cloud kan göra om hela HR-organisationen och ge er möjlighet att skaffa er en konkurrensfördel.

Faktablad: Den välinformerade chefen – hemligheten bakom en framgångsrik personalavdelning är avslöjad

Ta reda på hur ni kan bli en bättre affärspartner genom att erbjuda HR-strategier som bygger på data.

Faktablad: Den välinformerade chefen – hemligheten bakom en framgångsrik personalavdelning är avslöjad

Infografik: Blomstra med bättre HR-analys

Mät och optimera personalavdelningens bidrag till företaget.

Infografik: Blomstra med bättre HR-analys

Video

Samla och blanda olikartade data och analysera avgångarna mer noga.

Video: Kombinera spridda data för bättre analyser

Video

Lär dig utforska och analysera data om arbetsstyrkan genom molnets enkelhet och datavisualisering.

Video: Visualisering och identifiering av HR-data: analys av avgångar

Video: Sex sätt som HCM-analys kan göra dig till en bättre personalchef

Upptäck nya sätt att använda visuell analys för att skapa mervärde ur HR-data och effektivisera företaget.

Video: Sex sätt som HCM-analys kan göra dig till en bättre personalchef

Video: Dow Chemicals väg fram mot utmärkta globala HR-analyser

Se hur Dow Chemical gav sin personal möjlighet att fatta välgrundade beslut som bygger på konkreta insikter.

Video: Dow Chemicals väg fram mot utmärkta globala HR-analyser


Kom igång