Oracle Blockchain

İşin hızı birden fazla tarafla güvenli iş birliği gerektirdiğinde, gerçek zamanlı veri paylaşmak üzere herkesi bir araya getirecek bir çözüme ihtiyaç duyarsınız. Blok zinciri, güvenilir veri paylaşımı için iş birliği çerçevesi sunar. Oracle, bulut servisi, şirket içi sürüm ve tedarik zinciri için SaaS uygulama yazılımı dahil olmak üzere blok zinciri teknolojisini benimsemenin kolay yollarını sunar.

Kuruluşunuzun Ekosistemini Bağlantılı ve Otomatik Hale Getirin

Kurumsal blok zincirinin avantajlarını, farklı sektörlerde nasıl kullanıldığını ve Oracle'ın blok zincirini kurumsal dünyaya getirme konusunda neden öncülük ettiğini öğrenmek için bu yeni Oracle Blockchain e-kitabını okuyun.

Şirketler Arası Mutabakatı Kolaylaştırmak için Oracle Enterprise Blockchain'i Kullanma

Dağıtılmış kayıt defteri kullanarak şirketler arası işlem yapmak için yeni bir yöntem keşfedin. Oracle Blockchain Platform'un nasıl yakın gerçek zamanlı işlem, akıllı sözleşmelerde kodlanmış doğrulama kuralları ve denetimleri, güçlü ERP entegrasyonu, istisna izleme ve ağ kurulumu tabanlı yerleştirme sunduğunu GE baş mimarından öğrenin.

Oracle, blok zinciri tedarikçileri arasında yapılan Juniper Research Competitor Leaderboard'da lider oldu

Juniper Research, Oracle yeniliklerinin giderek artan sayıda işletme için kurumsal blok zinciri sağlayıcısı haline getirdiğini belirtiyor. Rapor ayrıca, gelişmiş pilotlardaki veya tam üretimdeki bir dizi müşteri ile son yıllarda dağıtımların arttığını belirtiyor.

Blok zinciri iş dünyasını dönüştürüyor

Kolayca blok zinciri ağı oluşturun

Güvenli iş birliği için izne dayalı, çok taraflı bir blok zinciri ağını dakikalar içinde kolayca oluşturun. Arka ofis uygulama yazılımlarınızla hızla entegre edin ve güvenli, çok taraflı blok zinciri ağını üretim ortamında tüm yazılım bağımlılıklarını entegre etmenin güçlükleriyle uğraşmadan konuşlandırın.

Blok zinciri platformu demosunu görüntüleyin (3:17)

Kurumsal bağdaştırıcılar ve zengin REST API'si

Blok zinciri işlemlerini yürütmek ve blok zinciri etkinliklerini tüketmek için çeşitli şirket içi veya bulut arka ofis sistemlerini ve istemcileri kolayca bağlayın. Yerleşik API ağ geçidi, REST API'lerini, geri aramalar yapan olay aboneliklerini ve özel kullanıcı kayıtlarını destekler.

REST API'leri Keşfedin

Açık, birlikte çalışabilir, çoklu bulut blok zinciri

Sizin için en uygun bulut, şirket içi veya hibrit konuşlandırma seçeneğini belirleyin. Çeşitlilik gösteren ekosistemler için Oracle Cloud içine veya dışına konuşlandırabilir ve diğer Hyperledger Fabric düğümleriyle birlikte çalışabilirsiniz. Yerel Fabric zincir kodlarına ek olarak DAML veya Solidity akıllı sözleşmelerinden yararlanın. Diğer popüler kayıt defterleriyle entegrasyonları düzenleyin.

Çoklu bulut blok zinciri hakkında bilgi edinin

Sağlam yönetilen hizmet, dinamik yönetim

Yerleşik kimlik yönetimi ve yönetişim, zincir üzerinde erişim kontrolü, kurumsal düzeyde performans, dinamik ölçeklendirme ve analitik entegrasyonu ile yüksek düzeyde erişilebilir, güvenli ve ölçeklendirilebilir bir servis olarak blok zinciri kullanarak rakiplerinize karşı avantaj elde edin. Sezgisel operasyon arayüzünden, zengin DevOps API setinden, yönetilen sıfır kesintili yama ve yükseltmelerden, ayrıca iş yükleriniz arttığında dinamik ölçeklendirmeden yararlanın.

Oracle Blockchain ürünleri

İşletmeler için tasarlanmış, yönetilen, izne dayalı blok zinciri

İş ortakları arasında güvenli, gerçek zamanlı veri paylaşımı ve güvenilir işlemler için üyeleri tarafından yönetilen gelişmiş blok zinciri Hyperledger Fabric'i hızla kurun. Dakikalar içinde akıllı sözleşme uygulama yazılımları geliştirmeye ve konuşlandırmaya başlayın.

Özellikler
 • Akıllı sözleşmelerle otomatikleştirin
 • Gizli işlemler gerçekleştirin
 • Blok zinciri işlemlerini diğer uygulama yazılımlarıyla entegre edin
 • Kapsamlı izleme ile işinize odaklanın
 • Güvenilir iş ağları oluşturun

Daha fazla veri gizliliği için şirket içi blok zinciri

Daha fazla veri gizliliğine duyulan ihtiyaçları karşılayın. Yasal düzenlemeler bulutta çalışmanızı engellediğinde Oracle, desteklenen sanallaştırma hipervizörlerinde yazılım aracı olarak çalışan önceden birleştirilmiş bir şirket içi blok zinciri sağlar.

Özellikler
 • Blok zinciri platform yöneticisi
 • Hyperledger Fabric blok zinciri için tüm bileşenler
 • Oracle Blockchain Platform konsolu ve DevOps API'leri
 • İşlemler, sorgular ve etkinlikler için Oracle REST API'si
 • OpenLDAP, MS Active Directory ve Oracle Directory ile kimlik yönetimi

İş kullanıcıları için tasarlandı

Ticaret ortakları arasında güven oluşturun ve tedarik zinciri ağlarına uçtan uca görünürlük sağlayın. Üyelerin işlemleri, ilişkili varlıklarını, ürün kalemlerini ve belgelerini takip etmesini, izlemesini ve gözetim altında tutmasını sağlar.

Özellikler
 • Uçtan uca tedarik zinciri görünürlüğü elde edin
 • Daha az riskle blok zinciri teknolojisinden yararlanın
 • Ürünlerin durumunu takip edin, izleme ve gözetim altında tutun
 • Önceden entegre edilmiş blok zinciri ile hızla konuşlandırın
 • Diğer uygulama yazılımlarına ve veri kaynaklarına bağlanın

Oracle Database'de dış müdahaleden etkilenmeyen blok zinciri tabloları

Blok zinciri teknolojisi ile veritabanı sahtekarlığına karşı koruma. Müdahaleden etkilenmeyen özellikler; finansal işlemler, gözetim zinciri, yasal muhafazalar, emanet hizmetleri, denetim günlükleri ve diğer birçok kullanım durumu için merkezi kayıt defterlerini korur ve güvende tutar.

Özellikler
 • Değiştirilemez Tablolar: Kurum içindeki kişilerin kural dışı değişikliklerini önler. Yalnızca araya ekleme SQL işlemlerine izin verilir. Güncellemelere ve diğer düzenlemelere izin verilmez, silme işlemleri engellenir.
 • Blok Zinciri Tabloları: Kural dışı hacker değişikliklerini algılar. Yeni satırları var olan satırlara kriptografik olarak zincirler. Bu, doğrulamanın veritabanını atlayan tüm silme veya güncelleme işlemlerini algılamasına olanak tanır.
 • Dağıtılmış Tablo Özeti: Veritabanı geri almalarını veya yetkiki kullanıcıların emriyle gerçekleştirilen kural dışı değişiklikleri algılar. Kullanıcıların, blok zinciri tablosunun şema sahibi tarafından imzalanmış kriptografik özetini elde etmesine ve REST API, genel blok zinciri vb. aracılığıyla dağıtmasına olanak tanır.
 • Kullanıcı Veri İmzalama: Kullanıcıları taklit eden kişiler tarafından yapılan sahteciliği önler. Son kullanıcıların, araya ekledikleri verileri veritabanına asla iletilmeyen özel anahtarlarıyla kriptografik olarak imzalamalarına olanak tanır. İmzalanan verinin X.509 sertifikalarında bulunan genel anahtarla doğrulanmasını sağlar.

Tüm müşteri başarılarını görüntüleyin

Oracle Blockchain müşteri başarıları

Müşterilerin iş süreçlerini dönüştürmek için Oracle Blockchain Platform'u nasıl kullandıklarını ve güvenilir verilere dayalı güvenli iş birliğini nasıl sağladıklarını öğrenin.

Ajib logosu
Cargosmart logosu
Certified Origins logosu
Circulor logosu
Everledger logosu
Neurosoft logosu
Retraced logosu
Indetail logosu

INDETAIL Oracle Cloud ile blok zincirini iş ortamına taşıyor

Blok Zincirinin avantajları

 • Birden çok taraf arasında yaşanan aksaklıkları azaltın

  Sınır ötesi ödemeleri, şirketler arası finansal işlemleri, satın alma sözleşmelerini ve servis düzeyi anlaşmalarını, telif hakları izlemeyi ve dağıtımı hızlandırın.

  Vaka çalışmasını okuyun

 • Güvenli kayıtlar ve işlemler

  Mülk, varlık ve elektronik sağlık kayıtları gibi merkezi olmayan kayıtları ve devlet sertifikalarını güvenle paylaşın.

  Vaka çalışmasını okuyun

 • Kağıt tabanlı işlemleri azaltın

  Blok zincirinde dijital varlıklar oluşturarak rutin işlemleri gerçekleştirmek için gereken belge sayısını azaltın.

  Videoyu izleyin (1:03)

 • Ürün ve materyallerin kökenini doğrulayın

  Sürdürülebilir tedarik, yasalara uygunluk, ayrıca ürünlerin, çatışma minerallerin ve gıda güvenliğinin özgünlüğü için güvenilir veriler sağlayın.

  Videoyu izleyin (1:42)

8 Ocak 2023

En yeni OCI Blockchain Platform güncellemesi, blok zincirinin birlikte çalışabilmesini sağlar ve OCI'a Web3 özelliklerini sunar

Mark Rakhmilevich, Blok Zinciri Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü

Aralık ayında, Oracle Blockchain Platform ve Blockchain App Builder'ın 22.4.2 sürümünü yayınladık. Bu sürümde öne çıkan bir tema, kurumsal blok zincirini Web3 özelliklerini ve birlikte çalışabilirliği ile genişletiyor. Önemli noktalar şunları içerir

 • Atomik Transactions API aracılığıyla Ethereum birlikte çalışabilirliği, tek bir atomik işlemde hem Blockchain Platform'un hem de Ethereum/EVM işlemlerini çağırmanıza olanak tanıyın
 • Web3 Blok Blockchain Platform Solidity/EVM akıllı sözleşmeleri için Fab3 sağlayıcı aracılığıyla cüzdan ve merkezi olmayan uygulama yazılımı birlikte çalışabilirliği
 • İşlemlerin ve NFT'lerin tek bir şablonda ve zincir kodda birleştirilmesine olanak tanıyan Blockchain App Builder belirteçlere ayırma motorunda ERC-1155 desteği
 • Belirteçlere ayırma motorunda tanıtılan yerleşik likidite havuzu olanağını kullanarak Token Taxonomy Framework tabanlı Finansal İşlemler için belirteç değişiminin etkinleştirilmesi

Öne çıkan bloglar

Tümünü görüntüleyin

Oracle Blok Zinciri kaynakları

Buluta hazırlık

En son Oracle Blockchain sürümündeki yenilikleri öğrenin

Oracle Blockchain çözümünüzdeki yenilikleri görmek için hazırlık materyalini inceleyin.

Belgeler

Belge kitaplığına erişin

Oracle Yardım Merkezi, hedeflenmiş çözümlerle Oracle Blockchain Platform kullanımı hakkında başlangıç kılavuzları ve ileri düzey kullanım örneklerine ilişkin içeriğin yanı sıra diğer ayrıntılı bilgileri sunmaktadır.

Müşteri topluluğu

Zinciri takip edin: Topluluğumuza katılın

Oracle Blockchain Blogu blok zinciri teknolojisi haberleri konusunda sektörün önde gelen kaynaklarından biridir. İdeal uygulamaları, ürün güncellemelerini ve kullanım örneklerini almak için abone olun.

Bulut eğitimi

Blok zinciri yeteneklerinizi geliştirin

Oracle, blok zinciri ağınızı konuşlandırmanıza yardımcı olacak ücretsiz kaynaklarla sizi başarıya hazırlar.

Oracle Blockchain kullanmaya başlayın


Oracle Blockchain Platform rehberli öğretici

Oracle Cloud hesap ve servis yöneticileri için, Oracle Blockchain Platform'u kullanmaya nasıl başlayacağınızı keşfedin.


Oracle Blockchain Platform ile gıda güvenliği

Oracle Blockchain Platform ile gıda güvenliğini nasıl garanti edebileceğinizi ve ürün geri çağırmaları nasıl hızlandırabileceğinizi görün.


Şirket içinde Oracle Blockchain Platform'u indirin

Docker konteynerlerinde yerleşik olarak bulunan ve birden çok sanallaştırma seçeneği için önceden oluşturulmuş sanal makine görüntüsü olarak sunulan Oracle Blockchain Platform'un bağımsız olarak yüklenebilen bu sürümünü indirin.


Bize ulaşın

Satış, destek ve diğer sorular için çalışma arkadaşlarımıza ulaşın.