Oracle Cloud Free Tier

Uygulama yazılımlarını Oracle Cloud'da ücretsiz olarak oluşturun, test edin ve dağıtın.

Blok Zincirinde Akıllı Sözleşmelerin Ortaya Çıkışı

Blok zinciri neden akıllı sözleşmeler için idealdir?

Blok zincirinde akıllı sözleşmelerin kullanımı özellikle sigorta, bankacılık, devlet ve benzer ihtiyaçlara sahip diğer sektörlerde önemli ölçüde artmaktadır. Önümüzdeki beş yıl boyunca, birçok sektörün daha verimli bir operasyon yürütmek için akıllı sözleşmenin birçok avantajından (doğruluk ve şeffaflık gibi) yararlanması nedeniyle bu büyümenin kayda değer olacağı tahmin ediliyor.

Peki blok zinciri akıllı sözleşmeleri nasıl destekliyor? Öncelikle blok zincirinin özelliklerini doğru şekilde anlamak önemlidir. Dijital formda bir defter düşünün, bu blok zincirinin temelidir. Bu defter, düğümler olarak da bilinen bir kullanıcı ağı tarafından erişilebilir hale getirilir. Deftere bir kayıt yazıldığında, kayda benzersiz bir tanımlayıcı verilir ve önceki kayda kronolojik olarak bağlanır. Deftere yazılan tüm veriler, maksimum güvenlik için tek yönlü şifreleme kullanır ve ağın tüm düğümlerinde görünür. Bu aynı zamanda düzensizlikleri belirlemek için düğümlerden düzenli denetim yapılmasını sağlar. Birlikte şeffaf bir şekilde çalışan bu kadar çok düğümle, yetkisiz erişimlerin veya düzensizliklerin geçmesi imkansız hale gelir.

Akıllı sözleşmelerin değeri

Bir sözleşme, ister akıllı ister geleneksel olsun, yine de bir sözleşmedir, yani taraflar arasında belgelenmiş bir anlaşmadır. Geleneksel modelde, sözleşmelerde kağıt üstünde imzalar kullanılır. Bu onay süreci, dokümanın taraflarar arasında fiziksel olarak alınıp verilmesi bazen de süreci hızlandırmak için taramalar ve PDF'ler kullanılması anlamına gelir. Gerçekten geleneksel bir yöntemde bu, paketin fiziksel olarak taraflar arasında postayla alınıp verilmesi anlamına gelir.

Akıllı sözleşmeler, modern teknolojik yetenekleri işin içine katar:

Artırılmış doğruluk: Kronolojik sırada kalıcı bir kayıt ile, imza işlemi maksimum verimlilik elde edilecek şekilde sıraya koyulur. İmzaların ardından anında iletim iş akışını önemli ölçüde hızlandırır.

Artırılmış şeffaflık: Blok zinciri tüm taraflara görünür olduğu için tüm imzalar ve sözleşme durumu tamamen şeffaf bir şekilde kaydedilir ve ayrıca defteri tek bir doğruluk kaynağına dönüştürür.

Mutlak kalıcılık: Bir blok zincirindeki akıllı sözleşmeler, yıllar sonra bile tarihler ve imza durumu hakkında bilgi sağlamak için de güvenilebilecek kalıcı ve değişmez bir kayıt oluşturur.

Akıllı sözleşmeler için blok zinciri: kullanım senaryoları

Akıllı sözleşmeler birçok endüstri için anlam taşır, ancak sigorta, bankacılık ve devlet kurumları için özellikle faydalı olabilirler. Bir blok zincirindeki akıllı sözleşmeler için bu kullanım senaryolarına bir göz atarak nedenini öğrenin:

Bankacılık için blok zinciri akıllı sözleşmeler: Ev aldıysanız ev ipotek sürecinin ne kadar karmaşık olabileceğini biliyorsunuzdur. Ancak sigorta ile uğraşmaktan farklı olarak, ipotek sözleşmeleri, sigorta acenteleri veya günlerini bu tür şeylerle uğraşarak geçiren diğer profesyoneller için değil bireysel ev sahibi veya ev alıcısı çok fazla angarya iş içerir. Akıllı sözleşmeler, gerekli dokümanların ve sözleşme imza durumu için kolay bir yapılacak işler listesini sağlayarak her zaman erişilebilir bir dijital süreçle bunu anlamayı çok daha kolay hale getirir. Bu aynı zamanda denetimlerden vazgeçme veya özel durumlarda sigorta kanıtı alma gibi izleme sürecinde isteğe bağlı durumların ortaya çıkmasına da neden olabilir.

Devlet işleri için blok zinciri akıllı sözleşmeleri: Devlet işlerinde bürokrasi yeni bir şey değil, ancak yazılı kayıtlar için alternatif yöntemler bulmak önemli ölçüde zaman ve emekten ve vergi mükellefleri için paradan tasarruf sağlar. Blok zincirine dayalı akıllı sözleşmeler, onay zincirini doğrudan fiili sözleşmeye dahil ederek verimliliği artırır. Bu, onayların, imzaların, beklenmedik durumların ve diğer koşulların güvenli, emniyetli ve şeffaf bir şekilde dijital olarak gerçekleştirildiği anlamına gelir. Devlet işlerinde gerekli imzaların sayısı değişmese de hedefe giden yol blok zinciri akıllı sözleşmeleri ile kısaltılır.

Sigorta için blok zinciri akıllı sözleşmeleri: Araba kazaları olduğunda, müdahil tarafların sigortayla ve bazen de yerel polis ve motorlu araç kurumları ile uğraşması gerekir Akıllı sözleşme, ilgili herkes için şeffaflığı korurken tek bir doğruluk kaynağı oluşturur: sigorta acenteleri, sürücüler, polis, sigorta ekspertizi, hukuk ekipleri, tamirhane vb. Tüm bunlar, hem sürecin hem de iddiaların kanıtı için fotoğrafların ve önemli dokümanların dijital olarak yüklenmesini sağlar. Ya sonuç? Koşullar tatsız olsa da, en azından bir blok zincirindeki akıllı sözleşme, kayıtlar veya durum hakkında minimum şikayet sağlayan sorunsuz bir süreç oluşturabilir.

İşletmeniz için blok zinciri akıllı sözleşmeler

Evrakların tamamen dijital olması mümkün müdür? Bir blok zincirindeki akıllı sözleşmelerle bu, devlet sözleşmeleri gibi ağır bürokratik durumlar için bile çok uygundur. Oracle Blok Zinciri Platformu Bulut Hizmeti, organizasyonların akıllı sözleşmeler oluşturmasına ve otomatik hale getirmesine yardımcı olabilecek bir araçtır. Bu akıllı sözleşme platformu veya Oracle Blok Zinciri'nin özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinin.