Bulut Maliyet Yönetimi Nedir?

Kevin Bogusch | Oracle Kıdemli Rekabetçi İstihbarat Analisti | 20 Aralık 2023

Bilgi işlem altyapısını buluta taşımanın tüm faydalarına rağmen, bütçe dahilinde nasıl kalınacağı konusunda bilinçli kararlar vermek zor olabilir. Bulut maliyetleri, diğer değişkenlerin yanı sıra sağlayıcıya, kullanılan depolama miktarına, bilgi işlem talebine ve her bir bulut örneğinde çalışan uygulamaya bağlı olarak değişir.

Bulut maliyetlerini takip etmek ve yönetmek önemli bir zorluk haline gelmiştir. IDC'nin kısa süre önce yaptığı bir ankete katılan CIO'ların %64'ü bulut için bütçelerinden daha fazla harcama yaptıklarını söylemiştir. Üst düzey yöneticilerinin de farkına varıyorlar: 2022 IDC dünya çapındaki CEO anketinde yapılan ankette yöneticilerin yarısından fazlası bulut harcamalarından endişe duyduklarını söyledi.

Etkili bir bulut maliyet yönetimi stratejisi, tüm bulut maliyetleri ve hizmet gereksinimleri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmayı gerektirir. Milyon dolarlık soru: Şirketin ihtiyaçları göz önüne alındığında bulut altyapısı için harcanan para uygun mu?

Bulut Maliyet Yönetimi Nedir?

Bulut maliyet yönetimi, kuruluşların bulut maliyetlerini kontrol altında tutmak için kullandıkları süreçtir. Kolaylığı artırma ve şirket içi altyapıyı değiştirerek para tasarrufu yapma çabası, bulut teknik olmayan iş kolu kullanıcıları için daha az gizemli ve daha kolay kullanıma sunuldukça hızlı bir şekilde gölge bir BT kabusu haline gelebilir. Sadece gereksiz hizmetleri devreye sokmakla kalmazlar, aynı zamanda şirketin bulut harcamalarını tek bir tedarikçiye odaklamaya çalıştığının da farkına varmazlar. Birden fazla bulut hizmet sağlayıcısı kullanmak, özellikle de açıkça yetkilendirilmemişse, yalnızca harcamaları yönetmenin zorluğunu büyük ölçüde artırmakla kalmaz, aynı zamanda kayıp hacim indirimleri açısından da size pahalıya mal olabilir.

Bulut hizmet sağlayıcıları, her birinin avantaj ve dezavantajları olan birkaç yaygın maliyet modeli kullanır. Seçenekler arasında genellikle kullanım tarafından faturalandırılan kullandıkça öde modeli, sabit fiyatlı abonelik modeli, uzun vadeli ödeme, istikrarlı durum kullanımı, hacim taahhütleri için indirimler ve düşük talep zamanlarında kullanım için indirimler yer alır. Etkili bulut maliyet yönetimi, yetkisiz harcamaları dizginleyebilir ve BT departmanlarının verimli bir şekilde bütçe yapmasını sağlarken mevcut indirimlerden yararlanmaya yardımcı olabilir. İsrafı ve idari çabayı en aza indirecek, zamandan tasarruf edecek ve faturalar geldiğinde hoş olmayan sürprizlerden kaçınacaksınız.

Ana Fikirler

 • Dikkatli yönetim, bulut maliyetlerini yönetmenin anahtarıdır.
 • Bulut maliyet yönetimi zor olabilir çünkü bulut örneklerini oluşturmak kolaydır ve unutmak da aynı derecede kolaydır.
 • Maliyetleri düşürmek ve genel bütçe kontrolü, bulut maliyet yönetimine odaklanmak için en önemli nedenlerdir.

Bulut Maliyet Yönetimi Açıklaması

Şirketlerin bulut bilişime olan bağımlılığı arttıkça, BT altyapılarının karmaşıklığı da artıyor. Bulut operasyonlarının bir gücü olarak doğru bir şekilde atfedilen kurulum ve dağıtım kolaylığı, genellikle yayılmaya neden olur. Özellikle çoklu bulut ortamlarında çok sayıda tedarikçi ve fiyatlandırma seçeneği, bir şirketin ne için ve neden ödeme yaptığını takip etmeyi zorlaştırabilir.

Bulut maliyet yönetimi burada devreye giriyor. Bulut maliyet yönetimi araçları, bulut kullanımını ve talebini izleyerek şirketlerin harcamalarını kontrol etmelerine yardımcı olur. Bu araçlar, BT yöneticilerini yeterince kullanılmayan veya beklenmedik şekilde pahalı hale gelen bulut kaynakları konusunda uyarabilir. Çoğu bulut hizmeti sağlayıcısı temel maliyet yönetimi araçları sunar, ancak özel üçüncü taraf sistemleri şirketlere birden fazla sağlayıcı arasında tam görünürlük ve yönetişim sağlar.

Bulut Maliyet Yönetimi İşletmeler İçin Neden Önemlidir?

Basitçe söylemek gerekirse bulut maliyet yönetimi önemlidir çünkü hiçbir işletme para israf etmeyi göze alamaz. Merkezi olmayan bir BT ortamında, ekiplerin yeni bulut örnekleri oluşturması o kadar kolaydır ki maliyet genellikle ikinci planda kalır ya da hiç düşünülmez. Sıklıkla bulut hizmetleri belirli amaçlar için satın alınır ve daha sonra sayaç çalışmaya devam ederken terk edilir.

Maliyet yönetimi bütçe için ne kadar önemliyse, hesap verebilirlik için de o kadar hayati önem taşır. Bulut örnekleri gelişigüzel kurulup unutulduğunda, bunların izini kaybetmek kolaydır. Bu da veri çoğaltma, bozulma veya güvenlik sorunlarına yol açabilir. Bulut maliyet yönetimi, şirketlerin hangi bulut örneklerinin, kim tarafından ve ne pahasına oluşturulduğunu anlamalarına yardımcı olur, böylece maliyetler tahsis edilebilir ve sorunlar kaynağına kadar izlenebilir.

Bulut Maliyet Yönetimi Neden Bu Kadar Zor?

Karmaşık fiyatlandırma ve tedarik kolaylığının bir karışımı söz konusudur. Bulut sağlayıcıları genellikle ayrıntılı ve dinamik fiyatlandırma modellerine sahiptir; kullanıcı sayısı, depolama, veri çıkışı ve eklenti hizmetleri gibi faktörler bulut altyapınızın herhangi bir gündeki maliyetini etkiler. Dalgalanmaları anlamak ve yönetmek zordur.

Dahası bulut hizmetleri iş kolu çalışanları için satın alması ve kurması çok kolaydır. Ekipler veya departmanlar birçok farklı hizmet veya örnek kullanıyor olabilir, bunları ölçeklendirmek yerine daha sık artırıyor ve maliyetler konusunda endişelenmeyi BT'ye bırakıyor olabilir.

Bulut Maliyetlerine Katkıda Bulunan Faktörler Nelerdir?

Bulut maliyetlerini belirlemek zor olabilir, çünkü fiyatlandırmaya etki eden çok sayıda faktör vardır ve bunların hepsi hemen anlaşılamaz. İşte fazla harcamaya katkıda bulunabilecek bazı faktörler.

 • Kaynak kullanımı: Her bulut anının kullandığı kaynak gücü, depolama alanı, bant genişliği gibi faturalar ne kadar yüksek olursa o kadar yüksek olur. Kaynaklara dikkat etmeyen bir şirket beklenmedik şekilde yüksek ücretler nedeniyle şaşırabilir.
 • Örnek türleri: Sanal makinelerin (VM'ler) ve konteynerlerin farklı maliyetleri vardır ve bulut sağlayıcıları her bir örneğin sözleşmeli performansına bağlı olarak ücret alır. Sanal makine, tamamen yeni bir donanım sunucusu dağıtmak yerine, bir işletim sistemi örneğini taklit etmek için yazılım kullanan bir bilgi işlem kaynağıdır. Konteyner, ihtiyaç duyulduğunda belirli bir uygulamayı çalıştıran önceden hazırlanmış bir yazılım setidir. Tek bir sanal makinede birden fazla konteyner çalışabilir, bu nedenle konteynerler genellikle daha ucuzdur, ancak kullanım ücretleri aradaki farkı tüketebilir.
 • Depolama maliyetleri: Çevrimiçi depolanan veri miktarı ve kullanılan depolama türü faturanın boyutunu etkileyecektir. Ayrıca, verilerin depolamaya taşınması ve depolamadan çıkarılmasıyla ilgili maliyetler de söz konusudur. Veri yoğun bir işletme, özellikle de buluttan sık sık veri yükleyen ve indiren bir işletme, masrafları artırabilir.
 • Otomatik ölçeklendirme: Bazı bulut hizmetleri, mevcut kaynakları talebe göre yukarı veya aşağı ölçeklendiren otomatik izleme içerir. Bu mantıklıdır çünkü dalgalanmalar pahalı olabilir; sosyal medyada veya yayın medyasında reklam veren ve bir ürünü veya hizmeti viral olan bir şirketi düşünün. Otomatik ölçeklendirme pahalı olsa da, bir şirketin performansa en çok ihtiyaç duyulan zamanlarda sunucularını felç edebilecek trafik artışlarının üstesinden gelmesini sağlayabilir.
 • Coğrafi konum: Birçok bulut hizmeti sağlayıcısının dünyanın her yerinde veri merkezleri vardır. Bazı teklifler diğerlerinden daha pahalıdır ve bir şirketin hizmetlerini nerede barındıracağı konusundaki kararı (veya kararsızlığı) ödediği ücreti etkileyebilir. Verilerin kullanıldığı yerden uzakta, örneğin müşteri tabanı ABD'deyken Asya'da barındırılması, uzak yerlerdeki daha düşük maliyetli kaynaklar, kamu hizmetleri ve altyapı nedeniyle coğrafi olarak daha yakın veri merkezlerini kullanmaktan daha ucuz olabilir. Ayrıca, bazı ülkeler maliyetleri daha da düşürebilecek vergi teşvikleri veya devlet sübvansiyonları sunmaktadır. Bununla birlikte, artan ağ gecikmesi ve daha yavaş yanıt süreleri gibi performans ödünleşimlerinin yanı sıra güvenlik ve düzenleme sorunlarını maliyet tasarruflarıyla dengelemek önemlidir.
 • Destek: Bir bulut sözleşmesi destek içeriyorsa veya geçici olarak destek gerekiyorsa, genellikle ek bir maliyetle gelir. Sözleşmeye dayalı hizmet seviyesi anlaşmaları (SLA'lar) ile garanti edilen destek pahalı olabilir - ta ki ihtiyacınız olana kadar, bu noktada paha biçilemez olabilir. Yine de her bulut örneği 7/24 telefon desteği ile %99,999 çalışma süresi gerektirmez.

Bulut Maliyet Yönetiminin Avantajları

Bulut maliyetlerini yönetmenin birçok avantajı vardır, bunların bazıları barizdir, bazıları ise daha azdır. Bunlar kabaca para, yönetişim ve bütçe süreci kontrolü kategorilerine ayrılır.

 • Maliyet azaltma: Bir işletme bulut altyapısı için ne harcadığını takip ettiğinde, verimsizlikleri ortadan kaldırabilir ve harcamaları optimize edebilir. BT yönetişimi zayıf olan şirketler genellikle yinelenen hizmetler satın alır ve uzun süredir kullanım ömrünü tamamlamış kaynaklar için ödeme yapar. Bulut maliyet yönetimi, israfı bulmaya ve daha da iyisi ilk etapta önlemeye yardımcı olabilir.
 • Maliyet tahsisi: Şirketler genellikle hangi departmanların hangi BT harcamalarını yaptığını çözemezler. Bulut harcamalarını yönetmek, bir şirketin maliyetleri hizmetleri kullanan departmanlara geri yüklemesini sağlar. Bu da her bir birime harcamalarını yönetme konusunda teşvik sağlar.
 • Bütçe kontrolü: BT yönetişiminin gevşek olduğu ve maliyetlerin tahsis edilmediği şirketlerde, herhangi bir departmanın bütçesine dahil edilmediği için BT harcamaları genellikle gelişigüzel ve kontrolsüz gerçekleşir. Bulut maliyet yönetimi araçları, şirketlerin bulut hizmetlerine ne kadar harcadıklarını anlamalarına yardımcı olarak bir bütçe belirleyip buna uymalarını veya bütçelerin ne zaman ve nerede aşıldığını anlamalarını sağlar. Hem maliyet tahsisi hem de bütçe kontrolü için geri ödemeler ve geri ödemeler (muhasebeyi fiili masraflar olmadan yapmak) herkesin hangi kaynakların kullanıldığını anlamasına yardımcı olmanın sağlam bir yoludur.
 • Tahmin: Geçmişte bulut hizmetleri için ne kadar harcadığınızı bilmek, kurumsal girişimleri desteklemek için nelerin gerekli olduğunu anlamanızı sağlar. Bulut maliyetlerini bugünden yönetebilmek, şirketlerin gelecek için bütçe yapabilmelerini sağlar.
 • Görünürlük: Bulut maliyetlerini yönetmek sadece parayla ilgili değildir; aynı zamanda verilerin ve diğer kaynakların nerede ve nasıl kullanıldığını kontrol edebilmekle de ilgilidir. Bulut maliyet yönetimi, kurumsal veri kullanımını anlamak, mükerrer ve çakışan veri tabanlarını ortadan kaldırmak ve kurumsal ve müşteri bilgilerini güvence altına almak için önemli bir ilk adımdır.
 • Doğru Boyutlandırma: Örneğin, bir uygulamayı çalıştırmak için gerekli olandan daha fazla bellek veya işlem çekirdeği gibi uygun olmayan kaynaklarla bir bulut anının oluşturulması nadir değildir. Bulut maliyet yönetimi aracı bu verimsizlikleri tespit edebilir ve bir şirketin örneği optimize ederek tasarruf etmesini önerebilir.

4 Temel Bulut Maliyet Yönetimi Stratejisi

Bir şirket bulut maliyetlerini yönetmeye karar verdiğinde, çeşitli stratejiler harcamaları optimize etmeye yardımcı olabilir.

 1. Gereksiz örnekleri kaldırın: Boşta duran bir bulut örneği için ödeme yapmak için hiçbir neden yoktur ve sayaç genellikle kullanılsa da kullanılmasa da çalışır. Bu kolay bir kazanç: İhtiyacınız olmayan şeyleri belirleyin ve kapatın.
 2. Organizasyonel kurallar belirleyin: Birçok şirket gölge BT'yi kontrol etmek için dahili süreçlerle önemli başarılar elde etmiştir. Kimlerin, hangi koşullar altında ve hangi harcama limitleri dahilinde bulut hizmetleri için sözleşme yapmasına izin verildiğini yöneten kurallar gibi benzer bir çaba, departmanların yetkisiz ve savurgan bulut örnekleri oluşturmasını engelleyebilir. Hiçbir şey olmasa bile, departman bulut harcamalarında, özellikle de maliyet tahsisi ile birlikte dikkatli olmak, maliyetleri düşürmek için uzun bir yol kat edebilir.
 3. Otomatik ölçeklendirmeyi uygulayın: Şirketler, bulut örneklerini maksimum yük için sağlamak yerine, bu örneklerin talep dalgalanmalarını ve düşüşlerini verimli bir şekilde karşılamasına izin vermek için otomatik ölçeklendirmeyi kullanabilir. Otomatik ölçeklendirme pahalı olabilir, ancak her gün gerekli olandan daha fazla hizmet için ödeme yapmaktan daha az maliyetlidir.
 4. Talebi planlayın: Tüm örneklerin 7/24/365 kullanılabilir olması gerekmez. Kimsenin kullanmayacağı geceleri veya hafta sonları örneklerin kapatılması veya "uyutulması" hizmeti etkilemeden tasarruf sağlayabilir.

Bulut Maliyet Yönetimi Araçları Nelerdir?

Bulut altyapısı birden fazla satıcıya ve teklife yayılarak maliyetleri kontrolden çıkarabilir ve yönetişimi neredeyse imkansız hale getirebilir. Genellikle bir hizmet olarak yazılım (SaaS) modelinde sunulan bulut maliyet yönetimi araçları, altyapınızı izler ve bulut kullanımını takip edip raporlayarak israfı ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Yöneticiler, az kullanılan veya gereksiz kaynakları belirlemek ve ortadan kaldırmak için raporları analiz edebilir.

Her bulut tedarikçisinin kendi yerel maliyet yönetimi araçları vardır, ancak bir şirketin bulut altyapısını birden fazla tedarikçi üzerinden yönetmesi gerektiğinde üçüncü taraf bir çözüm en iyisidir. Üçüncü taraf bir araç, çeşitli bulut sağlayıcılarının karşılaştırmalı maliyetleri ve hatta belirli hizmet teklifleri hakkında önemli bilgiler sağlayabilir.

Çoğu durumda, üçüncü taraf bir araç, bir tedarikçinin yerel araçlarının karşılayamayacağı özelleştirme, görselleştirme ve kullanıma ilişkin ayrıntılı görünürlük gibi özelliklere sahiptir.

En İyi 8 Bulut Maliyet Yönetimi Aracı

Muhtemelen her biri güçlü ve zayıf yönlere sahip yüzlerce bulut maliyet yönetimi aracı vardır. İşte araştırmaya değer popüler araçlardan bir örnek.

 1. pptio Cloudability: Bulut maliyetlerini bütçeleme, tahmin etme ve haklılaştırmaya odaklanır.
 2. AWS Cost Explorer: Amazon'un yerel aracı; küçük ölçekli yönetim için en iyisidir.
 3. Azure Cost Management + Billing: Microsoft'un yerel aracı; AWS anlarıyla da çalışır.
 4. CloudZero: Kubernetes ve Snowflake örneklerini izler.
 5. Densify: Bulut ortamlarında çalışan bir makine öğrenimi aracı.
 6. Harness Cloud Cost Management: Doğru kullanım izleme için genellikle gerekli olan kaynakların emek yoğun etiketlemesini yapmak zorunda kalmaları konusunda personeli rahatlatır; saatlik güncellemeler sağlar.
 7. nOps: AWS'ye odaklanır.
 8. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) maliyet yönetimi ve yönetişim hizmetleri: Oracle Cloud Infrastructure'da kullanımı ve maliyetleri yönetmek için özellikle çok uygundur.

İşletmeniz için En İyi Bulut Maliyet Yönetimi Aracı Hangisidir?

"En iyi" bulut maliyet yönetimi aracı, bulut altyapınızın boyutu, ölçeği ve bileşiminin yanı sıra BT olgunluğunuza ve yönetim kültürünüze bağlıdır. En küçük ve en merkezi şirketlerde, az sayıda bulut hizmeti kullananlarda ve satın alma ve yönetimle yalnızca bir kişinin veya küçük bir ekibin ilgilendiği şirketlerde, takibe yardımcı olmak için her örneğin manuel olarak etiketlenmesiyle birlikte bir elektronik tablo gayet iyi çalışabilir. Ancak bir şirketin birden fazla bulut örneği grubu üzerinde çalışan çok sayıda ekibi varsa ve kurumsal yönetim, bulut kaynaklarının doğru bir şekilde izlenmesini sağlamak için manuel olarak etiketlenmesini tam olarak yönetemiyor veya uygulayamıyorsa, muhtemelen özel bir bulut yönetim aracı düşünmelidir.

Hangi aracı kullanacağınızı belirlerken aşağıdaki soruları yanıtlayın:

 • Tek bir bulut hizmeti mi yoksa birden fazla sağlayıcı mı kullanıyoruz?
 • Operasyonel ekipler bulut örneklerini kendi yetkileriyle mi satın alıyor, yoksa bulut satın alma işlemi kesinlikle BT altında merkezileştirilmiş durumda mı?
 • Şirketimiz ne kadar büyük?
 • BT ve finans ekiplerimiz ne kadar sofistike ve kontrol sistemlerinin ne kadar titiz olması gerekiyor?
 • Bulut maliyetleri iş birimleri/projeler arasında paylaştırılıyor mu, yoksa gerçekten kontrol edilmeyen tek bir bütçe içinde mi toplanıyor?

Oracle ve Bulut Maliyet Yönetimi

Oracle Cloud Infrastructure (OCI), dünya çapında, bulutlarda veya bir şirketin veri merkezinde eksiksiz bulut hizmetleri sunar. Esnek bilgi işlem, daha düşük fiyatlandırma, otomatik ayarlanan depolama, 10 kata kadar daha düşük veri çıkış ücretleri ve gereksiz fazla ödeme ve faturalandırma sürprizlerini ortadan kaldırmaya yardımcı olacak ücretsiz araçlar ve raporlar gibi yenilikçi özellikler sunar.

OCI'nin maliyet yönetimi ve yönetişim hizmetleri, harcamaları izleyen, hesap verebilirliği artıran ve verimliliği optimize eden bulut maliyet yönetimi araçlarını içerir. Mali liderler, büyümenin önüne geçmeden maliyet kontrolü ve yönetişim sağlamaya yardımcı olacak korkuluklar oluşturmak için bu araçları kullanabilir. Hizmetler arasında organizasyon yönetimi, maliyet analizi ve raporlama, yönetişim ve kontrol, bütçeleme ve tahmin ile optimizasyon yer almaktadır.

En basit bulut altyapısına sahip şirketler bile maliyet kontrollerine dikkat etmekten fayda sağlayabilir, ancak bir işletme buluta ne kadar çok güvenirse ihtiyaç o kadar keskinleşir. Bulut harcamaları hakkında bilinçli kararlar verebilmek için liderlerin ne kadar, neye ve neden harcama yaptıklarına dair verilere ihtiyacı vardır.

Bulut maliyet yönetimi yardımcı olabilir. Bulut örneklerini ve bunların nasıl kullanıldığını izler, böylece şirketler bütçelerini kontrol edebilir, BT altyapıları üzerinde yönetişimi geliştirebilir ve daha fazla ve daha derin içgörüler elde edebilir.

Yapay zeka, CIO'ların bulut harcamalarını optimize etmek için veri toplamasına yardımcı olabilir. Yetenek, güvenlik ve diğer zorlukların üstesinden gelmek için yapay zekanın gücünden nasıl yararlanacağınızı şimdi öğrenin.

Bulut Maliyet Yönetimi SSS

Üç farklı bulut maliyetlendirme modeli stratejisi nelerdir?

Bulut maliyetleri genellikle üç modelden birine dayanır: Zaman bazlı, maliyet bazlı veya açık artırma bazlı. Bunlardan ilki, kaynağın ne kadar süreyle kullanılacağı üzerine kuruludur. Maliyete dayalı modeller, hizmetin ne kadar pahalı olduğuna göre belirlenir. Açık artırma tabanlı sistemler, sınırlı bilgi işlem kaynakları üzerinde birden fazla müşteri tarafından rekabet eden talep seviyelerine dayanmaktadır.

Bulut maliyet yönetiminden kim sorumludur?

Nihayetinde, bulut maliyet yönetiminden üst düzey şirket yönetimi sorumludur. Bir şirketin nasıl yapılandırıldığına bağlı olarak, maliyetler bir BT departmanının, işlevsel iş kollarının veya her bir projenin sorumluluğunda olabilir. Maliyet sorumluluğunun dağıtılması, bulut maliyet yönetiminin bu kadar önemli olmasının bir nedenidir.

Bulut maliyet modelleri nelerdir?

Bulut hizmetleri, her biri belirli uygulamalarda avantajlara sahip olan birkaç yaygın maliyet modeli kullanır.

 • Kullandıkça ödeme: Şirketler fiili kullanımla faturalandırılır.
 • Ön ödemeli sabit abonelikler: Müşteriler belirli bir zaman ve hizmet düzeyi için ön ödeme yapar.
 • Ayrılmış örnekler: Şirketler stabil durum kullanımı için uzun vadeli taahhütte bulunur.
 • Tasarruf planları: Birçok bulut sağlayıcısının, belirli kullanım taahhütleri karşılığında esnek fiyatlandırma sunan paket anlaşmaları vardır.
 • Spot örnekler: Kısa vadeli sözleşmeler, bir bulut satıcısının fazla kapasitesini derin bir indirimle kullanır.