Bulut bilişim nedir?

Bulut bilişim ve ilişkili çözümler, geliştirme araçları, iş uygulama yazılımları, bilişim hizmetleri, veri depolama ve ağ bağlantısı çözümleri de dahil olmak üzere, web üzerinden bilişim kaynaklarına ve ürünlerine erişim sağlar. Bu bulut hizmetleri, bir yazılım tedarikçisinin veri merkezinde barındırılır ve müşterinin veri merkezinde bulut hizmetleri sağlayıcısı veya tesis tarafından yönetilir.

Bulut bilişim tanımı

Basit bir ifadeyle, bulut bilişim, BT altyapınızı satın almak yerine kiralamanıza olanak tanır. Şirketler; veritabanlarına, yazılımlara ve donanımlara yoğun bir şekilde yatırım yapmak yerine, bilişim güçlerine İnternet üzerinden veya buluttan erişmeyi ve kullandıkça ödemeyi tercih ediyorlar. Bu bulut hizmetleri artık sunucular, depolama, veritabanları, ağ, yazılım, analitik ve iş zekasını içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Bulut bilişim, işletmelerin iş BT çözümleri geliştirmesi, yenilemesi ve desteklemesi için hız, ölçeklenebilirlik ve esneklik sağlar.

Bulut bilişim konuları

Bir şirket "bulut ortamına geçmeyi" tercih ettiğinde bu, şirketin BT altyapısının saha dışında, bulut bilişim sağlayıcısı (ör. Oracle) tarafından çalıştırılan bir veri merkezinde depolandığı anlamına gelir. Sektör lideri bir bulut sağlayıcının müşterinin BT altyapısını yönetme, uygulama yazılımlarını entegre etme ve pazar taleplerine uygun davranmak için yeni yetenekler ve işlevler geliştirme sorumluluğu vardır.

Bulut bilişim müşterilere daha fazla çeviklik, ölçek ve esneklik sunar. Müşteriler, eski BT sistemlerine para ve kaynak harcamak yerine, daha stratejik görevlere odaklanabilirler. Büyük bir ön yatırım yapmadan, ihtiyaç duydukları bilişim kaynaklarına hızlı bir şekilde erişebilir ve yalnızca kullandıkları özellikler için ödeme yapabilirler.

Bulut bilişim avantajları

Tüm sektörlerde işletmeleri buluta iten bazı trendler söz konusudur. Çoğu organizasyon için mevcut çalışma yöntemi, büyüme çevikliği sağlamaya ya da rekabet etmek için gerekli platformu veya esnekliği sunmaya yeterli olmayabilir. Artan sayıda dijital işletme tarafından oluşturulan verilerin patlaması, veri merkezi depolamanın maliyetini ve karmaşıklığını yeni seviyelere doğru zorlar ve BT'nin yeni becerilere ve analitik araçlarına ihtiyaç duymasına neden olur.

Modern bulut çözümleri, şirketlerin dijital çağın zorluklarıyla başa çıkmasına yardımcı oluyor. Kurumlar, BT altyapılarını yönetmek yerine daha hızlı ve karmaşık bir iş ortamına hızlıca yanıt verebiliyor. Modern bulut ekonomisi sayesinde bulut iş değeri sunar ve maliyeti azaltır. Böylece şirketlerin bulut harcamaları ile iş potansiyellerinin tamamına ulaşmalarına yardımcı olur.

Bulut bilişim, geleneksel bilgi teknolojilerine şu alanlar dahil olmak üzere, üstün bir alternatif sunar:

  • Maliyet - sermaye giderlerini çıkarma
  • Hız - geliştirme ve teste yönelik hızlı yetkilendirme alanı
  • Global ölçek - esnek şekilde ölçeklendirme
  • Üretkenlik - artırılmış iş birliği, öngörülebilir performans ve müşteri yalıtımı
  • Performans - buluta özel iş yükleri için daha iyi fiyat/performans oranı
  • Güvenilirlik - hata toleranslı, ölçeklenebilir, tüm hizmetlerde dağıtılmış sistemler

Bulut bilişim inovasyonu nasıl teşvik eder?

Bulut müşterileri, BT sistemlerine entegre edilmiş en son yeniliklere ve yeni teknolojilere sahip olmanın avantajlarından yararlanır. Bunun nedeni bulut sağlayıcısının yeni yetenekler ve özellikler geliştirme işini üstlenmesidir.

Bu inovasyonun hızıyla ilgilidir. Doğru bulut sağlayıcısı ile müşteriler, daha hızlı inovasyon yapmak, üretkenliği artırmak ve maliyetleri düşürmek için modern bir bulut bilişim mimarisinden yararlanabilir. Daha da iyisi, entegre bulut (SaaS, PaaS ve IaaS) mimarisi sunan bir bulut sağlayıcısı seçilmesi, işletmelerin operasyonlardan inovasyona geçiş yapabilmesini ve yapay zeka (AI), sohbet robotları, blok zinciri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yenilikçi teknolojilerin kullanımı dahil olmak üzere yeni uygulama yazılımları ve hizmetler sunabilmesini sağlar. Şirketler, işletmeleri hakkında tahmini içgörü edinmek ve en nihayetinde müşterilerine daha iyi sonuçlar sunmak üzere bol miktarda veriden yararlanabilir.

Bulut güvenliği nasıl güven inşa eder?

Buluta geçiş yapmak, BT güvenliğini korumanın sıkıntılarını ve maliyetlerini ortadan kaldırır. Deneyimli bir bulut sağlayıcı sürekli en son güvenlik teknolojisine yatırım yapar; böylece yalnızca potansiyel tehditlere yanıt vermez aynı zamanda müşterilerin mevzuat gerekliliklerini daha iyi yerine getirmesine olanak tanır.

En iyi bulut sağlayıcıları, global veri merkezi bölgelerindeki genel tasarımının bir parçası olarak her bulut güvenliği katmanına sürekli olarak yatırım yapmaktadır. Bu kadar çok katmanlı güvenli bulut yaklaşımı, müşteri şirketinin gerektirdiği düzeyde güvenlik sunar.

Bulut iş süreçlerini nasıl bağlantılı hale getirir?

İş süreçleri, baştan sona çalışma şeklini ortaya koyar. İnsanların bugün birlikte nasıl çalıştıklarını, ideal olarak nasıl birlikte çalışmak istediklerini ve çalışma şekillerinin yeni bulut teknolojisinin kullanıma sunulması ile nasıl şekilleneceğini açıklamak için iyi bir yöntemdir. Entegre bir bulut çözümüyle organizasyonlar teknoloji projelerinin maliyet ve avantajlarını yönetmek ve değerlendirmek için daha donanımlı hale gelir.

Bağlantısız iş süreçleri ve veri siloları ile sorun yaşayan kurumlar için bulut çözümleri, iş operasyonlarını dönüştürmenin yolunu sunuyor. Bulut ile süreç çarkına tekrar yatırım yapmak gerekmez. Eksiksiz bulut uygulama yazılımı ürün grupları modüler değil bağlantılıdır, böylece veri silolarını ortadan kaldırılır ve entegrasyon sağlanıp akıllı iş kararları verilir.

Bulutun tüm üç katmanını (bağlantılı ve benzeri görülmemiş şekilde ) sağlayan bir bulut sağlayıcısı bulmak gereklidir. Ayrıca, işletmeler her katmanda akıllı çözümler sunan, eksiksiz ve entegre bir platforma ihtiyaç duyar.

Bulut bilişim türleri

Üç tür bulut vardır: genel, özel ve hibrit. Her tür, müşterin alınan farklı bir yönetim düzeyi gerektirir ve farklı bir güvenlik düzeyi sağlar.

Genel bulut

Genel bulut ortamında bilişim altyapısının tamamı, hizmetleri müşteriye İnternet üzerinden sağlayan sağlayıcının ve bulut sağlayıcısının şirket içi ortamında bulunur. Müşterinin kendi BT'sini güncellemesi gerekmez ve gerektiğinde hızlı bir şekilde daha fazla kullanıcı veya bilişim gücü sağlanabilir. Bu modelde birden fazla geçici kullanıcı bulut sağlayıcının BT altyapısını paylaşır.

Özel bulut

Özel bulut yalnızca bir kurum tarafından kullanılır. Kurumun tesisinde ya da bulut sağlayıcının veri merkezinde barındırılabilir. Özel bulut, en üst düzeyde güvenlik ve kontrol sağlar.

Hibrit bulut

Adından da anlaşılacağı üzere hibrit bulut hem genel hem de özel bulutların bir birleşimidir. Genel olarak hibrit bulut müşterileri iş açısından kritik uygulama yazılımlarını daha fazla güvenlik ve kontrol amacıyla kendi sunucularında barındırır ve ikincil uygulama yazılımlarını bulut sağlayıcısının konumunda saklar.

Çoklu bulut

Hibrit bulut ve çoklu bulut arasındaki temel fark, çoklu bulut bilişimi ve depolama cihazlarının tek bir mimaride kullanılmasıdır.

Bulut bilişim servisleri

Üç ana bulut hizmeti türü vardır: yazılım hizmeti (SaaS), platform hizmeti (PaaS) ve altyapı hizmeti (IaaS). Bulut konusunda her duruma uygun bir yaklaşım yoktur; işletme gereksinimlerinizi destekleyen doğru çözümü bulmanız gerekir.

SaaS

SaaS, bulut sağlayıcısının müşterinin uygulama yazılımlarını bulut sağlayıcısının konumunda barındırdığı bir yazılım teslimat modelidir. Müşteri, uygulama yazılımlarına İnternet üzerinden erişir. Müşteri, kendi bilişim altyapısı için ödeme yapmaktan ve altyapısını güncellemekten ziyade, kullandıkça ödeme esasına göre hizmet aboneliğinden yararlanır.

Birçok işletme, mevcut en yenilikçi teknolojiyle hızlı bir şekilde çalışabilir duruma gelmelerini sağladığından SaaS'ı ideal bir çözüm olarak görmektedir. Otomatik güncellemeler şirket içi kaynakların yükünü azaltır. Müşteriler, dalgalanan iş yüklerini desteklemek için servisleri ölçeklendirebilir, büyüdükçe daha fazla servis veya özellik ekleyebilirler. Modern bir bulut ürün grubu; müşteri deneyimi, müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri hizmeti, kurumsal kaynak planlaması, tedarik, finansal yönetim, insan sermayesi yönetimi, müşteri yönetimi, bordro, tedarik zinciri yönetimi, kurumsal planlama ve daha fazlası dahil olmak üzere her iş gereksinimine yönelik eksiksiz yazılımlar sağlar.


PaaS

PaaS müşterilerin mevcut altyapıya yatırım yapmadan veya altyapıyı güncellemeden oluşturmaya ihtiyaç duydukları geliştirici araçlarına erişmesine, mobil ve web uygulama yazılımlarını yönetmesine olanak tanır. Sağlayıcı altyapı ve orta katman yazılım bileşenlerini barındırırken müşteri de bu hizmetlere bir web tarayıcısı üzerinden erişir.

Verimliliğe yardımcı olmak için PaaS çözümlerinin, geliştiricilerin yapay zeka (AI), sohbet robotları, blok zinciri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yenilikçi teknolojiler dahil olmak üzere uygulama yazılımlarına yönelik yeni özellikler oluşturmalarına olanak sağlayan kullanıma hazır programlama bileşenlerine sahip olması gerekir. Ayrıca doğru PaaS teklifi büyük veri analitiği, içerik yönetimi, veritabanı yönetimi, sistem yönetimi ve güvenlik dahil olmak üzere analistlere, son kullanıcılara ve profesyonel BT yöneticilerine yönelik çözümleri de içerir.


IaaS

IaaS, müşterilerin altyapı hizmetlerine internet üzerinden talebe bağlı olarak erişmesine olanak sağlar. Temel avantaj, bulut sağlayıcının abonelerin iş yüklerini bulutta çalıştırabilmeleri için hesaplama, depolama ve kapasitesi sağlayan altyapı bileşenlerini barındırmasıdır. Bulut abonesi, genellikle veritabanı, ara katman yazılımı ve uygulama yazılımı gibi buluta özel çözümlerdeki tüm yazılımların kurulmasından, yapılandırılmasından, korunmasından ve güncellenmesinden sorumludur.

Bulut tüketimi nasıl çalışır?

Son kullanıcı açısından bulut tüketimi, bulut uygulama yazılımı kullanımı veya bulut altyapısını tüketme anlamına gelir. Ancak, kaynak konumu ne olursa olsun, altyapı kaynak kullanımını ve tüketimini anlamak kritik öneme sahiptir, çünkü bu bir organizasyonun müşterilere hizmet sunma, yenilik yapma ve operasyonel giderleri düşürme becerisini temsil eder.

Tüketim, kaynak kullanma eylemi olarak tanımlanır. Bu kavram buluta uygulandığından yeterince basit görünür ancak uygulama hizmet sağlayıcısına göre değişir. Bir kaynağı tüketmenin tam olarak ne anlama geldiğini anlamak karmaşıklığı artırır. En iyi bulut sağlayıcıları, müşterilerinin bulut hizmetlerinin maliyetlerini ve bu hizmetleri tüketmek için ne kadar ödeme yapabileceklerini net bir şekilde anlamalarına yardımcı olacaktır.

Bulut bilişimle ilgili zorluklar

Günümüzde pek çok organizasyon kendi şirket içi iş yüklerini buluta geçirip geçirmeme kararını vermeye çalışmaktadır. Çoğu kurum için sorunsuz, bulut tabanlı bilgi sistemleri vaadi ulaşılmaz bir hedef olarak kalmaktadır. Bulut teknolojisi yaygın olmasına rağmen, günümüzdeki kurulumlar genel olarak şirket içi BT ekibi tarafından yönetilen özel bulutlardaki yeni uygulama yazılımlarından oluşmaktadır. Şirket uygulama yazılımlarının ve altyapının büyük çoğunluğu, şirket içinde kalmaya devam etse de bu durum hızla değişiyor.

Bununla birlikte, BT liderleri çoğu zaman kritik öneme sahip uygulama yazılımlarını bulut hizmeti sağlayıcıların ellerine teslim etme konusunda tereddüt yaşamaktadır; bunun nedeni kısmen yerleşik eski varlıklar için net bir taşıma yolu bulamamaları veya genel bulut hizmetlerinin şirket gereksinimleri için hazır olup olmadığından emin olmamalarıdır. Şüpheci olmakta haklılar: Genel bulut tekliflerinin çoğu yetersiz dağıtım seçenekleri, şirket içi ve bulut sistemleri arasındaki sınırlı uyumluluk ve kurumsal düzeyde yönetim yeteneklerinin bulunmamasıyla ifade edilebilir.

Oracle buluta geçişinize nasıl yardımcı olur?

Oracle'ın sektör lideri bulut bilişim platformu buluta kolayca geçiş yapmanıza yardımcı olabilir ve BT modernizasyonu maliyetlerini azaltabilir. İşletmeniz bilinen araçlarla mevcut yatırımlarını koruyabilir; yazılım varlıklarınızı taşımak için tekrar kod yazmanız gerekmez. "Bulut bireysel çalıştırma" aracılığıyla sağlanan esnek kapasite aşırı abonelikler olmaksızın ihtiyaç duyduğunuz kapasiteyi size sunar. En fazla tasarruf tüm iş yüklerini buluta taşıyıp değiştirerek ve veri merkezi varlıklarını emekliye ayırıp sermaye giderlerini azaltarak sağlanır.