Üzgünüz, aramanız için eşleşme bulamadık.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

  • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
  • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
  • Yeni bir arama başlatın.

SaaS (Servis Olarak Yazılım) Nedir?

Servis olarak yazılım (SaaS), bulut sağlayıcısının bulut uygulama yazılımını geliştirip koruduğu, otomatik yazılım güncellemeleri sağladığı ve müşterileri için İnternet üzerinden kullandıkça ödeme olanağına sahip yazılımlar sunduğu, bulut ortamına dayalı bir yazılım sağlama modelidir. Genel bulut sağlayıcısı ara katman yazılımı, uygulama yazılımı ve güvenlik dahil olmak üzere tüm donanım ve geleneksel yazılımları yönetir. Bu nedenle SaaS müşterileri, maliyetleri önemli ölçüde düşürebilir; iş çözümlerinde şirket içi sistemleri ve yazılımları yönetmekten daha hızlı bir şekilde dağıtım, ölçeklendirme ve yükseltme sağlayabilir ve toplam sahip olma maliyetini daha yüksek doğrulukla tahmin edebilir.

2000'li yılların başında birinci nesil SaaS çözümleri silolara sahipti, esnekti ve tek bir işletme sorununu çözmek için tasarlanmıştı. O zamandan beri SaaS önemli ölçüde gelişti. Bugünse modern bulut uygulama yazılımları finans, insan kaynakları, satın alma ve tedarik zinciri süreçlerinden ticaret, pazarlama, satış ve servis çözümlerine kadar her şeyi kapsayabilir ve bağlayabilir. Modern ve eksiksiz bir SaaS çözümünün diğer avantajları şunlardır:

SaaS'ın Tarihçesi

1960'larda ana bilgisayarlar, kendi yazılımlarını paylaşan yapay terminallere bağlanıyordu. Bu, zaman paylaşımı olarak bilinen bir yazılım sağlama sistemiydi. Bilgisayarların maliyeti 1980'lerde düşmeye başladığında birçok işletme, yerel alan ağı (LAN) olarak adlandırılan kendi yerel zaman paylaşımı sürümünü yarattı. Ancak işletme (teknoloji sağlayıcısı değil), donanımlar ve ağın tedariki ve yönetiminden sorumluydu.

1990'lı yıllarda İnternet'in ortaya çıkmasıyla sağlayıcılar, yazılımı barındırmaya ve İnternet üzerinden müşterilere sunmaya başladı. Bununla birlikte, uygulama yazılımı hizmet sağlayıcısı (ASP) modeli olarak adlandırılan SaaS'ın atası ciddi sınırlamalara sahipti. Örneğin her müşteri, yazılımın kendi sürümüne ihtiyaç duyuyordu, ki bu durum, kullanıcıların bilgisayarlarına bazı yazılımlar yüklemeleri gerektiği anlamına geliyordu. Yapılandırma pahalı ve zaman alıcıydı. Son olarak ASP çözümleri, genellikle verileri verimli bir şekilde toplayıp birleştirmenin bir yolunu sunmuyordu.

İlk SaaS çözümleri, SaaS teriminin ilk kez kullanıldığı 1990'lı yılların sonunda ortaya çıktı. Bu yeni model, ASP modelinden çok daha fazla verimlilik sağlıyordu. Uygulamanın tek bir örneği, çok kullanıcılı mimarisi sayesinde birden fazla kullanıcıya ve hatta müşterilere hizmet edebiliyordu. Artık yerel yazılım kurulumu gerekli değildi. Ayrıca SaaS, değerli uygulama yazılımı verilerini toplamak, birleştirmek ve merkezileştirmek için bir yol sağladı.

Sağlama modeli, 2000'li yılların başından bu yana değişmeden kalsa da SaaS, birinci nesil silolu çözümlerden işletme genelinde yüksek görünürlük sağlayan ve yapay zeka, makine öğrenimi, sohbet robotları, dijital asistanlar, IoT, blok zinciri, artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik gibi yerleşmiş teknolojilerle SaaS'ın gücünü artırabilen modern SaaS ürün setlerine doğru büyük bir evrim geçirdi.

Servis Olarak Yazılımın işle ilgili avantajları

Yazılım satıcıları, son birkaç yılı, BT uzmanlarını ve işletme yöneticilerini bulut bilişimin çeşitli biçimlerdeki avantajları hakkında mesajlarla bombardımana tuttular. Bu mesajlardan bazıları, sermaye harcamalarına (CapEx) kıyasla işletme giderlerinin (OpEx) avantajlarını tartışarak muhasebecileri ve sayılarla uğraşanları hedef aldı. Diğerleri ölçeklenebilirlik, isteğe bağlı kapasite ve bulutun altyapı yönetiminin sıradan görevlerini üstlenme ve BT yeteneğinin iş sorunlarına odaklanmasına izin verme yeteneği hakkında mesajlarla BT topluluğunu hedef aldı.

Bu argümanların her biri büyük oranda doğru olmakla birlikte, iş uygulama yazılımlarının SaaS modeli aracılığıyla bulutta teslim edilmesi ve abonelik temelinde ödeme yapılmasının neden sadece çok anlamlı olmadığını LOB yöneticilerine açıklamaya çok az enerji ayrıldı; ancak bunlar yöneticilerin genellikle BT kurumlarına şikayet ettikleri inovasyon açığını kapatmanın anahtarıdır.

SaaS yeni bir kavram değildir. Aslında, uygulama yazılımı hizmet sağlayıcıları (ASP'ler) tarafından sunulan web tabanlı uygulama yazılımları, bugün bildiğimiz şekliyle "bulut bilişim" kavramının öncesine dayanmaktadır. SaaS modeli kullanılarak sunulan ilk uygulama yazılımları genellikle satış gücü otomasyonu (SFA), müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) ve web içerik yönetimine odaklanır. Bugün Oracle, aşağıdakiler için eksiksiz bir iş uygulama yazılımları paketi sunmaktadır: kurumsal kaynak planlama (ERP), proje portföy yönetimi (PPM), planlama ve bütçeleme, finansal raporlama, insan sermayesi yönetimi (HCM), yetenek yönetimi, satış ve pazarlama, müşteri hizmetleri ve destek, sosyal ağ, sosyal pazarlama, ve sosyal katılım ve izleme.

İlk nesil ASP'lerin ve diğer SaaS satıcılarının çoğunun sunduğundan farklı olarak, Oracle'ın SaaS iş uygulama yazılımları modern ve yeni nesildir ve uygulama yazılımlarını Oracle adıyla ve oluşturup geliştirmek için yazılım geliştirme ve altyapıya yatırdığı milyarlarca dolarla desteklenmektedir. Genellikle yoğun yükseltmelerle ilişkilendirilen baş ağrısı olmadan en son yeteneklere sahip olmak isteyen bir işletme yöneticisiyseniz, gelin ve SaaS uygulama yazılımlarının faydalarını keşfedelim.

İlk çıktığında SaaS modeli, işletmelere işletme içindeki uygulama yazılımları konusunda bir dizi iş avantajı sağlamak üzere tasarlanmıştı:

Başlangıç maliyetlerini azaltın Ek donanım ve ara yazılımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırın.
Kurulum ve uygulama maliyetlerini azaltın.
Ana verilerinizde güncelleme yapmadan önce hataları doğrulayın ve düzeltin.
Tahmin edilebilir sürekli maliyetler Yazılım ve donanımlara yönelik öngörülemeyen yönetim, düzeltme ve güncelleme maliyetlerini ortadan kaldırın.
Sermaye giderlerini işletme giderlerine dönüştürün.
Yazılımları yöneten ve bulut güvenliğini denetleyen uzmanlarla riski azaltın.
Hızlı dağıtım Aylar yerine saatler içinde çalışır duruma gelin.
En son inovasyon ve güncellemeleri açıp kullanın.
Otomatik yazılım düzeltme eki.
İsteğe bağlı ölçeklenebilirlik. Artan verileri yönetmek veya işlem taleplerini karşılamak için anında ölçeklendirin.
Servis seviyelerini korurken aksaklıkları azaltın.

Bulut ve SaaS: Fark nedir? İnovasyon platformu olarak bulut uygulama yazılımları.

Maliyet azaltma ve BT verimliliği, birinci nesil bulut uygulama yazılımlarının geliştirilmesini sağlarken, modern SaaS uygulama yazılımları, dijital çağın rekabet zorluklarının üstesinden gelmek için şunun gibi inovasyon platformları haline gelmiştir:

  • Slack ve Zoom gibi işbirliği uygulamalarını desteklemek için SaaS uygulama yazılımlarınızın işlevselliğini genişletme.
  • Küçüğün gücü. Bulut, mobil ve sosyal ortamlar, küçük ve yeni kurulan işletmelerin inovatif ürünler yaratmalarına ve pazarlara benzeri görülmemiş bir hızda ulaşmalarına olanak tanıyor.
  • Tüketici memnuniyetsizliği devri. Mobil ve sosyal araçlarla donanmış tüketiciler, hiç olmadığı kadar çok seçeneğe ve bilgiye sahipler.

Bu rekabet zorluklarına yanıt olarak modern SaaS ürün seti, daha hızlı inovasyonu destekleyerek, olağanüstü müşteri deneyimleri sunarak ve yerleşik analitik ve bütünsel tam işletme görünümü ile daha iyi iş kararlarının alınmasını sağlayarak işletme genelinde inovasyonu artırabilir.

Modern SaaS ürün setinin özellikleri

Bağlantılı ve işletmeler arası çözümler. Departmanlar arası iş süreçlerini bağlayıp optimize edin.
Tüm işletmenize bütünsel bir bakış açısı kazandırın.
Daha hızlı ve daha esnek güncelleme yolları. Üç ayda bir yeni yeteneklere erişin.
Sağlayıcınızın zaman çizelgesine göre değil, işletmenizin hızına göre güncelleme yapmayı seçin.
Kolay kişiselleştirme. Çözümleri iş ihtiyaçlarınız için hızlı bir şekilde kişiselleştirin.
Güncellemelerle değerli özelleştirmeleri koruyun.
Veri taşınabilirliği. Verileri SaaS, şirket ve özel bulut uygulama yazılımları genelinde paylaşın ve/veya taşıyın.
Trendleri ve modelleri görmek için verileri hızla hazırlayın, görselleştirin ve analiz edin.
Zengin analitik için üçüncü taraf verilerini birleştirin.
Yerleşik analitik. Verilere gerçek zamanlı olarak erişin.
Pahalı ve zaman alan veri çıkışı maliyetlerinden kaçının.
Yerleşik teknolojilerden yararlanarak daha hızlı inovasyon. Yerleşik kendi kendine öğrenme ve uyarlanabilir zeka özellikleri ile üretkenliği artırın.
Yapay zeka, makine öğrenimi, sohbet robotları, dijital asistanlar, IoT, blok zinciri ve diğer gelişen teknolojilerle tüm değer zincirinde hızlı ve sürekli yenilik yapın.

Bulut için oluşturulan tek başına SaaS uygulama yazılımları ürün seti

Bazı SaaS sağlayıcıları, şirket içi yazılımlarını bulut ortamına taşır ve bunları SaaS olarak adlandırır. Bazı sakıncaları olan bu model, bulut dağıtım modelinden tam anlamıyla faydalanmaz. Aslında, tümü işletmenizdeki inovasyonu ve çevikliği azaltan önemli destek faturaları, aynı yavaş yükseltme işlemi nedeniyle BT ile ilgili genel masraflar ve bağlantısız sistemler de dahil olmak üzere şirket içi çözümlerle aynı sınırlamaların birçoğuyla karşılaşabilirsiniz.

Ancak, bulut için sıfırdan tasarlanan bir SaaS ürün seti şunları sağlayabilir:

Hızlı uygulama yazılımı geliştirme ve yeniliklere erişim

İnovasyon dijital çağda çok önemli olduğundan işletmeler, en yeni özelliklerden yararlanmak istiyor. Bulut için özel olarak geliştirilen SaaS, inovasyon döngülerini hızlandırır ve en son yeniliklere ve uygulama yazılımlarına daha hızlı erişmenizi sağlar. Buna karşılık, şirket içi bulut ortamındaki SaaS modeli, şirket içi çözümlere ve uygulama yazılımlarına özgü daha uzun geliştirme döngüleri nedeniyle inovasyon için beklemenizi gerektirir.

Bağlantılı SaaS iş süreçleri

İşletmeler, masraflı entegrasyonlar ve karmaşık yönetim olmadan, bulut ortamında satın almadan ödemeye veya siparişten nakde süreçlerini destekleyen bir SaaS çözümü istiyor. Bunu mümkün kılmak için modern SaaS ürün seti, ortak ve şirket çapında bir veri modeli, birleşik kullanıcı deneyimi (mobil ve sosyal medyalar dahil), paylaşılan güvenlik seviyeleri, senkronize yayın programları ve daha fazlasını içeren, tek bir standart tabanlı platforma dayalı olarak oluşturulmuştur.

SaaS – Hizmet olarak Yazılım yol haritasının geleceği

Piyasa uzmanları, SaaS'ın geleceğinin güçlü olduğu konusunda hemfikirdir. Bir 2017 Gartner raporuna göre SaaS çözümlerinin satışları, 2020'de 270 milyar ABD dolarından 2021'e kadar 332 milyar ABD dolarının üzerine çıkarak yılda yüzde 23'ün üzerinde büyümeye devam edecek.

SaaS çözümlerindeki yeniliğin, aşağıdakiler dahil olmak üzere bu büyümeyi yönlendirmeye yardımcı olması bekleniyor:

Yapay Zeka Yükselen yapay zeka çözümlerinin benimsenmesiyle, yapay zekanın uyarlanabilir zeka (kullanıcı verilerini ve davranışlarını öğrenip uyarlayan) da dahil olmak üzere kurumsal SaaS uygulama yazılımlarının giderek daha ayrılmaz bir parçası haline gelmesi bekleniyor.

Kendi Kendini Yöneten BT yönetimi yapay zeka ve makine öğrenimi, BT yığını genelinde daha fazla kendi kendini yönetebilen, daha az insan gücüne dayalı yönetimi sürdürmede hayati rol oynayacak.

Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Sohbet Robotları, Dijital Asistanlar, IoT, Blok Zinciri, Makine Öğrenimi, Sanal Gerçeklik, Artırılmış Gerçeklik Bu teknolojilerin her biri, dijital inovasyon için giderek daha hayati hale geliyor ve ileri görüşlü sağlayıcılar, bunları SaaS tekliflerinde sunmanın yollarını zaten buluyor.

Endüstri SaaS: Dikey derinlik ve yatay bağlanabilme SaaS, tek bir departmana hızlı bir şekilde dikey çözümler sunmanın bir yolu olarak ortaya çıkmıştı; ancak işletmeler de giderek daha fazla işletmeler arası görünürlüğe ihtiyaç duyuyor ve bunu bekliyor. İşletmeler arası ürün setleri sunan sağlayıcılardan daha fazla dikey derinliğin yanı sıra hibrit bulut çözümleri için de daha fazla API ve eksiksiz entegrasyonlar bekleyebilirsiniz.