Finansal Yönetim Sistemi Nedir?

Videoyu izleyin: Finansal Yönetim Sistemi Nedir? (1:15)

Çok çeşitli finansal işlemleri oluşturmak, bağlantılı hale getirmek, saklamak ve raporlamak üzere tasarlanan finans yönetim sistemi, nihayetinde tek bir temel amaca hizmet eder: Para kazanmak.

Daha basit anlatmak gerekirse, herhangi bir muhasebe yazılımı kullanılmayan kurumlar yok olmaya mahkûmdur. En temel düzeyde her kurumun giren ve çıkan para akışını yönetmek için sistemlerden yararlanması gerekir. Ancak gerçekten etkili bir finansal yönetim sistemi daha fazlasını yapabilir. Kârlılığı optimize edebilir, nakit akışını ölçebilir, vergi yükümlülüklerini belirleyebilir, uyumluluğu sağlayabilir ve uzun vadeli kurumsal sürdürülebilirliği koruyabilir.

Muhasebe yazılımlarının temel avantajları

Finans yönetim yazılımları gelir, masraf ve varlıklar hususunda yönetim ve yönetişim sağlayan araç ve süreçleri içerir. Kapsamlı olarak her finans yönetim çözümünün hedefi, kurumun günlük işlerini sürdürmenin yanında kârı en yüksek seviyeye çıkarmak ve finansal verileri sürekli olarak dolandırıcılık ve hırsızlığa karşı korumaktır. Temel düzeyde bir muhasebe sistemi aşağıdaki avantajları sağlar:

Hatasız Finans Yönetimi

Günümüzün kuruluşları, yalnızca elektronik tablolar ile taktiksel muhasebe tutmanın dijital versiyonundan çok daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Finans yönetim yazılımları, yalnızca işlemlerin kaydını tutmanın ötesinde finans ekiplerinin mutemet idarelerini sağlamalarına, muhasebe hatalarını azaltmalarına, faturalama döngülerini kısaltmalarına, sürekli değişen vergi kanunlarına ve düzenleme gereksinimlerine uyumluluk göstermelerine ve günlük, aylık ve yıllık nakit akışını optimize etmelerine yardımcı olur.

Mevcut ve Gelecekteki Muhasebe Standartlarına Uyum

Ulusal ve uluslararası muhasebe standartları, özel kurumlar ve kamu kurumları için kurallar belirliyor. Belirlenen kurallar, tanımlar ve süreçler sayesinde bu standartlar finansal bilgileri normalleştirmektedir. Ancak bu standartlar sık sık değişmektedir. Son birkaç yıl içinde IFRS 15 ve ASC 606 da dâhil olmak üzere yeni standartlar uygulamaya konulmuştur. Bir finans yönetim sistemi, yeni değişiklikler söz konusu olduğunda bu değişikliklere uyum sağlama esnekliği ile en güncel muhasebe standartlarını uygulamaya koyabilecektir.

Doğru Finansal Veriler

Finans yazılımları, temel muhasebeden daha fazlasını yapmalıdır. Kuruluşların kayıt fazlalığını azaltmasına, daha iyi bütçeleme, tahmin ve planlama sağlamasına, kapsamlı ve uygun şekilde sınıflandırılmış bir gider yönetimi sağlamasına, bankacılık sistemlerine sorunsuz entegrasyon sağlamasına, daha doğru denetimler sağlamasına ve tüm varlıkların ayrıntılı izleme kayıtlarını tutmasına yardımcı olmalıdır.

Veri ve Sistem Güvenliği

Muhasebe, finans ve denetim faaliyetleri aynı zamanda tüm finansal yönetim çözümü geneline entegre edilen mutlak veri bütünlüğü ile kapsamlı sistem güvenliği sağlamalıdır.

Bağlantı Hâlinde Kurumsal Operasyonlar

Daha büyük şirketler için finansal yönetim yazılımları, finansal ve diğer verileri şirketler arası, tesisler arası veya bölümler arası sınırlar genelinde bağlantılı hale getiren kurumsal kaynak planlaması (ERP) sisteminin bir parçasıdır. Finansal verilerin konsolidasyonu, kurumsal süreçleri uyumlu hâle getirir ve karmaşıklığı azaltır.

Büyüme için Ölçeklenebilirlik

Şirketler büyüdükçe sistemleri ve süreçleri de artış gösterir. Yani finansal yönetim yazılımlarının pazarlar, coğrafyalar ve ürünler genelinde büyümeyi kontrol altında tutabilmesi için hızlı ve kolayca ölçekleme becerisine sahip olması gerekir.

Veri ve Sistem Güvenliği

Kurum genelinde para takibi ve yönetimi sağlandığında finansal yönetim sistemleri kritik verileri hırsızlık, dolandırıcılık ve diğer cezai zararlara karşı korumaya yardımcı olacaktır. Finans yönetim çözümleri risk ve mevzuat uyum yönetimi içerdiğinde şirketler, denetim izlerinin ve hata kontrollerinin ötesinde bu olanaklardan yararlanarak kurum genelinde görevler ayrılığı ve rollerin sorumluluklara eşlenmesini sağlayabilir.

Kapsamlı muhasebe sisteminin temel işlevi

Finans yönetim sistemleri, kurum genelinde doğru finansal bilgilerin kullanılmasını sağlar. Finans yönetim yazılımları, bu verilerden yararlanarak kurumlara aşağıdaki işlevsel alanlarda daha fazla yardım sunabilir:

Defterler: Defteri Kebir (GL) ve Yardımcı defterler

Ek donanım ve ara yazılımlara olan ihtiyacı ortadan kaldırın
Kurulum ve uygulama maliyetlerini azaltın

Borç Hesapları (AP) ve Alacak Hesapları (AR)

Finans yazılımları, temel muhasebeden daha fazlasını yapmalıdır. Kuruluşların kayıt fazlalığını azaltmasına, daha iyi bütçeleme, tahmin ve planlama sağlamasına, kapsamlı ve uygun şekilde sınıflandırılmış bir gider yönetimi sağlamasına, bankacılık sistemlerine sorunsuz entegrasyon sağlamasına, daha doğru denetimler sağlamasına ve tüm varlıkların ayrıntılı izleme kayıtlarını tutmasına yardımcı olmalıdır.

Varlık Yönetimi

Eksiksiz bilançolar için varlıkların değerinin ve durumunun bilinmesi envanter yönetiminin bir gereksinimidir. Finansal yönetim yazılımı, değer artışı ve değer kaybı konusunda doğru bilançolar sunulması için varlıklara ilişkin açıklayıcı bilgilerin yer aldığı sermaye ve operasyonel verilere ihtiyaç duymaktadır.

Tahsilat Yönetimi

Tedarikçiler ve müşteriler ile ilgili tahsilat yönetimi, önemli bir finans yönetim yazılımı özelliğidir. Kapsamlı tahsilat yönetimi ile müşterileri derecelendirmek, tahsilat stratejileri belirlemek, tahsilat ödemelerini yönetmek ve iflas eden müşteriler için son aşama tahsilatını başlatmak daha kolaydır.

Çalışan Gider Yönetimi

Çalışan gider raporlarını oluşturmak ve işlemek, bir finansal yönetim sisteminin temel gereksinimlerindendir. Önemli olan, çalışanların self servis girdiler ekleyebilmesi ve bu giderleri projeler ve seyahat hesapları ile eşleştirebilmeleridir.

Raporlama ve Analitik

Finans yönetim çözümlerinden verilerin alınması, düzenlenmesi ve analiz edilmesi, şirketin operasyon performansına ve güncel finansal durumuna ilişkin anlamlı içgörüler elde edilmesini sağlar. Finansal yönetim yazılımının en etkili servisi sağlaması için gömülü yerel raporlama çözümlerini içermesi gerekir.
Finansal yönetim çözümleri self servis raporlama ve veri görselleştirme özellikleri ile çok boyutlu raporlama platformları sağladığında şirketler, kullanıcılarına gerçek zamanlı bilgi sağlayarak finansal performanslarını daha da fazla iyileştirebilir.

Gelir Yönetimi

Finans yönetim sistemlerindeki gelir yönetimi uygulama yazılımları ASC 606 ve IFRS 15 gibi standart ve düzenlemelere uyumluluğa ilişkin otomasyon ve denetim sağlar.

Risk Yönetimi

Finans yönetim çözümleri, şirketleri dâhilî ve haricî hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı izlemek ve korumak için görevler ayrılığını (SOD) ve ödeme kurallarını yönetmek üzere dâhilî kontrol ve denetim araçları sunar.

Finansal Yönetim Yazılımı—Raporlar ve Analitik

Çoğu finans yönetim sistemi, kurumsal verilere dinamik görünürlük sağlamada iyi bir iş çıkarır. Son yüzyılda ERP yazılımı çok büyük iş verilerini yakalamada mükemmelleşse de rapor oluşturma konusunda zorluk çekmiştir. Bu geçmişte kaldı.

Günümüzün kurumları kârlılığı iyileştirmek, operasyonları kolaylaştırmak ve karar alma sürecini iyileştirmek üzere finansal verilerini kullanabilmeyi istemektedir. Son yıllarda raporlama ve diğer veri çıktı ve izleme olanakları kurumlar için çok daha fazla önem kazandı. Finansal yönetim sistemlerine ilişkin raporlama gereksinimleri kısa süre içinde bu talebe ayak uyduracak şekilde evrimleşmiştir.

Minimum düzeyde tüm şirketler gelir, gider ve bakiyelere ilişkin temel bilançolarla birlikte ay sonu kapanışı, üç aylık kapanış ve yıllık kapanışı içeren raporlara ihtiyaç duymaktadır. Bu çıktılar her zaman kullanılabilir olsa da bu raporları ayarlamak ya da diğer ihtiyaçlar için türevleri eklemek kolay olmamıştır.

Hızlı tempolu iş ortamımızda önceden oluşturulmuş raporları hazırlayabilmek ve kolayca geçici çıktılar oluşturabilmek yalnızca ek bir özellik değil, finans yönetim sistemleri için kritik bir gereksinimdir. Ayrıntılı veri analizi, bilgi görselleştirme, daha fazla operasyon görünürlüğü ve açıklayıcı raporlar için ek gereksinimlerin yanında şirketler, hızlı bir şekilde ERP yazılım çözümlerinin kurumsal performans yönetimi (EPM) çözümleri gibi gelişmiş raporlama sistemleri ile birlikte kolayca çalışmasının gerektiğini keşfetmektedir.

Finans Yönetimi—İşletme İçinde veya Bulut Ortamında

Yukarıda belirtilen tasarım ilkelerine ek olarak finans yönetim yazılımlarının işletme içinden bulut ortamına geçişini destekleyen üç temel operasyon konsepti bulunmaktadır. Örneğin:

Çalıştıran değil, çalışan yazılım

Eski tip finans yönetim sistemleri, personel ve danışmanların çok fazla bakım yapmasını gerektiriyordu. Bu işletme içi ERP ve EPM paketleri sürekli olarak hata düzeltme, yama ve yükseltme yapılmasını gerektiriyordu ve güncelliğin ve güvenliliğin korunması için arka arkaya projeler gerekiyordu. Bulut tabanlı finans yönetim yazılımları sayesinde ağır takip, tanılama, kurulum ve düzeltme testi yükleri müşteriden satıcıya geçer. Sizin sürekli sistemi düzeltmeye çalışmanızdan ziyade sistem sürekli sizin için çalışır.

Maliyetli sapmalardan kaçınma

Eski sistemlerin çalışması için fazlasıyla zaman, çaba ve para harcanması gerekmektedir. Bulut tabanlı finansal sistemler sayesinde yükseltmeler, olağanüstü durumdan kurtarma, donanım yenilemeleri, yedeklemeler ve özel kod yönetimi çalışmalarının tamamı servisin bir parçası olarak gerçekleştirilir.

Doğru Finansal Veriler

Finans yazılımları, temel muhasebeden daha fazlasını yapmalıdır. Kuruluşların kayıt fazlalığını azaltmasına, daha iyi bütçeleme, tahmin ve planlama sağlamasına, kapsamlı ve uygun şekilde sınıflandırılmış bir gider yönetimi sağlamasına, bankacılık sistemlerine sorunsuz entegrasyon sağlamasına, daha doğru denetimler sağlamasına ve tüm varlıkların ayrıntılı izleme kayıtlarını tutmasına yardımcı olmalıdır.

Artık sürekli yeni lisans almak yok

Gelecekteki kullanıcılar ve potansiyel projeler için ekstra lisans alma dönemi modern finans yönetim yazılımları ile sona eriyor. Bulutun SaaS abonelik modeli sayesinde şirketler ihtiyaç duydukları lisansları kullanır ve büyüdükçe daha fazla kullanıcı ya da ürün ekler. Fiziksel yazılım paketleri için yapılan sermaye giderleri de artık geçmiş yüzyılın bilgisayar bilimi uygulamaları arasında yerini alan bir BT kalıntısı hâline geldi.

Servis olarak yazılım (SaaS) yeni nesil finans yönetimini destekliyor

Açık bir şekilde finans yönetim çözümleri, dijital dünyanın taleplerini karşılayacak şekilde evrilmiştir. Bulut, bu dönüşümün kilit noktası oldu. Bulut, ERP ve finansal çözümleri temel, arka ofis muhasebe yazılımından inovasyon için tasarlanmış kapsamlı, misyon açısından kritik, entegre bir çözüme dönüştürdü. Şirketler, yeni çığır açan güçlerle ve rekabet baskısıyla karşı karşıya. Normalleşen bu durum için oluşturulan modern finans yönetim sistemleri, şirketlerin geleceğe yönelik finansal güç elde etmelerini sağlayabilir.

Finansal yönetimin geleceği

Modern, bulut tabanlı bir finansal yönetim çözümü sunmak, kuruluşların dijital bir ekonomide rekabet etmesine yardımcı olur. Bu kapsamlı çözümler aşağıdaki özellikleri içerir:

Raporlamada Devrim

Önceden oluşturulmuş ve geçici raporlar için sağlam, gerçek zamanlı raporlama ve EPM Cloud uygulama yazılımlarında önceden oluşturulmuş entegrasyonlar. Şirketler daha atik ve doğru raporlama sayesinde, bağlantı halinde olmayan elektronik tabloların ve bölünmüş raporların ötesine geçerek kuruluş genelinde planlamayı uyumlu hale getirebilir ve daha hızlı yanıt verebilir.

Güvenli ve Küresel Altyapı

Sektör lideri veritabanı ile oluşturulan son teknoloji veri merkezlerinden faydalanarak sahip olduğu, tasarladığı ve yönettiği küresel altyapı sayesinde elçilik düzeyinde güvenlik sağlayabilirsiniz. Bu altyapıdan yararlanan finansal yönetim çözümlerimiz, ülke içi veri yerleşimi gereksinimlerini tam olarak destekler.

Üstün Ölçeklenebilirlik

Bulut çözümlerimiz yüksek hacimli, yüksek hızlı ölçeklenebilirlik sunar. Test sırasında karmaşık finansal işlem setlerinde saatte 360 milyon işlemi aşkın hız kaydedilmiştir.

Kapsamlı Finansal Yönetim

Temel muhasebe ve finans, gider yönetimi, risk yönetimi, uyumluluk, doğrudan ve dolaylı satın alma ve proje portföy yönetimine (PPM) yönelik uygulama yazılımları ile en kapsamlı finansal çözümleri sunuyoruz.

Sezgisel Kullanıcı Deneyimi

Modern tasarım paradigmaları ve sosyal araçlarla desteklenen, üretkenliği en üst düzeye çıkarmaya ve işbirliğini teşvik etmeye yardımcı olan modern bir kullanıcı deneyimi sunuyoruz.

Eksiksiz Uçtan Uca Kurumsal Çözümler

İnsan kaynakları (HCM), tedarik zinciri yönetimi (SCM), üretim, satış gücü otomasyonu (CRM) ve hizmet desteği dahil olmak üzere tüm yaygın işletme işlevlerine yönelik önceden oluşturulmuş yerel entegrasyonlarla veri silolarını ortadan kaldırın, daha iyi iş içgörüleri elde edin ve kuruluş genelinde tutarlı iş akışları oluşturun.

Finansal En İyi Uygulamalar

180'i aşkın iş sürecini kapsayan Modern Best Practice finansal çevikliği artırır. Finansal yönetim yazılımımız, kurumların üretkenliği hızlandırmasına, kapanış sürelerini kısaltmasına ve gerçek zamanlı içgörüleri keşfetmesine yardımcı olmak üzere ezber bozan süreçler ile uyumlu hale getirilmiştir.