Finansal Yönetim Nedir? Uzman Rehberi

Lynne Sampson | ERP İçerik Stratejisti | January 2023

Finansal yönetim denilince çoğu insanın aklına genellikle kendi banka hesaplarını yönetmek gelir. Bunlar örneğin kira veya ev taksidi ödemek, elektrik faturalarını ödemek, yiyecek almak, hatta belki de aylık bir bütçe planlamak gibi şeyler olabilir. Ancak işletmeler için finansal yönetim çok daha karmaşık bir süreçtir. İşletmeye giren ve çıkan tüm paranın kontrol ve takibinin yanı sıra şirketi mümkün olduğunca kârlı ve mali açıdan güvenli hale getirmek için gereken adımları atmayı içerir.

Daha açık anlamak için finansal yönetimin bazı temel hedeflerini ve işlevlerini inceleyelim.

Finans Yönetimi Nedir?

Mali yönetim, kuruluşa giren ve çıkan para akışını kontrol etmekle ilgilidir. Her işletme ürün veya hizmet satmalı, masraflarını ödemeli, muhasebe tutmalı ve vergi beyan etmelidir. Finansal yönetim, tüm bunların yanı sıra çalışanlara ödeme yapmak, malzeme satın almak ve yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uyduklarını göstermek için devlet kurumlarına rapor sunmak gibi daha karmaşık süreçleri de kapsar. Bir şirketin finansal yönetiminden bahsettiğimizde kastettiğimiz şey, işletmenin tüm bu işlemleri denetleme sürecidir. Genellikle şirket ne kadar büyükse finansal yönetim de o kadar karmaşıktır.

Finansal yönetim konusunda uzmanlaşmış çalışanlar, şirkete giren ve çıkan tüm paradan sorumludur. Küçük şirketlerde bu işlemleri yürütmek ve para akışını takip etmek için bankayla birlikte çalışan en az bir muhasebeci veya hesap uzmanı vardır. Büyük şirketlerde ise genellikle finans müdürü (CFO), denetçi, finans müdürü veya benzer bir unvana sahip biri tarafından yönetilen finans ekipleri vardır.

Finans ekibinin esas görevi, şirketin ödeme gücünü korumasını ve asla nakit sıkıntısı çekmemesini sağlamak olmasına karşın bu onların tek işi değildir. Bu kişiler aynı zamanda kredi ve borçların idaresinden, muhasebenin tutulmasından, yatırımların denetlenmesinden, risk sermayesinin toplanmasından ve halka arzların yönetiminden (yani açık piyasada şirket hisselerini satmaktan) sorumludur. Finans ekibi esasen şirketin finansal kaynaklarını korur, tüm işlemleri izler, kontrol eder ve şirketi mümkün olduğunca kârlı hale getirmek için gereken adımları atar.

Ana Fikirler

 • Finansal yönetim, şirketin finansal kaynaklarının izlenmesi, kontrol edilmesi, korunması ve raporlanması ile ilgilidir.
 • Şirketlerin banka işlemleri, krediler, borçlar, yatırımlar ve diğer finansman kaynakları gibi mali durumlarını yönetmekten sorumlu muhasebecileri veya finans ekipleri vardır.
 • Finans ekipleri ayrıca şirketin tüm düzenlemelere uymasını, ödeme gücünü korumasını ve mümkün olduğunca kârlı olmasını sağlamaktan da sorumludur.

Finansal Yönetimi Anlamak

Finansal yönetim, şirketteki her ekibi ve departmanı kapsayan iş süreçlerini içerir. Bir finans ekibinin sorumlulukları arasında şunlar bulunur:

 • Faturalama ve alacaklar: Müşterilerin işletmeye ödediği veya ödemeyi taahhüt ettiği paradır. Finans ekipleri faturaların gönderilmesinden ve ödemelerin geldikçe işlenmesinden sorumludur. Tahsilat ekipleri vadesi geçmiş hesapların takibinden sorumludur (bu süreç bazen üçüncü taraflara yaptırılır).
 • Borçlar: Şirketin satıcılarına ve tedarikçilerine borçlu olduğu paradır. Finans ekipleri bu faturaların ödenmesinden ve ödemelerin kaydedilmesinden sorumludur.
 • Banka işlemleri ve mutabakatlar Finans ekipleri, her banka işleminin doğru şekilde gerçekleştirildiğinden emin olmak için bankalarıyla yakın işbirliği içinde çalışır. Ayrıca, bankanın ekstrelerinin şirketin genel muhasebesinde ve yardımcı defterlerinde tutulan kendi kayıtlarıyla eşleştiğinden emin olmalıdır. Finans ekibi, hesap mutabakatı olarak bilinen bir süreç olan banka ekstreleri ile defterler arasındaki uyumsuzlukları takip etmeli ve düzeltmelidir.
 • Defter kapanışları: Şirket, belirli bir tarihte hesaplarının mutabakatını yapabilmek ve mali durumunu raporlayabilmek için belirli bir döneme ait işlemlerin hesabını yapar. Kapanış olarak bilinen bu süreç, genellikle ayın, çeyreğin veya yılın sonunda gerçekleşir.
 • Raporlama: Şirketler CEO'ya, yönetim kuruluna, yatırımcılara, hissedarlara veya hükümet düzenleyicilerine finansal performansları hakkında düzenli olarak rapor vermelidir. Finans ekibi bu raporların açık ve doğru olmasını sağlamaktan sorumludur.
 • Senaryo modelleme, planlama ve bütçeleme: Senaryo modellemesi, "Önümüzdeki çeyrekte 10 ila 15 milyon dolar gelir elde etmeyi bekliyoruz" gibi gelecek bir döneme ilişkin belirli varsayımlarda bulunmakla başlar. Finans ekibi, bu koşulların gerçekleşmesi halinde şirketin ne kadar paraya sahip olacağını tahmin etmek için en iyi ve en kötü durumlar için birden fazla "eğer olursa" senaryosu çalışır. Bu modellere dayanarak, finans ekibi en iyi nasıl yanıt verileceğini değerlendirecek ve uygun planlar, tahminler ve bütçeler geliştirir. Finans ekibi genellikle satış tahminleri, işgücü giderleri ve envanter maliyetlerinden elde edilen verileri içeren modeller oluşturmak için satış, İK, proje yönetimi veya satın alma ekipleri gibi diğer departmanlarla birlikte çalışır. Bu, bağlantılı planlama olarak bilinir.
 • Bordro ve giderler: Çalışanların bireysel maaş çekleri genellikle İK departmanının sorumluluğundadır. Ancak finans departmanı, genel işgücü maliyetlerinin bütçelenmesi ve planlanmasından sorumludur. Finans ayrıca işle ilgili seyahat ve yemek gibi çalışan giderlerinin geri ödenmesinden de sorumludur.
 • Nakit yönetimi ve tahmin: Bir işletmeye sürekli para girip çıkarken, finans ekiplerinin ileriye bakması önemlidir. Şirketin bir sonraki çeyrek, bir sonraki yıl, hatta üç ila beş yıl boyunca borçlarını ödeyebilecek kadar nakde sahip olduğundan emin olmalıdır. Çoğu şirkette nakit tahmini genellikle ayda bir kez yapılır.
 • Vergi stratejileri: Her şirket vergi beyannamesi vermek zorundadır ve hepimiz gibi onlar da fazla ödeme yapılmasını önlemek için mümkün olduğunca çok indirimden yararlanmak isterler. Bazı finans ekiplerinde bunu yönetmek için vergi uzmanları bulunmaktadır. Bunu yapmayanlar genellikle bu görevi bir muhasebe firmasına yaptırır.
 • Risk ve uyumluluk Artan faiz oranlarından küresel salgın hastalıklara kadar her işletmenin finansal riskleri vardır. Bu tür riskleri kontrol etmek ve şirketin maruz kaldığı riskleri mümkün olduğunca azaltmak finans ekibinin görevidir. Ayrıca, uyum içinde kalmak ve ağır para cezalarından kaçınmak için şirketin hükümetler, düzenleyiciler ve diğer yargı bölgeleri tarafından belirlenen kurallara ve düzenlemelere uyduğundan emin olmalıdır.
Modern ERP Kılavuzu

Modern ERP Yolunda Eksiksiz Kılavuzunuz

Modern ERP çözümünü tanımlayan unsurları, bulut ERP'nin iş çevikliğini ve inovasyonu nasıl artırdığını keşfedin.

Finansal Yönetim Neden Önemlidir?

Finansal kapanışınızı otomatikleştirmek için en iyi 5 uygulama

Otomatikleştirilmiş, bağlantılı bir finansal kapanış, karar vericilere zamanında ve doğru raporlama sunmak için kritik öneme sahiptir. Bunu doğru şekilde nasıl yapabileceğinizi anlatalım.

Finansal yönetim, şirketin ödeme gücünü koruduğu için önemlidir. En temel amacı işletmenin iflas etmemesini sağlamaktır. Finansal yönetim, gelir kaybı (COVID-19 salgını sırasında olduğu gibi), doğal afetler, grevler, savaşlar ve benzeri gibi bir işletmenin karşılaşabileceği en kritik sorunları ele alır.

Ancak bu şifketin hayatta kalma mücadelesinin ötesinde, iyi finansal yönetim ve finansal yönetim yazılımı, birlikte bir şirketin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olabilir. Finans ekipleri, büyümeye yardımcı olmak için işletme içinde kullanabilecekleri birçok araca sahiptir. Ekonominin büyüdüğü ve faiz oranlarının düşük olduğu iyi piyasa koşullarında, finans ekipleri bankalardan borç alabilir, risk sermayedarlarından fon toplayabilir veya şirketi halka açabilir (yani borsada hisse satabilir). Şirket bu fonları yeni yerler açarak, başka bölgelere genişleyerek, ekipmanı yükselterek vb. büyüme için yatırabilir. Örneğin bir resesyonda olduğu gibi piyasa koşullarının daha az elverişli olduğu durumlarda, finansal yönetim taktikleri arasında işçi çıkararak veya kârlı olmayan yerleri kapatarak maliyetleri düşürmek yer alabilir.

Kârlılığın artırılması, finansal yönetimin önemli bir parçasıdır. Finans ekipleri genellikle şirketin ürün veya hizmetlerinin fiyatlarını belirlemek için satış ve pazarlama ekipleriyle birlikte çalışır. Doğru fiyatları belirlemek için bir denge kurmaları gerekir. Fiyatlar fazla yüksek olursa müşteriler daha ucuz rakiplere kaçabilir; çok düşük olursa şirket giderlerini karşılayacak kadar gelir elde edemeyebilir. Aynı şekilde ister çalışanlar, ister kira, elektrik, hammadde veya nakliye giderleri olsun, maliyetleri kontrol etmek de finans ekibinin temel sorumluluklarından biridir.

Raporlama, etkin mali yönetimin önemli bir parçasıdır. CFO ve diğer iş liderleri, şirketin sağlığı için en iyi kararları alabilmek amacıyla şirketin ne kadar iyi performans gösterdiğini bilmek ister. Bu kişiler, işin planlandığı gibi gittiğini ve şirketin yatırımcılarına iyi bir getiri sağladığından emin olmalıdır. Şirketin bu hedefleri gerçekleştirmesi ve hatta bunları aşması için etkili bir finansal yönetim gereklidir.

İşletmelerde Finansal Yönetimin Hedefleri

Finans ekiplerinin finansal yönetim söz konusu olduğunda birçok hedefi vardır. En önemli hedefleri şunlardır:

1. Yeterli nakit akışını sağlamak için şirketin ödeme gücünü korumak, iflastan kaçınmak ve işletmenin faaliyetlerini sürdürmek.

2. Kârlılığı en üst düzeye çıkarmak için ürün ve hizmetlerin fiyatlarını doğru belirlemek, kârlı olmayan ürün ve hizmetleri durdurmak ve yeni ürün ve hizmetlerin potansiyel kârını değerlendirmek.

Oracle Cloud EPM for ESG ile dünyayı daha iyi bir yer haline getirin (1:49)

3. Maliyetleri en aza indirmek için harcamayı ve genel giderleri azaltmanın yollarını bulmak.

4. İyi bir yatırım getirisi sağlayarak (ROI) risk sermayedarlarını, hisse sahiplerini ve diğer yatırımcıları memnun etmek.

5. Sermaye sağlamak için pozitif ROI aracılığıyla daha fazla yatırım çekmek.

6. Nakit tahmini yaparak şirketin yeterli faaliyetleirni sürdürmesinin yanı sıra büyümeye yatırım yapmasını sağlamak.

7. Riskleri azaltmak ve cezalardan kaçınmak için şirketin ilgili yönetmeliklere uymasını sağlamak. Buna giderek artan bir şekilde çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) planlaması ve raporlaması da dahil olmaktadır.

Finansal Yönetim İşlevleri

Küçük şirketlerde bir kişi veya küçük bir ekip işletmenin tüm finansal yönetim işlevlerini yerine getirebilir. Daha büyük şirketler genellikle belirli işlevlerden sorumlu ekiplere sahiptir. Örneğin:

1. Muhasebe

Şirket içindeki tüm parasal işlemlerin izlenmesi, kaydedilmesi ve uyumlulaştırılmasından sorumludur. Muhasebe ekibi genellikle bir denetçi veya muhasebe şefi tarafından yönetilir ve muhasebe yazılımı ile desteklenir. Şirketin mali işlerini gerçekleştirmek, kaydetmek ve raporlamak için genellikle bulut ERP sistemlerini, özellikle de finansal sistemleri kullanır. Muhasebe aynı zamanda hesap mutabakatı ve defterlerin kapatılmasından da sorumludur (yukarıya bakınız).

2. Proje yönetimi

Projeler özellikle mühendisler, avukatlar ve danışmanlar gibi profesyonel hizmetler sağlayanların başlıca gelir ve gider kaynağıdır. Finans ekipleri, projeye bütçe tahsis etmekten ve her projenin getirdiği geliri denetlemekten sorumludur.

3. Tedarik

Bu genellikle iki kategoriye ayrılır:

 • Doğrudan tedarik, şirketin ürünlerini yapmak için kullanılan parçaları ve hammaddeleri içerir. Doğrudan tedarik genellikle bir tedarik sistemi aracılığıyla tedarikçileri yöneten ve onlarla çalışan tedarik zinciri ve/veya operasyon ekipleri tarafından denetlenir. Parçalar, hammaddeler ve bitmiş ürünler bir envanter sistemi kullanılarak takip edilir. Bu sistemlerin birbirine bağlı olması, tedarikçilerin ve envanterin operasyonlarını, kontrolünü ve gözetimini çok daha kolay hale getirir.
 • Dolaylı tedarik, şirketin ürün ve hizmetlerine girmeyen ancak günlük operasyonlarda kullanılan tedarikleri ifade eder. Bunlar ofis mobilyaları, dizüstü bilgisayarlar ve kırtasiye malzemeleri gibi kalemler olabilir. Finans, bir satın alma sistemi kullanarak bu satın almaları yetkilendirir ve izler.

4. Finansal planlama ve analiz (FP&A)

Büyük şirketlerde bu bazen finans departmanı içinde ayrı bir ekip olabilir. FP&A uzmanları, olası senaryoları modellemekten ve en iyi ve en kötü durumlardaki olası sonuçları tahmin etmekten sorumludur. Bu tahminleri bir sonraki çeyrek veya yıl için mali planlar ve bütçeler geliştirmek için kullanırlar. FP&A uzmanları, satış planları, iş gücü planları ve operasyonel planlar dahil olmak üzere tahminler ve bütçeler geliştirmek için genellikle işletmenin diğer bölümleriyle yakın bir şekilde çalışır. Bu, bağlantılı planlama olarak bilinir.

5. Vergi

Her şirket vergi beyannamesi vermek zorunda olmasına karşın bu durum özellikle farklı ülkelerde beyanname vermesi gereken büyük şirketler için karmaşık bir hal alır. Bu tür şirketler genellikle ülke bazında ve diğer raporlamalar için vergi raporlama yazılımı kullanan uzman vergi ekiplerine sahiptir.

6. Hazine

Hazine departmanı, sermaye varlıklarının, borçların, kredilerin ve bankadaki nakdin izlenmesinden ve yönetilmesinden sorumludur. Hazine, CFO'ya sermaye yatırımları (örneğin, büyük ekipman alımları) veya birleşme ve devralmalar (M&A) gibi şeyler için ne kadar paranın mevcut olduğu konusunda tavsiyede bulunur. Ayrıca şirketin sermaye yapısından da sorumludur (aşağıya bakınız).

7. Risk ve uyumluluk

Bu bölüm, denetimlerden doğal afetlere kadar her türlü finansal riske yönelik kontrolleri yönetir ve şirketin maruz kaldığı riskleri mümkün olduğunca azaltır. Ayrıca, uyum içinde kalmak ve ağır para cezalarından kaçınmak için şirketin hükümetler, düzenleyiciler ve diğer yargı bölgeleri tarafından belirlenen kurallara ve düzenlemelere uyduğundan emin olmalıdır.

Finansal Yönetim Türleri

Genel olarak, finansal yönetim aşağıdaki türlere ayrılır:

İşletme sermayesi yönetimi

Bu, öncelikle çalışanlara ödeme yapmak veya hammadde satın almak için yeterli para olduğundan emin olmak gibi günlük operasyonlara odaklanır. İşletme sermayesi, eldeki nakit, eldeki envanter veya kritik sorunların ortaya çıkması halinde para toplamak için hızla satılabilecek diğer varlıklar gibi unsurları kapsar.

Gelir döngüsü yönetimi

Bu, bir şirketin mal ve hizmetlerini satarak zaman içinde elde ettiği geliri açıklar. Giderek daha fazla şirket her şeyi "hizmet olarak" satmaya yöneldiğinden, gelirin satış anında tek seferde değil, kazanıldığı aylık veya üç aylık dönemde muhasebeleştirilmesi gerekir. Bu yayılmış gelir döngüsü, aylık yinelenen gelir veya MRR olarak kabul edilir.

Sermaye bütçelemesi

Finansal yönetimin bu alanı, bir şirketin hem kısa hem de uzun vadeli hedeflerine ulaşması için finansal olarak neye ihtiyacı olduğunu belirlemekle ilgilidir. Finans yöneticileri sermaye bütçelemesini yatırımların ve/veya projelerin kârlılığını değerlendirmek ve işletmeye değer katıp katmadıklarını görmek için kullanır.

Sermaye yapısı

Sermaye yapısı, bir şirketin faaliyetlerini, satın almalarını, yatırımlarını ve büyümesini finanse etmek için kullanılan borç ve öz sermayenin birleşimidir. Bir şirketin sermaye yapısı genellikle borcun özsermayeye oranı olarak ifade edilir.

Finansal Verilerinizi Oracle ile Yönetin

Şirketlerin bir tür finansal yönetim yazılımının olması hayatta kalmalarını kolaylaştırır. Şirketiniz büyüdükçe finansal yönetim daha karmaşık hale gelir. Temel muhasebeden daha fazlasını yapabilecek finansal yazılıma ihtiyacınız olur. Para akışını yönetmenize yardımcı olan gelişmiş finansal yönetim sistemleri, aynı zamanda kârlılığı optimize etmenize, vergi yükümlülüklerini belirlemenize, riski azaltmanıza, uyumlu kalmanıza, gelir yönetimini iyileştirmenize ve daha fazlasına yardımcı olurlar. Doğru kurumsal kaynak planlama (ERP) sistemi ile karşınıza çıkan tüm zorluklarla baş edebilirsiniz.

Finansal Yönetim SSS

Finansal yönetim ile kastedilen nedir?
Finansal yönetim, işletmeye giren tüm para, çıkan tüm para ve rezervdeki nakit veya varlıklar dahil olmak üzere bir şirketin mali durumunun yönetimini ifade eder.

Finansal yönetimin rolü nedir?
Finansal yönetimin en temel rolü, şirketin ödeme gücünü korumaktır. Bunun ötesinde, iyi bir finansal yönetim bir şirketin büyümesine ve gelişmesine yardımcı olabilir.

Finansal yönetime bir örnek verebilir misiniz?
Finansal yönetime verilebilecek bir örnek, finansal yönetim ekibinin şirketin yeni bir fabrikaya, ürün hattına veya hizmet sunumuna yatırım yapmak için ne kadar borç alması gerektiğini belirlemesidir.

Oracle Cloud ERP'nin yeni iş modelleri ve süreçlerini hızla benimseme çevikliği sunarak maliyetleri azaltmanıza, tahmin doğruluğunu artırmanıza ve daha hızlı yenilik yapmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.