Financials

Oracle Financials ile finans inovasyonu

Tahmin doğruluğunu artırmak, raporlama döngülerini kısaltmak, karar alma süreçlerini basitleştirmek, risk ve yasalarla uyumluluğu daha iyi yönetmek için finans ekibinize daha iyi veriler sağlayın. Oracle Fusion Cloud Financials, genel finansal durumunuza dair net bir görünüm sunmak için borçlar muhasebesi, alacaklar muhasebesi, sabit varlıklar, giderler ve raporlama dahil olmak üzere finansal yönetim süreçlerinizi birbirine bağlayan ve otomatik hale getiren küresel bir finans platformudur.

Videoyu izleyin (02:06)
2021 Ürün Merkezli İşletmelere yönelik Bulut ERP için Magic Quadrant Gartner®'ın Ürün Merkezli ERP Raporunda Oracle'ı Neden Lider Olarak Adlandırdığını Öğrenin

Oracle'ın Ürün Merkezli İşletmeler alanında Bulut ERP ürünüyle 2021 Magic Quadrant™'ta arka arkaya 3. kez neden lider olarak gösterildiğini öğrenin*

Financials

Accounting Hub

Kurumsal ölçekte muhasebe platformu

Bu kurumsal muhasebe ve finans platformu ile finansal süreçler, kurumsal muhasebe ve finansal raporlama için güçlü bir temel oluşturun.

Uyumlu muhasebe verileri

Farklı ERP ve işlem sistemlerinden gelen muhasebe verilerini uyumlu hale getirin. Şirketin tamamını kapsayan bir hesap planı kullanarak farklı ERP sistemleri için tutarlı, standart muhasebe oluşturun.

Güvenilir finansal bilgiler

Kurumsal muhasebe ve FP&A ekiplerinizin güvenebileceği tek bir finansal doğruluk kaynağı oluşturun.

Uyarlanabilir merkezi muhasebe

Şirket politikaları değiştikçe ve yeni muhasebe standartları yürürlüğe girdikçe, merkezi muhasebe kurallarını hızla uyarlayın.

Zengin finansal iş ortaklığı

Kayıt defterleri, yardımcı defterler ve destekleyici referanslar dahil olmak üzere, birçok kaynaktan gelen finansal bilgileri analiz ederek operasyon sonuçları hakkında kapsamlı içgörü sağlayın.

Güçlü muhasebe motoru

Eşsiz işlem hızı sağlayan güçlü ve merkezi muhasebe motoru sayesinde yüksek işlem hacimlerinin üstesinden gelin.


Raporlama ve analitik

Değerli karar desteği

Grafik içgörüler, konfigüre edilebilir analitik panelleri ve kullanıcıların hedeflenen eylemleri gerçekleştirebilmeleri için olay tabanlı bilgi sunumu sayesinde karar verme sürecinizi hızlandırın.

Güncel ve hızlı raporlar

Önceden birleştirilmiş finansal verilerden oluşturulan hızlı raporlarla zamanında yanıtlar alın. Kullanımı kolay panellerle bilgileri bir bakışta hızla görün ve daha ayrıntılı bilgi için derine inin.

Gerçek zamanlı kapanış durumu

Kayıt defterleri ve yardımcı defterler, yardımcı defter mutabakatları, fiş girişleri ve diğer dönem kapanışı görevlerinin durumunu gerçek zamanlı panelleri kullanarak hızla değerlendirin.

Etkileşimli bilgi analizi

Genel muhasebe hesap bakiyelerini birden fazla boyutta analiz ederek karlılık ve maliyetler hakkında yeni içgörüler edinin. Finansal bilgileri analiz etmek için güneş ışığı grafiklerini ve diğer etkileşimli araçları kullanın.

Kapsamlı finansal raporlar merkezi

Self servis ve mobil erişim ile her cihazda raporlarınıza sahip olun.

Hızlı görev ve istisna çözümü

Rol tabanlı paneller ve gerçekleştirmeniz gereken eylemler için uyarılar ile istisnaları hızla belirleyin ve çözüme kavuşturun.


Borçlar ve varlıklar

Otomatik fatura işleme

Optik karakter tanıma ve görüntüleme ile tedarikçi faturalarını hızla içe aktarın ve kaydedin. Otomatik olarak kaydedilemeyen faturalarla ilgili sorunları hızla çözüme kavuşturmak için faturalar çalışma ekranını kullanın.

Borçlar muhasebesi paylaşılan servis merkezleri

İşlem ve iş birimi güvenlik kuralları izinlerine göre birden fazla iş birimi için faturaları ve ödemeleri işleyin.

Akıllı tedarikçi ödemeleri

Akıllı ödeme indirimi önerileriyle dışa nakit akışlarını azaltın. Nakit gereksinimleri raporunu çizelgeleyerek nakit ihtiyaçlarını belirleyin. Ödeme işleme şablonlarıyla veri girişini minimum düzeye indirin.

Küresel işlem vergileri

Vergi yetki alanları genelinde güncel vergi kurallarına uyum sağlayın. Geri alınabilen ve geri alınamayan, iç ve dış ve stopaj dahil olmak üzere birden fazla vergi türü için fatura vergilerini otomatik olarak hesaplayın.

Kapsamlı nakit yönetimi

Banka hesapları yönetimini merkezi hale getirerek nakit güvenliğini sağlayın. İş birimi, departman ve kullanıcıya göre erişimi kontrol edin. Banka ekstrelerini elektronik olarak işleyin ve dış nakit işlemlerini yönetin.

Günlük nakit mutabakatları

Banka hesap özetleri ile nakit işlemleri arasında otomatik olarak mutabakat sağlayarak doğru nakit durumlarını destekleyin. İstisnaları Gözden Geçirme sayfasını kullanarak istisnaları hızla çözüme kavuşturun ve birden fazla eşleşen senaryo kullanarak işlemlerde manuel mutabakat sağlayın.

Doğru nakit durumu

Banka ekstrelerinden, dış işlemlerden ve diğer kaynaklardan gelen fiili nakit akışlarına göre günlük nakit durumunuzu belirleyip görüntüleyerek daha iyi nakit tahminleri sağlayın.

Zamanında nakit tahmini

Borçlar Muhasebesi, Alacaklar Muhasebesi ve Bordro cari hesaplarına ve dış işlemlere dayalı nakit tahminleriyle zamanında yatırım yapın, borçlanın ve nakit konusundaki diğer kararları alın.

Kapsamlı varlık yönetimi

Devralma, aktifleştirme, amortisman ve aktiften çıkarma dahil olmak üzere varlıkların finansal döngüsünün tamamını yönetin. Birleşik varlık verileri kaynağını kullanarak dünyanın her yanındaki varlıklarınızı görme olanağı kazanın.

IFRS 16 ve ASC 842 kiralama yaşam döngüsü

Ödemeler dahil olmak üzere kiralanan varlıkların yaşam döngüsünün tamamı boyunca IFRS 16 ve ASC 842 muhasebe kurallarına uyum sağlayın.

Gelir yönetimi

Müşteri sözleşmesi oluşturmayı otomatik hale getirin

Çeşitli satış döngüsü kaynak sistemi verilerini, konfigüre edilebilir kurallara dayalı olarak tek muhasebe sözleşmesinde birleştirin.

Performans yükümlülüğü oluşturmayı otomatik hale getirin

Konfigüre edilebilir kurallar ve şablonlara dayalı olarak farklı, açık ve zımni performans yükümlülükleri oluşturun.

İşlem fiyatlarını belirleyin

Bir muhasebe sözleşmesindeki performans yükümlülüğü değerlerinin toplamını kullanarak müşteri sözleşmesi işlem fiyatını otomatik olarak hesaplayın.

İşlem fiyatını tahsis edin

Göreli gözlemlenen veya tahmini bağımsız satış fiyatı temelinde müşteri sözleşmesi işlem fiyatını performans yükümlülüklerine tahsis edin.

Zamanında gelir tahakkuku

IFRS 15 veya ASC 606'ya uygun olarak, belirli bir zamandaki veya zaman içindeki performans yükümlülükleri için gelir tespiti yapın.


Alacaklar

Dinamik müşteri gereksinimleri

Ticari Topluluk Modelini kullanarak müşterilerinizi iş yapma biçiminize göre modelleyin. Gerektiği zaman müşteri hesabı ilişkileri kurarak müşteri hesapları arasındaki faturalama, sevkiyat ve ödeme faaliyetlerini paylaşın.

Bilinçli kredi kararları

Müşteri kredi profilleri ve incelemeleri ile bilinçli kredi kararları alın.

Verimli faturalama

Abonelik, ürün ve proje satışları için faturaları ve alacak dekontlarını hızla oluşturun. Faturalama işleminin çeşitli aşamalarındaki işlemleri çözümlemek için faturalamalar çalışma alanını kullanın.

Self servis müşteri faaliyetleri

Müşterilerinizin hesaplarını gözden geçirebilmeleri, ödeme yapabilmeleri, işlemlere çevrimiçi itiraz edebilmeleri veya yazdırabilmeleri için self servis fatura yönetimi olanağı sunarak faturalama maliyetlerini azaltın.

Modernize edilmiş müşteri ödemeleri

Çeşitli seçeneklerle nakit uygulayarak müşteri ödemelerinin karmaşıklığını azaltın. Otomatik nakit ödeme uygulamaları eşleşen faturaları ve borç makbuzlarını bulamadığında akıllı öneriler kullanın.

Hızlı kesinti çözümü

Geri ödemeleri araştırmak, geçersiz kesintileri en aza indirmek, eksik ödemeleri kurtarmak, iç kontrolleri ve yasalarla uyumluluğu artırmak için merkezi kesinti yönetimi kullanarak karı optimize edin.


Tahsilatlar

Yüksek riskli hesap yönetimi

Müşterileri ödeme yapabilme olanağına göre puanlayarak yüksek riskli hesapları yönetin. Müşterilere otomatik olarak ödeme isteği mektupları göndererek ve tahsilat temsilcilerine takip çağrıları atayarak tahsilat sürecini hızlandırın.

Etkili tahsilat stratejileri

Her müşterinin tahsilat risk puanına göre tahsilat stratejileri uygulayarak müşterilerin hızla ödeme yapmalarını sağlayın. Otomatik ve elle yürütülen görevleri kullanarak stratejileri uyarlayın.

Geç ödeme yönetimi

Temerrüde düşen müşteriler için ödeme taahhüdü ile nakit akışını daha iyi hale getirin. Müşterilerin taahhüt edilen tarihe kadar ödeme yapıp yapmadığını izleyin, ihtilafları yönetin ve temerrüde düşmen hesapları çözüme kavuşturun.

Alacaklar muhasebesi durumunu değerlendirin

Bekleyen satış gün sayısı, ortalama temerrüde düşmüş gün sayısı, ağırlıklı ortalama ve taahhüt ölçümleri dahil olmak üzere, endüstri standardı metrikleri kullanarak alacakların durumunu değerlendirin.

Yüksek performanslı tahsilatlar

Tahsilat yöneticisi panelinde Anahtar Performans Göstergelerini kullanarak tahsilat departmanınızın verimliliğini değerlendirin.


Gider yönetimi

Kullanıcı dostu dijital asistan

Giderler dijital asistanını kullanarak sesli komutlarla bilgi girmek ve alındı belgesi görüntülerini mesaj olarak göndererek manuel çalışmayı azaltın.

Hızlı gider eşleştirme

Kullanıcıların işlemleri alındı belgeleriyle hızlı şekilde eşleştirebilmeleri için giderleri kredi kartı işlemleriyle önceden doldurun.

Esnek mobil giderler girişi

iPhone ve Android cihazlarını kullanarak giderleri hareket halindeyken girin.

Sıkı proje ve seyahat entegrasyonu

İş süreçlerini Oracle Financials ve GetThere ile entegre ederek daha iyi hale getirin.

Etkin politika uyumluluğu

İlkelere, özel onaylara ve seçilen denetimlere yönelik otomatik uyumluluk denetimleri sayesinde, gider politikalarını uygulayın.


Ortak Girişim Yönetimi

Otomatik süreçler

Temassız ortak girişim kurallarına dayalı işlemeyi kullanarak ay sonu kapanış süresini günlerden saatlere düşürün.

Yasalarla uyumlu anlaşmalar

Tarihe bağlı sahiplik tanımları ve dağıtım kuralları ile iş ortağı paylarını doğru biçimde hesaplayın.

Modernize edilmiş denetimler

İşlem ve ortak girişim tanımı denetim tarihçeleri ile ihtilaf çözüm maliyetlerini en aza indirin.

Özlü ortak girişim tanımları

Tek merkezde ortak girişim tanımlarını doğru belirlemek ve yönetmek için gereken süreyi azaltın.


ABD Federal Finansal Yönetim Sistemi

ABD Federal muhasebesini otomatik hale getirme

Elle yürütülen, hata yapmaya açık süreçleri federal standartları karşılayacak biçimde otomatik hale getirerek, muhasebede doğruluğu artırdık.

Finansal raporlamayı daha iyi hale getirin

Yerleşik denetim ve güvenlik kontrolleriyle veri güvenini artırın ve temiz denetimleri teşvik edin.

Çabuk Ödeme Yasası gereksinimlerini karşılayın

Otomatik hazine alışverişleri ile ödeme sürecini modernize edin ve ödeme faaliyetlerine ilişkin görünürlüğünüzü artırın.


Yüzünüzü ileriye dönün ve geleceğinizi tanımlayın.

Büyüme ve inovasyon için eksiksiz finans ve muhasebe çözümü

Finans ekibinin gelişmelere tepki vermek yerine strateji geliştirmesini sağlayın

Finans ekiplerini, sürekli iş taleplerine yanıt vermek zorunda bırakan manuel iş süreçlerini otomatik hale getirip ortadan kaldırın. Oracle Financials ile yerleşik yapay zeka, standart işlemlerin %96'ını otomatik hale getirirken işlem doğruluğunu artırır. Sonuçları iyileştirmeye yönelik fırsatları tanımlayan makine öğrenimi destekli gerçek zamanlı temel performans göstergeleri ile somut adımlar atmaya daha fazla zaman ayırın.

Nakit likiditesini optimize edin

Nakit likiditesi, tüm şirketlerin uzun ömürlü ve sürdürülebilir olmasında kritik rol oynar. Bağlantısız iş süreçleri ve silo halindeki veriler, nakit ihtiyaçlarını doğru tahmin etme çabalarına sıklıkla engel olur. Oracle Financials ile gerçek zamanlı ve birleşik finans verileriyle sürekli tahmin üretebilirsiniz. Nakit akışlarını hızlandırmak ve dışa akışları azaltmak için nakit yoğunluklu finansal süreçleri yapay zeka ve makine öğrenimi ile otomatik hale getirin. Böylece büyük sonuçlara yol açabilecek gizli nakit sızıntılarını azaltın.

Güvenle büyüyün

Küreselleşmek, yeni bir iş modeli başlatmak, birleşme veya satın alma gerçekleştirmek gibi büyük iş kararları almak, çoğu zaman mevcut finansal sistemlerinizin ölçeklenme becerisine duyduğunuz güvene dayanır. 116'dan fazla ülkedeki müşterileri ile Oracle Financials, ezber bozan kararları güvenle almak için kapsamlı küresel ve muhasebe olanaklarına sahiptir. Ayrıca, yerleşik yapay zeka ve makine öğrenimi ile hamlelerinizi yapmak için en doğru zamanları bilirsiniz.

İçgörüleri hızla alın

İşletmenizin finansal durumu hakkında iyi içgörüler elde etmek asla zor olmamalıdır. Oracle Financials, yapılandırılabilir paneller, kolay veri görselleştirmeleri ve gerçek zamanlı finansal verilerin grafik görünümleri ile iyi yanıtları hızla almayı kolaylaştırır.

Cloud Financials müşteri başarı hikayeleri

Çeşitli sektör ve bölgelerdeki müşteriler, hedeflerine ulaşmak için Oracle ERP Cloud'u kullanıyor.

EmblemHealth, Oracle Cloud ERP ile hasta bakımında zaman kazanıyor.

Kaynaklar

hazırlık

Bulut güncelleme hazırlığı ve ürün belgeleri

Oracle Cloud'daki yenilikleri bilmek ister misiniz? Güncellemeler, belgeler ve eğitimler için Bulut Güncelleme hazırlığı bölümüne bakın.

Topluluk

Oracle ve müşterilerimizle iş birliği yapın

En iyi uygulamaları paylaşmak, ürün uzmanlarıyla sohbet etmek, meslektaşlarınızla iş birliği yapmak ve yeni ürün özellikleri için fikirler göndermek için önde gelen çevrimiçi bulut topluluğumuza katılın.

eğitim

Oracle Financials Cloud becerilerinizi geliştirin

Oracle University, bulut becerilerini geliştirmeye, uzmanlık düzeyini tasdik etmeye ve benimseme sürecini hızlandırmaya yardımcı olacak eğitim çözümleri sağlar. Oracle Eğitim Kaşifi (Learning Explorer) programıyla ücretsiz temel eğitim ve denklik belgesine erişin.

İlgili finansal bulut uygulamaları

Kurumsal Performans Yönetimi (EPM)

Kurumsal performansı yönetin

Projeler

Proje yönetimini daha iyi hale getirin

Risk

Riski azaltın ve yönetin

ERP için Fusion Analytics

Yapay zekâ ile tahmin ve analiz

Oracle Bulut ERP'yi kullanmaya başlayın


ERP demosu talep edin

Uzmanlarımızdan biriyle birlikte öğrenin.


ERP ürün turuna katılın

Oracle Bulut ERP'yi kendiniz keşfedin.


SaaS ERP satış ekibiyle iletişim kurun

Ekibimizin bir üyesiyle Oracle Bulut ERP hakkında konuşun.

* Gartner, Inc., Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises, 29 Ağustos 2023. Denis Torii, Sam Grinter, Tim Faith, Naveen Mahendra, Neha Ralhan, Robert Anderson.

** Gartner® Hizmet Odaklı Kurumlar için Bulut ERP için Magic Quadrant™, 2023 Yayınlanma tarihi: 3 Ekim 2023.

Analistler: Greg Leiter, Robert Anderson, Dixie John, Tomas Kiensat, David Penny

Daha geniş kapsamlı bir araştırma belgesinin bir parçası olarak Gartner, Inc. tarafından yayınlanan bu grafik, belgenin tamamı bağlamında değerlendirilmelidir. Gartner belgesi talep üzerine Oracle'dan temin edilebilir. Gartner, araştırma yayınlarında belirtilen herhangi bir satıcıyı, ürünü veya hizmeti tanıtmaz ve teknoloji kullanıcılarına yalnızca en yüksek derecelendirmeye veya başka sıfatlara sahip satıcıları seçmelerini tavsiye etmez. Gartner araştırma yayınları, Gartner'ın araştırma kuruluşunun fikirlerinden oluşur ve bilgi beyanları olarak değerlendirilmemelidir. Gartner, pazarlanabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk dahil olmak üzere bu araştırmaya ilişkin sunulan açık veya zımni hiçbir garanti için hiçbir sorumluluk taşımamaktadır.

GARTNER tescilli bir ticari marka ve hizmet markasıdır ve MAGIC QUADRANT, Gartner, Inc. ve/veya bağlı kuruluşlarının ABD'de ve uluslararası tescilli ticari markasıdır ve burada izin alınarak kullanılmıştır. Tüm hakları saklıdır.