İnsan sermayesi yönetimi (HCM) nedir?

İnsan Sermayesi Yönetimi (HCM), işe alım, eğitim, bordro, ücretlendirme ve performans yönetimi gibi insan kaynakları (İK) departmanlarının geleneksel yönetim fonksiyonlarını etkileşimi, üretkenliği ve iş değerini destekleme fırsatlarına dönüştürür. HCM iş gücüne iş yapmanın maliyeti dışında da anlam atfeder. İş gücü, diğer varlıklar gibi, stratejik yatırım ve yönetim sayesinde değeri en yüksek düzeye çıkarılabilecek temel bir iş varlığıdır.

İnsan kaynakları yönetiminin tanımı

HCM terimi hem iş stratejisi hem de bu stratejiyi uygulamak için kullanılan diğer teknolojiler ve modern BT uygulama yazılımları seti anlamına gelebilir. Zaman zaman birbirinin yerine kullanılsa da İK, İK Yönetim Sistemi ve İK Bilgi Sistemi terimleri ince ayrımlarla tanımlanır:

İK

İşe alma, iş ve pozisyon yönetimi, İK uyumluluğu ve raporlamayı içeren bir dizi geleneksel çalışan yönetimi işlevini belirtir.

HCM

Aynı süreçleri kapsamakla birlikte iş gücü ödüllerini ve yetenek ve iş gücü yönetimini de içerir

Yetenek yönetimi

Yetenek yaşam döngüsü boyunca stratejik yetenek yönetimi ile ilgilidir. Kaynak bulma ve adayları işe almayı, hedef ve performans yönetimini, eğitim ve kariyer gelişimini, yetenek incelemesini ve yedekleme yönetimini içerir.

İş gücü ödülleri

Ücretlendirme, yan haklar veya bordro gibi maddi ya da maddi olmayan ödülleri yönetmekten sorumlu tüm İK işlevlerini ifade eder.

İş gücü yönetimi

Zaman ve iş gücü ve izin yönetimi dahil olmak üzere pozitif ve negatif zaman yönetimi ile ilgili tüm İK işlevlerini kapsar.

İK Yönetim Sistemi

Çalışan yaşam döngüsü boyunca İK süreçlerini destekleyen ve otomatikleştiren bir dizi uygulama yazılımı ve diğer teknolojileri ifade eder. HCM ve İK Yönetim Sistemi terimleri sıklıkla eş anlamlı olarak kullanılsa da HCM için özellikle çalışan yönetimi konusunda stratejik yaklaşım önemlidir.

İK Bilgi Sistemi

Orijinal olarak idari çalışan kayıtlarının tutulmasını ifade eder. Bunun yerine büyük ölçüde İK Yönetim Sistemi terimi kullanılmaktadır. Uygulamada İK Yönetim Sistemi ve İK Bilgi Sistemi terimleri neredeyse her zaman birbirinin yerine kullanılabilir.

HCM çözümünün en önemli avantajları

Eksiksiz bir HCM çözümü, işe alma, küresel İK, maaş ve yan hakların yönetimi, yetenek yönetimi, eğitim, iş gücü planlaması, iş hayatı çözümleri, zaman takibi ve bordro dahil tüm İK süreçlerini birbirine bağlar.

HCM çözümleri sayesinde işletmeler daha akıllı ve hızlı kararlar verebilir, sınıfının en iyisi bir çalışan deneyimi sunabilir ve yapay zeka (AI) ve sohbet robotları gibi entegre son teknolojilerden yararlanarak iş akışlarını otomatik hale getirebilir, verimliliği artırabilir ve etkileşimi hızlandırabilir.

Yetenekleri çekin ve şirkette tutun

 • Hızla kaynak bularak ve doğru adayları işe alarak işe alma hızını ve kalitesini artırın
 • Çalışanların motive edilmesine yardımcı olan iş-yaşam çözümleri ile etkileşimi artırın ve üstün bir çalışan deneyimi sunun
 • Profesyonel eğitim ve gelişme fırsatları sağlayarak yetenekleri bünyenizde tutun ve geliştirin
 • Liderlik ve diğer anahtar rollerde proaktif olarak yedekleme planlaması gerçekleştirerek basamak gücünü artırın

Değişime çeviklikle yanıt verin

 • Çalışan stratejisini iş stratejisi ile uyumlu hale getirin
 • Güçlü öngörüler ile iş gücü kaybını tahmin edin
 • İş gücünü organizasyon değişikliklerine göre hızla ayarlayın
 • İK süreçlerini, benzersiz ihtiyaçları hesaba katacak şekilde özelleştirin

İş gücü yönetimini ve harcamalarını optimize edin

 • Doğru bir maddi ve maddi olmayan ödül portföyü tahsis ederek ücretlendirmeyi farklılaştırın
 • Zaman ve iş gücünü, programlamayı ve ilgili giderleri yönetin
 • Belirli projeler ve diğer maliyetler için giderleri koruyun
 • Performans bazlı ödeme kültürü oluşturun

İK operasyonlarını kolaylaştırın

 • Ayrı İK Yönetim Sistemi süreçlerini konsolide edin
 • Daha akıllı iş gücü kararları için analitikten yararlanın
 • Küresel ve yerel olarak manuel süreçleri otomatikleştirin
 • Self servis ile İK süreçlerini hızlandırın

HCM çözümlerinin fonksiyonel bileşenleri

İK

Tek bir genel kayıt sistemi ile tüm iş gücünüzü yönetin ve İK Bilgi Sistemlerinizi basitleştirin.

Yetenek yönetimi

Kuruluşların etkin kaynak bulma ve işe alımdan yeni çalışanları işe başlatmaya, hedef ve performans yönetimine, performans ödüllendirmeye, sürekli eğitim olanağı sağlamaya, kariyer geliştirmeye ve en iyi yedekler için yetenek incelemelerini ve planlamaları gerçekleştirmeye kadar tüm yetenek yaşam döngüsünü yönetmesini ve aynı zamanda çalışan katılımını sürdürmesini sağlayın.

İş gücü yönetimi

Tüm çalışanlarınız için küresel olarak iş gücü maliyetlerini kontrol edin, manuel süreçleri azaltın ve uyumluluk sürecini basitleştirin.

İş gücü ödülleri

Farklılaştırılan bir iş gücü ödülleri stratejisi ile doğru yetenekleri cezbedip bünyenizde tutun ve değeri destekleyin. Modern ve inovatif teknolojiden yararlanarak bordro ve ücretlendirme doğruluğunu en yüksek düzeye çıkarın.

HCM (insan sermayesi yönetimi) yazılımı nedir?

HCM (insan sermayesi yönetimi) yazılımı, işletmelerin işe alımdan emekliliğe kadar çalışanlarını yönetmelerine yardımcı olabilecek entegre bir teknolojiler paketidir. İK yazılım uygulamaları şu şekilde ifade edilir:

 • HRIS (insan kaynakları bilgi sistemi). HRIS nedir?
 • HRMS (insan kaynakları yönetim sistemi). HRMS nedir?
 • HCM (insan sermayesi yönetimi)

HCM yazılımı, işe alım ve yetenek yönetimi, bordro ve yan haklar yönetimi dahil olmak üzere bir dizi İK işlevini destekler. Bu entegre modüller, kuruluşunuzun eksiksiz çalışan deneyimini yönetme yeteneklerini içerir.

HCM yazılımı, bulutta veya şirket içinde şirketinizin bulunduğu yerde çalıştırılabilir ve erişilebilir. İşletmeler, bulut tabanlı HCM yazılımından yararlanarak bakım maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir, erişimi artırabilir, çalışan deneyimini iyileştirebilir ve çalışan kayıtlarının güvenliğini artırabilir.

Ayrıca HCM yazılımı, veritabanındaki çalışan verilerini yönetir. Önde gelen HCM bulut yazılımı sağlayıcıları, gelişmiş analitikler sunarak işverenlerin çalışanlarını yönetmenin en iyi yolu hakkında bilgi edinmelerine yardımcı olur.

HCM—Kısa geçmiş

"İnsan kaynakları" terimi ilk kez 1950'li ve 1960'lı yıllarda endüstri çağında başlayan otomasyonun bilgi işlem sayesinde hızlandırılmasıyla birlikte kullanıldı. Ekonomistler ve iş insanları çalışanları rutin görevleri yerine getiren değiştirilebilir birimler olarak görmek yerine iş büyümesini ivmelendirebilecek belirli becerilere ve yeteneklere sahip bilgi çalışanları olarak görmeye başladı.

Beklendiği üzere bu terim 1990'lı yılların sonunda internetin yükselişiyle birlikte daha fazla önem kazandı. Yeni teknolojiler hızla yepyeni bir dizi iş sürecini otomatikleştirdi. Bu sırada internet ise çalışanların ve yöneticilerin çalışma ve iş birliği sağlama biçimlerini değiştirdi. Tüm bu değişim, iş gücü liderlerinin değişen iş rollerinde yetenekleri cezbetme, tutma ve etkileşimini sağlama biçimlerinde dönüşüm yaratması gerektiği anlamına geliyordu.

Bu on yıllık süre, HCM'nin Altın Çağı olarak nitelendirilebilir. Yeni dijital teknolojiler İK liderlerinin büyük ölçekte daha etkileşimci ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmasını sağlıyor. Aynı zamanda otomasyon, tahmini analitik ve yapay zeka (AI) gibi gelişmekte olan teknolojiler iş gücünü anlamaya, yönetmeye, teşvik etmeye ve etkileşim sağlamaya yönelik yeni inovasyonlar sağladı. İK liderleri akıllı ve sosyal medya destekli işe alım ve kişiselleştirilmiş kuruluşta tutma uygulamalarından yüksek düzeyde optimize ücretlendirmeye kadar iş gücünün değerini en üst düzeye çıkarabilecek yepyeni bir dizi araca sahip.

Bulutta HCM

Bulut ve servis olarak yazılım (SaaS) sunum modelleri, HCM teknolojileri için hızla yeni standart halini alıyor. Bulut yaklaşımı konuşlandırma sürecini hızlandırıyor, değişken sermaye giderlerini sabit ve şeffaf işletim giderlerine dönüştürüyor, BT maliyetlerini azaltıyor ve yükseltme yollarını hızlandırıp kolaylaştırarak çevikliği artırıyor.

Pek çok SaaS HCM sağlayıcısı olsa da hiçbiri birbirine benzemiyor. İşletmeler satıcıları ve çözümleri değerlendirirken yalnızca bugün ihtiyaçları olanları değil aynı zamanda gelecekte ihtiyaç duyacakları HCM özelliklerini göz önünde bulundurarak soru sormalıdır.

 • Sağlayıcı uzun vadede erişilebilir olacak mı?
 • Sağlayıcı inovasyon yatırımı yapıyor mu?
 • Sağlayıcı yüksek düzeyde hassas çalışan verileri için güvenlik sağlayabilecek mi?
 • Sağlayıcı, düzenleyici nedenlerle verileri ülkelere özgü konumlarda tutabilir mi?
 • Kendi yükseltme yolunuzu ve zamanlamasını belirleyebiliyor musunuz?
 • İK süreçlerini ERP, CRM ve diğer iş süreçleri ile hızlı ve kolay biçimde entegre edebilecek misiniz?

HCM'nin geleceği

Teknoloji, bildiğimiz anlamdaki iş dünyasında gözle görülür bir dönüşüm yaratıyor. Yeni teknolojiler iş stratejilerini değiştiriyor, iş rollerini ortadan kaldırıyor ve yeni iş fırsatları yaratıyor. Ancak geleneksel hiyerarşik yapılar değişirken iş gücünde de daha düz ve daha atik iş ağlarına yönelik dönüşüm sayesinde daha mobil, küresel ve çeşitli bir iş gücü oluşuyor. HCM de hızla gelişiyor. SaaS ve mobil gibi zaten aşina olduğunuz teknolojilerin ve aynı zamanda makine öğreniminden yapay zekaya kadar en yeni teknolojilerin benimsendiğini göreceksiniz.

 • Mobil, tüketici sınıfı self servis mobil uygulamalar ile İK'yı, çalışanları ve yöneticileri güçlendirerek etkileşimi ve üretkenliği artırıyor.
 • Sosyal, her çalışanın organizasyondaki meslektaşlar ve danışmanlarla iş birliği sağlayabilirken daha fazla üretken olmasını sağlar.
 • Sohbet robotları, bileşenlere yanıtlar ile daha hızlı ve daha verimli bir biçimde servis sunuyor.
 • Yapay Zeka, en iyi adayları bulmak için binlerce özgeçmiş ve veri noktasını hızlıca incelemek gibi insanlar için mümkün olmayan özellikleri sunuyor.

 

HCM demosu isteyin ekran görüntüsü

Oracle Cloud HCM'nin en eksiksiz ve bütünleşik bulut HCM çözümünü nasıl sunduğunu görün.