Sonuç bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Aşağıda gösterilen popüler aramalardan birini deneyin.
 • Yeni bir arama başlatın.
Popüler Sorular

Human Capital Management (HCM) Nedir?

Human Capital Management (HCM) etkileşimi, üretkenliği ve iş değerini desteklemek üzere işe alım, eğitim, bordro, ücretlendirme ve performans yönetimi gibi insan kaynakları (İK) departmanlarının geleneksel yönetim işlevlerini fırsatlara dönüştürür. HCM iş gücüne iş yapmanın maliyeti dışında da anlam atfeder. İş gücü, diğer varlıklar gibi, stratejik yatırım ve yönetim sayesinde değeri en yüksek düzeye çıkarılabilecek temel bir iş varlığıdır.

 

Sektör lideri Human Capital Management Solution (HCM) ile yarını bugünden yakalayın

İnsan Kaynakları Yönetiminin Tanımı

HCM terimi hem iş stratejisi hem de bu stratejiyi uygulamak için kullanılan diğer teknolojiler ve modern BT uygulama yazılımları seti anlamına gelebilir. Zaman zaman birbirinin yerine kullanılsa da İK, İK Yönetim Sistemi ve İK Bilgi Sistemi terimleri ince ayrımlarla tanımlanır:

Gösterdiği olağanüstü büyüme sayesinde e-ticaret, giderek daha değerli ve hatta hayati bir araç haline gelirken işletmelere şu olanakları sağlar:

 • İK: İşe alma, iş ve pozisyon yönetimi, İK uyumluluğu ve raporlama dahil olmak üzere bir dizi geleneksel çalışan yönetimi işlevini ifade eder.
 • HCM: Aynı süreçleri kapsamakla birlikte iş gücü ödüllerini, yetenek ve iş gücü yönetimini de içerir.
 • Yetenek yönetimi: Yetenek yaşam döngüsü boyunca stratejik yetenek yönetimi ile ilgilidir. Kaynak bulma ve adayları işe almayı, hedef ve performans yönetimini, eğitim ve kariyer gelişimini, yetenek incelemesini ve yedekleme yönetimini içerir.
 • İş gücü ödülleri: Ücretlendirme, yan haklar veya bordro gibi maddi ya da maddi olmayan ödülleri yönetmekten sorumlu tüm İK işlevlerini ifade eder.
 • İş gücü yönetimi: Zaman ve iş gücü ve izin yönetimi dahil olmak üzere pozitif ve negatif zaman yönetimi ile ilgili tüm İK işlevlerini kapsar.
 • İK Yönetim Sistemi: Çalışan yaşam döngüsü boyunca İK süreçlerini destekleyen ve otomatikleştiren bir dizi uygulama yazılımı ve diğer teknolojileri ifade eder. HCM ve İK Yönetim Sistemi terimleri sıklıkla eş anlamlı olarak kullanılsa da HCM için özellikle çalışan yönetimi konusunda stratejik yaklaşım önemlidir.
 • İK Bilgi Sistemi: Orijinal olarak idari çalışan kayıtlarının tutulmasını ifade eder. Bunun yerine büyük ölçüde İK Yönetim Sistemi terimi kullanılmaktadır. Uygulamada İK Yönetim Sistemi ve İK Bilgi Sistemi terimleri neredeyse her zaman birbirinin yerine kullanılabilir.

Güçlü Bir HCM Çözümünün Temel Avantajları

Yetenekleri Cezbedin ve Bünyenizde Tutun
 • Hızlı bir şekilde kaynak bularak ve doğru adayları işe alarak işe alma hızını ve kalitesini artırın. Çalışanların motive edilmesine yardımcı olan iş-yaşam çözümleri ile etkileşimi artırın ve üstün bir çalışan deneyimi sunun.
 • Profesyonel eğitim ve gelişme fırsatları sağlayarak yetenekleri bünyenizde tutun ve geliştirin.
 • Liderlik ve diğer anahtar rollerde proaktif olarak yedekleme planlaması gerçekleştirerek basamak gücünü artırın.
İş Gücü Yönetimini ve Harcamaları Optimize Edin
 • Doğru bir maddi ve maddi olmayan ödül karışımı tahsis ederek ücretlendirmeyi farklılaştırın.
 • Zaman ve iş gücünü, programlamayı ve ilgili giderleri yönetin.
 • Belirli projeler ve diğer maliyetler için giderleri koruyun.
 • Performans bazlı ödeme kültürü oluşturun.
Değişime Çeviklikle Yanıt Verin
 • Çalışan stratejisini iş stratejisi ile uyumlu hale getirin.
 • Güçlü öngörüler ile iş gücü kaybını tahmin edin.
 • İş gücünü hızlı bir şekilde organizasyon değişikliklerine göre ayarlayın.
 • İK süreçlerini, benzersiz ihtiyaçları hesaba katacak şekilde özelleştirin.
İK Operasyonlarını Kolaylaştırın
 • Ayrı İK Yönetim Sistemi süreçlerini konsolide edin.
 • Daha akıllı iş gücü kararları için analitikten yararlanın.
 • Küresel ve yerel olarak manuel süreçleri otomatikleştirin.
 • Self servis ile İK süreçlerini hızlandırın.

HCM Çözümlerinin Fonksiyonel Bileşenleri

İK

Tek bir genel kayıt sistemi ile tüm iş gücünüzü yönetin ve İK Bilgi Sistemlerinizi kolaylaştırın.

 • Çalışan yaşam döngüsü: 200'den fazla ülke ve yargı bölgesi için yerelleştirmeler ile hem tam zamanlı hem sözleşmeli tüm çalışanlar için işe almadan emekliliğe kadar süreci yönetin.
 • Stratejik İK: Tek bir çözümle kişisel ve istihdam bilgilerini takip edin, iş yapıları oluşturun, çalışan belgelerini yönetin ve performans ve kayıp tahmini yapın.
 • İK servis sunumu: Her cihazdan yönetici ve çalışan self servis olanağı sunun ve hassas İK vakaları için İK Yardım Masası sağlayın.
 • Çalışan katılımı: Zindelik, rekabet, gönüllülük ve kişisel marka oluşturma araçları ile çalışanlarınızı motive edin.
 • Uyum ve dolandırıcılık tespiti: Olay raporlama yoluyla durumu ve güvenliği iyileştirin ve dolandırıcılık tespiti ve otonom güvenlik sayesinde verilerinizi koruma altına alın.

Talent Management

Organizasyonların etkin kaynak bulma ve işe alımdan yeni çalışanları işe başlatmaya, hedef ve performans yönetimine, performans ödüllendirmeye, sürekli eğitim olanağı sağlamaya, kariyer geliştirmeye ve en iyi yedekler için yetenek incelemelerini ve planlamaları gerçekleştirmeye kadar tüm yetenek yaşam döngüsünü yönetmesini ve aynı zamanda çalışan katılımını sürdürmesini sağlayın.

 • Yetenek kazanımı: İnovatif teknolojilerden yararlanarak cazip bir aday merkezli deneyim sunun ve adayları en uygun işlerle eşleştirin.
 • Performans yönetimi: Performansı optimize etmek için bireysel hedefleri iş hedefleri ile uyumlu hale getirin ve sık denetim noktaları ile çalışanları destekleyin.
 • Kariyer gelişimi: Çalışanları kariyer hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için kariyer fırsatlarını belirleyin ve bir geliştirme planı hazırlayın.
 • Yetenek incelemesi ve yedekleme yönetimi: Makro-organizasyonel yetenek eğilimlerini değerlendirin ve liderlik ve diğer kritik rollere ilişkin gelecekteki ihtiyaçlara yönelik proaktif planlama yapın.
 • Eğitim: Modern iş gücünün eğitim taleplerini karşılayın ve çalışanların güncel becerilere sahip olmasını sağlayın. Özelleştirilmiş eğitim deneyimi sağlamak için gömülü zekadan yararlanın.

İş Gücü Yönetimi

Tüm çalışanlarınız için küresel olarak iş gücü maliyetlerini kontrol edin, manuel süreçleri azaltın ve uyumluluk sürecini basitleştirin.

 • Ücretlendirme: Yerel ve küresel ücretlendirme planlarına ilişkin analiz, modelleme, bütçeleme ve yönetim aktiviteleridir.
 • Toplam ücretlendirme: Yöneticilere, müdürlere ve çalışanlara ilişkin tüm ücretlendirme faaliyetleri konusunda ayrıntılı öngörüler.
 • Performans bazlı ödeme: Ücretlendirme hesaplamalarında performans derecelendirmelerinden, hedef başarısından ve diğer metriklerden yararlanın.

İş Gücü Ödülleri

Farklılaştırılan bir iş gücü ödülleri stratejisi ile doğru yetenekleri cezbedip bünyenizde tutun ve değeri destekleyin. Modern ve inovatif teknolojiden yararlanarak bordro ve ücretlendirme doğruluğunu en yüksek düzeye çıkarın.

 • Ücretlendirme: Yerel ve küresel ücretlendirme planlarına ilişkin analiz, modelleme, bütçeleme ve yönetim aktiviteleridir.
 • Yan Haklar: Benzersiz iş ihtiyaçlarına uyarlanan esnek yan hak programı seçenekleri sunun.
 • Bordro: Doğru bordro, vergi raporlama ve yönetmelik kuralları sunarak uyumluluğu destekleyin ve bordroyu işleyin.

HCM—Kısa Tarihi

"İnsan kaynakları" terimi ilk kez 1950'li ve 1960'lı yıllarda endüstri çağında başlayan otomasyonun bilgi işlem sayesinde hızlandırılmasıyla birlikte kullanıldı. Ekonomistler ve iş insanları çalışanları rutin görevleri yerine getiren değiştirilebilir birimler olarak görmek yerine iş büyümesini ivmelendirebilecek belirli becerilere ve yeteneklere sahip bilgi çalışanları olarak görmeye başladı.

Beklendiği üzere bu terim 1990'lı yılların sonunda internetin yükselişiyle birlikte daha fazla önem kazandı. Yeni teknolojiler hızla yepyeni bir dizi iş sürecini otomatikleştirdi. Bu sırada internet ise çalışanların ve yöneticilerin çalışma ve iş birliği sağlama biçimlerini değiştirdi. Tüm bu değişim, iş gücü liderlerinin değişen iş rollerinde yetenekleri cezbetme, tutma ve etkileşimini sağlama biçimlerinde dönüşüm yaratması gerektiği anlamına geliyordu.

Bu on yıllık süre, HCM'nin Altın Çağı olarak nitelendirilebilir. Yeni dijital teknolojiler İK liderlerinin büyük ölçekte daha etkileşimci ve kişiselleştirilmiş bir çalışan deneyimi sunmasını sağlıyor. Aynı zamanda otomasyon, tahmini analitik ve yapay zeka (AI) gibi gelişmekte olan teknolojiler iş gücünü anlamaya, yönetmeye, teşvik etmeye ve etkileşim sağlamaya yönelik yeni inovasyonlar sağladı. İK liderleri akıllı ve sosyal medya destekli işe alım ve kişiselleştirilmiş organizasyonda tutma uygulamalarından yüksek düzeyde optimize ücretlendirmeye kadar iş gücünün değerini en üst düzeye çıkarabilecek yepyeni bir dizi araca sahip.

Bulut Ortamında HCM

Bulut ve servis olarak yazılım (SaaS) sunum modelleri, HCM teknolojileri için hızla yeni standart halini alıyor. Bulut yaklaşımı dağıtımı hızlandırıyor, değişken sermaye giderlerini sabit ve şeffaf işletim giderlerine dönüştürüyor, BT maliyetlerini azaltıyor ve yükseltme yollarını hızlandırıp basitleştirerek atikliği artırıyor.

Pek çok SaaS HCM sağlayıcısı olsa da hiçbiri birbirine benzemiyor. İşletmeler satıcıları ve çözümleri değerlendirirken yalnızca bugün ihtiyaçları olanları değil aynı zamanda gelecekte ihtiyaç duyacakları HCM özelliklerini göz önünde bulundurarak soru sormalıdır.

 • Sağlayıcı uzun vadede erişilebilir olacak mı?
 • Sağlayıcı inovasyon yatırımı yapıyor mu?
 • Sağlayıcı yüksek düzeyde hassas çalışan verileri için güvenlik sağlayabilecek mi?
 • Sağlayıcı, düzenleyici nedenlerle verileri ülkelere özgü konumlarda tutabilir mi?
 • Kendi yükseltme yolunuzu ve zamanlamasını belirleyebiliyor musunuz?
 • İK süreçlerini ERP, CRM ve diğer iş süreçleri ile hızlı ve kolay biçimde entegre edebilecek misiniz?

HCM'nin Geleceği

Açıkçası teknoloji bildiğimiz anlamdaki iş dünyasında dönüşüm yaratıyor. Yeni teknolojiler iş stratejilerini değiştiriyor, iş rollerini ortadan kaldırıyor ve yeni iş fırsatları yaratıyor. Ancak geleneksel hiyerarşik yapılar değişirken iş gücünde de daha düz ve daha atik iş ağlarına yönelik dönüşüm sayesinde daha mobil, küresel ve çeşitli bir iş gücü oluşuyor. HCM de hızla gelişiyor. SaaS ve mobil gibi zaten aşina olduğunuz teknolojilerin ve aynı zamanda makine öğreniminden yapay zekaya kadar en yeni teknolojilerin benimsendiğini göreceksiniz.

 • Mobil, tüketici sınıfı self servis mobil uygulamalar ile İK'yı, çalışanları ve yöneticileri güçlendirerek etkileşimi ve üretkenliği artırıyor.
 • Sosyal, her çalışanın organizasyondaki meslektaşlar ve danışmanlarla iş birliği sağlayabilirken daha fazla üretken olmasını sağlar.
 • Sohbet robotları, bileşenlere yanıtlar ile daha hızlı ve daha verimli bir biçimde servis sunuyor.
 • Yapay Zeka, en iyi adayları bulmak için binlerce özgeçmiş ve veri noktasını hızlıca incelemek gibi insanlar için mümkün olmayan özellikleri sunar.

Oracle Modern Best Practice ile HCM Uygulamanızda Dönüşüm Yaratın

İdeal uygulamalar, gelişmekte olan teknolojiler ve HCM stratejisine ilişkin küresel ve kapsamlı öngörüler için, İK ve Yetenek Yönetimi için Oracle Modern Best Practice bölümünü inceleyin. Şunları kapsar:

 • İşe alımdan işe başlatmaya kadar süreç
 • Yan haklardan bordroya kadar süreç
 • Bordrodan ödemeye kadar süreç
 • Zaman toplamadan bordroya kadar süreç
 • Hedef belirlemeden performansa kadar süreç
 • Kariyer planlamadan gelişime kadar süreç
 • Yetenek incelemesinden yedeklemeye kadar süreç
 • İzin planlamasından sürekliliğe kadar süreç
 • Çalışan içgörülerinden iş-yaşam uyumuna kadar süreç
 • Çalışan ayrılışından iş gücü analizine kadar süreç

 

Fedcap Group, Oracle HCM Cloud ile mümkün olanın gücünü keşfederek iş ve yaşamları değiştiriyor.