Çalışan Deneyimi nedir?

Çalışan deneyimi, temelde çalışanın belirli bir şirkette karşılaştığı her etkileşim ve temas noktasının zirvesidir. Aynı zamanda, organizasyonun çalışanlarının çalışma hayatlarını ve günlük yaşamlarını iyileştirmek, genel olarak verimliliklerini artırmak için geliştirdiği düzenli bir deneyim ve değerlendirmeler grubudur. Çalışan deneyimi, çalışanlarınızın işletmenizle olan her etkileşiminden etkilenir (PDF). Bu süreç, teklif mektubunuzla başlayıp çalışanların iş yerindeki son gününde sona erer. Şirket kültürü ve iş arkadaşları, üsler ve müşterilerle olan bireyler arası ilişkiler çalışan deneyiminde etkilidir.

Çalışan deneyimi platformu; işe başlama, devam eden performans yönetimi, yan haklar ve tazminat, iş eğitimi ve iş yeri ortamı dahil olmak üzere çalışanların işleriyle ilgili süreçleri ve faaliyetleri kapsar. Ayrıca, çalışanlarınızın işlerinde kullandığı araçları, teknolojileri ve iletişim sistemlerini de içerir.

Buluta geçiş küçük resmi

Çalışan deneyimi neden önemlidir?

Müşteri deneyimi gibi, çalışan deneyiminin de şirketinizin kârlılığı üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Memnun çalışanlar üretken çalışanlardır. Çalışanlar yeterli derecede eğitim almadığında veya işlerini verimli bir şekilde yapmak için gereken araçlara sahip olmadığında verimlilikleri düşer. Mutsuz, ilgisiz çalışanlar, memnuniyetsizliklerini genellikle işlerinde üretken ve tutkulu olmayarak ya da şirketten ayrılarak ifade ederler. Bu tür bir çalışan giriş/çıkışı, işverenler açısından maliyetli bir sonuca yol açarak sürekli yeni çalışanlar işe almalarını ve bu çalışanları eğitmelerini gerektirir.

İşlerin başka yerlerde daha iyi olduğunu, yani çalışan deneyiminin daha iyi olduğunu düşünen çalışanlar, hiçbir zaman mevcut rollerine tam olarak bağlı kalmazlar. Çalışan bağlı olmadığında insan sermayesi yatırımınızdan en iyi getiriyi alamaz veya pozitif bir iş yeri kültürü oluşturamazsınız. Zahmetli sistem ve süreçlerle çalışmak, çalışanlarınızın moralinin zayıflamasına ve güçsüzlük duygusuna da neden olabilir. Bu durum, işletmenizin performansını ve pazar pozisyonunu etkileyebilecek sorunlara yol açabilir.

Öte yandan, pozitif bir çalışan deneyimi yaşayan çalışanların işlerinde daha etkileşimli ve üretken olma, şirkete daha fazla bağlı olma, aidiyet ve sahip olma duygusu hissetme ve şirketinizde daha uzun süre kalma olasılığı daha yüksektir. Bu faktörler genel olarak şirket performansının artmasını sağlar. Öyle ki, Gartner'a göre, deneyimlerini olumlu olarak gören çalışanların, mevcut organizasyonlarında kalacaklarını belirtme olasılığı %60 ve yüksek performans gösteren çalışan olma olasılığı %69 daha yüksektir.

İK uzmanları nasıl ideal bir çalışan deneyimi oluşturabilir?

Müşteri memnuniyetini geliştirmede dijital teknoloji aracılığıyla atılan adımlar göz önüne alındığında, çalışanlar artık tüketici olarak bekledikleri deneyimi, iş yerinde de arıyorlar. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Bilgilere kolay ve rahat erişim

Çalışanlar hizmetlere, süreçlere, prosedürlere ve kişisel bilgilere basit bir biçimde, çevrimiçi olarak erişmek istiyor. Diledikleri cihazdan, bulundukları her yerden erişmek istiyorlar. Bu etkileşimler pürüzsüz olmalıdır. İyi çalışmayan ağır uygulamalar; özellikle işlerini yapmak, iş - günlük yaşam hedeflerini gerçekleştirmek veya yan haklara uygunluk gibi işle ilgili kişisel konularla ilgilenmek için gerekli olan bilgileri aradıkları durumlarda çalışanlar için sinir bozucu olabilir.

Anında yanıtlama verme

Bilgi ve hizmetlerin 24 saat boyunca self servis kullanılabilir olması zorunludur. Çalışanlar, ihtiyaç duydukları bilgileri beklemek ya da özellikle zamanlamanın kritik olduğu durumlarda bilgileri almak için bir İK temsilcisiyle etkileşim kurmak istemez. Örneğin, yan haklarla ilgili bilgilere erişme süresinin çalışanın kişisel yaşamı üzerinde doğrudan bir etkisi olabilir.

Süreç şeffaflığı

İş performansı ve beklentiler, gelişim fırsatları ve şirket içinde ilerleme söz konusu olduğunda, çalışanlar organizasyonun süreçlerinin nasıl olduğunu ve hedeflerine nasıl ulaşabileceklerini bilmek isterler. Süreç şeffaflığı güven ve katılım ortamı sunarak çalışanların daha mutlu olmasını sağlar. Böylece, verimlilik ve şirketin performansı artar.

Bağlantı kurma duygusu

Çalışanlar, işlerine bağlı olduklarını hissetmenin, yaptıkları işin anlamını keşfetmenin ve başkalarıyla aralarında bağlantı kurduklarını hissetmenin yollarını arar. Çeşitliliği ve dahiliyet duygusunu teşvik etmeyen sistemler, yabancılaşma duygularına yol açabilir. Bunun aksine, çalışanların samimi bir ortamda olduklarını, takdir edildiklerini ve kendilerine değer verildiğini hissetmelerini sağlayan sistemler, bağlantı kurma duygusu oluşturur ve sadakati teşvik eder.

Muhteşem bir çalışan deneyimi sağlamayla ilgili zorluklar

Şirketlerin muhteşem bir çalışan deneyimi sağlamasıyla ilgili zorluklardan bazıları şunlardır:

 • İşe başlama, performans yönetimi, eğitim ve kariyer gelişimi gibi birden fazla süreç ağırlıklı görevi yönetme
 • Organizasyon genelinde yasalara ve mevzuatlara uyumluluğu sağlama
 • Özellikle İK sistemlerini ve diğer kurumsal sistemleri kullanırken çalışanların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve zorlukları anlama
 • İK personelinin zaman ve deneyiminden en iyi şekilde yararlanma
 • Tüm çalışanlara eşit bir şekilde tutarlı ve güvenilir bir çalışan deneyimi sunma

Mobile Challenge'a katılın ve ne kadar kolay olabileceğini keşfedin

Çalışanların en iyi işlerini çıkarmalarına yardımcı olun

Eksiksiz bir çalışan deneyimi platformu, profesyonel ve kişisel faaliyetlerinde çalışanları yönlendirir, esnek İK hizmet desteği sunar, kuruluş genelinde iletişimi modernize eder, yönetici-çalışan ilişkilerini güçlendirir ve çalışanların meslektaşlarıyla bağlantı kurmalarını sağlar.

HCM'nin çalışan deneyimini nasıl dönüştürdüğünü öğrenin

İnsan sermayesi yönetimi (HCM) bağlantısı

İK işlevi, kısmen şirket ilkeleri ve çalışanları arasındaki aracılık rolünden ötürü çalışan deneyimi konusunda önemli bir ağırlığa sahiptir. İK ayrıca yan haklar ve tazminat, performans yönetimi, eğitim ve benzeri gibi çalışan deneyimini etkileyen birçok sistemin de sorumlusudur.

Yıllar içerisinde, HCM teknoloji çözümlerinin benimsenmesiyle birlikte, çalışanlarla önemli sayıda İK ile ilgili etkileşim yüz yüze etkileşimlerden şirket portalları üzerinden otomatik self servise geçti. Çalışan portalları ve çevrimiçi işlemler daha fazla rahatlık sağlarken, bu geçiş çalışan deneyimi açısından karmaşık sonuçlar veriyor.

Çoğu durumda, kullanıcı arabirimlerinin çalışanlar için kullanımı zor ve sinir bozucu olduğu kanıtlanmıştır. Ancak, HCM çözümleri sağlam bir zemin kazanıp daha fonksiyonel ve destekleyici olacak şekilde değiştikçe, bu çözümler sayesinde daha iyi bir çalışan deneyimi oluşturma fırsatları da önemli ölçüde artmıştır.

Çalışanlarınızın beklediği deneyimleri nasıl sunacağınızı keşfedin (PDF)

Çalışan deneyimi platformu nedir ve işletmenize nasıl yardımcı olabilir?

Çalışan deneyimi platformu, kullanımı ve anlaşılması kolay bir kullanıcı arabirimine sahiptir. Platformda İK ve BT gibi organizasyona özgü birden fazla sistemle etkileşim kurmak için ideal olarak bir sohbet robotu veya dijital asistan olması gerektiğini unutmayın. Çalışan deneyimi platformu, aynı zamanda sorulara faydalı bilgiler ve yanıtlar sağlayan sayfaları sürekli olarak izleme ve güncelleme özelliğine de sahip olmalıdır.

Self servis çalışan deneyimi platformu kuruluşun kültürünü yansıtmalıdır. Çalışan platformla etkileşimde bulunduğunda, sistem çalışanın sistemi kullanma şekline göre çalışan hakkında bilgi edinir ve bu bilgileri bu çalışanla kurduğu etkileşimleri kişiselleştirmek için uygular.

Çalışan deneyimi platformu, süreçleri sürekli olarak geliştirmenize ve daha iyi çalışan deneyimleri oluşturmanıza yardımcı olabileceği için kullanıcı bilgilerine yönelik bir geri bildirim döngüsü sağlar. Bu döngü, önemli bir katma değerdir. Kullanıcı verileri sisteme girerken, veri analitiği, çalışan deneyimini geliştirmek için kullanabileceğiniz eyleme dönüştürülebilir bilgilerle sonuçlanabilecek önemli bilgiler sağlar. Böylece, sürekli değişen, daha akıllı ve daha esnek bir çözümü destekler.

Çalışan deneyimi platformunun işletmenize nasıl yardımcı olabileceğini görün (PDF)

Çalışan deneyimi platformunun avantajları nelerdir?

Güçlü bir çalışan deneyimi platformu, çalışanlar ve işverenler için şirket genelinde birçok avantaj sağlar.

Avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Çalışanların işlerini ve hayatlarını etkileyen önemli bilgilere kolay, rahat ve zamanında erişim
 • Çalışanların ihtiyaçlarını karşılayan, özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş ve esnek bir deneyim
 • Şirket süreçleri ve ilkeleri konusunda şeffaflık
 • İş hayatlarında desteklenme duygusu
 • Daha yüksek dahiliyet, aidiyet ve topluluk duygusu
 • İşletme genelinde iyileştirmelere yön veren veri ve veri analitiğine erişim
 • Sürekli güncellenen çalışan verilerine güvenli erişim
 • İK personelinin zamanını daha iyi kullanma fırsatı
 • Daha hızlı, daha uygun işleme olanağı
 • Çeşitlilik ve dahiliyet girişimlerinde iyileştirme
 • Verimlilik artışı
 • Çalışan yıpranmasında düşüş
 • Çalışan güveni ve sadakatinde artış

Eksiksiz bir çalışan deneyimi platformunun gücünü keşfetmek için tura katılın

Çalışan deneyimi platformunda olması gerekenler

HCM çözümlerine artık bu çözümleri çalışan deneyimi platformu düzeyine çıkaran işlevler ekleniyor. Bu çözümler, çalışanlar için daha etkileşimli, kişiselleştirilmiş, katılımcı bir deneyim oluşturmak için arka planda İK ve diğer şirket süreçlerini yönetmenin ötesine geçer. Bu sayede, şirketlerle çalışanları arasında daha güçlü bağlantılar kurmaya ve çalışan memnuniyetini artırmaya yardımcı olur.

Bir çalışan deneyimi platformu seçerken aranması gereken önemli hususlar ve özelliklerden bazıları şunlardır:

 • Kusursuz bir deneyim sunan kullanım kolaylığı ve sezgisellik
 • Birden fazla kanal üzerinden çalışanların kişisel tercihlerine uyacak kolay erişim ve kullanılabilirlik
 • İşletmenin diğer alanlarıyla etkileşim kurabilen tutarlı bir veri ardışık düzeni
 • Çalışanların verilerin güvende olduğundan ve işverenlerinin mevcut düzenlemelere uyduğundan emin olabilmelerini sağlayan güvenlik
 • Çalışanların ihtiyaçlarına ve organizasyonun kültürüne uygun özelleştirilebilir ve kişiselleştirilebilir bir arabirim
 • Etkileşim kuran bireysel çalışanlara ayak uydurmaya ve onları desteklemeye yönelik AI içeren özellikler
 • Zamanla yeni ve daha iyi deneyimler sunmak için sürekli değişen, kolay genişletilebilirlik

Müşterilerin Cloud HCM'yi tercih etmelerinin en önemli 10 nedenini keşfedin (PDF)

Dijital asistanlar ve sohbet robotları ile ilgi çekici etkileşimli deneyimler oluşturun

Dijital asistanlar ve sohbet robotları, çalışan deneyimi platformlarında organizasyonların çalışanlarıyla bağlantı kurabilmeleri açısından önemli bir rol oynar. Yapay zeka özellikli bu araçlar, bireysel çalışan ihtiyaçlarını kişiselleştirilmiş, ilgi çekici ve etkileşimli bir şekilde karşılayan bilgi ve hizmetler sunar.

İK için dijital asistanların konuşma deneyimlerini nasıl desteklediğini öğrenin (PDF)

Çalışan deneyiminin geleceğinde neler var?

İdeal olarak, gelecekte çalışan deneyimi platformu, erişim için çalışan portalı gerektirmeyen kusursuz bir deneyim olacaktır. Tamamen bir çalışanın tercihlerine göre uyarlanmış, tümüyle kişiselleştirilmiş ve benzersiz bir deneyim olacaktır.

Fakat çalışan deneyimi için bundan daha fazlası gerekiyor. Çözüm sağlayıcıları, çalışanların çalıştıkları şirketlerle etkileşim kurmaları için daha da özelleştirilmiş ve kişiselleştirilmiş yollar geliştiriyor. Bu nedenle, şirketler için bir sonraki hedef, yatırım getirilerini en üst düzeye çıkarmaktır.

Gartner'a göre, bu yatırımları çalışanların deneyimleri hakkında ne düşündüğünü "şekillendirmek" için kullanarak çalışan deneyimi yatırımlarınızdan en büyük getiriyi elde edebilirsiniz. Şekillendirme, sistemlere doğrudan ek maddi yatırım yapmaya değil, çoğunlukla çalışanlarınızın bu sistemlerle ilgili duygularını etkilemeye bağlı duygusal bir çabadır.

Şekillendirmede üç yönlü bir yaklaşım bulunur:

1. Çalışanlarda, deneyimlerinin nasıl olacağı konusunda beklenti oluşturma
2. Çalışanlarınızı istedikleri deneyimleri oluşturmaları konusunda desteklemek için şeffaflık ve bilgi paylaşımını kullanma
3. Deneyimleriyle ilgili olumlu anıları destekleme

Şekillendirmede, çalışan deneyimi platformlarından ve bunların iletişim ve etki kanalı işlevi, bir girdi ve çıktı döngüsü oluşturur. Bu döngü, yatırımınızdan elde ettiğiniz değeri en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olabilir. Gartner'a göre, bu yaklaşım benimsendiğinde, %32 daha düşük maliyetle çalışanların %32 daha memnun olması sağlanır.

Çalışan deneyimi hem somut hem de soyuttur. Somut avantajlar oluşturmak için teknolojiyi kullanarak çalışanlarınız arasında desteklenme ve iyi niyet duygularını artırabilir ve böylece soyut fakat performansı artıran bir çalışan deneyimi elde edebilirsiniz.

Üstün çalışan deneyimlerini destekleyen, sektördeki en iyi HCM hakkında bilgi edinin.