İK Yönetim Sistemi Nedir?

“HRMS” kısaltmasının açılımı, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemidir. Kuruluşların şirket içi İK faaliyetlerini yönetmek için kullandıkları bir yazılım ürün setini ifade eder. İK Yönetim Sistemi yazılımı, İK uzmanlarının çalışan verilerinin yönetiminden bordro, işe alım, yan haklar, eğitim, yetenek yönetimi, çalışan etkileşimi ve çalışan katılımına kadar modern iş gücünü yönetmesine yardımcı olur. İnsan kaynakları bilgi sistemi (HRIS) de denen, HRMS sistemleri, ihtiyaç duyan insanların bir şirketin en değerli varlıkları hakkındaki bilgilere erişebilmesini sağlar. Dünün İK yazılım ve HRIS sistemleri, bugünün insan sermayesi yönetimi bulut çözümleri haline gelmiştir.

HCM videosu küçük resmi

HRMS Bulut Dönüşümü

Kuruluşun gelecekte de verimli ve etkin şekilde çalışması açısından İK'nın önemi ve doğru kararlar almak ve değeri göstermek için kullanılacak araçlar ile veriler göz önünde bulundurulduğunda, İK uzmanları artık en önemli üst düzey yöneticiler arasında yer alıyor. Bulut ve dijital teknoloji konusunda sahip olacakları daha kapsamlı bilgi sayesinde, bulutta insan kaynakları yönetimi sistemlerini kullanarak üretken bir iş yeri oluşturmak ve gelecekte bunun devamlılığını sağlamak açısından bugünden önemli katkılarda bulunabilirler.

İşletme ile uyumlu olması için İK'nın modernleşmesi ve dönüşmesi gerekir. Değişimde etkili olabilmesi için İK'nın tüm çalışan yaşam döngüsünü yönetmek üzere bulut ortamında doğru İK Yönetim Sistemi çözümünü seçmesi gerekir. Bordro ve yan haklar gibi temel İK işlevlerinin ayrı bir İK Yönetimi çözümünde işlendiği farklı şirket içi çözümler yetenek yönetimi, iş gücü optimizasyonu ve öğrenme için kullanılan çözümler ile entegre değildir. Bu kopukluk kullanım kolaylığının önüne geçer, kullanıcı deneyimini olumsuz etkiler ve değerli öngörüler etmek üzere verilerin analiz edilmesini zorlaştırır.

HRMS sistemlerinde entegre bilgi eksikliği nedeniyle kritik yetenek yönetimi işlemleri sekteye uğramaktadır. İK faaliyetleri, tek bir kayıt sistemi ve bulut tabanlı bir dağıtım modeli mevcut olduğunda olabileceğinden daha az verimli şekilde yürütülür.

Bu nedenle, birbiriyle bağlantılı olmayan çözümler kullanmakta olan İK kuruluşları, aşağıdakiler de dahil olmak üzere, kuruluş için stratejik değerlerini olan faydaları kaçırmaktadır:

Daha düşük İK maliyetleri

İK geleneksel olarak şirket içi İK sistemlerinin bakımı için BT'ye güvenir ancak bulut tabanlı gelişmiş İK çözümleri bunu değiştirir. Bulut tabanlı HRM çözümlerinin zaman içinde yapılandırılması ve uyarlanması kolaydır. Bunlar, kontrolü tekrar İK'ya verir ve dağıtmak, yönetmek ve desteklemek için gereken çalışan sayısını önemli ölçüde azaltır.

Hızlı İK inovasyonu

Şirket içi bir HRMS için herhangi bir yükseltme, birden fazla makinede uygulanması önemli ölçüde zaman ve masraf gerektiren büyük bir faaliyettir. Buna karşılık bulut, dağıtım sürelerinde büyük azalmaların yanı sıra güncellemelere ve yeniliklere kolay erişim sunar. Sonuç olarak kuruluşunuz fırsatlardan çok daha hızlı yararlanır

Çalışan etkileşimi

En iyi İK çözümleri çalışanların, yöneticilerin ve İK personelinin eşit sayıda ve eşit başarı ile kullandıkları çözümlerdir. Bunu da en iyi bulut tabanlı insan sermayesi yönetimi (HCM) sistemleri sağlar. HCM tüm ekibe yönelik birleşik çalışan deneyimleri, tüm ekip için her yerden bağlantı yetenekleri ve rol tabanlı işlevsellik sayesinde iş gücü yönetiminde çığır açar.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Müşterilerin Şirket İçi İK Yönetim Sisteminden HCM Cloud'a Geçmesinin 10 Nedeni

1. Kişisel ve Modern Kullanıcı Deneyimi (UX)

Bulut İnsan Sermayesi Yönetimi çözümleri, basitliği ve zekayı birleştirerek işi daha kişisel hale getirir. Modern İK yazılımı, kullanıcı dostu olmasının yanı sıra profil, öğrenme, danışmanlar ve roller gibi alanları zaman içinde gelişecek şekilde uyarlamak amacıyla çalışanların ilgi alanlarını anlar.

2. Uyarlanabilir ve Genişletilebilir Mimari

Sürekli değişen iş uygulamalarının, düzenlemelerin ve ortamların gereksinimlerini karşılamak amacıyla uyarlanabilir ve esnek bir çözüm sunan insan kaynakları bulut platformu, bir işletmenin atik ve bağlı kalmasını sağlar.

3. Akıllı Uygulama

Our Cloud HCM, Yapay Zeka öncelikli bir yaklaşım kullanır. Bu, İK uzmanları ve çalışanlarının daha akıllı işe alım yapmasına, daha akıllı çalışmasına, daha akıllı etkileşim kurmasına ve daha akıllı adapte olmasına yardımcı olmak amacıyla veri bilimi ile gelişmiş makine öğreniminin bir araya getirildiği anlamına gelir. İşletmeler yetenek yönetimini geliştirerek, eksiksiz iş gücü öngörüleri sağlayabilir ve operasyonel verimliliği artırabilir.

4. Eksiksiz İnsan Kaynakları Yönetimi Bulutu

Kuruluşlar, işlerini tek bir İK teknoloji ortağıyla yürütebilir. Eksiksiz HCM Cloud çözümü sayesinde tüm çalışan yaşam döngüsünü yönetebilir, finans ve satış dahil olmak üzere temel iş kollarıyla entegre olabilir ve Oracle altyapısının sağladığı temelle hız, güvenlik ve inovasyon elde edebilirsiniz.

5. İK Yönetim Sistemi İş Değeri

Müşteriler mükemmel kullanıcı katılımı, kolaylaştırılmış süreçler, artan üretkenlik ve daha düşük sahip olma maliyetiyle daha fazla iş değeri sağlamak için güçlü İK bulut yazılımımıza kolayca yükseltme yapabilirler.

6. İnsan Kaynakları İçin Bulut İle Güç Üreten Merkez

İK Yönetim Sistemi İnovasyonu, sistemlerinizi buluta taşımanın sağladığı en büyük avantajdır. Bugün ortaya çıkan yapay zeka, sohbet robotları, kayıtzinciri ve Internet of Things (IoT) gibi teknolojilerle yarının İK platformunu oluşturun ve kurun.

7. Veri Güvenliği ve Gizlilik Kontrolleri

Kuruluşlar, İK Yönetim Sistemini Oracle HCM Cloud'a taşıyarak çok katmanlı güvenlik özellikleri, varsayılan olarak veri şifrelemesi ve son teknoloji veri merkezlerinden yararlanır. İK bulut platformumuz, sınıfının en iyisi Bulut Altyapımız üzerinde çalışarak kimlik ve güvenlik yönetimi, ölçeklenebilirlik, erişilebilirlik ve performans sunar.

8. Katılımcı ve Canlı bir İK Topluluğu

30.000'den fazla katılımcısı olan güçlü İK topluluğumuz en iyi uygulamaları paylaşmak, sorunları gidermek ve İK kariyerlerini ilerletmek için çevrimiçi ve yüz yüze toplantı yapar.

9. Kanıtlanmış Müşteri Başarısı

Çözüm ortaklarımız, İK projelerinizin başarıya ulaşması için bulut yolculuğunuzun her adımında sizinle iş birliği yapar. Yeni Oracle müşterileri bir uygulama başarı yöneticisine, isteğe bağlı eğitime ve başarı planlama araçlarına erişebilir. Yatırımınızın değerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olmak için dünya genelinde 145 ülkede 24 saat müşteri hizmeti sunuyoruz.

10. Küresel Erişim ve Olanaklar

Dünya çapındaki ekonomiyi desteklemeyi amaçlayan küresel İK çözümümüz, temelde 200'ü aşkın bölgede yer alan ve 25 dilde faaliyet gösteren kurumsal ve bölgesel ihtiyaçları karşılamak üzere tasarlandı.

İK Yönetim Sistemi Yazılımı-Çalışanlarınızın her anını önemli kılın

Cloud HCM çözümümüz kapsamındaki İş Gücü Yönetimi çözümleri, İK işlemlerinin anlamlı çalışan deneyimlerine dönüştürülmesine yardımcı olarak bir kuruluşun gelecekteki iş gücünü bugün şekillendirir.

İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri

İK liderleri, Cloud HCM çözümümüzdeki gibi faydalanabilecekleri avantajlar için bulut tabanlı bir İK yönetim sistemi çözümüne geçiş yapıyor. Oracle'ın İK Yönetim Sistemi Çözümü:

  • Çalışanların sürekli olarak etkileşim kurmasına ve hızlıca üretken hale gelmesine yardımcı olarak üstün çalışan deneyimleri sunar
  • Şirketin çalışan stratejisini gelişen iş stratejisine uyumlu hale getirerek iş alanındaki hızlı değişikliklere ayak uydurulmasını sağlar
  • Rekabette liderliği korurken Yapay Zeka, makine öğrenimi, sohbet robotları ve kayıtzinciri gibi gelişmekte olan teknolojilere ayak uydurarak inovasyon kültürü oluşturur

İnsan kaynakları yönetim sisteminin geleceği

21. yüzyıl ekonomisi, keşfedilecek yeni teknolojilerle dolu. Başarılı kuruluşlar, çalışanlarıyla ilgilenebilmek ve böylece çalışanların da müşterilerle ilgilenebilmesi için yenilikçi insan kaynakları sistemlerinden yararlanıyor. Daha önce insanların yapabilmesi mümkün olmayan uyarlanabilir zeka ve makine öğrenimi birleşimi, daha akıllı ve daha keyifli bir çalışan deneyimi oluşturmanın ardındaki itici güçtür.

Günümüzde İK kuruluşları, iş değerini artırmak amacıyla yenilikçi teknolojilere ve gerçek İK Yönetim Sistemi bulut çözümlerine erişebilmektedir.

Oracle Cloud HCM'nin en eksiksiz ve bütünleşik bulut HCM çözümünü nasıl sunduğunu görün.