Buluta Geçiş Nedir? Önem, Avantajlar ve Strateji

Jeff Erickson | Teknoloji İçerik Stratejisti | 16 Mart 2023

Buluta geçiş, verilerin, uygulamaların, bilgi işlem kapasitesinin ve diğer dijital varlıkların bir kuruluşun şirket içi veri merkezinden bir bulut sağlayıcısı tarafından işletilen bir veri merkezine taşınmasıdır. Tüm göçlerde olduğu gibi bu yolculuk da daha verimli bir ortam arayışından kaynaklanır. Buluta geçiş yapmak isteyen bir kuruluş, bilgi işlem maliyetlerinin daha düşük, yeteneklerin çok sayıda olduğu, düzenli sürümlerle yeni teknolojik yeniliklerin geldiği ve ölçeklenebilirliğin neredeyse sınırsız olduğu bir yer arar. Buluta geçiş, donanım, veri tabanları ve uygulamaları çalışır durumda tutmak için tekrarlanan işleri yapmak üzere yetenekli teknoloji uzmanlarını işe alma sıkıntısına son vermeyi amaçlamaktadır. Ancak çok sayıda avantaj olsa da, geçiş süreci -eğer kötü planlanmışsa- zor ve hatta tehlikeli olabilir. Buradaki bilgiler, buluta geçiş planlamasında nelerin tehlikede olduğunu anlamanıza ve bu yeni ve daha iyi yere giden yolda sizi hızlandıracak doğru hazırlıkları yapmanıza yardımcı olacaktır.

Buluta Geçiş Nedir?

Buluta geçiş süreci, verilerin şirket içi bir veri merkezinden bir bulut sağlayıcısının veri merkezine taşınmasını gerektirir.

Buluta geçiş, uygulamaları ve bunların destekleyici teknolojilerini bir kuruluşun şirket içi veri merkezinden çıkarıp bir bulut sağlayıcısının veri merkezine taşıma sürecidir. Bu, şirket içi bir uygulamanın destekleyici veritabanları ve geliştirme platformlarıyla birlikte bulut sağlayıcısının sunucularına, depolama ve ağ altyapısına taşınması anlamına gelebilir. Yazılım hizmeti olarak sunulan bir ERP, CRM veya insan kaynakları yönetimi (HCM) uygulaması gibi bir bulut uygulamasına geçmek ve eski sürümü kapatmak anlamına da gelebilir.

Tüm bu modellerde buluta geçişler, iş yüklerini kuruluşun sahip olduğu veri merkezlerinden alıp yedekleme, güvenlik yamaları ve yeni özellik sürümleri gibi görevlerin genellikle hizmetin düzenli bir parçası olduğu bir bulut sağlayıcısının veri merkezine kaydırır. Bulut hizmetlerini kullanmak, bir veri merkezi işletmeye kıyasla genellikle daha ucuzdur çünkü yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz. Geçişler yaygınlaştıkça şirketler bir başka faydayı daha keşfetmiştir: Geçiş, yetenekli çalışanları veri merkezindeki "ışıkları açık tutma" gibi sıradan işlerden kurtarmakta ve yeni iş fırsatlarını desteklemeye odaklanmalarını sağlamaktadır.

"Taşıma" terimi kullanılıyor çünkü bu iş yüklerinin taşınması ayrıntılı planlama ve ustalık gerektiren önemli bir girişim olabilir. Bu tür bir planlama, bir kuruluş bulut tabanlı sistemlere geçerken operasyonların devam etmesi için gereklidir.

Ana Fikirler

 • Bulut kaynaklarını kullanmak giderek yaygınlaşan bir iş stratejisidir.
 • Buluta geçiş stratejileri çok çeşitli kanıtlanmış süreç ve taktiklere dayanır.
 • Başarılı geçişler dikkat ve planlama gerektirir, ancak riskler iyi anlaşılmıştır.
 • Bulut sağlayıcılarının ve üçüncü taraf satıcılarının bu süreci yönetilebilir hale getiren araçlarının sayısı giderek artıyor.
 • Bulut sağlayıcıları hizmetlerini yenilemeye ve geliştirmeye devam ederek bulutu kritik ve hassas iş yükleri için bile cazip bir seçenek haline getiriyor.

Buluta Geçiş Nedir?

Bulut geçişi, şirket içi bir altyapıda çalışan mevcut veritabanlarının, uygulamaların ve diğer bilgi işlem iş yüklerinin alınarak bir bulut bilişim sağlayıcısına taşınmasını içerir. Bu, yüzlerce hatta binlerce veritabanının; finans, faturalama, insan kaynakları, tedarik zinciri veya üretim gibi kritik işlevlere yönelik uygulamaların veya yeni uygulamalar oluşturan ve test eden ekipler tarafından kullanılan geliştirme ortamlarının taşınmasını içerebilir.

Bulutun ilk günlerinde geçişler şimdiki kadar yaygın değildi. On yıldan uzun bir süredir, BT operasyonlarını genel bulutta yürütmek, çoğunlukla yeni uygulamalar veya dijital varlıklar için uygulanan bir stratejiydi. Bulut ortamını kullanan bir startup, sunucu kurup bakımını yapmak ve yazılım lisansları satın almak zorunda kalmadan bir fikri hızlı bir şekilde pazara sunabilir. Sadece kullandıkları bulut altyapısı için ödeme yapabilir ve hemen çalışmaya başlayabilir. Ancak genel bulut, bilgi işlem kaynaklarının diğer şirketlerle paylaşılması anlamına geldiğinden, daha köklü şirketler ve hükümetler başlangıçta gizlilik ve veri güvenliği sorunları ve CPU döngülerini tıkayarak uygulama performansını düşürebilecek diğer müşteriler konusunda endişeliydi. Sonuç olarak, kendi veri merkezlerine sahip daha köklü şirketler ve hükümetler, özellikle de kritik uygulamaları çalıştıranlar, genel bulut tekliflerinden uzak durma eğilimindeydi.

Zaman içinde bulut ortamı önemli ölçüde değişti ve buluta geçişler sıradan hale geldi. Bulut sağlayıcıları sistemlerini ve dağıtım modellerini geliştirdiler ve en katı gizlilik, güvenlik, performans ve güvenilirlik ihtiyaçlarına sahip olanlara bile hitap eden altyapı seçenekleri sunmaktadır. Artık küresel finans, sağlık, iletişim altyapısı ve kamu gibi alanlardaki kuruluşlar bulutu, kendi veri merkezlerinin ve yazılım sürümlerinin sunamayacağı bulut hizmetlerini kullanarak en son yenilikleri elde etmenin bir yolu olarak görmektedir. Bulut maliyetleri genellikle şirketlerin kendi altyapılarını çalıştırma maliyetlerinden daha düşüktür. Bu durumda soru, veri ve uygulamaların kendi veri merkezlerinden bir bulut sağlayıcısının güçlü, hataya dayanıklı ve güncel veri merkezlerine nasıl taşınacağıdır.

Buluta Geçiş Nasıl Çalışır?

Buluta geçiş, verilerin, hizmetlerin ve uygulamaların bir bulut sağlayıcısının veri merkezine aktarılması sürecidir. Genellikle verilerin yedeklenmesi, ağ bağlantılarının anlaşılması ve taşıma işlemi sırasında veri güvenliğinin sağlanması için ayrıntılı bir plan içerir. Ayrıca, uygulamanın yeni bulut ortamında çalışması için varsa hangi uygulama değişikliklerinin gerekli olduğunu anlamak için bulut sağlayıcısıyla birlikte çalışmayı da içerir. Geçiş, bulut sağlayıcısının siber saldırılara karşı koruma sağlayan kimlik doğrulama yöntemleri gibi veri gizliliği ve güvenliğini korumaya yönelik yöntemleri de dahil olmak üzere bulut sağlayıcısının altyapısına uygun bir mimarinin eşleştirilmesini gerektirir.

Başarılı bir bulut geçişi sağlamak için kuruluşlar genellikle bulut sağlayıcısının platformuna aşina olan deneyimli bulut mimarları ve teknisyenlerinden yararlanarak bulut ile kuruluşun ayrıldığı şirket içi veri merkezi arasında tutarlı yedekleme, veri taşınabilirliği ve uygulama uyumluluğu sağlar. Bu uzmanlar ayrıca bulut tabanlı donanım ve yazılımların veri işlemeyi nasıl hızlandırabileceğini de açıklayabilir. Doğru şekilde ve gerektiğinde sektör uzmanlarına danışılarak yapılırsa, verilerin ve uygulamaların buluta taşınması minimum etki ile gerçekleştirilebilir.

OCI yüksek iş değeri sağlar

IDC'ye göre OCI, beş yılda %474 yatırım getirisi ve toplam sahip olma maliyetinde %53 azalma sağlayabilir.

Geçiş Devreye Alma Modelleri

Buluta geçişin daha yaygın hale gelmesinin temel nedenlerinden biri, bulut bilişim tekliflerinin daha çeşitli ve sofistike hale gelmesidir. Bazen hiper ölçekli sağlayıcılar olarak da adlandırılan en büyük bulut sağlayıcıları, artık aşağıdaki dört devreye alım modeli de dahil olmak üzere genel bulut hizmetlerinin çok ötesine geçen geniş bir seçenek yelpazesi sunmaktadır:

 • Genel bulut geleneksel modeldir. Kuruluşlar, bulut sağlayıcısının veri merkezindeki sunuculardaki alan için kullanıma veya aboneliğe dayalı olarak ödeme yapar. Sunucular, söz konusu bulut sağlayıcısının müşterileri tarafından paylaşılır.
 • Özel bulut bulut veri merkezindeki tüm sunucu veya belirli sunucu raflarının tek kuruluşa ayrıldığı yerdir. Müşterinin ihtiyaçlarına bağlı olarak, bazı bulut sağlayıcıları özel donanımı kuruluşun kendi veri merkezine koyabilir ve yönetim sorumluluğunu elinde tutabilir.
 • Hibrit bulut Bu, bir kuruluşun bazı veri ve uygulamaları bir bulut sağlayıcısının veri merkezine taşıması ve bazılarını kendi veri merkezinde tutarak uygulamaları destekleyen paylaşılan bir "hibrit" mimari oluşturması anlamına gelir. Bir kuruluş, şirket politikaları veya veri ikamet yönetmelikleri nedeniyle bu modeli seçebilir.
 • Çoklu bulut, uygulamaları ve verileri farklı bulut sağlayıcılarına taşıma işlemidir. Bu, bir kuruluşun iş yüklerini bu tür bir hizmette uzmanlaşmış bulut sağlayıcısıyla çalıştırmasına olanak tanır. Örneğin, bir kuruluş uygulama sunucusunu bir bulutta, veritabanı işlemlerini ise başka bir bulutta çalıştırabilir.

Geçiş Hizmeti Modelleri

Bir kuruluşun neyi başarmaya çalıştığına bağlı olarak buluta geçişe yaklaşmanın birkaç farklı yolu vardır. Bunlar, ERP veya CRM uygulaması gibi bulutta barındırılan bir kurumsal uygulamaya geçişten, temel bilgi işlem altyapısını kiralamaya ve mevcut bir uygulamayı veya geliştirme ve test ortamınızı buna taşımaya kadar uzanır. Üç ana model şunlardır.

 • Yazılım hizmeti (SaaS)
  SaaS buluta geçiş, veri merkezinizde çalışan bir uygulamanın veri ve işlevlerini alma ve tüm iş sürecini taşıma anlamına gelir ve böylece, bulut sağlayıcısından bulut tabanlı bir uygulama üzerinde çalışır. Örneğin, şu anda BT departmanınız tarafından kurulan ve bakımı yapılan bir şirket içi genel muhasebe uygulamasını kullanarak muhasebe süreçlerini çalıştırabilirsiniz; SaaS geçişi, sağlayıcının veri merkezinde çalışan ve çalışanlarınızın tarayıcı kullanarak erişebildiği, bulut sağlayıcı tarafından yazılan ve sürekli olarak yamalanan ve güncellenen bir muhasebe uygulamasına geçmek anlamına gelir.
 • Altyapı hizmeti (IaaS)
  IaaS geçişine genellikle "lift and shift" geçişi adı verilir. Bu geçiş modeli, bir uygulamayı kendi veri merkezinizden alır ve ideal olarak büyük ölçüde olduğu gibi bir bulut sağlayıcısının veri merkezindeki bilgi işlem, depolama ve ağ altyapısına taşır. Bulut sağlayıcısı bu donanım için tüm bakım, güncelleme ve yamaları gerçekleştirir.
 • Platform hizmeti (PaaS)
  PaaS buluta geçiş, bulut sağlayıcısının veri merkezinde yeni uygulamalar oluşturmanıza ve çalıştırmanıza olanak tanıyan veritabanları, uygulama sunucuları, işletim sistemleri, kapsayıcılar ve geliştirme araçları gibi bulut hizmetlerinin kullanılması anlamına gelir. Bu, sunucular ve ağlar gibi temel altyapının yanı sıra veritabanı, entegrasyon ve muhtemelen analitik hizmetler gibi platform hizmetlerini de içerir. Bu size kontrol ve ölçeklenebilir bir mimari üzerinde uygulamanız için özel işlevler oluşturma olanağı sağlar.

Buluta Geçiş Türleri

Buluta geçiş, çok çeşitli iş teknolojisi stratejilerini kapsayan tek bir terimdir. İşte buluta geçişin 6 adet seçeneğinin bir listesi ve neden bunları seçmek istersiniz?

En yaygın altı buluta geçiş türü şunlardır: yeniden barındırma, yeniden platformlama, yeniden satın alma, yeniden düzenleme, elde tutma ve emekliye ayırma.

1. Yeniden barındırma baze "lift and shift" adıyla da bilinir. Bu süreçte, bir uygulamayı mümkün olduğunca az değişiklikle bir bulut sağlayıcısının veri merkezine taşırsınız. Bir lift and shift uygulaması, çalışanlarınıza veya müşterilerinize aynı özellikleri sunmaya devam eder ve ideal olarak taşındığını bile fark etmezler. Aradaki fark, şirket içi bir veri merkezinde barındırılmak yerine artık bir bulut veri merkezinde barındırılıyor olmasıdır. Yani, BT personeliniz tarafından değil, sağlayıcı tarafından bakımı yapılan en son donanım teknolojisinin üzerinde çalışır.

2. Aynı zamanda yeniden platformlama da yeni bir şirket içi uygulamayı bir bulut sağlayıcının altyapısına taşır. Bununla birlikte, yeniden biçimlendirme sürecinde uygulama, sağlayıcı tarafından sunulan yeni teknoloji veya hizmetlerden yararlanmak üzere güncellenir. Örneğin, bir HCM uygulamasını kendi veri merkezi altyapınızdan buluta taşırken, emek yoğun ve eski bir veri yönetimi ortamını otomatik güncellemeler yapan ve yerleşik makine öğrenimi modelleri sunan otonom bir veritabanı ile değiştirebilirsiniz.

3. Yeniden Satın Alma, şirket içi veri merkezinizde çalışan bir uygulamanın yerine, çalışanların tarayıcı üzerinden eriştiği bulut tabanlı, sağlayıcı tarafından oluşturulmuş SaaS bir uygulama gelir. Örneğin, lisanslı, şirket içi bir ERP uygulamasından, abonelik yoluyla ödeme yaptığınız ve yeni özelliklerle yılda birkaç kez otomatik olarak güncellenen bir kurumsal ERP bulut hizmetine geçebilirsiniz. Bu basit görünse de, yeni uygulamanın işlevselliğini iş yapmak için kullandığınız süreçlerle eşlemek zaman alır ve planlama gerektirir. Ekibinizin, bulut uygulamalarında yerleşik olarak bulunan sektörün en iyi uygulamaları benimsemesi için organizasyonel değişiklik gerektirebilir. Bulut sağlayıcıları, dönüştürmeyi eşleştirmenize yardımcı olacak araçlar sunar.

4. Yeniden düzenleme, buluta özel özelliklerden yararlanmak üzere mimarisini modernleştirmek amacıyla bir uygulamayı buluta taşıma sürecidir. Örneğin, organizasyonunuz zaman içinde oluşturulmuş monolitik bir uygulama yazılımı iş görse de, bu uygulamayla gelişen müşteri ihtiyaçlarını karşılamak veya yeni fırsatlara geçmek için yeni özellikler eklemek çok zor olabilir. Uygulamayı yeniden düzenleyerek, böyle bir uygulamaya yeni özellikler geliştirmeyi, test etmeyi ve başlatmayı çok daha kolay hale getiren bir mikro hizmet mimarisi sunabilirsiniz. Ya da verileri ortamınızda hareket ettirmeden analitik çalıştırmayı kolaylaştıran ve verilerinizden daha fazla değer elde etmenize yardımcı olan veritabanı içi analitikler ekleyebilirsiniz.

5. Elde tutma, bir uygulamayı buluta taşımak için neler gerektiğini yakından incelediğiniz ve şimdilik bir hareketin mantıklı olmadığını belirlediğiniz anlamına gelir. Bunun birçok nedeni olabilir. Belki uygulamanız şirket içi bir modeli tercih eden düşük gecikme süresi gereksinimlerine sahip olabilir veya bir bulut sağlayıcısının veri merkezine geçmenizi isteyen veri yerleşikliği kurallarına uymanız gerekebilir. Ya da belki de ev ödevinizi yaptıktan sonra, göçün maliyetinin ve çabasının en azından şimdilik faydalarından daha ağır olduğunu fark edersiniz. Buluta geçmemeye karar verme nedeniniz ne olursa olsun, fikri zamanla gözden geçirmek akıllıca olacaktır. Bulut sağlayıcıları dünyanın dört bir yanındaki bölgelerde veri merkezleri oluşturmaya, veri kontrolünü ele alan yeni modeller eklemeye ve geçiş sürecinin verimliliğini artırmaya devam eder.

6. Emekliye ayırma, şirket içi bir uygulamaya yakından baktığınızda ve işlevselliğinin neredeyse hiç kullanılmadığını veya artık ihtiyaç duyulmadığını fark ettiğinizde gerçekleşir. Bu uygulamalara veda etmek, buluta geçiş sürecinden büyük bir kazanç sağlayabilir çünkü size paraya mal olan ancak artık değer sağlamayan fazlalıkları veya körelmiş süreçleri ortadan kaldırmış olursunuz. Bir uygulamayı emekliye ayırmak zaman ve planlama gerektirir çünkü kapatmadan önce ele alınması gereken diğer uygulamalarla bağımlılıklar olabilir.

Buluta Geçişin Avantajları

Buluta geçişin giderek daha popüler bir iş stratejisi olmasının nedeni, bulut tabanlı uygulamaların, platformların ve altyapının daha düşük maliyetle daha fazla fayda sunabilmesidir. Buluta geçişin avantajlarından bazıları şunlardır.

 • Kendi teknoloji ortamınıza yönelik sert bir eleştiri
  Buluta geçiş süreci, BT mimarinizin, uygulamalarınızın ve veri yönetiminizin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesiyle başlar; bu, belirli bir varlığı buluta taşıyıp taşımayacağınızdan bağımsız olarak faydalıdır. "Bu uygulamayı taşımaya değer mi?" sorusunu sormak, sizi ömrünü tamamlamış bir uygulamayı emekliye ayırmak gibi zor bir karar vermeye zorlayabilir.
 • AppDev çevikliği
  Bulut tabanlı geliştirme ortamları, ekiplerin bir DevTest kurulumu başlatmasına ve geliştiricilerin yeni donanım sipariş etmesi ve sağlaması gereken günler veya haftalar yerine dakikalar içinde kodlamaya başlamasına olanak tanır.
 • Esnek ölçeklenebilirlik
  Bulut tabanlı altyapı, dalgalanan iş gereksinimlerini karşılamak için hızlı bir şekilde ölçeklenebilir veya azaltılabilir. Bu, talepteki çok nadir zirveleri karşılamak için aşırı donanım sağlama ihtiyacını ortadan kaldırır ve kuruluşların kaynaklar kullanılmadığında bulut maliyetlerini hızla düşürmelerini sağlar.
 • Kullanım başına ödeme modeli
  Bulut tabanlı altyapı, kullanılan zamana veya CPU kullanımına göre satın alınır. Bu, donanım ve yazılım lisanslarının satın alınması ve bu ihtiyaç düzeyine nadiren ulaşılsa bile kuruluşun maksimum ihtiyaçlarını karşılamak için önceden sağlanması gereken şirket içi mimarilere kıyasla tasarruf sağlar.
 • Self servis provizyon
  Bulut hizmetleri genellikle kurum içi teknik uzmanlık gerektirmeden son kullanıcılar tarafından sağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, test veritabanına ihtiyaç duyan bir geliştirici, bir veritabanı yöneticisinin veritabanını sağlamak için zaman ve donanım kapasitesi bulmasını beklemek yerine dakikalar içinde otonom bir bulut veritabanı sağlayabilir.
 • Sürekli inovasyon
  Bulut sağlayıcıları veri merkezlerini en son güvenlik risklerine karşı yamalanmış modern donanımlar üzerinde tutarlar; ayrıca bulut tabanlı uygulamalarını ve altyapılarını otomatik olarak günceller ve en son özelliklerle düzenli güncellemeler sunar. Bu arada, şirket içi uygulamalar genellikle önemli bir yükseltme yapılmadan yıllarca çalışır.
 • Verilerden daha fazla değer
  Bulut platform hizmetleri, birden fazla veri türünü yönetme ve veritabanı motorunda makine öğrenimi gibi özellikleri sağlayabilen veritabanlarının en güncel sürümlerini sunar ve bu da verilerden değer elde etmek için gereken mimariyi büyük ölçüde basitleştirir.
 • Daha düşük veri merkezi maliyetleri İşletmeler bulut tabanlı kaynakları benimseyip veri, uygulama ve geliştirme platformlarını buluta taşıdıkça, pahalı veri merkezlerini kapatabilir veya büyük ölçüde kullanımdan kaldırabilir. Veri merkezlerini kapatmanın bir diğer faydası da, rutin görevlerin yükünü vasıflı çalışanların üzerinden alarak onları yeni iş değeri katan işler yapmak üzere serbest bırakmasıdır.

Buluta Geçişin Zorlukları

Potansiyel faydaların uzun listesine rağmen, bazı uygulamalar buluta geçişin zorlukları veya riskinden dolayı doğru aday olmayabilir. Ya da en azından onları taşımak için ekstra araştırma ve planlama gerekecektir. Örneğin, iş açısından kritik uygulamaları, düşük gecikme süresi gerektiren yüksek verimli uygulamaları veya katı veri ikamet gereksinimleri olan uygulamaları taşımak daha zor veya daha riskli olabilir. Bununla birlikte, buluta geçişin riskleri oldukça iyi anlaşılmıştır ve çoğu iş yükü için anlaşma bozucu olmak zorunda değildir. Buluta geçişin zorluklarına daha yakından bakalım.

 • Ağ gecikmesi
  Finansal ticaret veya telekomünikasyon uygulamaları gibi çok yüksek iş hacmine sahip bazı uygulamalar için, internet üzerinden bir bulut sağlayıcısına veri göndermek için geçen süre, gecikme adı verilen bir süre, planlanması ve ele alınması gereken bir sorun olabilir. Ancak çoğu uygulama için bu etki fark edilebilir değildir.
 • Veri yerleşikliği
  Şirket politikası veya veri yerleşimi düzenlemeleri nedeniyle bazı veriler bulut sağlayıcının veri merkezine taşınamaz. Ancak, bulut sağlayıcısının şirketin ülkesinde veya bölgesinde bir veri merkezi varsa veya sağlayıcının yönettiği bulut altyapısını şirketin veri merkezine yerleştirerek bu itirazlar bazen ele alınabilir.
 • Karmaşıklık
  Yüzlerce veya binlerce veritabanı ve uygulaması olan şirketler için veri ve iş süreçlerini buluta taşımak, kapsamlı bir keşif ve planlama ile ustaca uygulama gerektiren karmaşık bir girişim olabilir. Genellikle bu tür büyük ölçekli geçişler aşamalı olarak yapılır.
 • Veri ve uygulama güvenliği
  Şirketler, şirket içi uygulamaları ve veritabanları etrafında güvenlik süreçleri oluşturmak için çok zaman ve çaba harcamaktadır. Buluta geçiş yaparken, verilerinin geçiş sırasında ve bulut sağlayıcısının veri merkezindeyken güvende olduğunu bilmek için gerekli denetimleri ve değerlendirmeleri tamamlamaları gerekir. Bu süreç, verilerin düzenli olarak müşterinin veri merkezi ile bulut sağlayıcısının veri merkezi arasında hareket ettiği bir hibrit bulut yapılandırmasına geçerken daha karmaşık olabilir. Ancak gerçek şu ki, bulut sağlayıcıları güvenlik uzmanlığı, izleme ve bakım için şirketlerin kendilerinden çok daha fazla yatırım yapabilir.
 • Organizasyonel değişiklikler
  Bir SaaS uygulamasına geçiş yaparken, uygulama desteklediği iş uygulamaları hakkında yerleşik varsayımlara sahip olacaktır. Bunlar genellikle varsayılan sektördeki en iyi uygulamalara dayanmaktadır. Bir kuruluşun yeni uygulamadan yararlanmak için bir iş uygulamasını değiştirmesi gerekebilir, bu da bir değişim yönetimi süreci gerektirebilir.

Buluta Geçişin Altı Adımı

Buluta geçişin altı önemli adımı vardır: keşfetme, tasarlama, oluşturma, entegre etme, doğrulama ve sonlandırma.

Şirketler, küçük test platformlarından büyük ölçekli geçişlere kadar farklı nedenlerle ve farklı ölçeklerde buluta geçiş yapıyor. Ancak temel süreç, buluta geçerek nelerin iyileştirilebileceğinin belirlenmesi, destekleyici verilerin ve altyapının envanterinin çıkarılması ve bunların bulut hizmetleri kullanılarak çoğaltılıp çoğaltılamayacağının veya nasıl çoğaltılabileceğinin veya hatta yeniden yapılandırılabileceğinin değerlendirilmesini içeren aynı adımları gerektirir. Buluta geçiş programınızın amacı, hem geçiş sırasında hem de sonrasında veri ve uygulama süreçlerini güvende tutarken bulutun çevikliğini ve maliyet tasarrufunu elde etmektir.

SaaS uygulama geçişini örnek olarak kullanarak buluta geçiş sürecinizin içermesi gereken altı adımı aşağıda bulabilirsiniz.

1. Keşfetme
Veri ve uygulama altyapınız ile bunların bağımlılıkları ve politikaları hakkında net bir resim elde etmenize yardımcı olan yazılım izleme ve yönetim araçlarını kullanın. Bunları bulutta çoğaltmanız veya yeniden tasarlamanız gerekecektir.

2. Tasarlama
Hangi bulut hizmetlerinin işlevselliği destekleyeceğini veya çoğaltacağını ve bunlara güvenli bir şekilde geçiş yapmak için kullanacağınız süreci belirleyin.

3. Oluşturma
Verileri güvenli bir şekilde taşımak için kullanacağınız yollar da dahil olmak üzere yeni uygulama ve altyapı mimarisini oluşturmak için bulut kaynaklarını ve hizmetlerini kullanın.

4. Entegre etme
Verileri yeni uygulamada çoğaltın ve mevcut tüm veri kaynakları ve analitik süreçleriyle entegre olduğundan emin olun.

5. Doğrulama
İstenildiği gibi çalıştığını onaylamak için yeni uygulamayı çalıştırın ve test edin.

6. Sonlandırma
Uğruna çalıştığın gün gelmiş demektir. Yeni uygulamayı canlıya alın ve bazı kullanıcıları test etmeye davet edin. Sonunda tüm kullanıcıları yeni bulut tabanlı uygulamaya getirebilirsiniz.

Buluta Geçiş Araçları

Buluta geçiş karmaşık bir girişim olabilir, ancak bunu daha yönetilebilir hale getirmek için tasarlanmış araçların sayısı giderek artmaktadır. Amazon, Google, Microsoft ve Oracle gibi bulut sağlayıcıları genellikle bu araçları sağlar. AppDynamics, Carbonite ve CloudScape gibi üçüncü taraf satıcılardan gerekli keşif, ağ oluşturma ve raporlama süreçlerinde uzmanlaşmış geçiş araçları da mevcuttur. Her araç, iş operasyonlarında en az kesinti veya uygulama kesintisi ile veri, uygulama veya altyapının şirket içinden buluta taşınması sürecinin bir bölümüne yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. İşte yaygın geçiş zorluklarını ele alan araçlardan bazıları.

 • Keşif ve çeviri araçları, veri kaynaklarını, donanım ve yazılım bağımlılıklarını belirlemek için bir uygulamanın mimarisine derinlemesine bakar. Bu araçlar daha sonra bu bilgileri kullanarak kuruluşun bir süreci kopyalamak için hangi bulut hizmetlerine ihtiyaç duyduğunu anlamasına yardımcı olabilir.
 • Ağ ve kaynak keşif araçları, bir kuruluşa, ekip üyelerinin bir uygulamayı ve hizmetlerini nasıl kullandığını net bir şekilde anlamasını sağlamaya çalışır. Araçlar daha sonra bu gerekli işlevselliğin sağlayıcının bulutundaki bir uygulama veya veritabanıyla eşleştirilmesine yardımcı olabilir.
 • Geçiş ve kurulum araçları, Verileri, uygulamaları, ağ yapılandırmalarını ve diğer hizmetleri bulut sağlayıcının sunucularına kaydırmak ve düzgün çalıştıklarını doğrulamak için bir araç sağlar.
 • Raporlama ve grafik araçları geçiş sırasında ve geçişten sonra paydaşların geçişi izlemesine ve doğrulamasına yardımcı olur.

Buluta Geçiş İpuçları ve En İyi Uygulamalar

İster bir veritabanını taşıyor, ister bir SaaS uygulamasına geçiyor veya bulut tabanlı bilgi işlem ve depolama hizmetlerini benimsiyor olun, bu adımlar ve en iyi uygulamalar size yol gösterebilir.

1. Projenizin kapsamını net bir şekilde tanımlayın
Örneğin, tam olarak hangi uygulamaları veya veritabanlarını ve neden taşıyacağınızı bilin.

2. Bağımlılıkları ve entegrasyonları keşfedin
Veri kaynaklarını, güvenlik süreçlerini ve bağımlılıkları haritalandırmanıza yardımcı olabilecek buluta geçiş araçları vardır. Ancak bu bilgileri netleştirdikten sonra bunları bulutta yeniden oluşturabilirsiniz.

3. Değer katmanın yollarını bulun
Sunulan bulut hizmetlerini iyice inceleyin ve veritabanı işlemlerini otomatikleştirmek veya analiz süreçlerini basitleştirmek gibi para tasarrufu sağlayan adımlar atma fırsatlarını araştırın.

4. İş süreçlerinizi yeni uygulama ile eşleştirin
Geçiş yapmadan önce, taşımayı planladığınız teknolojiyle ilgili mevcut iş süreçlerinizi anlayın. Daha sonra, bulut hedefinin sizi iş süreçlerinizi değiştirmeye zorlayıp zorlamayacağını ve nasıl zorlayacağını anlamaya çalışın. Örneğin, bir SaaS uygulamasına geçiyorsanız, eski uygulamanızda kullandığınızdan farklı olan en iyi uygulama iş süreçlerini varsayabilir.

5. Her şeyi yedekleyin
Daha fazla şey söylememiz mi gerekiyor?

6. Geçiş sırasında ve sonrasında veri güvenliğine odaklanın
Bulut sağlayıcınızın güvenliğe nasıl yaklaştığını anlayın, uzmanlıklarından ve becerilerinden yararlanmaya hazır olun. Güvenlikle ilgili hangi yapılandırmaların ve güncellemelerin sizin sorumluluğunuzda olduğunu ve bulut sağlayıcısının neleri ele aldığını anlayın.

Oracle ile Buluta Geçiş Yapın

Buluta geçiş artık son teknoloji bir strateji değildir. Hem büyük hem de küçük birçok kuruluş başarılı bir şekilde buluta geçmiştir. Planlama ve etkili yönetim gerektirir, ancak riskler iyi bilinir ve başarılı bir geçiş için süreç iyi oluşturulmuştur. Henüz geçiş yapmamış olan şirketler başlangıç olarak operasyonlarının küçük bir bölümünü taşımayı düşünmelidir, ancak en büyük kazançlar büyük operasyonları buluta taşıyarak veri merkezlerini tamamen kapatmalarıyla elde edilecektir. Buluta geçiş daha düşük maliyetler, self-servis BT kaynakları, elastik ölçeklenebilirlik, otomasyon ve sürekli inovasyon vaat ediyor. Süreç karmaşık olsa da otomasyon araçları ve bulut sağlayıcı kaynakları bu süreci daha basit ve güvenli hale getiriyor. Bu güçler bir araya gelerek buluta geçişi BT kuruluşları için önemli bir fırsat haline getiriyor.

Kuruluşunuzun buluta geçiş zamanı geldiğinde Oracle Cloud cazip bir bulut uygulama yazılımları, altyapı ve platform servisleri ürün seti sağlar. Oracle Cloud Infrastructure, en başından itibaren en çok talep gören iş yüklerinin üstesinden gelmek ve verileri ve veritabanlarını buluta taşımayı kolaylaştırmak için tasarlandı ve oluşturuldu. Kuruluşunuz ister bir bulut tabanlı kurumsal uygulama yazılımı ürün setini benimsemek istiyor olsun, mevcut uygulama yazılımlarınızı genel buluta veya çoklu bulut altyapısına taşıyın ya da kendi veri merkezinizde bulut iş yüklerini çalıştırın, Oracle Cloud'ın ihtiyaçlarınızı karşılayacak servisleri vardır.

Buluta Geçiş SSS

Buluta geçiş tipleri nelerdir?

Buluta geçiş türleri arasında yeniden barındırma (bazen lift and shift olarak da adlandırılır), yeniden satın alma (şirket içi veri merkezinizde çalışan bir uygulamayı tarayıcı aracılığıyla erişilen bulut tabanlı bir uygulama ile değiştirir) ve yeniden düzenleme (buluta özgü özelliklerden yararlanmak için mimarisini modernize etmek amacıyla bir uygulamayı buluta taşıma sürecidir) yer alır.

Buluta geçişin dört ana aşaması nedir?

Bir buluta geçişte birçok adım vardır, ancak dört ana adım şunlardır: (1) taşınan iş yükünü net bir şekilde anladığınız keşfetme; (2) bulut veri merkezindeki mevcut işlevselliği yansıttığınız oluşturma; (3) tüm parçaların planlandığı gibi çalıştığını test ettiğiniz doğrulama ve (4) kullanıcıları yeni, bulut tabanlı hizmetlere getirdiğiniz sonlandırma.

Neden buluta geçmelisiniz?

Kuruluşlar BT iş yüklerini buluta taşıyarak daha düşük maliyet, daha fazla çeviklik, elastik ölçeklenebilirlik, daha fazla otomasyon, self-servis provizyon ve sürekli inovasyon gibi avantajlar elde etmektedir.

Buluta geçişin en önemli zorlukları nelerdir?

Temel zorluklardan biri, iş yüklerini şirket içi veri merkezinden bulut sağlayıcısının veri merkezine taşımanın, özellikle de tüm bağımlılıkları anlamanın ve veri güvenliği endişelerini ele almanın yüksek karmaşıklığıdır. Yüksek verimli işlemler için ağ gecikmesi sorunları ve veri yerleşikliği endişeleri ek engeller olabilir.

Modern Bulut Ekonomisi Sözünü Yerine Getirmek

OCI'nin yaklaşımının nasıl farklılaştırılmış bir bulut deneyimi yarattığı ve modern bulut ekonomisi vaadini nasıl yerine getirdiği hakkında daha fazla bilgi edinin.