Oracle Cloud Free Tier

Uygulama yazılımlarını Oracle Cloud'da ücretsiz olarak oluşturun, test edin ve dağıtın.

PaaS Nedir?

PaaS (platform hizmeti)—SaaS (yazılım hizmeti) ile karıştırılmamalıdır. Tesislerde veya bulutta modern uygulama yazılımları ve verileri oluşturmak ve yönetmek için kullanılan bir bulut hizmetleri setidir. PaaS, geliştiricilerin ve BT yöneticilerinin mobil uygulama yazılımları ve web uygulama yazılımları oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bulutta altyapı ve orta katman bileşenleri sunar.

Üretkenliğe yardımcı olmak için PaaS, uygulama yazılımları içinde yeni yeteneklerin geliştirilmesine olanak tanıyan kullanıma hazır programlama dili bileşenleri sunar. Bu özellikler Yapay zeka (AI), sohbet robotları, blok zinciri ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi yenilikçi teknolojileri içerir. Ayrıca PaaS, bulut yerel hizmetleri, Kubernetes, Docker ve kapsayıcı motorları ve daha fazlasını içeren uygulama yazılımı geliştirme araçları paketleri içerir.

Geliştirici desteğine ek olarak PaaS, analistler, son kullanıcılar ve profesyonel BT yöneticileri için büyük veri analitiği, içerik yönetimi, veritabanı ve veri yönetimi, sistem yönetimi ve bulut güvenliği gibi özellikler ve araçlar sağlar. .

Şirketler için PaaS, şeffaf fiyatlandırma,eksiksiz kullanım, isteğe bağlı ölçeklenebilirlik, olağanüstü durum kurtarma ve daha kolay yönetim için sezgisel panolar dahil olmak üzere bulut bilişimin temel avantajlarıyla birlikte sunulur. Sonuç olarak işletmeler

 • BT operasyonlarını standartlaştırabilir ve kolaylaştırılabilir
 • Kullanıma hazır çözümler ile iş inovasyonunu hızlandırabilir
 • Operasyonel, güvenlik ve denetim risklerini azaltabilir

Paas'nin tarihçesi

PaaS'nin ortaya çıkmasına kadar BT, genellikle bireysel olarak lisanslı ürünleri yönetmek zorunda kaldı. Bu, ürün değerlendirme, satın alma, entegrasyon, dağıtım, yama uygulama, yükseltme vb. dahil olmak üzere herhangi bir sayıda eylem için ayrı bir sürece sahip olmak anlamına geliyordu. Genellikle bu ürünler, her biri lisanslama, lojistik ve güvenlik konularında benzersiz bir yaklaşıma sahip birden fazla satıcıdan tedarik edilmekteydi ve bu da yönetimi giderek daha karmaşık hale getiriyor ve genellikle risk oluşturan boşluklara yol açıyordu.

Pazar olgunlaştıkça orta katman bileşenleri de arttı. Yanıt olarak, sağlayıcılar önceden entegre edilmiş ara yazılım ürün gruplarıyla basitleştirmeye çalıştı. Ancak standartlaşmamış organizasyonlar için, tedarikçiler arası yönetim ve entegrasyon, hem geliştiricilerin hem de DevOps gruplarının süregelen yönetim sorumluluğunu taşıması nedeniyle bir yük olarak kaldı.

PaaS benimsemesi: önemli karar alma etkenleri

Şirketler için en önemli üretim iş yükü gereksinimlerinden biri öngörülebilir ve tutarlı performanstır ve iş devamlılığı sağlar. Bu gereksinim, hizmet düzeyi anlaşmalar için açık taahhütler tarafından desteklenir.

Gerçek anlamda etki sağlanması için hem PaaS hem de servis olarak bilgi (IaaS) katmanlarının bir arada çalışması gerekir. Tutarlı performansı destekleyen teknoloji yeteneklerinin iyi örnekleri, gerekli bir sistem kapatma ve yeniden başlatma olmadan ölçeklenebilirlik ve hata toleransını içerir.

Çoğu BT kararı, üç temel ilke çerçevesinde gerekçelendirilir; verimlilik, etkililik ve risk azaltma. PaaS çözümleri, bu ilkelerin her birini aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli şekillerde sunar:

 • IT efficiency: PaaS kullanıma alma hızını artırır, otomasyonu artırır, dağıtımları standartlaştırır, rutin görevleri ortadan kaldırır ve ölçeklenebilirliği iyileştirir.
 • Etkililik ve iş yeniliği: PaaS, BT'nin iş fırsatlarına daha duyarlı olmasına olanak sağlayarak üst ve alt çizgi sonuçlar elde eder. Örneğin, PaaS mobil uygulama yazılımlarının verimli şekilde geliştirilmesini sağlar, sohbet robotları aracılığıyla daha yenilikçi kullanıcı deneyimlerini destekler, blok zinciri kullanarak daha güvenilir işlemler sağlar, kapsayıcılar ile sürüm döngülerini hızlandırır ve API'ler ile veri keşfini ve analitikleri geliştirir.
 • Risk azaltma: PaaS, güvenliği güçlendirip kolaylaştırır ve heterojen BT bileşenleri genelinde değişen tehditlere daha hızlı yanıt verilmesini sağlar. İşletme dayanıklılığını artırıp kesinti süresini azaltırken veri kaybını önler ve kurtarma süresini hızlandırır.

En iyi PaaS sağlayıcısı nasıl seçilir?

PaaS çözümlerini değerlendirirken organizasyonunuzun zamanla nasıl değişeceğini göz önünde bulundurmanız hayati önem taşır. Teknoloji hızla değişiyor, bu nedenle maksimum esneklik sunan çözümler kullanmak, işletmenizi avantajlı duruma getiriyor. Stratejiniz geliştikçe PaaS'den en iyi şekilde yararlanmak için iş yükü ve geliştirme seçeneklerini değerlendirin.

 • Çoklu bulut taşınabilirliğini destekleyin: Çoklu bulut PaaS stratejisi, iş yükünün veritabanları, kapsayıcılar, açık kaynak ve Java arasında kolayca taşınabilmesini gerektirir.
 • BT portföyünüzdeki kontrolleri birleştirin Birden fazla operasyonel platform gerçektir. Operasyonel mükemmellik için hibrit bulutlar ve şirket içi ortamlarda güvenliği ve yönetimi etkin bir şekilde kontrol etmek üzere tek bir araç seti kullanın.
 • Tedarikçiyi bağlı kalmaya zorlamayın: Endüstri standartlarına dayalı PaaS çözümleri, BT'nin çevik ilerlemesini sağlayacaktır. Teknolojiler, düzenlemeler ve iş koşulları geliştikçe satıcıyı bağlı kalmaya zorlayanlar, eskime ve yeniden yazma ile karşı karşıya kalırlar.

Neden PaaS?

Birçok organizasyon, BT maliyetlerini düşürürken inovasyonu hızlandırmak için artan bir baskıyla karşı karşıyadır. PaaS ile geliştiriciler ve BT uzmanları, altyapıyı tedarik etme, dağıtma, çalıştırma ve yönetme ile ilgili engeller olmadan iş uygulama yazılımları geliştirebilir ve dağıtabilir. Sonuç, genellikle hem uygulama geliştirme hem de dağıtım için anında self servis erişim sağlayabilen bir ortamdır.

Bu da, PaaS'ın işletmelere aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda avantaj sağlamak için hız ve esneklik sağladığı anlamına gelir:

 • İş birliği için daha iyi yetenekler
 • Üretkenlik artışı
 • Artırılmış çeviklik
 • İş içgörüleri için yeni yollar

Ayrıca PaaS, nihai olarak maliyetleri öngörülebilir ve yönetilebilir tutan abonelik tabanlı fiyatlandırma sunar.

PaaS'ın geleceği

PaaS çözümleri geliştikçe, bu çözümler kaynak ve uygulama yönetimini basitleştirirken inovasyon sunmaya devam edecek ve şirketlerin tüm dağıtım ve yönetim süreci boyunca daha az idari görev ve daha az karmaşıklığın sürekli faydalarından yararlanmalarını sağlayacaktır. Kurulum, ayar ve konfigürasyondan yönetim, bakım ve denetime kadar, PaaS çözümleri yeteneklerini genişletmeye ve iyileştirmeye devam eder. PaaS çözümlerinin bunu başarıya ulaşma yöntemlerinden bazıları şunlardır:

 • Genişletilmiş ve geliştirilmiş birinci ve üçüncü taraf entegrasyonları
 • Yönetilen servisler için artan otomasyon ve kendi kendini yöneten operasyonlar
 • Yapay zeka, Nesnelerin İnterneti, blok zinciri, sohbet robotları ve diğer gelişmekte olan teknolojiler için yerel destek

PaaS'ın avantajlarının artmaya devam etmesiyle birlikte, artık şirketlerin ve BT personelinin harekete geçme zamanı geldi. Her büyüklükteki kuruluş, gelecekteki değişim için temel oluştururken mevcut birçok avantajdan yararlanabilir:

PaaS kullanım örnekleri

Çok sayıda PaaS kullanım örneği ve yapılandırması vardır. Kimi zaman geliştiriciler rakiplerin çözümlerini bir araya getirirken kimi zaman çözüm kolayca hazırlanır ve kullanıma hazır olarak sunulur. Bunlar bugün sektördeki en popüler kullanım senaryolarından bazılarıdır.

Uygulama yazılımlarınızı bağlama ve genişletme

 • Şirket içi ve bulut uygulama yazılımlarını saydam bir şekilde entegre etmek için önceden oluşturulmuş, kullanıma hazır bağdaştırıcılar kullanır
 • Üzerine tıklamalı görsel geliştirme ile eklentileri kolaylaştırır
 • Çok çeşitli işletme içi ve bulut veritabanları için gerçek zamanlı, hata toleranslı veri entegrasyonu ve çoğaltma servislerini gerekli kılar
 • Tutarlılık ve kalite için bir API kataloğunu temel alır
 • Entegrasyon servisleri ve destekleyici analitikten yararlanır
 • Veri kaynağını ve denetimini güvence altına alır

Modern uygulama yazılımı geliştirmeyi destekleme

 • Sorun takibi, kod sürümü oluşturma, wiki'ler, çevik geliştirme araçları, sürekli entegrasyon ve teslimat otomasyonu dahil olmak üzere araçlardan ve geliştirici üretkenliğinden yararlanır
 • Taşınabilirlikten taviz vermeden açık kaynak dilleri, platformları ve çerçeveleri destekler
 • Arka ve ön uç geliştiriciler için API öncelikli geliştirme bileşenleri, servisleri ve süreçlerine sahiptir
 • Tarayıcı tabanlı görsel geliştirme ortamı sağlar
 • Açık mesajlaşma, veri ve hizmet entegrasyonu, doğal dil işleme sohbet robotları ve yönetim içeren bir mobil uygulama platformu kullanır
 • İşletme içi ve bulut platformları arasında dil ve araçların birlikte çalışabilmesini sağlar

Blok zincirini etkinleştirme

 • Güvenli bilgi alışverişi ve eksiksiz işlemler için blok zinciri servisine API desteği sunar

İş yüklerinin buluta geçişini destekleme

 • Hızlı Geliştirme/Test dağıtımı, olağanüstü durum kurtarma ve üretim ortamları için araçlar ve iş yükleri için çoklu platformların birlikte çalışabilmesinden faydalanır
 • Önceden paketlenmiş buluta geçiş araçları mevcut
 • Üçüncü taraf ve yerel uygulama yazılımlarını destekler

İş analitiğini destekleme

 • Yüksek hacimli veri alımı ve dönüşümü araçlarını kullanır
 • Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler için veri merkezi yönetimini kullanır
 • Görsel son kullanıcı, analist ve veri keşif araçları vardır
 • Büyük veri kümesi optimizasyonları gerçekleştirir
 • İstatistiksel, tahmini ve makine öğrenimi analitikleri için derin ve gelişmiş analitik araçlarından ve tekniklerinden yararlanır
 • Web ve mobil cihazlar için açık kurumsal raporlama olanağı tanır

Modern güvenliği ve uyumu destekleme

 • Makine öğrenimi, kullanıcı oturumu farkındalığı ve güncel tehdit istihbaratı bağlamına dayalı olarak hızlı tespit ve telafi için güvenlik izleme ve analitiği kullanır
 • Diğer bulut tabanlı hizmetler tarafından kullanılabilen yerleşik kimlik ve erişim yönetimine sahiptir
 • Entegre çoklu bulut ve işletme içi güvenlik araçlarını kullanır