Üzgünüz, aramanız için eşleşme bulamadık.

Aradığınızı bulmanıza yardımcı olmak üzere aşağıdakileri denemenizi öneririz:

 • Anahtar kelime aramanızın yazımını kontrol edin.
 • Yazdığınız anahtar kelimenin eş anlamlılarını kullanın. Örneğin, “yazılım” yerine “uygulama yazılımı” yazın.
 • Yeni bir arama başlatın.

Platform Servisleri (PaaS) nedir?

PaaS dijital çağda şirket içinde veya bulutta modern uygulama yazılımları oluşturmaya ve bu yazılımları yönetmeye yönelik bir servis setidir.

PaaS geliştiricilerin, BT yöneticilerinin ve son kullanıcıların mobil ve web uygulama yazılımları oluşturmasına, entegre etmesine, taşımasına, konuşlandırmasına, güvenliğini sağlamasına ve yönetmesine olanak sağlayan altyapı ve orta katman bileşenlerini sunar.

PaaS, üretkenliğe yardımcı olmak amacıyla, yapay zeka (AI), sohbet robotları, blok zinciri, Internet of Things (IoT) gibi yenilikçi teknolojiler dahil olmak üzere geliştiricilerin uygulama yazılımlarına yeni yetenekler eklemesine olana tanıyan kullanıma hazır programlama bileşenleri sunar. Buna uygulama geliştirme araçlarından oluşan setlerin yanı sıra bulut yerel servisler, Kubernetes, Docker ve kap motorlar ve daha fazlası da dahildir.

PaaS servisleri büyük veri analitiği, içerik yönetimi, veritabanı ve veri yönetimi, sistem yönetimi ve bulut güvenliği dahil olmak üzere analistler, son kullanıcılar ve profesyonel BT yöneticileri için çözümleri de içerir.

PaaS, şeffaf fiyatlandırma ve eksiksiz kullanıma almadan talep üzerine ölçeklenebilirliğe ve olağanüstü durum kurtarmaya varana dek tüm temel bulut bilişim avantajlarını sunar ve bunların tamamı kullanımı kolay panolarla tutarlı bir şekilde yönetilir. Sonuç olarak işletmeler:

 • BT operasyonlarını standartlaştırabilir ve kolaylaştırılabilir
 • Kullanıma hazır çözümler ile iş inovasyonunu hızlandırabilir
 • Operasyon, güvenlik ve denetim risklerini azaltabilir

PaaS'ın kısa geçmişi

PaaS geliştirilene dek BT genellikle her biri ayrı lisansa sahip ürünleri değerlendirmek, satın almak, bir araya getirmek, dağıtmak, yama ve bakım işlemlerini yapmak durumundaydı. Sıklıkla her biri farklı lisanslandırma, kurulum, konfigürasyon, güvenlik ve entegrasyon yaklaşımlarına sahip birden fazla satıcıdan alınıyordu. Bu, işletmenin yönetim ve entegrasyon sürecini çok daha karmaşık hale getiriyordu.

Pazar olgunlaştıkça orta katman bileşenleri de arttı. Bunun karşılığında sağlayıcılar önceden entegre edilen orta katman ürün setleri oluşturarak karmaşıklığı kolaylaştırmaya çalıştı. Ancak tek satıcı platformunda standartlaştırma gerçekleştirmeyen kurumların omuzlarında satıcılar arası yönetim ve entegrasyon etkinlikleri bir yük olmaya devam etti. Hem geliştiricilerin hem de geliştirme/operasyon gruplarının bu karmaşıklığı yönetme sorumlulukları ortadan kalkmış değil.

PaaS servisi örnekleri
Uygulama yazılımı geliştirme İş çözümleri
Geliştirme araçları ve süreçleri İş zekası
Kaplar Analitik
API kataloğu Güvenlik
Entegrasyon Yönetim
Mobilite Veri yönetimi
Sohbet robotları Blokzinciri
Yapay zeka ve makine öğrenimi IoT uygulama yazılımları
IoT bileşenleri İçerik yönetimi

PaaS'ı benimsemenin iş açısından önemli faydaları

Bulut bilişimin ortaya çıkması uygulama yazılımı denklemini değiştirdi ve uygulama yazılımı geliştirme platformları bu karmaşıklığı kolaylaştırmak için ideal adaylar haline geldi. 2000'li yılların ortalarında sağlayıcılar standartlaştırılmış API'ler ile entegre orta katman bulut servisleri seti sunmaya başladı: PaaS doğdu. Ancak öncü niteliğindeki bu tarihlerde sağlayıcılar yalnızca sunucu, depolama ve ağ servisleri sundu ve PaaS çözümleri yalnızca düşük riskli, düşük gereksinimli geliştirme ortamlarına uygundu.

Uygulama yazılımı geliştirme başarısının elde edilmesiyle hafif üretim iş yükleri de kullanım örnekleri arasında yer almaya başladı ve bu geçişle kuruluş gereksinimleri arttı. Bunun karşılığında kanıtlanmış kuruluş orta katmanlarına talep arttı. Sonuç olarak modern PaaS çözümleri, sağlam kuruluş orta katman özelliklerini içerecek şekilde gelişti.

Kuruluşlar için, iş sürekliliği sağlayan tahmin edilebilir ve tutarlı bir performans elde edilmesi en önemli üretim iş yükü gereksinimlerinden biri. Bu özellikler, servis düzeyi anlaşmalarına (SLA'lar) ilişkin açık taahhütlerle desteklenir. Gerçek anlamda etki sağlanması için hem PaaS hem de altyapı servisleri (IaaS) katmanlarının bir arada çalışması gerekir. İyi örnekler, sistemin kapatılmasını ve yeniden başlatılmasını gerektirmeyen hata toleransı ve ölçeklenebilirlik olanağı sunar.

Kuruluşlar aynı zamanda yönetişim çalışmalarında daha yüksek bir standarda sahip. PaaS genelinde tehditlerin önlenmesi yeterli değildir, aynı zamanda tehditlerin önüne bir ket vurulduğunun da gösterilmesi gereklidir. Bulut kullanımı yaygınlaştıkça hem üretim hem geliştirme konfigürasyonları standartlardan sapar ve zayıf noktalar ortaya çıkar. Kurumsal PaaS, kapsamlı ve tutarlı günlüğe kaydetme ve denetim araçları sunar.

Tüm geliştiriciler üretkenliği ve kaliteyi artırmak zorundadır. Yine de ticari kurumları ölçeklendirme ve inovasyon çalışmalarını hayata geçirdikçe kendin birleştir yaklaşımıyla sunulan sürekli entegrasyon/sürekli dağıtım (CI/CD) ortamları nedeniyle geliştirme süreçleri bocalıyor. Kurumsal PaaS geliştirme temelinde önceden oluşturulmuş ve açık entegre geliştirme ortamları bulunmalıdır.

Dijital çağ PaaS talebini henüz artırmaya başladı. Orta katman daha da karmaşık bir hal aldıkça iş, uygulama yazılımlarının daha da hızlı sunulmasını talep ediyor. Beklendiği üzere hem genel hem özel PaaS çözümleri hala artan bir hızla benimseniyor.

Çoğu BT kararı, üç temel ilke çerçevesinde gerekçelendirilir: verimlilik, etkililik ve risk azaltma. PaaS bu üç ilkeyi şu şekilde karşılar:

 • BT verimliliği: PaaS kullanıma alma hızını artırır, otomasyonu artırır, dağıtımları standartlaştırır, rutin görevleri ortadan kaldırır ve ölçeklenebilirliği iyileştirir.
 • İş inovasyonu: PaaS, BT'nin mobil uygulama yazılımları gibi iş fırsatlarına daha duyarlı olmasını sağlayarak önemli sonuçlar elde edilmesini sağlar ve daha yenilikçi kullanıcı deneyimlerini (sohbet robotları), daha güvenilir işlemleri (blok zinciri), daha hızlı sunum döngülerini (kaplar ve API'lar) ve veri keşfini (analitik) destekler.
 • Risk azaltma: PaaS, güvenliği güçlendirip kolaylaştırır ve heterojen BT bileşenleri genelinde değişen tehditlere daha hızlı yanıt verilmesini sağlar. İşletme dayanıklılığını artırıp kesinti süresini azaltırken veri kaybını önler ve kurtarma süresini hızlandırır.
Ana amaçlar PaaS nasıl destekler?
BT verimliliği
 • Profesyonel yöneticiler için görevleri ortadan kaldırır ve kolaylaştırır (DBA, sistem yöneticileri, Geliştirme/Operasyon, Güvenlik/Operasyon)
 • BT yöneticisi üretkenliğini artırır
 • Hızlı ölçeklenebilirlik sağlar
 • Geliştirici hızını ve kalitesini artırır
 • BT maliyetlerini düşürür
 • Self servis kullanıma alma olanağı sağlar
 • IaaS servisleri ile entegrasyon sağlar
 • Geliştiriciler için eksiksiz, API öncelikli kodlama ortamları sunar
 • Yaşam döngüsü aktiviteleri ve operasyonel aktiviteler için olağanüstü düzeyde otomasyon sağlar
 • Yönetim ve güvenlik süreçleri için ortak panolar ve araçlar kullanır
 • Teknoloji tedarikçilerinin sayısını azaltır
İş inovasyonu
 • Geliri artırır
 • Müşterilere, çalışanlara ve iş ortaklarına sunulan servisi iyileştirir
 • Analist ve kullanıcı üretkenliğini artırır
 • BT'nin platform yönetimi yerine iş sonuçlarına odaklanmasını artırır
 • Son kullanıcılar için kullanımı kolay kodlama ortamları sunar
 • Geliştiriciler ve teknik olmayan kullanıcılar için uygulama yazılımlarını hızlıca oluşturur ve genişletir
 • Yapay zekâ, doğal dil işleme (NLP), IoT, blokzinciri ve analitik gibi gelişmekte olan teknolojilerden kolaylıkla yararlanır
Riski azaltır
 • Güvenlik tehditlerini ve kesintileri azaltır
 • Yüksek düzeyde erişilebilirlik sağlar
 • Kesinti süresi ve veri kaybını en aza indirir
 • Hızlı kurtarma sağlar
 • Otomatik yama yönetimi sunar
 • Sıfır güven kaynak erişim modelini kullanır
 • Varsayılan olarak verileri şifreler
 • Kimlik ve güvenlik yönetimini birleştirir
 • Yüksek hızlı ağlarla desteklenen bölgeler arası otomasyon olanağı sunar
 • Yüksek SLA garantileri içerir
 •    

PaaS'ın geleceği

PaaS çözümleri geliştikçe yükleme, kurulum ve yapılandırmadan yönetim, bakım ve denetime varana dek her süreçte idare ve yönetim karmaşıklığını ortadan kaldırmaya ve inovasyon sunmaya devam edeceklerdir. Bunu başarmak için şu olanaklardan yararlanacaktır:

 • Yönetilen servisler için artan otomasyon ve kendi kendini yöneten operasyonlar
 • Genişletilmiş ve geliştirilmiş birinci ve üçüncü taraf entegrasyonları
 • Yapay zeka, Internet of Things, blok zinciri, sohbet robotları ve diğer gelişmekte olan teknolojiler için yerel destek

Bir PaaS—çoklu bulutlar ve sağlayıcılar

PaaS çözümlerini değerlendirirken kurumunuzun zamanla nasıl değişeceğini göz önünde bulundurmanız hayati önem taşır. Günümüzün teknoloji değişiminin hızında en yüksek düzeyde esneklik sağlayan çözümler avantajlıdır. Diğer bir ifadeyle PaaS sağlayıcının gerçek bir kuruluş stratejisinin olup olmadığını göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Örneğin, temel hususlardan biri çoklu bulut desteğidir. IDC'ye göre BT kurumlarının yüzde 75'i 2017 yılında çoklu bulut çözümleri kullanmıştır. Çoklu bulut kullanım yüzdesi 2018 yılında yüzde 85'e yükselecektir. İş yüklerini işletme içi, genel ve özel bulut ortamları arasında taşıma esnekliği işletmelerin riski azaltmasına, dinamik olarak optimum fiyatlandırmadan yararlanmasına ve değişen düzenleme ve yönetişim gereksinimlerini karşılamasına olanak tanır.

Stratejiniz değiştikçe PaaS vaatlerinin tüm avantajlarından yararlanabilmeniz için şu özellikleri sağlayan iş yükü ve geliştirme seçeneklerini değerlendirin:

 • Çoklu bulut taşınabilirliğini destekleyen: Çoklu bulut PaaS stratejisi iş yükünün kolaylıkla veritabanları, konteynerler, açık kaynak ve Java arasında taşınabilmesini gerektirir.
 • BT portföyünüz genelinde kontrolleri birleştiren: Birden fazla operasyonel platform bir gerçektir. Operasyonel mükemmeliyet için bulut ortamında ve işletme içinde aktif bir biçimde güvenlik ve yönetim kontrolü sağlamak için tek bir araç seti kullanın.
 • Satıcı mahkumiyeti sağlamayan: Sektör standartlarında oluşturulan PaaS çözümleri BT çevikliğinin ilerlemesini sağlarken satıcı mahkumiyeti yaratan çözümler teknolojilerin, düzenlemelerin ve iş koşullarının değişmesiyle tarihin tozlu raflarına gömülecektir.

Modern, eksiksiz ve geleceğe yönelik: doğru PaaS platformunu seçme

Çok sayıda PaaS kullanım örneği ve yapılandırması vardır. Kimi zaman geliştiriciler rakiplerin çözümlerini bir araya getirirken kimi zaman çözüm kolayca hazırlanır ve kullanıma hazır olarak sunulur. Popüler PaaS kullanım örnekleri ve temel özelliklerine ilişkin bir liste şu şekildedir:

PaaS kullanım örnekleri Temel özellikler
Uygulama yazılımlarınızı bağlar ve genişletir
 • İşletme içi ve bulut uygulama yazılımlarını sorunsuz bir şekilde entegre etmek için önceden oluşturulmuş, kullanıma hazır adaptörler kullanır
 • Üzerine tıklamalı görsel geliştirme ile eklentileri kolaylaştırır
 • Çok çeşitli işletme içi ve bulut veritabanları için gerçek zamanlı, hata toleranslı veri entegrasyonu ve çoğaltma servislerini gerekli kılar
 • Tutarlılık ve kalite için bir API kataloğunu temel alır
 • Entegrasyon servisleri ve destekleyici analitikten yararlanır
 • Veri kaynağını ve denetimini güvence altına alır
Modern uygulama geliştirmeyi destekler
 • Sorun takibi, kod versiyonlama, wiki'ler, çevik geliştirme araçları, sürekli entegrasyon ve sunum otomasyonu dahil olmak üzere araçlardan ve geliştirici üretkenliğinden yararlanır
 • Taşınabilirlikten taviz vermeden açık kaynak dilleri, platformları ve çerçeveleri destekler
 • Arka ve ön uç geliştiriciler için API öncelikli geliştirme bileşenleri, servisleri ve süreçlerine sahiptir
 • Tarayıcı tabanlı görsel geliştirme ortamı sağlar
 • Açık mesajlaşma, veri ve servis entegrasyonu, NLP sohbet robotları ve yönetim ile mobil uygulama yazılımı platformundan faydalanır
 • İşletme içi ve bulut platformları arasında dil ve araçların birlikte çalışabilmesini sağlar
Blok zinciri desteği sunar
 • Güvenli bilgi alışverişi ve işlemler için blok zinciri servisine API desteği sunar
İş yüklerinin buluta geçişini destekler
 • Hızlı Geliştirme/Test dağıtımı, olağanüstü durum kurtarma ve üretim ortamları için araçlar ve iş yükleri için çoklu platformların birlikte çalışabilmesinden faydalanır
 • Hazır ambalajlı uygulama yazılımı taşıma araçları vardır
 • Üçüncü taraf ve yerel uygulama yazılımlarını destekler
İş analitiğini destekler
 • Yüksek hacimli veri alımı ve dönüşümü araçlarını kullanır
 • Yapılandırılmış ve yapılandırılmamış veriler için veri yönetimini kullanır
 • Görsel son kullanıcı, analist ve veri keşif araçları vardır
 • Kapsamlı veri seti optimizasyonları gerçekleştirir
 • İstatistiksel, tahmini ve makine öğrenimi analitikleri için derin ve gelişmiş analitik araçlarından ve tekniklerinden yararlanır
 • Web ve mobil cihazlar için açık kurumsal raporlama olanağı tanır
Modern güvenliği ve uyumu destekler
 • Makine öğrenimi, kullanıcı oturumu farkındalığı ve güncel tehdit-zeka bağlamına göre hızlı tespit ve çözümler sunmak üzere güvenlik izleme ve analitik özelliklerinden yararlanır
 • Cloud Access Security Broker (CASB) gibi diğer bulut tabanlı servislerce faydalanılabilecek kimlik standartları ile oluşturulmuş modern kimlik ve erişim yönetimi özelliklerine sahiptir
 • Entegre çoklu bulut ve işletme içi güvenlik araçlarını kullanır