Hibrit Bulut nedir?

Hibrit bulut tanımı

Hibrit bulut nedir? Bu terim, şirket içi, özel bulut ve genel bulut (örneğin Oracle Cloud) hizmetlerinin bir kuruluşun tamamını desteklemek için sorunsuzca bir arada çalışmasını ifade eder. Bu konfigürasyon, gereksinimlere bağlı olarak esnektir. Özel varlıkları ve diğer uygulamaları içerebilir. Kaynak kullanımından eski uygulamalarla uyumluluğa kadar, olası değişkenleri dengeleme amacını taşır. Birçok durumda, hibrit bulut bilişim, modern bulut teknolojisinin avantajları ile yüksek performanslı bilişimin yarattığı faktörler gibi, bulut olanaklarının pratikteki sınırlılıkları arasında mükemmel bir çözüm sunar. Kuruluşların eski donanım, özel veri ve diğer olası nedenlere dayalı ihtiyaçları için genel bulut kullanımına geçişte kademeli bir yaklaşım benimsemelerine olanak tanır.

Hibrit bulut tanımı video küçük resmi

Hibrit bulut sayesinde kuruluşlar kendi özel ihtiyaçlarına uyum sağlayabilen esnek bir ortamda tüm platformların avantajlarını bir arada elde eder. Hibrit bulut çözümlerinin avantajları arasında şunlar yer alır:

  • Kaynak yönetimi üzerinde daha fazla kontrol
  • Uygulamaları daha hızlı dağıtma
  • Daha güçlü güvenlik uygulama ve yürütme
  • Esnek ölçeklenebilirlik ve hızlı kullanıma açma
  • Maliyet ve kaynak optimizasyonu

Hibrit bulut çözümlerini oluşturan unsurlar

Hibrit bulut çözümünde neler yer alır? Bulut unsurları ve şirket içi unsurlar genellikle birbirinden bağımsızdır ve hibrit bulut kurma süreci, bu iki tarafı ahenkle bir araya getiren sorunsuz bir ortam yaratmaktır. Bunun için aşağıdaki unsurlar göz önüne alınmalıdır:

Bütünleşik yönetim:

Şirket içi donanım ve bulut ağ bağlantısı için farklı yönetim araçları bulunmalıdır. Hibrit model çatısı altında altyapıyı birleştirerek veriler ve kaynaklar tek platformda yönetilir.

Tutarlı mimari:

Her kuruluş bir noktada ağının bir kısmını buluta taşıyacaktır. Teknolojinin gidişatı bize bunu gösteriyor. Hibrit ortamda eski şirket içi donanımın bulut unsurlarıyla sorunsuzca çalışması gerekir. Yönetim için tutarlı bir mimari kullanan kuruluşlar, her iki tarafta da taşınabilir ve esnek biçimde çalışabilir. Simetrik konuşlandırmalar, geçiş ve yıkım onarımı konfigürasyonu sırasında da ideal olarak kullanılabilir.

Yapay zeka ve makine öğrenimi:

Hibrit bulut, yapay zeka ve makine öğrenimi sayesinde elde edilen otomasyonla kuruluşun tamamında kaynakların gerçekten maksimum verimle kullanılmasını sağlayabilir. Bu da tekrar eden görevlerdeki insan hatalarını ortadan kaldırarak tahmine dayalı bakım ve politika yönetimine olanak tanır.

hibrit bulut resmi

Hibrit bulut bilişimi kimler kullanır?

Hibrit bulut bilişim, belirli bir dizi amaç için son derece iyi çalışır. Depolamama, işleme, güvenlik veya diğer benzersiz ihtiyaçlar açısından verinin özel sınırlılıklara ya da gereksinimlere sahip olduğu durumlar genellikle bunlar arasındadır. Bu kuruluşlar için hibrit bulut bilişim şunlar gibi çeşitli ihtiyaçları yerine getirir:

Özel mevzuat ihtiyaçları:

Bazı kuruluşların yanıt süresi, güvenlik ve coğrafi erişilebilirlik gibi değişkenlere dayalı özel mevzuat zorunlulukları kapsamında çalışması gerekebilir. Hibrit bulut, genel veri ihtiyaçlarının bir genel buluta yerleştirilmesi ve düzenleyici kısıtlamalar altındaki verilerin stratejik yerel konfigürasyonlarda tutulmasıyla buna uyum sağlayabilecek bir veri stratejisi oluşturmada esneklik sağlar.

Verilerin bölünmesi:

Bazı veri kümeleri hassas, özel veya mülkiyet altındaki bilgileri taşır. Finansal veriler, hassas müşteri verileri veya tıbbi kayıtlar bu kapsamda yer alabilir. Ancak uygulama veya kuruluş verilerinin büyük kısmı aynı gereksinimleri gündeme getirmeyebilir. Hibrit bulut, gizli verileri güvenlik amacıyla özel buluta, geri kalan verileri ise verimli işleme ve depolama için genel buluta alarak bu ayrıma olanak tanır.

Dinamik iş yükleri:

Ölçeklenebilirlik, kurumsal veri planlamada yaygın bir endişedir. Ancak yalnızca bazı kurumların ölçeklenebilirlik ile düzenli veya günlük olarak uğraşması gerekir. Bu durumlarda dinamik iş yükleri, veri veya operasyonların genellikle yalnızca bir alt kümesinde kaynak ihtiyaçlarının dalgalanmasına neden olur. Hibrit bulut bilişim, istikrarlı kaynak ihtiyaçlarını bir konfigürasyona, dinamik iş yüklerini ise gerektiği zaman uygun maliyetli ölçeklendirme gerçekleştirmek için genel buluta yerleştirerek esnek bir çözüm yaratır.

Hibrit bulut bilişimin avantajları

Şirket içi sistemler, donanım bakımı ve farklı varlıklarda mevzuat uyumluluğu gibi sınırlılıklarla birlikte gelir. Bulut ağları da yüksek kaynak gereksinimine sahip süreçler yürütürken yaşanabilecek gecikme sorunları gibi kendine has sınırlılıklarla gelir. Hibrit bulut çözümleri, kuruluşlara kendi ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak özel bir hibrit bulut tasarımı yaratarak bu iki seçim arasında denge kurma olanağı sunar. Bazı avantajları şunlardır:

Tutarlı yönetim:

Hibrit bulut bilişim sayesinde şirket içi ve bulut çözümleri bir arada kullanılır. Ancak uygulamalar, veritabanları ve bileşenler, birlikte çalışabilirlik sağlayan birleşik ve basitleştirilmiş bir yaklaşım için tek veri yönetimi şemsiyesi altında idare edilir.

Otomasyon:

Bulut ağları çoğunlukla süreçlere otomasyon sağlamak için daha güçlü bağlantı ve olanaklar içerir. Hibrit bulutta, bulut unsurlarını kullanan segmentler bu işlevlerden yararlanabilir. Bu da BT yöneticilerine her şey buluta taşındıktan sonra otomasyon açısından nelerin mümkün olacağı konusunda fikir vererek gelecekteki tam bulut dağıtımının planlamalarına yardımcı olur.

Kontrol:

Bulut ağları birçok avantaj sunarken, kuruluşunuzun bir üçüncü tarafla sürekli çalışmaya karar vermesini gerektirdiği açıktır. Hibrit bulut çözümü kullanarak kendinize özel konfigürasyonun belirli unsurlarını şirket içi ve bulut yönetimi arasında segmentlere ayırabilir ve bölümlendirebilirsiniz. Örneğin, hızla ölçeklendirilmesi gereken her şey bulutta bulunurken, benzersiz güvenlik gerektiren veriler şirket içinde kalabilir.

Güvenlik:

Veri güvenliği konusunda şirket içi ve bulut bileşenlerinin kendilerine has avantajları vardır. Şirket içi sistemler verileri yerel güvenlik duvarı arkasında tutarak hassas veya mülkiyet altındaki verilerin maksimum koruma altında olmasını sağlar. Bulut ağları ise birleşik güvenlik politikaları ve güncellemelerin toplu uygulanması gibi avantajlara olanak tanır. Hibrit bulut bilişim sayesinde, bir kuruluşun benzersiz ve belirli unsurları, risk toleransı mikroskopu altında değerlendirilerek buna göre atanabilir.

Kaynak optimizasyonu:

Hibrit bulut çözümleri, hem şirket içi hem de bulut bileşenlerinin potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanan özel bir konfigürasyon oluşturma olanağı sunar. En nihayetinde maliyet ve kaynakların her iki platformun olanakları çerçevesinde optimize edildiği bir durum ortaya çıkar. Bilişim gücünün kullanılma biçimi bunun bir örneğidir. Bu durumda, bir kuruluşun süreçlerinin çoğunluğunun standart kaynak kullanımı çerçevesinde kaldığını düşünelim. Dolayısıyla maliyetleri düşük tutmak amacıyla bulut kısmına alınabilirler. Diğer yandan, yüksek bilişim ihtiyacı gösteren süreçler, diğer kaynaklardan pay çalmadan ve bilişim gücünü bir anda artırma ihtiyacı yaratmadan bu görevleri üstlenmek üzere tasarlanmış şirket içi donanımda kalabilir. Bu denge bütçeyi optimize ederken hız ve erişilebilirlik açısından istikrarlı bir kullanıcı deneyimi sunar.

Hibrit bulut kullanım senaryoları

Hibrit bulut, bir dizi durum için en akıllıca çözümdür. Aşağıdaki kullanım senaryoları, hibrit bulut bilişimin en etkili şekilde kullanılabileceği bazı yöntemleri göstermektedir.

Yıkım onarımı:

Hibrit bulut çözümleriyle özel ve genel yıkım onarımı için, kuruluşun benzersiz gereksinimlerini karşılayacak şekilde ince ayar yapılabilir. Bu da yerel depolama alanı ve bant genişliği gereksinimlerini azaltırken yedekleme sürecini optimize eden basit bir çözüm yaratır. Yerel olarak depolanan mülkiyet altındaki veriler için de verimli ve hızlı bir kurtarma sağlanır. En nihayetinde verimlilik maksimum düzeye çıkarken, yalnızca hibrit konfigürasyonla sağlanabilen bir sürekliliğe ulaşılır.

İş yükü taşıma:

Hibrit bulut çözümü, kalıcı bulut platformuna geçiş sağlayan geçici bir konfigürasyon olabilir. Bazı durumlarda kurumsal buluta geçiş işlemi aylar sürebilir. Geçiş yöntemi olarak hibrit bulut kullanmak, kolay ve güvenli geri alma olanağı sayesinde aşamalı bir geçiş sağlar. Bu sırada kesinti sürelerini minimuma indiren, hatta ortadan kaldıran esnek bir süreç kullanılır.

Geliştirme yaşam döngüsü:

Geliştirme yaşam döngüsü sırasında kaynak değişikliğe ihtiyaç duyuyor. Test aşamasında, beta hatta lansman sırasında gerek görülmeyecek bazı kaynaklara ihtiyaç duyulabilir. Hibrit bulut ortamında, bu kaynaklar her bir aşamanın ihtiyaçlarına göre ölçeklenebilir. Bu, donanım veya konfigürasyonları tümüyle yenilemeye gerek olmadan yaşam döngüsünde esnekliğe olanak tanır.

Eski uygulamalar:

Birçok araç, uygulama ve kaynak buluta taşınabilirken, bazıları şirket içi bir ortamın kaynaklarına ihtiyaç duyar. Hibrit bulut bilişim, her kuruluşun buluta arzu ettiği hızda geçiş yapmasına olanak tanıyarak bu koşulları destekler.

Hibrit bulut müşteri başarı hikayeleri

LALUX logosu

LALUX Oracle ile hibrit bulut kurumsal stratejilerini uyguluyor

Mevcut donanımları kullanım ömrünün sonuna yaklaştığı için, LALUX, 40'tan fazla Oracle Database'i çalıştırmak üzere en iyi seçenekleri göz önünde bulundurmalıydı. Sigorta şirketinin karşılaştığı temel zorluklar siber güvenlik ve endüstri standardı mevzuatlarıydı. Paralarını ve iş yüklerini inovasyon yapmak yerine bu kurallara uymak için tüketiyorlardı.

Lüksemburg merkezli sigorta şirketi, BT altyapısını modernleştirirken veri egemenliğini korumak için Oracle Exadata Cloud@Customer çözümüne yöneldi. Yeni Oracle altyapısı, LALUX'ün önceki altyapısına kıyasla 6 kat daha yüksek iş yükü sıçramalarıyla başa çıkabilmesine yardımcı oluyor. Şirket, veritabanlarını yenileyebildi ve bunlar eski veritabanlarından 2 kat daha hızlı. Ek olarak, LALUX, neredeyse tüm işler için daha iyi toplu performans ve bazı PLSQL program birimleri kullanan işler için 3 kat daha iyi performans gördü.

Hibrit bulut çözümleri

Kuruluşların şirket içi konfigürasyondan hibrit buluta geçiş yapmalarına yardımcı olmak için bir dizi çözüm sunuyoruz. Oracle uzmanlarının özel ihtiyaçlarınızı ve donanımınızı inceleyerek, verilerinizden en iyi şekilde yararlanmanız için tasarlanan bir hibrit bulutu kurmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.