Bulut Ekonomisi Nedir? Nihai Kılavuz

Mike Chen | İçerik Stratejisti | 25 Ekim 2023

İş liderleri için buluta geçiş, günümüzün veri merkezli dünyasında bariz bir BT tercihi gibi görünebilir. Ancak bu, herkese uyan basit bir strateji değildir. Bulutun şirket içi veri merkezlerine kıyasla sağladığı faydalar kuruluştan kuruluşa değişmektedir. Bu nedenle, işletmeler buluta geçmeye karar verirken karmaşık bir dizi pratik ve teknik değişkeni göz önünde bulundurmalıdır ve uzun vadeli kurumsal etkiyi belirlemek dikkatli bir analiz ve öngörü gerektirir.

Bulut ekonomisi, bir kuruluşun durumunu daha iyi değerlendirmesine yardımcı olmak için eski donanım yatırımları, aylık bulut hizmeti bütçelemesi ve daha iyi işbirliği ve teknik yenilikler nedeniyle öngörülen tasarruflar gibi unsurlar dahil olmak üzere bulut bilişimin finansal etkisini inceler. Neredeyse her kuruluş bulut bilişimden faydalanabilirken, bireysel koşullar bu noktaya nasıl ve neden ulaşılacağını belirleyerek bulut ekonomisini karar verme sürecinde çok önemli bir adım haline getirir.

Bulut Ekonomisi Nedir?

Bulut ekonomisi, bulut bilişimin bir kuruluş üzerindeki finansal ve işlevsel etkisinin incelenmesi sürecidir. Liderler, potansiyel bir bulut geçişinde yer alan kritik unsurları değerlendirir. Bulut ekonomisi analizi; yatırım getirisi (ROI), eski donanım yatırımı ve bulut için toplam sahip olma maliyeti (TCO) ile şirket içi veri merkezleri gibi finansal faktörleri tartar.

Beklenen finansal ve teknolojik hususlara ek olarak, bir bulut ekonomisi analizi aşağıdaki kültürel unsurları da hesaba katmalıdır:

 • Mevcut önyargılar: İnsan doğası hepimizi önyargıya eğilimli kılar. İster eski uygulamalara kilitlenmiş personel isterse yeni teknolojilere karşı basit bir direnç olsun, kuruluşlar objektif bir bulut ekonomisi değerlendirmesi için bu önyargıların üstesinden gelmek üzere öz farkındalık uygulamalıdır.
 • Risk/ödül eşiği: Riskli her kuruluşun konfor düzeyi farklılık gösterir ve kültür, bütçe ve teknik uzmanlık gibi ölçütlere bağlıdır. Bir kuruluşun standart risk/ödül yaklaşımını ve ne zaman düzeltilebileceğini bilmek, bulut ekonomisi hesaplamaları için toleranslar ve sınırlar oluşturur.
 • Mevcut süreçler: Bulut bilişime geçiş, temel işi yönlendiren süreçleri etkileyecek mi? Eğer öyleyse, bu değişiklik yeni eğitim ve beceriler gerektirecek mi? İlgili ekipler böyle bir değişikliği absorbe edebilecek bant genişliğine sahip mi? Yanıtlar, herhangi bir buluta geçiş planının uzunluğunu ve kapsamını etkileyecektir.

Ana Fikirler

 • Bulut ekonomisi, bir bulut BT platformunun bir kuruluş için maliyetinin, kaynak kullanımının ve iş etkisinin incelenmesidir.
 • Bulut ekonomisi analizi, bir bulut platformunun faydalarının hem kısa hem de uzun vadede geçiş maliyetinden ve zahmetinden daha ağır basıp basmadığını inceler.
 • Bulut için sağlam bir iş senaryosu, ön maliyetler, CapEx'ten OpEx'e geçiş, yönetişim ve güvenlik üzerindeki etkiler ve iyileştirilmiş süreçlerin ekonomik faydaları gibi unsurları içerir.

Bulut Ekonomisinin Açıklaması

Bulut bilişim konusuna gelince, kuruluşlar analiz kapsamının donanım yatırımlarının veya aylık ücretlerin ötesine geçtiğini anlamalıdır. Buluta geçiş, işlevsel, veri ve bütçe gerçeklerine bağlı olarak operasyonları ve geliştirmeyi tamamen değiştirebilir. Bazı durumlarda kuruluşlar daha basit bir BT kurulumuna sahip olabilir ve buluta geçiş, güvenilirliği ve kullanılabilirliği artırmaya odaklanabilir ve diğer özellikler daha az etki yaratabilir.

Yaygın bir bulut ekonomisi yaklaşımı, analizi aşağıdaki dört sütuna ayırmayı içerir:

 • Toplam sahip olma maliyeti: Veri merkezi toplam sahip olma maliyeti analizi, fiziksel bina, güç ve soğutma sistemlerinin satın alınması veya kiralanması ve ağ iletişimi gibi altyapı maliyetlerini içerir. Ayrıca donanım ve yazılım, BT personelinin maaşları ve sosyal hakları dahil olmak üzere personel, yazılım güncellemeleri dahil olmak üzere bakım ve destek ve veri merkezlerinin çalışması için önemli miktarda güç gerektiği göz önüne alındığında enerji ile ilgili maliyetler vardır.

  Bulut modelinde TCO, bilgi işlem ve depolama için aylık kullanım maliyetlerine kayar ve personel ihtiyaçlarındaki bir değişimin bordroyu nasıl etkileyeceğini ana hatlarıyla belirtir. Bulut ekonomisi analizi bu ayrıntıları ortaya çıkararak kuruluş genelinde maliyet/fayda içgörüleri sağlar.

 • Verimlilik artışları: Bulut platformları, gelişmiş iş birliği ve daha güçlü DevOps desteği dahil olmak üzere organizasyonel avantajlar sağlar. Verimlilik iyileştirmelerinin boyutu ve kapsamı değişebilir; bazı örnekler arasında satış ve pazarlama ekipleri arasında daha hızlı veri paylaşımı, personeli veri merkezi sorumluluklarından kurtardıktan sonra yeni BT yenilikleri ve self servis analitik gibi uygulamalara otomatik veri entegrasyonu sayılabilir.
 • Operasyonel esneklik: Yerel veri merkezleri, kullanılabilirliği etkileyen gerçek dünya sorunları konusunda sürekli riskle karşı karşıyadır. Doğal afetler, elektrik kesintileri ve hatta altyapıya ilişkin yerel politikalar, şirket içi ekipmanlar için beklenmedik kesinti sürelerine neden olabilir. Bulut sağlayıcıları, hizmet seviyesi anlaşmalarına çalışma süresi garantileri ekliyor ve iş modellerini yedeklilik üzerine tasarlayarak müşterilerine daha fazla esneklik sağlıyor.

 • Operasyonel çeviklik: Uygulama güncellemeleri ve uzaktan erişim dahil olmak üzere, ağ trafiğinin hacmini birçok farklı faktör değiştirebilir. Bu ani artışları absorbe etmek için şirket içi veri merkezlerinin en yüksek yükleri kaldıracak fiziksel kaynaklara ihtiyacı vardır. Bir bulut ortamında ölçeklenebilirlik, daha yüksek bir hizmet katmanına yükseltme yapmak kadar basit hale gelir. Bu, ister tatil satışlarında olduğu gibi geçici ani artışlar olsun, ister önemli ve kalıcı bir büyümenin başlangıcı olsun, kurumsal çeviklik yaratır.

Bulut Ekonomisi Neden Önemlidir?

Bulut ekonomisi önemlidir çünkü buluta geçiş hem somut bütçeleri hem de operasyonlar ve BT'deki teorik değişimleri etkiler. Herkese uyan tek bir strateji yoktur; her kuruluşun farklı iç ve müşteri talepleri ve benzersiz ağ ve donanım yapılandırmaları vardır. Buna ek olarak, bazı kuruluşlar hala 2000 yılı civarında iş için inşa edilmiş ağlara sahip olabilir ve bağlantı e-posta ve yüklenen dosyalarla sınırlı olabilir.

BT departmanları için bulut ekonomisi, kuruluşların hem kısa hem de uzun vadede nelere hazırlanması gerektiği konusunda daha derin bir anlayış sağlar. Bir bulut ekonomisi analizi aşağıdaki sorulara cevap vermelidir:

 • İç operasyon ekiplerinin neye ihtiyacı var?
 • Müşterilerin neye ihtiyacı var?
 • Şirketin ürün veya hizmetleri temel işlevsellik için BT desteği gerektiriyor mu?
 • Çalışanlar hangi bulut tabanlı araçları kullanıyor?
 • Hangi uyum ve yasal düzenleme faktörleri geçerlidir?

Şu iki örneği ele alalım. Her birinde kuruluş, bulut ekonomisi durumunu doğru bir şekilde ölçmek için farklı değişkenleri tartmalıdır.

Küçük bir bölgesel sağlık hizmetleri grubu: Bir sağlık hizmetleri ağının BT departmanı elektronik sağlık kayıtlarını, Internet of Things (IoT) cihazlarından gelen verileri, tele-sağlık erişimini ve genel operasyonları desteklemelidir. Gizlilik kaygıları nedeniyle, belirli yönetişim ve güvenlik konuları da geçerlidir. Ağ, genel olarak sabit bir veri sorgusu ve trafiği temposuyla karşı karşıya olmasına karşın acil durumlar için hazırlıklı olmalıdır.

Bir video oyununun uygulama sürümünü başlatan bir yazılım şirketi: Uygulamanın lansmanından önce, geliştirme ve operasyon ekiplerinin ihtiyaçları dahili BT'yi destekler. Görevler arasında kod tabanı işbirliğini kolaylaştırmak ve dünyanın dört bir yanındaki uzak yüklenicileri desteklemek yer alıyor. Ancak, uygulama lansmanı odak noktasını değiştiriyor. Artık beklenen kullanıcı hacimlerini yönetebilecek sunuculara ihtiyacımız var ve uygulama bir gecede viral bir his haline gelirse, altyapı kullanımdaki büyük ani artışlara dayanacak kadar esnek olmalıdır.

Bu kuruluşların her ikisi de buluttan faydalanabilirken, durumları farklı stratejiler ve farklı uygulama planları gerektiriyor. Bulut ekonomisini doğru bir şekilde değerlendirmeyen kuruluşlar kaynaklarını boşa harcamakta, para israf etmekte veya ne yazık ki hazırlıksız kalmaktadır. Bazı durumlarda, belki de yukarıdakilerin hepsi.

Şirketler Neden Buluta Taşınıyor?

Maliyet tasarrufunun ötesinde (bu konuda daha fazla bilgi için bir sonraki bölüme bakın), buluta geçiş, tüm kuruluş genelinde verimliliği artırmak için çok çeşitli işlevsel avantajlarla birlikte gelir. Aşağıdakiler gibi avantajlar sağlanır:

Ölçeklenebilirlik: Bir veri merkezinde, ister işleme gücü ister depolama kapasitesi olsun, kaynak büyümesi yeni donanım satın almaya ve entegre etmeye bağlıdır. Bu nedenle, talep arttığında, bu talebi karşılamak için ölçeklendirme yapmak maliyetli ve yavaş bir süreç olabilir. Bulut ortamında, kaynak kullanımı yapılandırmalara ve SLA'lara göre gerektiği gibi ölçeklenir ve ihtiyaçlarınız arttıkça kararlılığı ve işlevselliği korumayı kolaylaştırır.

Geliştirilmiş iş birliği: Bulut altyapısı, bulut uygulamalarını, veri entegrasyonunu, uzaktan erişimi ve kullanıcıları esnek şekilde senkronize etmenin diğer yöntemlerini daha iyi destekler. Araçlara, verilere ve iletişim hatlarına daha kolay erişim sağlayan bulut bilişim, personel işbirliğini önemli ölçüde artırabilir ve departmanlar arasında veri paylaşımını hızlandırabilir.

Esneklik: Bulutun ölçeklenebilirliği, ani talep artışlarıyla başa çıkmayı kolaylaştırır. Örneğin, bir uygulama beklenmedik bir viral olaydan sonra çok sayıda indirme talebiyle karşılaşırsa, yerel bir veri merkezindeki donanım, geri gelmeyebilecek yeni kullanıcıları barındıracak şekilde zamanında yükseltilemez. Bulutlar kullandıkça öde modeliyle çalıştığından, ani artışlar uzun vadeli yatırımlar veya bakım gerektirmeden absorbe edilebilir.

BT verimliliği: Bulut sayesinde günlük sunucu bakımı, bulut sağlayıcısının sorumluluğu haline gelir. Böylece buluta geçiş, sıkıcı ancak hayati BT görevlerinin yükünü azaltır ve personelin yönetişim veya yeni ürün geliştirme gibi tüm kuruluşa fayda sağlayan daha kritik projelere odaklanmasını sağlar.

Daha fazla güvenlik: Bulut altyapısı, birçok veri güvenliği iyileştirmesi sunar. Pratik bir bakış açısıyla, genel bulut sağlayıcıları tüm iş modellerini müşterileri için güvenlik sağlamaya odaklamaktadır, bu nedenle güvenliğe yaptıkları yatırımlar ve güvenliği sürdürme çabaları genellikle bireysel BT departmanlarınınkinden daha fazla olacaktır. Büyük bulut sağlayıcıları daha fazla savunma kademesine, en son güvenlik yeniliklerine daha büyük yatırımlara, az bulunan güvenlik yeteneklerini daha iyi işe alma becerisine ve en son düzenleyici kurallara daha hızlı uyumluluğa sahiptir. Buna ek olarak, merkezi yönetim, altyapı ve uygulamalar için tüm yama ve güvenlik güncellemelerini hızlı bir şekilde ve minimum kesinti süresiyle veya hiç kesinti olmadan yürütür.

Daha iyi felaket kurtarma: Güvenlik uygulamasına benzer şekilde, bulut sağlayıcıları felaket kurtarma söz konusu olduğunda genellikle daha fazla seçenek ve daha hızlı uygulama sunar, çünkü iş modelleri veri kullanılabilirliği üzerine kuruludur. Daha yüksek düzeyde yedeklilik, hızlı yük devretme ve her yerden, her zaman erişim, kullanıcıların doğal bir felaket durumunda bile verileri kurtarabilmesini sağlar.

Bulutun Ekonomik Faydaları Nelerdir?

Buluta geçişin toplam ekonomik faydası, anlık maliyet tasarruflarını ve bir kuruluş genelinde birçok işlevsel faydasının finansal etkisini içerir. Aşağıda, kuruluşların bulut ile maliyetleri azaltmasının birkaç yolu yer almaktadır:

Azaltılmış Toplam Sahip Olma Maliyeti: Şirket içi konfigürasyon sayesinde bir kuruluş, ilk edinmeden bakım maliyetlerine ve konfigürasyon zamanına kadar donanım döngüsünün tüm aşamalarına yönelik bütçe hazırlamalıdır. Bulut ortamında, sağlayıcı veri merkezi ihtiyaçlarını karşılar. Sağlayıcının personeli, değiştirme ve onarım işlemleriyle ilgilenerek bulut müşterilerini sermaye yatırımları ve devam eden lisanslama ve bakım maliyetleri ihtiyacından kurtarır.

Maddi olmayan varlıklardan tasarruf edin: BT personeliniz, sorunlu bir sunucunun sorunlarını giderme gibi bakım görevlerinden yükümlü değilse bu kadar zaman ve çaba harcayabilirler mi? Buluta geçiş onları serbest bırakır, böylece kurum için BT inovasyonunu ilerletebilir ve verimlilik ve istikrar yaratan iyileştirmeler yapabilirler.

CapEx yerine OpEx: Organizasyon bütçeleri buluta geçerek esas olarak CapEx modelinden OpEx modeline geçer. Bulut tabanlı OpEx bütçelemesi, hiçbir zaman tam olarak kullanılamayacak kaynaklar olan bilgi işlem, depolama ve kapasite için uzun vadeli ön yatırımlar gerektirmediğinden, bu daha verimli bir harcama stratejisi oluşturur.

Gerektiği şekilde ölçeklendirme: Şirket içi bir veri merkeziyle çalışırken, donanım planlarının mümkün olan en yüksek kaynak kullanımını hesaba katması gerekir. Örneğin, yaklaşan bir lansmanın trafiği artırması bekleniyorsa, BT'nin ek güvenlik ağı kapsamı ile bu hacme göre ölçeklendirilmesi gerekir. Ancak, uygulamanın lansmanı beklenen trafikten daha azını çekerse, tüm bu ek yük boşa gider. Bulut sağlayıcıları, kullandıkça öde fiyatlandırma modeliyle talebe göre ölçeklendirme yapar.

Bulut Ekonomisinin Temel Kullanım Alanları ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Tek bir ideal bulut stratejisi yoktur; her kuruluş kendi ihtiyaçlarını ve bütçesini değerlendirerek kendi stratejisini geliştirmelidir. Aşağıdaki kullanım örnekleri yardımcı olabilir. Bunlar, kuruluşların bir bulut stratejisi oluştururken vurgulayabilecekleri farklı alanlardan bazılarını yakalamaktadır. Buna ek olarak, sağlam bir bulut stratejisi bir kuruluşun kendine özgü zorluklarını göz önünde bulundurmalıdır; temel hususlar aşağıda listelenmiştir.

Bulut Ekonomisi Kullanım Örnekleri

Maliyet optimizasyonu: Bir dizi iş yükü gereksinimi oluşturan çeşitli işlevlere sahip kuruluşlar için bulut sağlayıcısı, tam olarak kullanılamayabilecek donanıma yatırım yapmaya gerek kalmadan bilgi işlem, depolama ve diğer teknik kaynakları uyarlama esnekliği sunar.

Ölçeklenebilirlik: İş yüklerinin gittikçe artan bir müşteri tabanıyla aşamalı olarak büyüdüğü başlangıç şirketleri gibi organizasyonlar için bulut platformları ölçeklenebilirliğe olanak tanır. Böylece tahsis edilen maliyetler iş gereksinimleriyle takip edilir.

Yıkım onarımı ve iş sürekliliği: Şirket içi ortamlar için yıkım onarımı doğasında karşılaşılan zorluklarla birlikte gelir. Yük devretme protokolleri yedekli altyapıya ve yerel kamu hizmetleri ve erişilebilirlik gibi fiziksel koşullara dayanır. Hem kesinti süresi hem de veri kaybı, onarım veya değiştirme maliyetine ek olarak gelir kaybına neden olur. Bulut sağlayıcıları, hizmet seviyesi anlaşmalarıyla garanti edilen istikrar ve kullanılabilirlik sunar.

Dijital girişimler: Bulut, talebe bağlı kapasitenin kullanılabilirliği sayesinde daha verimli bir geliştirme döngüsü oluşturur. Hem yazılım hem de mikro hizmet sürümleri için geliştiriciler kaynak kullanımı, depolama alanı veya işlem yetenekleri yerine uygulamaya odaklanabilirler. Tüm bunlar, daha sağlıklı geliri destekleyen daha hızlı pazara sunma süresine yol açar.

Uzaktan çalışma ve işbirliği: Bir bulut ortamında, çalışanlar hibrit çalışmayı daha iyi desteklemek için uygulamalara ve veritabanlarına uzaktan erişebilir. Bu sadece çalışanlar için daha fazla esneklik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda paylaşılan uygulamalar ve senkronize veri kaynakları sayesinde işbirliği daha kolay hale gelir.

Bulut Ekonomisinin Temel Hususları

TCO: Bulut, organizasyonları birçok veri merkezi giderinden kurtarırken, potansiyel kapalı kalma süreleri de dahil olmak üzere geçiş maliyetlerini değerlendirmelidir. Devam eden TCO'yu hesaplamak için kuruluşlar, öngörülen aylık teknoloji ücretlerini yönetim ve güvenlik için devam eden maliyetlerle birleştirmelidir.

Güvenlik ve uyumluluk: Bulut sağlayıcıları temel altyapıyı işlerken, kurumlar PC'ler, IoT uç noktaları veya akıllı telefonlar gibi bulut hizmetlerine erişmek için kullanılan cihazlar ve verileri için sorumluluk üstlenir. Veri güvenliğini ve mevzuata uygunluğu sağlamak ve veri entegrasyonunu yönetmek BT ekiplerinin görev alanına girmektedir.

Tedarikçi bağımlılığı: Pek çok satıcı standart stratejiler ve süreçler kullandığından, şirket içinden buluta geçiş yapmak kolay olabilir. Ancak, örneğin AWS'den Google Cloud'a veya Oracle Cloud Infrastructure'a geçmek farklı bir hikayedir. Tedarikçi bağımlılığı genellikle tescilli veri formatları, iş akışlarına kilitlenen uygulamalar ve iş süreçleri gibi belirli uygulamalara bağımlı hale gelme gibi sınırlamalardan kaynaklanır.

Beceriler ve eğitim: Görevlerini yerel veri merkezi bakım ve yönetimi etrafında kuran BT ekipleri için bulut yönetimi, eğitim gerektiren yeni zorluklar yaratır. Kuruluşlar, BT ekiplerine uygun öğrenme kaynakları sağlamak için yatırım yapmalı ve geçiş dönemleri için beklentiler belirlemelidir.

Veri yönetişimi: Kuruluşlar, kimlikler ve roller aracılığıyla kullanıcı erişimini yönetirken iş yüklerinin gerekli resmi uyumluluk standartlarını karşıladığından emin olmak için sürekli bir yönetişim stratejisi uygulamalıdır. Hem kurum içi hem de resmi kurallar geliştiğinden, yönetişim, verileri güvende tutmak için sürekli bir zaman ve bütçe yatırımı gerektirir.

Bulut ekonomisi kullanım durumları ve dikkat edilmesi gerekenler şeması
Bir bulut ekonomisi analizi sırasında değerlendirilmesi gereken faktörler arasında güvenlik, satıcı kilitlenmesi, eğitim ve veri yönetişimi yer alır.

Bulut Ekonomisi için İş Vakası Oluşturun

Kuruluşlar, buluta geçiş sürecine onay almak için kendi özel ihtiyaçlarını ele alan bir iş vakası oluşturmalıdır. Bir devlet dairesinin, küçük bir teknoloji girişiminden veya eski veritabanlarına sahip yerleşik bir şirketten farklı ihtiyaçları olacaktır. Bir bulut ortamı neredeyse her koşulda maliyetleri azaltırken daha fazla esneklik sağlayacaktır; ancak faydaların gerçekleştirilmesi uygulamaya bağlıdır.

Kuruluşlar, bulut ekonomisi için sağlam bir iş gerekçesi oluşturmak amacıyla şu soruları düşünmelidir:

Mevcut veri merkezi maliyetlerimiz nedir? Başlamak için organizasyonlar mevcut veri merkezi donanımlarını, yazılımlarını, bakım ve operasyonel harcamalarını değerlendirmelidir. Teknik kaynaklar, lisanslar, düzenli onarım ve bakım ve insan gücü maliyetlerinin tümü, bulut ekonomisi analizi için bir ölçüt görevi gören bir sayıya ulaşır.

Geçiş ne kadar zor olacak? Buluta ilk geçiş, her kuruluşa özgü bir dizi masraf yaratacaktır. Veritabanları ve dahili ağ ile mevcut bir yapılandırmaya sahip olan bir kuruluşun, gelirini bir uygulama aracılığıyla veritabanı kayıtlarını sorgulayan daha büyük bir müşteri tabanına dayandıran bir şirkete göre daha kolay bir geçişe sahip olması muhtemeldir. Geçiş kademeli olabilir, aşamalı olarak tamamlanabilir veya planlanmış kesinti süresi ve yedekleme stratejisi ile tek seferde yapılabilir. Kuruluşlar, yeni altyapıdaki uygulamaları test etme süresi de dahil olmak üzere, geçişin tek seferlik maliyetlerini öngörmelidir. Buluta taşınması gereken çok sayıda özel veya evde geliştirilmiş uygulamanız var mı?

Aylık bulut maliyeti nedir? Geçiş tamamlandığında, kuruluşlar geçmiş kullanım ve gelecek faaliyetlerin bir kombinasyonuna dayalı olarak öngörülen aylık maliyetleri incelemeye başlayabilir. Aylık ücretler için sağlayıcı tahminlerine ek olarak, bütçe projeksiyonları yönetim zamanı, eğitim ve yönetişim gibi ilgili maliyetleri de içermelidir.

Bu süreçler nasıl gelişecek? Buluta geçiş aylık maliyetleri azaltacaksa, bu geçiş için güçlü bir iş gerekçesi sunar. Ancak karar vericiler, değişimin kapsamını tam olarak anlamak için rakamların ötesine bakmalıdır. Gelişmiş işbirliği, makine öğrenimi olanakları, gelişmiş süreçler ve artan güvenlik seviyeleri yalnızca başlangıçtır. Geliştiriciler ve mühendisler için bulut, büyük kilometre taşı sürümleri yerine mikro güncellemelere izin verirken sunumları hızlandırabilir. Operasyon ekipleri için bulut, verileri birleştirmek ve paylaşmak için daha kolay yollar sunarak farklı grupların talep üzerine içgörü elde etmesine olanak tanır. Kuruluşlar, bulut ekonomisi için iş vakası oluştururken, uzun vadeli projeksiyonlarının bir parçası olarak bu iyileştirmelerin finansal etkisini hesaba katmalıdır.

Kaçınılması Gereken Bulut Ekonomisi Hataları

Buluta geçişin birçok fayda sağladığı doğru olsa da, bulut ekonomisinin incelikleri önceden düşünmeyi, akıllıca karar vermeyi ve sürekli izlemeyi gerektirir. Aksi takdirde, aşağıdakiler de dahil olmak üzere yaygın hatalar meydana gelebilir:

Finansal yönetimin gelişmediğini varsaymak: İlk hafta, ay ve hatta yıl boyunca tahakkuk eden tasarrufların uzun vadeli finansal tahminleri yansıtması gerekmez. Büyük resim bulut ekonomisi, hızlandırılmış geliştirme süresi ve yeni bulut tabanlı özellikler dahil olmak üzere birçok farklı değişkeni hesaba katar. Bulut ekonomisinin kapsamını anlık donanım faydalarıyla sınırlandıran kuruluşlar, bulut için iş durumunu çarpıtan yanlış projeksiyonlar oluştururken başka fırsatları da kaçırmaktadır.

Tarihsel kullanıma yönelik tahminleri temel alma: Bulut bütçeleme kullandıkça öde modelini temel alır ancak yalnızca tarihsel kullanım modellerine dayanan organizasyonlar, etkinlikteki ani yükselişi ele almak için kendilerini hazırlıksız bulabilirler. Geçmiş kullanım, bütçelerin öngörülmesinde dikkate alınan veri noktalarından yalnızca biri olmalıdır. Mevsimsellik, sürümlerin ve yükseltmelerin sıklığı, tanıtım ve pazarlama kampanyaları ve diğer faktörler de uygun bulut kaynağı planlaması için dikkate alınmalıdır.

Tüm bulut unsurlarını aynı şekilde ele almak: Bilgi işlem, depolama ve diğer altyapı unsurları muhtemelen her kuruluş için farklı önceliklere sahip olacaktır. BT ekipleri, bir bulut ortamının ölçeklenebilirliğinden ve esnekliğinden en çok hangi unsurların yararlandığını anlamak için önceliklerini ve kaynaklarının kapsamını belirlemelidir.

Tüm verileri buluta yerleştirmek: Bazı uygulamalar bulutta olmaktan fayda sağlamaz. Bu gibi durumlarda, mevcut durumu korumak daha basit ve daha uygun maliyetli olabilecekken uygulamayı taşımak ek iş ve maliyet yaratır. Kuruluşlar, maliyet ve kaynak verimliliği açısından olduğu gibi kalabilecek ve kalması gerekenleri belirlemek için tüm potansiyel iş yüklerini değerlendirmelidir.

Oracle Bulut Ekonomisi Konusunda Nasıl Yardımcı Olabilir?

Kuruluşunuz bir bulut bütçesi belirlediyse, operasyonel faydaları incelediyse ve potansiyel yenilikleri değerlendirdiyse, bir sonraki adım bulut sağlayıcılarını değerlendirmektir. Oracle Cloud Infrastructure (OCI) buluta geçişi kolaylaştırır, daha sonra veri ve güvenlik sistemleri arasında daha yüksek performans, daha düşük maliyetler ve daha güçlü entegrasyonlar sunar.

OCI, geliştirme döngülerini hızlandıran, daha derin iş içgörüleri oluşturan ve operasyonları iyileştiren kullanıma hazır bir dizi uygulama ile veri çıkış ücretlerini azaltan ve faturalama sürprizlerini ortadan kaldıran esnek ve ölçeklenebilir bir temel sağlar.

Gerçek dünya yapay zeka projelerine sahip kuruluşlar genellikle bu girişimlerin bulut ile daha iyi çalıştığını görüyor. Bu e-kitapta, 10 "bunu şimdi yapabilirsiniz" yapay zeka kullanım örneğini özetliyor ve bulutun bunları nasıl gerçeğe dönüştürdüğünü açıklıyoruz.

Bulut Ekonomisi SSS

Bir bulut değer çerçevesinin 4 temel unsuru nelerdir?

Bunlar, bir bulut değeri çerçevesinin dört temel unsurudur.

 • Toplam Sahip Olma Maliyeti: Donanım ve genel giderleri azaltmanın yanı sıra kullandıkça öde modeline geçmenin getirdiği tasarruf.
 • Verimlilik: Bir kuruluşun uzun vadede verimliliğini artıran hızlandırılmış geliştirme, artan iş birliği ve diğer operasyonel avantajlar.
 • Dayanıklılık: Daha iyi ağ performansı, iyileştirilmiş yıkım onarımı ve daha yüksek ve daha istikrarlı kullanılabilirlik nedeniyle daha güçlü bir operasyon deneyimi.
 • Çeviklik: Mikro güncellemeler ile başlatma, gerektiğinde ölçeklendirme ve geliştirme döngüsünü kısaltabilme özelliği sayesinde daha iyi iş fırsatları elde edilir.

Bulut ekonomisti nedir?

Bulut ekonomisti, bir kuruluşta bulut altyapısının somut ve teorik faydalarını inceleyen kişidir. İncelemelerinin kapsamı, donanımın azaltılması yoluyla pratik maliyet tasarruflarından, hızlandırılmış iş akışları ve artan işbirliğinden öngörülen tasarruflara kadar uzanıyor.

En ekonomik bulut modeli hangisi?

Bulut sağlayıcıları genellikle genel ve özel modeller sunar. Bu ikisi arasında kamu, hem işlevsellik hem de maliyet açısından uygulaması en kolay olanıdır. Özel bulutlar daha fazla yönetim ve ilk kurulum gerektirir. Ancak kuruluşlar, kamu ve özel sistemleri birbirine bağlamak için hibrit modeller kullanabilir. Hibrit bulutların ekonomisi değişkenlik gösterir ve genellikle maliyet açısından genel ve özel bulut arasında bir yerde yer alır.

FinOps ve bulut ekonomisi arasındaki fark nedir?

Bu iki terim bazen birbirinin yerine kullanılsa da FinOps ve bulut ekonomisi arasında bir fark vardır. FinOps genellikle finans bulut operasyonlarına atıfta bulunur, ancak bazen daha geniş anlamda kurumsal finansal operasyonları ifade etmek için de kullanılır. Bulut bağlamında FinOps, kültürel etki de dahil olmak üzere bir kuruluş genelinde bulut entegrasyonunun ve kullanımının yönetimini ifade eder. Öte yandan bulut ekonomisi, TCO ve iyileştirilmiş süreçlerin finansal etkisi de dahil olmak üzere yalnızca finansal yönü inceler.