Sanal Makine Yazılım Yönetimi

Sanal makine (VM) yazılım yönetimine ilişkin örnekler ve kullanım senaryoları

Sanal makine yazılım yönetimi, doğru araçlar sayesinde sanal makine konfigürasyonunuzu modernize edebilir, daha verimli süreçler oluşturabilir ve kabiliyetleri genişletebilir. VMware'i yönetmeye yönelik bir uygulama yazılımı örneği, çeşitli ihtiyaçlar için kullanılabilen Oracle Bulut VMware Çözümü'dür. Aşağıda, VM yönetimi ihtiyaçlarını göstermek için bazı örnek kullanım senaryoları verilmiştir.

Sanal makine yazılımı kullanım senaryosu No. 1: VMware iş yüklerini buluta geçirme

İş yüklerini genel buluta geçirme konusu olduğunda birçok zorluk ve karmaşıklık yaşanabilir. Bulutu benimseme değerlendirilirken işletmelerin karşılaştığı ana sorunlardan bazıları şunlardır:

 • Birbiriyle uyumlu olmayan uygulama yazılımlarının yanı sıra karmaşık uygulama yazılımları ve altyapılarla çalışma.
 • Bulut platformunun benimsenme şeklini etkileyebilecek güvenlik ve ağ endişeleri.
 • Belirli uygulama yazılımları için sistem hazırlığı söz konusu olduğunda gecikmeler.
 • Şirket dışı altyapının bakımı nedeniyle zaman ve kaynak kaybı. Bu durum çoğu zaman işletme gecikme ve kesintiler yaşamasına yol açabilir.

VMware HCX kullanımı ile Oracle Bulut VMware, Oracle Bulut Altyapısı (OCI) üzerine kurulmuş bir soyutlama katmanı kullanarak bu sorunların çoğunu ve daha fazlasını önleyebilir. İş yüklerini yeniden dengeleyip uygulama yazılımı geçişini basitleştirerek HCX, veri merkezleri ve bulutlarda iş sürekliliğini sağlar.

Sanal makine yazılımı kullanım senaryosu No. 2: Hibrit bulut

Hibrit bir bulut için güvenilir ve tutarlı operasyonları korumak için şirket içi veri merkezi ile Oracle Bulut VMware Çözümü arasında HCX destekli çift yönlü geçişler yapmak gereklidir.

Sanal makineyi korumak için felaket onarım yazılımı kullanmak, aşağıdaki hibrit bulut avantajlarını sağlar:

 • Uygulama yazılımının şirket içinde ve veritabanı katmanının Oracle Bulut VMware Çözümü'nde bulunmasıyla daha iyi fiyat performansının keyfini çıkarma.
 • Çeşitli vSphere tabanlı bulutlar arasında geçiş yapma kabiliyeti.
 • Sıfır kapalı kalma süresi veya uygulama yazılımı bağımlılığı eşleme içeren geçişler.
 • Şirket içi SDDC yığını için Oracle Bulut VMware Çözümü gibi bir felaket onarım yazılımını basitleştirme.

Sanal makine yazılımı kullanım senaryosu No. 3: İş devamlılığı ve yıkım onarımı

Bir organizasyonu veri kaybı veya yıkıcı bir veri merkezi olayına karşı korumak için, en iyi uygulama olarak bir felaket onarım planına sahip olmak önemlidir. Bu, kapalı kalma süresini en aza indirmeye ve bir aksama meydana geldikten sonra mümkün olan en kısa sürede iş uygulamalarına devam etmeye yardımcı olabilir.

Oracle Bulut VMware Çözümü, felaket onarım planının bir parçası olarak VMware Site Kurtarma Yöneticisi (SRM), Hedef Kurtarma Süresi (RTO) ve Hedef Kurtarma Noktası (RPO) kullanır. Tek tıklama seçeneğiyle bu felaket onarım yazılımı, sanal makinelerin başka bir konuma aktarılmasını otomatik hale getirir.

Yıkım onarımı, uygulama yazılımlarını, verileri ve diğer BT sistemlerini hızlı bir şekilde geri yüklediği için kesinti karşısında iş sürekliliğini sağlamak için gereklidir. Oracle Bulut VMware Çözümünü içeren VMware SRM, güvenilir ve çevik bir felaket onarımı planı sunmak için kullanılabilir.

Oracle VMware Çözümü, yıkım onarımı için şu örneklerde kullanılabilir:

 • Bir felaket durumunda uygulama yazılımları ve veriler için iş operasyonlarını ve sürekliliği sağlama.
 • Siber saldırıdan sonra verileri kurtarmak için bir çözüm sunma.
 • Bir olaydan sonra sistemleri, donanımı ve yazılımı çok az veya hiç kesinti olmadan çalışır durumda tutma.
 • Yedeklerin işletme tarafından tanımlanan RTO ve RPO'yu karşıladığından emin olma.
 • Yeni Platforma Geçiş
 • Bir organizasyonun kendi altyapısını kurmasına ve korumasına kıyasla daha düşük maliyet.

Gerekli sanal makine yazılımı araçları

Sanal makinelere yönelik yönetim yazılımı süreçleri hızlandırır ve ölçeklendirme ve geçiş gibi görevler için daha fazla verimlilik sağlar. Yukarıdaki örneklerde, Oracle Bulut VMware Çözümünün VMware için böyle özellikleri nasıl sağladığını keşfettik. Daha fazla bilgi edinmek için Oracle Bulut VMware Çözümü'ne göz atın veya Oracle'ın kendi ücretsiz sanal makine yazılımı Oracle VM VirtualBox'ı keşfedin.