Dijital Dönüşüm nedir?

Dijital dönüşüm genellikle diğer iki benzer kavramla karıştırılır: dijital hale getirme ve dijitalleştirme. Bunlardan en basiti dijital hale getirme, analog veya manuel biçimdeki bilgileri dijital biçime dönüştürme sürecidir. Örneğin, elle yazılmış kayıtları bilgisayar kayıtlarına dönüştürme. Dijitalleştirme ise normalde yaptığınız pek çok şeyi, daha iyi sonuçlar sağlayan yeni ve daha iyi yöntemlerle gerçekleştirmek için dijital teknoloji ve özellikleri uygulama sürecidir.

Dijitalleştirme, dijital dönüşümün temelidir. Dijital dönüşüm, işinizi yeni yöntemlerle ileriye taşımak için teknolojinizden, çalışanlarınızdan ve süreçlerinizden nasıl yararlanacağınızı yeniden tasarlamanıza olanak sağlar.

Günümüzde, dijital dönüşüm tedarik zinciri, ERP, operasyon, müşteri hizmetleri ve daha birçok alan dahil olmak üzere işletmenin her alanında manuel ve analog süreçlerin dijital hale getirilmiş süreçlere dönüştürülmesi anlamını kazandı. Temel olarak dijital dönüşüm, çalışanları, yerleri ve nesneleri bağlantılı hale getirerek işletmelerin ve diğer varlıkların daha iyi sonuçlar oluşturmasına yardımcı olur.

Her şirketin dijital dönüşüm gerekçesi kendine özgüdür. Kimi, büyüme fırsatları veya artan rekabet baskısı nedeniyle, kimi ise değişen düzenleyici standartları nedeniyle bu yola girebilir. Şirketlerin bu yoldaki gerekçesi ne olursa olsun sonucunda üstün ürün ve hizmetler ve müşteri beklentilerini karşılayan ya da bu beklentilerin üzerine çıkan deneyimler elde edilebilir. Daha fazla verimlilik ve diğer iş avantajları kârlılığı ve inovasyonu artırabilir. Kamu sektöründe dijital dönüşüm, kaynakları koruma ve vatandaşların yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olma arzusundan kaynaklanır.

Dijital dönüşüm teknolojileri

Dijital dönüşüm yelpazesi uygulama yazılımları ve yazılım, ağ oluşturma özellikleri, yapay zeka, makine öğrenimi, artırılmış ve sanal gerçeklik, Internet of Things (IoT), algılama teknolojisi, video tabanlı analizler, bulut ve çok daha fazlasını kapsar.

Dijital dönüşüm konusunda asıl unutulmaması gereken, dijital dönüşümün belirli bir teknolojiyi seçmekten ziyade istediğiniz sonuçları elde etmek için doğru teknolojiyi seçmekle ilgili olduğudur.

Dijital dönüşümün geçmişi

Dijital dönüşümün uzun geçmişi, el yazması notların işlenebilir, analiz edilebilir ve paylaşılabilir bilgisayar bilgilerine dönüştürülmesini sağlayan ilk bilgisayarlarla birlikte başlar. Ağ oluşturma ve internetin gelişiyle birlikte bu özellikler geliştirimiş ve veri kümeleri olağanüstü düzeyde büyümüştür. Büyük veriler veri merkezleri, veri ambarları ve artık veri gölleri ile desteklenen, daha sağlam dijital veri yönetimi ve analiz süreçlerini gerekli kılmıştır.

Bulutun gelişimi ise kısmen, G-giderek daha da artan veri miktarına ve bu verileri yönetme, analiz etme ve işleme özelliklerinin daha da geliştirilmesi ihtiyacına yanıt olarak gerçekleşmiştir. O zamandan bu yana IoT, yapay zeka ve makine öğrenimi daha iyi sonuçlar elde etmek için operasyonlarında dönüşüm yaratmak isteyen kuruluşlar için daha da gelişmiş teknoloji seçenekleri sunmuştur. Sanal ve artırılmış gerçekliğin yanı sıra video analizi tabanlı teknolojiler, kapsamlı dijital dönüşüme katkıda bulunan çeşitli yenilikçi özelliklerin bir parçasıdır.

Dijital dönüşümün üç temel unsuru

Dijital dönüşüm yeni teknolojileri kullanıma almaktan çok daha fazlasıdır. Üç temel unsuru karşılayan stratejik bir yaklaşım gerektirir.

1

Fiziksel

Dijital dönüşüm fizikseldir; işin manuelden dijital hale getirilmiş süreçlere geçişini sağlamak için teknolojiden yararlanılması gerekir. Kağıt tabanlı kayıtlardan bilgisayarlı veri koleksiyonuna geçiş; robotik, yapay zeka ve makine öğrenimi uygulaması; bilgi aktarımı sağlayan veri sensörlerinin kurulumu fiziksel dönüşüm örnekleridir.

2

Bilişsel

Dijital dönüşüm bilişseldir; yapay zeka ve makine öğrenimi dahil olmak üzere dijitalleştirme sayesinde, geliştirilmiş veri analizi yapılabilir. Makineler, düşünmeye benzer bir şekilde gelişmiş analizler yapar. Bu özellikler nedeniyle, veri bilimcilerinin ve analistlerin rolleri değişiyor ve uzman düzeyinde bilgi işçilerine duyulan ihtiyaç artıyor.

3

Kültürel

Dijital dönüşüm kültüreldir; ortamında (örneğin, evde veya işte) belirli bir şekilde hareket etmeye ve tepki göstermeye alışık insanları içerir. Dijital dünyada çalışanlar "akıllı" makineler ile omuz omuza iş yapıyor. Yeni teknolojilerden yararlanan süreçlere ve özelliklere göre çalışanların rolleri değişiyor. Herkesin dönüşümün değerini anlamasını ve değişimi gerçekleştirmek için gerekli donanımlara sahip olmasını sağlamak, başarı için gereken güçlü temeli oluşturmaya yardımcı olur.

Dijital dönüşümün faydaları

Tüm pazarlardaki neredeyse her işletme müşteriler, çalışanlar ve iş ortakları için daha fazla değer oluşturan dijital destekli operasyonel iyileştirmelerden fayda sağlayabilir. Dijital dönüşümün sunabileceği bazı avantajlar şu şekildedir:

 • Daha derin analizlere dayalı uygulanabilir içgörüler
 • Daha hızlı ve daha etkili süreçler
 • Daha yüksek kapasite
 • Daha düşük maliyetler
 • Güvenlik, kalite ve üretkenlikte iyileştirmeler

İş süreci değişimlerini yeni nesil otomasyonla harmanlama fırsatı, daha fazla değer ve değişen beklentilere ayak uydurma olanağı sunabilir. Başarılı şirketler, satış olanağı oluşturma yerine ilişki sunmaya; hüküm ve koşullara ilişkin uzun görüşmeler yerine satın alma sürecini basitleştirmeye; müşterilerin şirket içi olarak aldığı teknolojileri lisanslamak yerine uygulama ve entegrasyon için müşteriler adına teknolojileri çalıştırarak iş birliğine dayalı başarı odağıyla dönüşüm sağlamış ve kendi başarılarını elde etmiştir.

Dijital dönüşüm örnekleri

Aşağıda, dijital dönüşümün endüstriler genelinde ve diğer varlıklarda nsıl daha iyi sonuçlar getirdiğine ilişkin bazı örnekler verilmiştir.

Üretim

Üretimde IoT, yüksek kaliteli ürün üretimini güvence altına alırken kapalı kalma süresini ve ıskarta miktarını azaltan tahmine dayalı bakım ve süreç iyileştirmelerini etkinleştirerek verimliliği ve kârlılığı iyileştirebilir. Artırılmış gerçeklik çözümleri daha düşük maliyetle üstün eğitimleri etkinleştirir ve uçak bileti bilmeden uzak yerlerden doğrudan fabrikaya uzmanlığı getirebilir.

Dijital olarak dönüşüm sağlamış "akıllı fabrikaları" inceleyin

Perakende

Perakende ortamında dijitalleştirme, özel müşteri ihtiyaçlarına göre hazırlanmış sorunsuz müşteri deneyimleri oluşturan cihazlardan, kanallardan ve platformlardan yararlanır. Sohbet robotları, yapay zeka ve gelişmiş veri analizleri perakendecilerin, başarıyla tek bir kitleye hitap edecek kişiselleştirilmiş öneriler geliştirmelerine ve sunmalarına yardımcı olur. Dijitalleştirme, mağaza içi deneyimlerde de dönüşüm yaratarak etkileşimi bir ortam ve daha rahat ilerleyen müşteri hizmetleri süreçleri oluşturur.

Dijitalleşmenin perakende müşterilerini nasıl güçlendirdiğini öğrenin

Sağlık hizmetleri

Sağlık hizmetleri endüstrisi hastalara, sağlayıcılara ve ödeyenlere avantaj sağlayan hasta odaklı ve değer tabanlı sonuçlar oluşturan ve aynı zamanda maliyetleri azaltan çeşitli dijital özelliklerden faydalanır. Sanal doktor ziyaretleri ve ağ haline getirilmiş tıbbi kayıtlar, sağlık hizmetlerinde dönüşüm sağlayan dijitalleştirme modlarından yalnızca ikisidir.

Dijital çözümlerin nasıl sağlık hizmetlerinde yeniliği desteklediğine, maliyetleri azalttığına ve hasta sonuçlarını iyileştirdiğine göz atın

Akıllı şehirler

Mevcut fiziksel altyapıları en son dijital teknolojilerle harmanlayan dijital özellikli "akıllı şehirler", vatandaşları için daha güvenli ve daha yüksek bir yaşam kalitesi sunarken daha da verimli hale geliyor. Sensörler, yapay zeka ve video analizleri gibi teknolojiler kamu hizmeti izlemeden kamu güvenliğine, çevresel sürdürülebilirliğe varana dek her alanda kamu sektörünün temel hizmetleri sunma yönteminde dönüşüm sağlayarak daha yüksek verimlilik, daha düşük maliyet ve daha yüksek düzeyde vatandaş katılımı sağlıyor.

Oracle'ın şehirlerin geleceğe hazırlanmasına nasıl yardımcı olduğuna bakın

Dijital dönüşümde bulutun rolü

Dönüşüm yaratan dijital etkileşimler için çeviklik gereklidir. Bulut bilişim teknolojisi, bu türde çeviklik sağlama konusunda değerli bir rol oynar ve altyapı entegrasyonu ve maliyet faktörleri dahil olmak üzere dijital dönüşüme iişkin bazı yaygın zorlukların üstesinden gelme konusunda büyük bir avantaj sunabilir. Bulut, kapsam ve bütçe çerçevesinde kalırken dönüşümünüzü hızlandırmak ve rekabette öne çıkmak için ihtiyacınız olan hız ve esnekliği sunabilir.

Küçük ila orta ölçekli işletmeler için Oracle Bulut ile dijital dönüşümün dört avantajını keşfedin

Altı adımda dijital dönüşüm

Dijital dönüşüm yolculuğuna başlarken pek çok şeyi göz önünde bulundurmanız gerekir. Başarı, sağlam bir stratejik plana bağlıdır. Doğru planla, siz süreçleri kolay ve basit hale getirdiğinizde, yani adımları kendi kendini yöneten bir şekilde tamamlama konusunda onları güçlendirdiğinizde; olumlu deneyimlerle memnuniyet sunduğunuzda ve görevleri üstlerinden almak için mümkün olduğunca çok otomasyon sağladığınızda müşteriler ve çalışanlar avantajlardan faydalanır. Aşağıdaki adımların yardımıyla bu tür bir plan geliştirebilirsiniz:

1

Dijital vizyonunuzu tanımlayın

İlk adımınız keşiftir; bu adımda neden dönüşüm sağladığınızı ve neyi başarmayı umduğunuzu tanımlarsınız. Daha sonraki adımlarda size yön gösterecek olan temel unsurdur.

2

Dijital yolculuğunuzun haritasını çıkarın

İster üretim operasyonlarında dönüşüm sağlayın ister müşterileriniz için daha iyi bir deneyim oluşturmaya çalışın amacınız ne olursa olsun, dijitalleştirmenin süreçlerinizle nasıl bir ilgisi olduğuna ve istediğiniz sonuçları elde etme konusunda hangi noktalarda fark yaratacağına dair bir vizyon geliştirmeniz gerekir.

3

Dijital olgunluğunuzu belirleyin

Dijital olgunluk değerlendirmesi gerçekleştirerek işletmenizin dijital özelliklerden faydalanma konusunda hangi aşamada olduğunu ve teknoloji ve süreçlerde ne tür iyileştirmelere ihtiyacınız olduğunu görürsünüz. Bu değerlendirme, dönüşümünüzün hızını da belirlemenize yardımcı olur.

4

Dijital özelliklerinizi inceleyin

Bu adımda, dijital altyapınızdaki tüm mevcut boşlukları tanımlarsınız ve bu sayede bu boşlukları kapatmak için uygun teknolojileri seçebilirsiniz. Hedefiniz çalışanların, süreçlerin, verilerin ve araçların, herkesin hızlı ve çevik bir şekilde sonuçlara ilerlemesini sağlayan tek bir entegre platformda çalışacağı bir model geliştirmektir.

5

Dönüşüm yol haritanızı oluşturun

1 - 4. adım, dönüşümünüzü başarmaya ilişkin yol haritanızın temelini oluşturur. Bu yol haritası, anlaşılır ve uygulanabilir olmalı ve tüm dönüşüm girişimleriniz için risk ve maliyetleri en aza indirirken değeri en yüksek düzeye çıkarmak için ihtiyacınız olan altyapıyı tanımlamalıdır. Değişen önceliklere ve gelişen yeni teknolojilere ayak uydurmanız için gereken esnekliği de sağlamalıdır.

6

Dijital vizyonunuzu hızlandırmak için bulut uygulama yazılımlarını kullanın

Değişimin önüne geömenize yardımcı olması için dönüşüme yönelik süreçlerinizi tamamlayan ve iş büyümenizi hızlandırmanıza yardımcı olan, geleceğe hazır, yerleşik, uçtan uca iş süreçleri ile bulut uygulama yazılımlarını kullanın.

Dijital dönüşüm yıldızlarının sırları

Başarılı dijital dönüşüm, müşteri ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik derin bir anlayışa dayanır. Bu anlayış, nelerde ve nasıl dönüşüm sağlanması gerektiğine ışık tutar. Bu ihtiyaçları karşılamak için doğru seçimler yapmanıza yardımcı olması için başarılı bir dönüşüm yolculuğu sürdürmüş kişilerin sunduğu ipuçlarını takip edin.

 • Çalışanlarınız ve müşterilerinizden geri bildirim isteyin. Müşterilerin ve çalışanların ihtiyaçlarını nasıl karşılayabileceğinizi anlamanın tek yolu, onlarla sürekli etkileşimi sürdürmektir.
 • Geri bildirimlerine göre çözülecek sorunları tanımlayın. Müşterilerinizin ve çalışanlarınızın beklentilerini anladıktan sonra neleri farklı yapmanız gerektiğini değerlendirebilirsiniz.
 • Sorunların yerini olağanüstü deneyimlerin almasını sağlayan bir strateji tasarlayın. Zorluklarınızı tanımladıktan sonra, sunduğunuz deneyimleri daha kolay hale getiren, müşterilerinizi ve çalışanlarınızı güçlendiren ve hizmet sunduğunuz kişilerin memnun olmasını sağlayan bir strateji geliştirin.
 • Değişen müşteri ve çalışan isteklerine ve ihtiyaçlarına ayak uydurmak için bulut teknolojisinden faydalanın. İşinizi her yönden yeniden tasarlamanızı hem de değişimin önüne geçmenizi sağlayan teknolojileri arayın. Bulut teknolojisi ile müşterilerin ve çalışanların ihtiyaçlarını önceden karşılayabilir ve son teknolojilerden hemen faydalanmaya başlayabilirsiniz.

Dijital dönüşüm yıldızlarının ortak noktaları

En nihayetinde, hedeflerinizi gerçekleştirmeniz dört unsura bağlıdır:

 • Dönüşümü zorunlu kılan sağlam, tutarlı ve kararlı bir CEO.
 • Kuruluş olarak tek vücut halinde ve kararlı bir şekilde silolara yönelik düşünce biçimini değiştirme odağı.
 • Hızlandırılmış bir değişimi destekleyen, istikrarlı bir aciliyet hissi.
 • Belirli bir iş veya fonksiyonla sınırlanmamış vizyoner bir kıdemli liderin yönetim sorumluluğu üstlenmesi.

Oracle'ın gözünden dönüşüm süreci

Oracle, bulut teknolojileri ve dijital dönüşüm konusundaki uzmanlığını uygulamaya aldı ve şirket içi operasyonlarında eksiksiz bir dönüşüm gerçekleştirdi. Oracle genelinde Oracle Bulut'u uygulamaya alarak uçtan uca bulut sağlayıcı ve uçtan uca bulut şirketi haline geldi.

Şirket, başkalarının faydalanması için deneyimlerini paylaşıyor. Oracle, işletme genelinde deneyim tasarımına ilişkin aşağıdaki dört yapısal ögeyi uyguladı:

1

Müşteri Deneyimini Kolaylaştırın

Müşteri ve çalışan deneyimi genelinde adımları azaltın, çıkarın ve basitleştirin.

2

Kişiselleştirilmiş deneyimleri destekleyin

Müşterilerin ve çalışanların, kendi deneyimlerini otonom olarak gerçekleştirmelerini sağlayın.

3

Müşterileri memnun edin

Müşterilerin ve çalışanların sevdiği ve yeniden elde etmek istediği olumlu bir deneyim tasarlayın.

4

Katılımı otomatikleştirin

Mümkün olduğunca otomatikleştirerek uçtan uca deneyimleri güçlendirmek için Oracle Bulut'tan faydalanın.

Dijital dönüşümün geleceği

Dijital dönüşüm sayesinde insanların çalışma, eğlenme ve yaşama biçimleri değişiyor ve bu dönüşüm sürecinin yavaşlaması gibi bir olasılık görünmüyor. Dijital hale getirilmiş teknolojilerdeki yenilikler işletmelere, müşteriler için yeni değer oluşturma ve insanların yaşamlarını iyileştirme fırsatlarını sunmaya devam ediyor. Hiç kuşkusuz önümüzdeki süreçlerde, dönüşüm hedeflerini daha da destekleyebilecek daha fazla yenilikçi teknoloji ile karşılaşacağız.

Mevcut iş zorluklarını hedefleyen ve stratejik hedeflere yönelik bir dijital dönüşüm uygulaması, başarınız için çok önemli olacaktır. Her şirket ve kuruluş, rekabetin içinde kalmak ve iştirakçilerine daha iyi hizmet sunmak için eninde sonunda dijitalleştirmeyi stratejik bir yapı taşı haline getirmek durumundadır.

Bu doğrultuda unutulmaması gereken en önemli şeyin altını çizmek gerekir; dijital dönüşümün gücü, kullanım senaryolarınızı tanımlayıp bu kullanım senaryolarını işletmenizi ileri taşıyacak sorunsuz ve birbiri ile bağlantılı deneyimlere dönüştürebilecek teknolojileri, yöntemleri ve iş ortaklarını seçmekten gelir.