Basın Bülteni

Küresel İşletmeler, İşlemlerini Güvenli Bir Şekilde Hızlandırmak için Oracle Blockchain Hizmeti’ni Tercih Ediyor

Arab Jordan Investment Bank, CargoSmart ve Intelipost, kurumsal seviyede genel muhasebe hizmetini ilk uygulamaya koyanlar arasında

Redwood Shores, Kaliforniya —16 Temmuz 2018 Pazartesi


Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, bugün kullanıma sunulan Oracle Blockchain Bulut Hizmetia’nin erken sürümünü kullandılar. Bu hizmet sayesinde kuruluşlar işlemlerini daha güvenli ve verimli hale getirecek ve tedarik zinciri boyunca ürünlerini küresel ölçekte takip edebilecek Blockchain ağlarını kolayca oluşturma imkanına ship oluyorlar. Arab Jordan Investment Bank, CargoSmart, Certified Origins, Indian Oil, Intelipost, MTO, Neurosoft, Nigeria Customs, Sofbang, Solar Site Design ve TradeFin, Oracle’ın Blockchain platformunu çoktan uygulamaya koyan birçok küresel kuruluştan sadece birkaçı.

Blockchain , etkileşimleri daha güvenli, daha şeffaf, daha verimli ve düşük maliyetli hale getirerek her bir sektörün iş yapma şeklini temelinden dönüştürme gücüne sahip. Oracle Blockchain Bulut Hizmeti, müşterilere kendi ağlarını oluşturmak ve halihazırda kullanmakta oldukları Oracle SaaS ve üçüncü parti uygulamalarının yanısıra diğer Blockchain ağları ve Oracle PaaS hizmetleriyle de hızlıca entegre olmak için gereken geliştirme platformunu sunuyor. Bu platform sayesinde kullanıcılar sadece Blockchain ağlarına sahip olmakla kalmıyor aynı zamanda diğer kuruluşlara da katılıp kebir defterlerini güncelleyip sorgulayabilecekleri akıllı sözleşmeleri hayata geçirip çalıştırabiliyor. Oracle’ın Blockchain platformu, şirketin birçok sektörde ve kapsamlı iş ortakları ekosisteminde yıllar boyunca edindiği deneyimden faydalanarak tedarikçiler, bankalar ve diğer ticari iş ortakları ile güvenilir işlemleri Blockchain üzerinden paylaşma ve gerçekleştirme imkanı sunuyor.

“Blockchain , neslimizin en büyük dönüşümü sağlayacak teknolojilerinden biri olabilir” diyor Oracle Bulut Platformu’ndan sorumlu başkan yardımcısı Amit Zavery. “Oracle Blockchain Bulut Hizmeti’nin kullanıma sunulduğunu duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Bu ürün, değerli iş ortaklarımız ve müşterilerimizle birlikte yıllar boyunca yürüttüğümüz ArGe çalışmalarının bir sonucu. Oracle’ın platformu ile birlikte işletmeler, işlerini geliştirebilmekte, gereksiz süreçleri ortadan kaldırabilmekte ve dağıtık ağlarıyla hiç olmadığı kadar kolay, şeffaf ve güvenli bir şekilde işlem yapabilmektedir.”

Oracle’ın Blockchain platformu, Linux Foundation’ın Hyperledger Fabric ürünü üzerine inşa edilmiş olup temel altyapı bağımlılıklarının, konteyner yaşam döngüsü yönetiminin, olay servislerinin, kimlik yönetiminin, REST proxy sunucusunun ve tek bir konsol altında entegre olan bir dizi işlem ve takip aracının tümüyle birlikte önceden bir araya getirilerek kurulum ve uygulama geliştirme sürecini hızlandırmaktadır. Oracle Blockchain Bulut Hizmeti, yüzde 99,95 kullanılabilirlik hizmet seviyesi, bütünleşik ve yüksek oranda kullanılabilir konfigürasyon, otonom geri kurtarma aracılarının yanısıra farklı etki alanları çapında birden çok veri merkezinin felaket anında geri kurtarılabilmesine imkan sağlayan, kesintisiz kebir defteri yedekleme özelliklerine sahip, Oracle tarafından yönetilen bir bulut platformudur.

Ayrıca bulut üzerindeki ve tesis bünyesindeki mevcut uygulamalar, API yönetimi ve uygulama geliştirme ortamları ve araçları ile “plug-and-play” entegrasyonu konusunda Oracle Bulut Platformu’nun fonksiyonlarından da faydalanmaktadır. İlaveten Oracle, takip ve izleme, menşe tanımlama, garanti ve kullanım ve soğuk zincir gibi ortak kullanım vakaları için Blockchain teknolojisinin kullanılabilmesi amacıyla yeni SaaS uygulamaları da sunmaktadır. Oracle ve üçüncü şahıs uygulamalarıyla tak ve çalıştır özelliği sayesinde farklı kayıt sistemleriyle daha hızlı entegrasyon kurulabilmekte ve bu da pazara çıkışı önemli ölçüde hızlandırırken Blockchain platformunun farklı uygulama kullanım vakalarında kullanılmasından elde edilen getirileri de arttırmaktadır.

“İşletmeler ve hükümetler dağıtık kebir defterine ve akıllı sözleşmelere sahip olmanın getirdiği değeri görmeye başladığından Blockchain projeleri hızla pilot projelerden üretim aşamasına geçmeye başladı” diyor IDC’de imalat ve perakende araştırmalarından sorumlu grup başkan yardımcısı Robert Parker. “Harcamalar hızlandıkça alıcıların, veri güvenliği ve bütünlüğünü, ölçeklenebilirliği, yönetilebilirliği ve birlikte çalışabilirliği içeren ve açık kaynağın da ötesinde bir kurumsal sınıf platformuna ihtiyacı olacaktır.”

Oracle Blockchain Bulut Hizmetini Kullanan Küresel Kuruluşların ve Konsorsiyumların Görüşleri

Blockchain , hemen hemen tüm sektörleri etkileyebilecek güçte ve ulaşım, tedarik zinciri ve lojistik, enerji, perakende ve e-ticaretten finansal hizmetler ve kamu sektörüne dek tüm alanlarda uygulanabilir. Aralarında küresel sevkiyat liderleri, çok uluslu imalatçılar, gıda üreticileri ve enerji firmalarının da yer aldığı kuruluşlar ve sektör konsorsiyumları, işlemlerin kolaylaştırılmasına, tedarik zinciri boyunca malların takip edilmesine ve maliyetlerin azaltılmasına yardımcı olması için halihazırda Oracle Blockchain Bulut Hizmeti’ni kullanıyor. Örneğin Oracle, Gıda Güvenliği Konsorsiyumu’na katıldığı gibi Blockchain çalışma grubunda yer almak için Telekomünikasyon Sektörü Çözümleri İttifakı’nın bir üyesi de olmuş durumda.

“Oracle’ın Blockchain platformu, maliyeti azaltarak, verimliliği ve güvenlik seviyelerini arttırarak ve nihayetinde de genel müşteri deneyimini iyileştirerek elektronik fon transferlerinin karmaşıklığını en aza indirmemize yardım etti,” diyor Arab Jordan Investment Bank’da Bilgi Teknolojisi ve Güvenliği’nden sorumlu Genel Müdür Vekili Ayman Qadoumi. “Kimlik yönetimi ve veri şifreleme gibi bütünleşik özellikleri, bu ürünün sektörel ve uyumlulukla ilgili ihtiyaçlarımız açısından ideal bir seçenek halini almasını sağlıyor. Ayrıca REST API’leri de hem bizim hem de tedarikçilerimizin mevcut çekirdek hizmetler ile entegrasyon ve uygulama geliştirme çalışmalarını hızlandırmasına da yardımcı oluyor.”

“Oracle Blockchain Bulut Hizmeti’ni, sevkiyat sektörünü bezdiren karmaşık dokümantasyon süreçlerini basitleştirecek bir uygulamayı geliştirmek amacıyla kullanıyoruz,” diyor CargoSmart CEO’su Steve Siu. “Kapsamlı niteliği sayesinde prototipleri sadece 12 hafta gibi kısa bir sürede canlı ürünlere dönüştürebiliyoruz ve bugüne dek test ettiğimiz diğer Blockchain platformlarına kıyasla yüzde 30’dan fazla verimlilik kazancı elde ettik. Satın alma açısından bir başka ihtiyacımız ise yönetim ve operasyon araçlarıyla entegrasyondu ve bu ürün sayesinde iş ortaklarımız Blockchain faaliyetlerinin tümünü ve ağlarının durumunu kolayca takip edebilir hale geldi.”

“İtalya’daki küçük ölçekli aile çiftliklerinden elde edilen natürel sızma zeytinyağlarının üreticisi olarak, ABD pazarında Bellucci Evoo markasıyla satmakta olduğumuz ürünümüzü ağaçtan rafa dek tüm tedarik zinciri boyunca takip edebilmek istiyorduk,” diyor Certified Origins’in CIO’su Andrea Biagianti. “Oracle’ın Blockchain hizmeti bu projeyi uygulamaya koymamızı ve ilgili tüm tarafların işbirliğini basitleştirirken bizim için de gerçek bir rekabet avantajı sağladı. Kaliteli ürünler isteyen tüketiciler için değerli bir şeffaflık ve bilgi kaynağı olmasının yanısıra bize de küçük çiftliklerin üretimini destekleme konusunda yardımcı oldu.”

Gıda Güvenliği Konsorsiyumu’nun (FSC) Toplantı Organizatörü Dr Terence Lau, Oracle’ın Hong Kong Politeknik Üniversitesi tarafından kurulan, kar amacı gütmeyen teknoloji geliştirme platformunun bir Kurumsal Üyesi olmasından memnuniyet duyduklarını belirtiyor. “FSC kendisini küresel gıda güvenliğini bilim ve teknolojiyle geliştirmeye adamıştır,” diyor Dr. Lau. “Gıda güvenliği ve kalitesinde karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek için birden çok alanda uzmanlığa duyulan ihtiyaç doğrultusunda FSC, daha iyi gıda yönetimi, takibi ve güvenliği için Blockchain , büyük veri ve diğer BT uygulamalarından faydalanabilmek amacıyla Oracle ile iş ortaklığı kurmaktan büyük memnuniyet duymaktadır. Hong Kong’un yanısıra küresel çapta da Gıda Güvenliği girişimini hızlandırmak ve daha da iyileştirmek için Oracle Blockchain Bulut Hizmeti’nden faydalanmayı umuyoruz.”

“Şirketler, kendi iç süreçlerinin basitleştirilmesinden, iş ortakları, müşterileri ve üçüncü şahıslar ile güvenilir ağlar kurulmasına Blockchain teknolojilerinin kuruluşlarına sağlayabileceği değerin her geçen gün daha çok farkına varıyorlar,” diyor Hyperledger Genel Müdürü Brian Behlendorf. “Hyperledger Fabric üzerine inşa edilen Oracle platformu, Oracle haricindeki Hyperledger Fabric ortamları ile birlikte çalışabilme konusunda sağladığı destek ile bir yandan açık standartlar ve birlikte çalışabilirlik için daha fazla destek sunulmasına yardımcı olurken bir diğer yandan da işletmelerin iş süreçlerini iyileştirebilmek amacıyla Blockchain ni hızlıca, kolayca ve güvenli bir şekilde nasıl kullanmaya başlayabileceklerini de kanıtlıyor.”

“Oracle’ın Blockchain platformu,çevik ve üzerinde geliştirme yapmanın kolay olduğu bir platform olup kurumsal çapta ölçeklenebilirliği sayesinde de Blockchain platformlarının hızlıca kurulumu için ideal bir seçenek haline gelmektedir,” diyor Magia Digital’de Blockchain proje yöneticisi olan Juan José Miranda. “Platformdaki deneyimimiz doğrultusunda New York Konsensüsü Hackathon 2018 için bu ürünü temel geliştirme platformu olarak seçtik. Özellikleri sayesinde jürileri etkileyebildik ve nihayetinde de yarışmanın galibi olduk.”

“’Mesafeden Fırsata (M2O)’ adlı sadakat programımızı hayata geçirmek konusunda yardımcı olacak ideal teknolojinin Blockchain olduğuna karar verdiğimizde doğru tedarikçiyi bulmak için çok titiz bir araştırma yaptık,” diyor MTO CEO’su Suwan Kim. “Oracle’ın kullanıma hazır Blockchain bulut hizmetinin, kullanıcıların kredi kartı puanlarını ve uçuş millerini biletlere dönüştürebileceği güvenilir bir platformu kurmamıza hızlı bir şekilde yardımcı olacağından emindik. Bu hizmet ayrıca bize kolay ve sürekli yönetim imkanı sağladığı gibi bunun gibi bir üretim çözümü için gereken güvenlik, ölçeklenebilirlik ve esnekliği de sunuyor.”

"Gümrük Vergisi iş süreçleri ve prosedürlerinin otomasyonu için güvenli bir platform oluşturmak amacıyla Oracle’ın Blockchain ni kullanıyoruz,” diyor Nijerya Gümrük Hizmetleri’nde Genel Modernizasyon Müfettiş Yardımcısı Aber T Benjamin. “Bu teknolojiyi kullanarak tüm iş ortamının, süreçleri otomatik hale getirmek ve şeffaflığı ve öngörülebirliği sağlamak amacıyla Blockchain ne taşınabileceğini belirledik. Blockchain ne geçiş tamamlandığında NSC, gelirlerin yüzde 50 civarında artmasını bekliyor. Bu teknoloji, ülkede imal edilen mallara ilişkin inkar edilemez veriler sunarak kuruluşumuzun Nijerya işletmeleri için tüm dünya çapında güven tesis edilmesine yardımcı olmasını sağlamaktadır.”

"Faktoring ve tedarik zinciri finansmanı konusunda Oracle’ın Blockchain platformunun kullanılması, heterojen sistemler boyunca parçalara ayrılmış bir süreçten ortak bir tabana geçmemize imkan sağlamakta olup bu da referans olarak kullanılması, sorunları çözmesi ve süreçleri basitleştirmesi sayesinde herkesin güvenebileceği bir platformu ortaya çıkartmaktadır,” diyor Neurosoft CEO’su Nikolaos Vasilonikolidakis. “Faktoring sektöründe riskin en aza indirilmesi çok önemlidir ve Oracle’ın Blockchain de işlemlerin neredeyse gerçek zamanlı olarak tamamlanmasına yardımcı olarak ortak bir fikir birliği sağlamaktadır.”

“Oracle’ın Blockchain platformu sayesinde Sofbang, müşterilerimiz için akıllı sözleşmelere dayalı tedarik zinciri çözümleri oluşturabiliyor,” diyor Softbang’in Ürün Geliştirme Müdürü Michael Ribet. “Bu sistemin zengin fonksiyonlarından, güçlü ölçeklenebilirliğinden ve Blockchain teknolojisini işlerimiz açısından kritik olan mevcut uygulamalarla sorunsuz biçimde entegre edebilecek şekilde tasarlanmasından memnunuz. Müşterilerimiz, Oracle Blockchain Bulut Hizmeti aracılığıyla ticari iş ortaklarıyla daha güvenilir ve hızlı bir şekilde iletişim kurarak verimliliklerinde yüzde 35’e varan oranlarda artış bekliyor.”

“Güneş enerjisi projesi ekosistemindeki paydaşların, kesin kayıtlar içeren tek bir bilgi kaynağına ihtiyaç duyduklarını fark ettiğimizde bu yılın başlarında Enerji Blockchain Ağı’nın kurulmasına yardımcı olduk, böylece paydaşlar proje durumu verilerine güvenebileceklerdir,” diyor Solar Site Design’ın CEO’su Jason Loyet. “Artık neredeyse gerçek zamanlı olarak her bir projenin durumunu programlayabiliyor, projede ilerlemek için gerekenleri listeleyebiliyor ve değer katkılarını da ödüllendirebiliyoruz. NetSuite’in SuiteCloud Geliştirme Platformu ile Oracle‘ın Blockchain platformunun hazır Blockchain API’leri ile bu kadar kolay bir şekilde entegre olmasından ve bu sayede de akıllı sözleşmeleri geliştirmenin, projeleri ve ödül programlarını yönetmenin yeni yöntemlerini keşfedebiliyor olmaktan çok memnunuz.”


İletişim bilgileri
Deniz Sağcı
Kurumsal İletişim Müdürü Oracle Türkiye
+902123296700
deniz.sagci@oracle.com
Oracle Hakkında

Oracle Bulut, ERP, HCM ve CX için eksiksiz SaaS uygulama paketleri sunmasının yanısıra Amerika, Avrupa ve Asya’nın dört bir yanındaki veri merkezlerinden sınıfının en iyisi veritabanı Platform Hizmetleri (PaaS) ve Altyapı Hizmetleri (IaaS) de sunmaktadır. Oracle (NYSE:ORCL), hakkında daha fazla bilgi için, lütfen www.oracle.com/tr adresinde bizi ziyaret edin.

Ticari Markalar

Oracle ve Java, Oracle’ın ve/veya iştiraklerinin tescilli ticari markalarıdır. Diğer isimler, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir.


Basın İlgili Kişisiyle Görüşün

Deniz Sağcı

  • +902123296700