Oracle Cloud Compliance Dashboard

Çeşitli bulut hizmetlerinin sunulduğu onaylar hakkında bilgi edinmek için Bulut Uyumluluğu konsolunu görüntüleyin.

Oracle Cloud Güvenliği

Oracle, Cloud Security Alliance (CSA) tarafından tanımlanan endüstri standardı bir değerlendirme olan Consensus Assessment Initiative Questionnaires (CAIQs) kullanarak bulut güvenliği değerlendirmelerini yayınlamaktadır. CAIQ'lar, kuruluşunuzun bulut sağlayıcılarının güvenlik uygulamalarını karşılaştırması için etkili bir yol sağlar. Oracle, bulut müşterilerinin yasal ve mevzuata uygunluk yükümlülükleri ışığında bulut hizmetlerini kullanmanın uygunluğunu belirlemek için bulut stratejilerini analiz etmelerini önermektedir.


Oracle Bulut Güvenliği Uygulamaları

Oracle bulut güvenliği ilkeleri ve uygulamaları, standart sözleşmelerde ve bulut hizmetlerinin koşullarını, hizmet açıklamalarını ve sunumunu yöneten politikalarda belgelenmiştir. Bulut hizmetlerine yönelik bu sözleşmeler ve politikalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için.