Oracle Cloud Free Tier

Uygulama yazılımlarını Oracle Cloud'da ücretsiz olarak oluşturun, test edin ve dağıtın.

DevOps nedir?

DevOps nedir? Basit bir şekilde ifade etmek gerekirse DevOps genellikle ayrı ayrı ele alınan iki işlevin birleşimidir: geliştirme ve operasyon. DevOps'un bu tanımı, kavramın ne olduğunu ifade eder. "Neden" sorusunun yanıtı ise daha kolaydır. Standartları temel alan, kendini kanıtlamış bir orta katman platformuyla desteklenen standartlaştırılmış geliştirme metodolojisi, açık iletişim ve belgelendirilmiş süreçler, uygulama geliştirme ve yönetim döngülerini iyileştirir, çeviklik sağlar ve BT altyapınıza daha fazla kullanılabilirlik ve güvenlik sunar. DevOps'un kullanıcıları, ürünleri ve süreçleri birbirine bağlamaya yönelik olduğu açıkça görülebilir. DevOps, BT'yi işletmeye bağlamaya yöneliktir.

DevOps: Geliştirmeyle operasyonu bir araya getirir

Geliştirme:

Yapay zeka/makine öğrenimi, kapsayıcılar ve sunucusuz çözüm işlevleri gibi gelişmiş özelliklerden yararlanabilen kurumsal uygulamalar için varlıkların paylaşılmasından kod ve algoritma yazmaya kadar, geliştirmeyi bir araya getirmek için gereken altyapı. Buna ek olarak, test, arşivleme, hata izleme ve diğer kritik görevler de geliştirme aşamasında, lansmana doğru giden yolda ele alınır. Geliştirme için kullanılan bazı ortak araçlar: Kod girişi için Git, kod havuzlarını yönetmek için Github veya gelişen Bitbucket.

İşlemler:

Bir uygulama dağıtıldıktan sonra, operasyon tarafı bulut platformlarının işle ilgili zorluklarının karşılandığından emin olmaya odaklanarak işlemleri devralır. Kullanıcı güvenliği, veritabanı yönetimi, üretim iş yüklerinin ölçeklenebilirliği ve uygulama düzeltme eki gibi sorunlar bu işlevde ele alınır. Operasyon için kullanılan ortak araçlardan bazıları: Altyapı ve konfigürasyonları yönetmek için Terraform, Ansible, Puppet ve Chef.

Birçok organizasyonda, bu iki işlev farklı silolarda yer alır. DevOps, üretkenliği en üst düzeye çıkaran birleşik bir altyapı oluşturmak için geliştirme ve operasyonu bir araya getirir. Denklemin her iki tarafını da desteklemek için altyapının çevik, esnek ve ölçeklenebilir olması gerekir. Ayrıca, geliştiriciler ile operatörler/sistem yöneticileri arasında paylaşılan güvenlik ve kalite güvencesi ile ilgili girdi ve entegrasyonlar olmalıdır.

Sonuçta, yazılım geliştirme yaşam döngüsünün giderek artan hızında çalışırken kaynakları en üst düzeye çıkaran verimli bir model elde edilir. Bu durum, geleneksel yazılım geliştirme modelinde desteklenmesi daha zor hale gelmiştir. Özetle, güçlü bir DevOps modeli işletmelerin sorunları gidermelerine, kullanıcı büyümesini ölçeklendirmelerine ve daha hızlı yazılım ürünleri üzerinde geliştirme ve yineleme yolunda ilerleyerek müşterilere daha iyi hizmet etmelerini sağlar.

Çevik DevOps Döngüsü

DevOps ürün geliştirme sürecini nasıl hızlandırabilir?

Geçtiğimiz yirmi yıl içinde işletmeler, yazılımı neredeyse her alana (finans, eğlence, tüketici kullanımı, tedarik zinciri) entegre edecek şekilde kademeli bir değişimden geçmiştir. Bu işlevlerin her biri sayesinde, yazılımlar ve verilerin net entegrasyonu ortaya çıktı ve bu entegrasyonun daha yaygın hale gelmesiyle, performans ve güvenilirlik daha kritik bir konuma geldi. Kullanılabilirlik durumundaki tek bir hata veya kesinti, çok sayıda kullanıcıyı etkileyebilir ve milyonlarca gelir kaybına yol açabilir.

DevOps ve DevSecOps, sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat (CI/CD) sağlamak için yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) ihtiyacını gidermeye yönelik bir yöntem sunar. Geliştirme, operasyon ve güvenlik entegre edildiğinde, kaynaklar açısından pratik avantajlar elde edilir. Aynı zamanda, yaşam döngüsü boyunca daha hızlı iletişim ve iş birliği de mümkün kılınır. Bu gruplar arasında bir köprü oluştururken genel yazılım geliştirme yaşam döngüsünü kısaltma becerisi, DevOps'a her sektörde anlam ve değer kazandırır.

DevOps'un Avantajları

İşlevden bağımsız olarak çeviklik ve verimliliğe odaklanarak tüm yazılım geliştirme yaşam döngüsünü desteklemek için DevOps'un benimsenmesi bazı avantajlar sağlar:

  • Hızlanmayı sağlama: Çevik bir DevOps modeliyle teknoloji, yaşam döngüsünün mevcut ihtiyaçlarına göre optimize edilir. Çoğu durumda, DevOps bu süreci hızlandırmak için son teknoloji makine öğrenimi ve yapay zeka çözümlerini kullanır. Öyle ki, yakın zamanda BT operasyonlarında yapay zekanın kullanımını ifade eden AIOps terimi ortaya çıkmıştır. DevOps, otomasyona ve sürekli entegrasyon/teslimata vurgu yaparak personelin manuel görevler yerine inovasyona odaklanmasını da sağlar. Mühendisler, geliştirme tarafında kod kilometre taşlarına daha hızlı ulaşabilir veya daha etkili bir şekilde iş birliği yapabilirler. Sistem yöneticileri ise operasyon tarafında yeni uygulamaları ve altyapıyı kolayca sağlayıp güncellemek için otomasyon çerçevelerinden yararlanabilir.
  • Kalite: DevOps, hızlanmayı sağlayarak daha yüksek kalite ve güvenilirlik fırsatları sunar. Bu durum, geliştirme tarafında sorun çözme ve entegrasyona yönelik daha hızlı işbirliği ve daha iyi araçlarla başlar. Operasyon tarafında, daha küçük ve daha sık güncellemeler daha yüksek istikrar sağlar. Bu durum, kullanıcı tabanı için genel deneyim kalitesini artırır.
  • Güvenlik: DevOps kullanmak, genel güvenliğinizi artırmaya yönelik birkaç farklı katman sağlar. İşlevsel açıdan bakıldığında, DevOps bazı durumlarda güvenlik ekiplerinin entegrasyonunu içerir. Bu, zaman zaman DevSecOps adlı bir model olarak ifade edilir. Bu model, geliştirme ve operasyon ihtiyaçlarının yanı sıra güvenliği eşit derecede dengeler. Daha ayrıntılı düzeyde, DevSecOps'un hızı yapay zeka, otomatik uyumluluk ve otomatik kaynak yönetimiyle desteklenen hızlı düzeltme eki uygulama, denetimler ve analizlere olanak sağlar.
  • Ölçeklenebilirlik: Çevik kaynaklar, otomasyon ve yazılım geliştirme yaşam döngüsünün tamamını destekleme olanağı, altyapının gerektiğinde ölçeklendirmeyi destekleyecek şekilde tasarlandığı anlamına gelir. Ölçeklendirme, birçok farklı öğeyle ilişkili olduğundan teknolojinin bütünsel bir görünümünü desteklemek, kaynak yönetiminden düzeltme eki yayınlamaya kadar tüm işlemleri yönetirken verimli bir şekilde ölçeklendirme yapmaya yardımcı olur.

CI/CD nedir? Sürekli entegrasyon ve sürekli teslimat

Uygulamalarınızı bulutta verimli bir şekilde çalıştırmak için yazılımların hızlı şekilde sunulması kritik önem taşır. Sürekli Entegrasyon (CI), yeni yazılımların tek bir kod satırı kullanılarak sık sık birleştirilmesini ifade eder. Sürekli teslimat, sık döngülerde paketlenmiş yazılımın kod dışında üretimini ifade eder. Benzer şekilde, sürekli dağıtım ise paketlenmiş yazılımın periyodik döngülerde bir çalıştırma zamanı platformuna dağıtımını ifade eder. CI/CD'deki ilerleme, geleneksel uygulama geliştirme sürecini büyük ölçüde geliştirdi. CI/CD tabanlı süreç, geliştiricileri, kalite güvence mühendislerini ve operasyon yöneticilerini tek bir platformda bir araya getiren paradigma değişimi olan DevOps'u içerir.

Ancak CI/CD tabanlı uygulama geliştirme süreci daha da geliştirilebilir mi? En modern yaklaşım, daha fazla esneklik ve avantaj elde etmek için kapsayıcıları kullanmaktır.

Sürekli Entegrasyon (CI):

Yazılımlarım sürekli teslimatı için en kritik adım sürekli entegrasyondur (CI). CI, geliştiricilerin kod değişikliklerini (genellikle küçük ve artımlı) merkezi bir kaynak havuzuna kaydettikleri, bu işlem sonucunda otomatik derlemeler ve testleri başlatan bir geliştirme uygulamasıdır. Bu havuz, geliştiricilerin hataları üretime aktarmadan önce erken aşamalarda ve otomatik olarak yakalamalarını sağlar. Sürekli Entegrasyon ardışık düzeninde genellikle kod taahhüdünden temel otomatik linting işlemi/statik analiz gerçekleştirmeye, bağımlılıkları yakalamaya ve son olarak da yazılımı derleyip bir derleme oluşumu oluşturmadan önce bazı temel birim testleri yapmaya kadar bir dizi adım yer alır. Github, Gitlab gibi kaynak kodu yönetim sistemleri, Jenkins gibi CI araçlarının her kod girişinden sonra otomatik derlemeleri ve testleri çalıştırmaya başlamak için abone olabileceği web kancası entegrasyonu sunar.

Sürekli Teslimat (CD):

Sürekli teslimat, sürekli entegrasyon hikayemizin sona erdiği noktada başlar. CD, uygulamaların bulut altyapısı ortamlarına teslimatını otomatik hale getirir. Çoğu ekip, birincil üretim sunucusu dışında birden fazla geliştirme ve test ortamıyla çalışır. Sürekli teslimat, yeni ve test edilmiş kod değişikliklerini tüm bulut ortamlarında yayınlanması için otomatik bir yöntem sunar.

DevOps ve geliştiriciler

Geliştiriciler, CI/CD yazılım geliştirme yaşam döngüsünün kodlama adımları dışındaki süreçlerine de dahil olur. Geliştiriciler deneyimler, sezgi ve önceki başarılardan yararlanarak CI/CD döngüsünü bütünsel bir şekilde denetlemeye yardımcı olur. DevOps özellikleri kullanılan teknoloji yığınına bağlı olabileceğinden, DevOps ve Geliştirici bölümünü ziyaret ederek Oracle'ın sunduğu tekliflerden hangisinin kullanım senaryonuzda en iyi şekilde çalışacağını değerlendirin.