Sonuç Bulunamadı

Aramanız hiçbir sonuçla eşleşmedi

Oracle Yeni Bulut Yerel Servisleri Tanıtıyor

Bulut Yerel Nedir?

"Bulut yerel" teknolojiler, uygulama yazılımlarını oluşturmak ve çalıştırmak için buluttan yararlanır. Bu teknolojilerin ayırıcı özelliği konteynerlerin, mikroservislerin, sunucusuz işlevlerin, geliştirme hatlarının ve kod olarak ifade edilen altyapının kullanılmasıdır. Bulut yerel teknoloji, daha hızlı yazılım geliştirme ve dayanıklı, yönetilebilir, gözlemlenebilir ve dinamik olarak küresel kuruluş düzeylerine ölçeklenebilir uygulama yazılımları oluşturma olanağı sağlar.

Oracle, çok sayıda projenin gözetiminden sorumlu Cloud Native Computing Foundation'ın Platin üyesidir. CNCF'ye göre “bulut yerel teknolojiler yazılım geliştiricilerin muhteşem ürünleri daha hızlı geliştirmesine olanak sağlıyor.“ Şu örnekleri değerlendirin:

 • Konteyner kullanımı daha iyi düzeyde ortam tutarlılığı, daha hızlı dağıtım, taşınabilirlik ve ölçeklenebilirlik sağlar
 • Mikroservis kullanımı farklı ekiplerin aynı anda bir uygulama yazılımının farklı bölümlerini oluşturup test etmesini sağlayarak yazılım geliştirme sürecini hızlandırır
 • Sürekli entegrasyon kullanımı geliştiricilerin hızlı bir şekilde yazılım yapıları üzerinde yineleme yapmasına olanak sağlar
 • Kod olarak altyapı kullanımı sunucu, depolama ve ağ dağıtımına harcanan zamanı azaltarak verimliliği artırır

CERN WebLogic Dağıtım Süresini Azaltmak için Kubernetes Kullanıyor

“Kubernetes ve konteynerler CERN'in Oracle WebLogic Server deneyimlerini iyileştirmek dahil olmak üzere geliştiricilerin ihtiyaçlarına daha fazla odaklanmak ve bakım görevlerini azaltmak amacıyla kritik Java uygulama yazılımlarının dağıtımını iyileştirmesine olanak sağlıyor. Bu bağlamda Oracle, WebLogic yapılandırması için gereken süreyi önemli ölçüde azaltmamıza yardımcı olan bir açık kaynak aracı sağladı. Aynı zamanda veritabanlarımız ve WebLogic için olağanüstü durum kurtarma çözümümüzün yerine Oracle Cloud Infrastructure ve Kubernetes teklifinden yararlanmak üzere gereken çalışmaları gerçekleştiriyoruz.”

Antonio Nappi, Geliştirme/Operasyon Mühendisi, CERN

 

"Sauce, markaları özgün video içerikleri oluşturmak üzere güçlendiren, ekiplere yönelik bir video iş birliği ve oluşturma platformudur. Oracle Cloud Infrastructure üzerinde Oracle Container Engine for Kubernetes çözümü, bulut tabanlı video iş birliği platformumuzu küresel bir kullanıcı kitlesine ölçeklendirerek özellikle video kodlama dönüştürme ve video oluşturma alanlarında olmak üzere güvenilirliği ve performansı artırırken kullanıcı topluluğumuzu da büyütmemize olanak sağladı.

Jon Girven, Kurucu Ortak ve CTO, Sauce Video

Bulut Yerel Zorlukları ve Oracle'ın Değeri

Bulut Yerel Zorlukları

Cloud Native Challenges

Bulut yerel teknolojileri geliştiricilerin, Geliştirme/Operasyon uzmanlarının ve yazılım mimarlarının zorluk çıkarabilecek yeni bir dizi çerçeveyi benimsemesini gerektiriyor.

 • Kendin Yap (DIY) yaklaşımları kurumsal sınıf güvenilirlik, güvenlik, ölçekleme ve yönetilebilirlik sunamayabilir
 • Bölünmüş araçların entegre edilmesi karmaşık ve bakımının yapılması pahalı olabilir
 • Tescilli çözümler organizasyonları özel API'ler ve standart dışı yazılım altyapıları kullanan satıcılara mahkum edebilir.

Bulut Yerel için Oracle'ın Değeri

Value for Cloud Native

Oracle, genel, özel ve hibrit bulutlar genelinde üretkenliği artırabilen, riski azaltabilen ve inovasyonu hızlandırabilen bir dizi servis sunar.

 • Oracle Cloud Native Services çözümleri uygulama yazılımlarınızı daha hızlı ve kolay bir şekilde dağıtmanızı, izlemenizi ve ölçeklendirmenizi sağlar
 • Oracle Cloud Native Services yüksek düzeyde kullanılabilir, güvenli ve yüksek performanslı altyapı için Oracle Cloud'dan yararlanan kurumsal sınıf çözümlerdir
 • Oracle Cloud Native Services değiştirilmemiş açık kaynak yazılımı üzerinde oluşturularak ister şirket içinde ister bulut ortamında birbiri ile çalışabilen teknolojilerden yararlanabilmenizi sağlar
 • Oracle Cloud Native Services çözümleri eksiksizdir, konteynerler geneline yayılır, hatları oluşturur, kod olarak altyapı, sunucusuz işlevlerini sağlar, izleme/uyarı, bildirimler, etkinlikler, akış ve çok daha fazlasını sunar

Oracle Cloud Native Services

Container Engine for Kubernetes simgesi

Container Engine for Kubernetes

Genel Kullanılabilirlik

Bu geliştirici dostu ve kurumsal kullanıma hazır yönetilen servis, yüksek düzeyde kullanılabilir Kubernetes kümelerini Oracle Cloud Infrastructure denetimi, güvenliği ve performansı ile çalıştırırken aynı zamanda CNCF ekosistemine uyum sağlar ve hızına ayak uydurur.

Registry simgesi

Registry

Genel Kullanılabilirlik

Kullanıcıların konteyner görüntülerini kolaylıkla saklamasına ve paylaşmasına olanak sağlayan yüksek düzeyde kullanılabilir bir konteyner kayıt servisidir. Registry, kullanıcıların Docker CLI ile görüntüleri itip çekmesine veya görüntüleri doğrudan Oracle Container Engine for Kubernetes dağıtımlarına çekmesine olanak sağlar.

Oracle Functions simgesi

Oracle Functions

Sınırlı Kullanılabilirlik

Ölçeklenebilir, çoklu kullanıcılı sunucusuz işlevler kullanıcıların hiçbir altyapı kavramı hakkında bilgi sahibi olmadan iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere kod yazmaya odaklanmasına olanak sağlar. Kullanıcıların yalnızca kullanılan bilgi işlem süresi için ödeme yapması gerekir ve kodun çalışmadığı zamanlarda hiçbir ödeme yapmaları istenmez.

Streaming simgesi

Streaming

Sınırlı Kullanılabilirlik

Bu yüksek düzeyde kullanılabilir, ölçeklenebilir ve çoklu kullanıcılı akış platformu akış verilerinin toplanmasını ve yönetilmesini kolaylaştırır. Streaming, pek çok kaynaktan büyük miktarda veri toplanan ve bu verilerin gerçek zamanlı olarak işlenmesi gereken IoT, güvenlik ve tedarik zinciri gibi uygulama yazılımlarının çalışmasını sağlar.

Resource Manager simgesi

Resource Manager

Sınırlı Kullanılabilirlik

Bu yönetilen servis, tüm Oracle Cloud Infrastructure kaynaklarını ve servislerini kullanıma alabilir. Resource Manager, sektör standardında Terrafom kullanımı ile altyapıyı açıklamalı olarak yöneterek (yani kod olarak altyapı) yapılandırma hatalarını azaltır ve üretkenliği artırır.

Monitoring simgesi

Monitoring

Sınırlı Kullanılabilirlik

Bu entegre servis, Oracle Cloud Infrastructure bünyesindeki tüm kaynaklardan ve servislerden alınan metrikleri raporlar. Sistemin sağlık durumu, performansı ve kapasitesi hakkında bütüncül bir görünüm elde etmek üzere önceden tanımlanmış metrikleri ve panoları ya da servis API'sini kullanın. İzleme servisi, bu metrikleri takip etmek ve değişiklik gösterdiklerinde ya da tanımlanan eşikleri aştıklarında işlem yapmak üzere alarmlar içerir. Alarmlar, kullanıcıların servis düzeyinde hedefleri gerçekleştirmesine ve kesintilerin önüne geçmesine yardımcı olan kritik bir servistir.

Notifications simgesi

Notifications

Sınırlı Kullanılabilirlik

Bu ölçeklenebilir servis, mesajları e-posta ve PagerDuty gibi dağıtılan bileşenlere gönderir. Notifications servisi sayesinde kullanıcılar Oracle Cloud Infrastructure hakkındaki mesajları yayın-abone düzeni ile kolaylıkla çok sayıda aboneye iletebilir.

Events simgesi

Events

Çok Yakında Kullanımda

Bu teklif kullanıcıların sistem veya kullanıcı eylemi ile başlatıldığında Oracle Cloud Infrastructure kaynaklarının durumundaki değişikliklere yanıt vermesine olanak sağlar. Events servisi, bilgileri nesne deposuna saklayabilir veya işlem yapmak üzere Oracle Functions servisini, kullanıcıları bilgilendirmek üzere Notifications servisini veya harici servisleri güncellemek üzere Streaming servisini tetikleyebilir.