Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynaklarının Önemi

Margaret Lindquist | Sağlık Hizmetleri İçerik Stratejisti | 23 Mart 2023

Her sağlık sisteminin temeli, hasta sonuçlarından ve memnuniyet seviyelerinden doğrudan sorumlu olan çalışanlar, hasta bakıcılar ve destek personelidir. Sağlık hizmetlerinde insan kaynakları ekipleri bu çalışanları işe alma ve göreve başlatma, pozitif ve şefkatli bir iş yeri kültürünü teşvik etme, çalışanların kariyerlerini geliştirmelerine yardımcı olma, kurumlarının ve çalışanlarının bir dizi güvenlik, gizlilik, eğitim ve diğer politika ve mevzuata uymasını sağlama sorumluluğunu üstlenir. Ciddi çalışan eksikleri, artan çalışan tükenmişliği ve yükselen işçilik maliyetleri gibi büyük zorluklarla karşı karşıya kalan sağlık hizmetleri İK ekiplerinin düşünceli, yenilikçi programlar ve politikalar geliştirmesi gerekir.

Sağlık Sektöründe İK Nedir?

Sağlık hizmetleri kuruluşlarındaki İK grupları, çalışan bulma, işe alma, en iyi yetenekleri cezbetmek ve elde tutmak için gereken ücret ve yan hak paketleri konularında üst düzey yönetime tavsiyelerde bulunma gibi tipik İK işlevlerinden sorumludur. Sağlık hizmetleri İK ekipleri, sektöre özgü çok ciddi zor zorluklarla da karşı karşıyadır. Sertifikalar, güvenlik, gizlilik ve diğer alanları kapsayan çok sayıda federal ve eyalet resmi düzenlemesinin iletilmesinden ve izlenmesinden sorumludurlar. Çalışan bulmakta rekabetin özellikle yoğun olduğu ve adayların pek çok seçeneğinin bulunduğu bir sektörde işe alım yapıyorlar. Her gün stresli durumlarla karşı karşıya kalan, fiziksel koruma ve zihinsel sağlık desteği gerektiren bir iş gücünü gözetiyorlar. Hasta ve çalışan kayıtlarının gizliliğini korumak için BT ile iş birliği yapıyorlar. Tükenmişliği azaltmak için personel çalışma programı belirleme süreçlerini düzenlemek üzere yöneticilerle birlikte çalışıyor, hasta memnuniyetini artıran ve olumlu hasta sonuçları sağlayan programlar geliştiriyorlar. Örneğin performans iyileştirmeleri ve hasta sonuçlarıyla ödemeleri birbirine bağlayan ücretlendirme ve prim sistemleri tasarlıyorlar.

Ana Fikirler

  • Sektör İK ekiplerinin yalnızca yasal gereksinimlere uymak için değil, COVID-19 pandemisi ile daha da kötü hale gelen ciddi hemşire, doktor ve sağlık profesyoneli eksiklerine rağmen için canlı bir iş gücü oluşturmak amacıyla çalışanların eğitim ve gelişim programlarını geliştirmesi, takip etmesi ve uygulaması gerekiyor.
  • Pozitif bir çalışma kültürü oluşturmak ve sürdürmek, yeni yetenekleri çekmek, mevcut çalışanların katılımını sağlamak ve inovasyonu teşvik etmek için çok önemlidir. Ayrıca, hasta sonuçlarını ve memnuniyet seviyelerini de daha iyi hale getirebilir. İş gücü kültürlerinden memnun olan ve takdir edildiğini hisseden çalışanların hasta bakımına öncelik verme olasılığı daha yüksektir.
  • İK, eğitim programları oluşturmakla ve kapsamlı bir göreve başlatma ve çalışan geliştirme süreci kapsamında katılımı zorunlu kılmakla görevlendirilmiştir. Yetersiz eğitimli ve iyi eğitimli bir çalışan arasındaki fark, hastalar için ölüm kalım meselesi olabilir.

Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Açıklaması

Sağlık hizmetlerinde İK yöneticileri diğer sektörlerdeki meslektaşlarının tüm sorumluluklarının yanı sıra sağlık hizmetlerine özel pek çok sorumluluğa sahiptir. Yüksek çalışan sirkülasyonu oranlarının yönetilmesi, çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığı için destek sağlanması, yasal sertifika uyumluluğunun izlenmesi, hasta sonuçları ve memnuniyet düzeylerine dayalı olarak başarının ölçülmesi (kuruluşun mali performansının aksine) bunlar arasında yer alır.

Sağlık hizmetleri İK ekipleri, kuruluşlarının en nitelikli adayları kendilerine çekmesini sağlayan işe alım uygulamaları geliştirir ve yüksek düzeyde rekabetin yaşandığı iş piyasasında cazip ücretlendirme ve teşvik paketleri oluşturmak için üst düzey yönetimle birlikte çalışırlar. Çalışanların yasal olarak zorunlu sertifikalara sahip olduğundan emin olurlar. Çalışanların ihtiyaç duydukları İK araçlarına ve sistemlerine sahip olduklarından emin olmak için teknoloji trendlerini yakından takip ederler. Belki de en önemlisi, çalışanların iş birliği yaptığı, endişelerini yönetimle rahatça paylaşabildiği ve yaptıkları önemli işlerden dolayı takdir edildiklerini hissettikleri pozitif bir çalışma kültürünü teşvik etmekten sorumludurlar. Çalışan sirkülasyon oranını azaltmak ve hastalara en iyi ilginin gösterilmesini sağlamak için ideal bir ortam yaratırlar.

Sağlık Hizmetlerinde İK'nın Önemi

Çalışanları işe alma, elde tutma ve geliştirme sürecinin zor olabildiği bir sektörde, İK departmanının öneminden ne kadar söz etsek az gelir. Sağlık hizmetleri İK ekipleri, karmaşık devlet düzenlemeleri ve sendika sözleşmelerinin yanı sıra sürekli artan iş gücü maliyetleriyle başa çıkmalıdır. Ayrıca fiziksel güvenlik, iş stresi ve çalışan eksiklerinden kaynaklanan benzersiz zorluklarla karşılaşırlar. Bu ekiplerin, ilk dördüne odaklanarak kuruluşlarının bu zorlukları aşmasına yardımcı olması çok önemlidir.

Çalışan Savunucusu Olmak

Anketlerden, odak gruplarından, eğitim programlarından ve diğer yöntemlerden toplanan muazzam miktarda çalışan geri bildirimi dikkate alındığında, İK ekipleri ücretlendirmeden çizelgelemeye ve zindeliğe kadar her konuda çalışan savunucusu rolünü üstlenecekleri benzersiz bir konumda bulunuyorlar. Bu nedenle, çalışanların isteklerini ve ihtiyaçlarını üst düzey yöneticilere iletmekle kalmıyor, kıdemli liderlerin her zamankinden daha yüksek sirkülasyon ve sendika faaliyetleri dahil olmak üzere iş gücü eylemlerine hazırlıksız yakalanmamalarını sağlıyorlar.

Çalışan Sirkülasyonunu Azaltma

Sağlık kurumlarının çalışan sirkülasyonunu azaltmalarının kesin bir yolu yoktur. Ancak hepsinin atması gereken bir ilk adım vardır: Kuruluşu terk eden insanlara, özellikle yüksek performans gösterenlere bakmak ve onları elde tutmak için neler yapılabileceğini belirlemek. Esnek iş çizelgeleri, bol eğitim ve terfi fırsatları, insanların işlerinin sıradan kısımlarını otomatikleştiren teknoloji ve daha iyi ücretlendirme dahil olmak üzere en iyi uygulamalar listesiyle bu eylemleri karşılaştırın. Çıkış görüşmesi verilerini analiz etmenin yanı sıra, çalışanların sağlıklı bir iş-yaşam dengesini korumalarına, yaptıkları önemli ve sıkı işler için takdir edildiklerini hissetmelerine yardımcı olmak amacıyla, mevcut çalışanların kuruluş hakkında ne istediklerini ve nelerin geliştirilebileceğini araştırın. ABD Ulusal Biyoteknoloji Bilgileri Merkezi'nin araştırmasına göre, pozitif bir çalışma kültürü çalışan katılımını artırıyor, devamsızlığı azaltıyor ve hasta-klinik ilişkisini olumlu etkiliyor.

Yasalarla Uyumluluğu Koruma

Sağlık hizmetleri İK ekipleri, kuruluşlarının sektörü yöneten bir dizi yasaya uymasını sağlamakla sorumludur. ABD'de Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası (HIPAA, hasta verilerini korur), Acil Tedavi ve İş Gücü Yasası (EMTALA, ödeme olanaklarından bağımsız olarak hastanelerin acil servise gelen herkesi tedavi etmelerini gerektirir), Hasta Güvenliği ve Kalite İyileştirme Yasası (PSQIA, tıbbi hataları ve güvenli olmayan koşulları bildiren sağlık çalışanlarını korur) ve Sağlık Bilişim Teknolojisi Ekonomik ve Klinik Sağlık Yasası (HITECH, sağlık hizmetlerinin kalitesini, güvenliğini ve verimliliğini artırmak için teknolojinin kullanımını teşvik eder) bu yasalar arasındadır. Ayrıca belirli klinisyen türleri için geçerli olan sayısız yasal düzenleme vardır. Örneğin, Massachusetts'te solunum terapistlerinin her iki yılda bir 15 saatlik sürekli eğitimi tamamlamaları gerekir. Çeşitli pozisyonların gereksinimlerinin izlendiğinden ve çalışanların güncel gereksinimleri karşıladığından emin olmak İK'nın sorumluluğudur. İK ayrıca, çalışanları çeşitli yasalara nasıl uyacakları konusunda eğiten ve dava potansiyelini en aza indiren programlar geliştirmek ve uygulamak için kuruluşun hukuk ekibiyle yakın iş birliği içinde çalışır.

Sağlık Hizmetleri İnsan Kaynaklarında 10 En İyi Uygulama

Sağlık hizmetlerinde İK faaliyetleri, çalışanları işe almak ve işten çıkarmak, yan hakları ve bordroyu yönetmekten çok daha fazlasını içerir. Sağlık hizmetleri sektörü; artan devlet düzenlemeleri, artan çalışan sirkülasyonu, bakım sunma ve izlemeye yönelik teknoloji tabanlı yeni yöntemlerle büyük bir dönüşüm geçiriyor. Bu durum karşısında İK yöneticilerinin yeni stratejiler, programlar ve politikalar geliştirmesi gerekir. İşte 10 en iyi uygulama.

1. Eğitim ve ilerleme için fırsatlar sunma

Yeni çalışanları eğitmek, mevcut çalışanların eğitimlerinin geri kalmamasını sağlamak sağlık hizmetleri sektöründe bir zorunluluktur. Yetersiz eğitimli ve iyi eğitimli bir çalışan arasındaki fark, hastalar için ölüm kalım meselesi olabilir. İK, eğitim programları oluşturmaktan ve kapsamlı bir göreve başlatma ve çalışan geliştirme süreci kapsamında katılımı zorunlu kılmaktan sorumludur. Bu sayede temel yasal uyumluluktan daha yüksek çalışan elde tutma oranlarına ve daha iyi hasta bakımına kadar çeşitli avantajlar elde edilir. Çalışanlara eğitim yenileme son tarihlerini hatırlatan yazılımlar kullanmak ve ilerleme durumlarını izlemek önemlidir.

2. Esnek çalışma seçenekleri sunma

"Gelecek Sağlık Endeksi 2022" raporuna göre sağlık çalışanlarının 1 numaralı isteği, iş gücü esnekliğinin artırılması. İşverenler, uygun roller için uzaktan çalışma seçenekleri sunarak, çalışanlara çalışma saatleri üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak ve çalışanlara mobil cihazlarındaki bir uygulama ile mesai değiştirebilme olanağı sunan çizelgeleme yazılımı kullanmak gibi çeşitli yollarla bunu başarabilir. En yeni insan sermayesi yönetimi (HCM) çizelgeleme uygulamaları, mevcut vardiyaları bir çalışanın sertifikalarına ve deneyimine göre de filtreleyebilir.

3. İmza primleri vermeyi düşünün

İşe alım ajansı Avant Healthcare Professionals'ın anketine göre, sektör genelindeki iş gücü eksikliği karşısında hastanelerin üçte ikisi yetenekli klinisyenleri, hemşireleri ve diğer uzmanları işe alırken imza primi veriyor. Pandemiden önce %40'tan azının bu tür primler verdiği düşünülünce bu önemli bir artış. Hemşirelik ilan panolarındaki iş ilanlarının analizine dayanarak hemşireler için ortalama imza primleri yaklaşık 15.000 ABD dolarıdır. Bu primler, iki farklı sağlık işvereninin teklifleri arasında gidip gelen adaylarla el sıkışmak için en iyi şekilde çalışır. Bir adayın taşınma masrafları nedeniyle teklifi kabul etmesinin zor olduğu durumlarda, imza primleri, anlaşma sağlamak için gereklidir.

4. Pazar lideri ücretlendirme paketleri oluşturma

Pazar lideri ücretlendirme paketleri, maaş ve primlerin ötesine geçer. Çalışanlar tıbbi ve diş sigortası, hayat sigortası, ücretli izin ve emeklilik tasarruf planı gibi temel düzey yan haklar bekliyor. Ancak spor salonu üyeliği, eğitim bursu, finansal planlama kaynakları, çocuk bakım destekleri ve ulaşım yan hakları da diğer ücretlendirme yöntemleri arasında sayılabilir. Yetenekli sağlık hizmetleri liderlerinin atması gereken ilk adım, önceliklerini anlamak için çalışanlarla konuşmaktır. Alacağınız yanıtlar sizi şaşırtabilir.

5. Kültürü vurgulama

Pozitif bir çalışma kültürü oluşturmak ve sürdürmek, iş adaylarını cezbetmek, mevcut çalışanları elde tutmak ve inovasyonu teşvik etmek için çok önemlidir. Ekip kültürlerinden memnun olan ve takdir edildiğini hisseden çalışanların hasta bakımına öncelik verme olasılığı daha yüksektir. Hatta National Health Service tarafından yapılan araştırma, başarısız kuruluş kültürlerinin hasta ölüm oranlarının artmasına neden olduğunu gösteriyor. Kapsamlı ve ilgi çekici bir çalışan oryantasyon süreci yaratmak, bir mentorluk programı oluşturmak, çalışan başarılarını (hem büyük hem de küçük) takdir etmek ve ödüllendirmek; anketler, canlı ekip oluşturma ve strateji toplantıları aracılığıyla üst düzey yönetimle açık bir diyalog teşvik etmek sağlık kuruluşlarının iş yeri kültürlerini daha iyi hale getirmek için atabilecekleri adımlar arasındadır.

6. Teknoloji ve otomasyonu benimseme

Bir dizi teknoloji, maliyetleri düşürme ve doktorların memnuniyetini, hasta deneyimlerini ve sağlık sonuçlarını daha iyi hale getirme potansiyeliyle sağlık hizmetlerini dönüştürüyor. Tele-sağlık, giyilebilir cihazlar ve mobil sağlık uygulamaları gibi yeni teknolojilerden bazıları, klinisyenlerin hastalarla doğrudan bağlantı kurmasını sağlarken, mobil çizelgeleme ve yetenek yönetimi uygulamaları yönetim görevlerini otomatik hale getirir ve personelin kişiye özel kariyer yolları oluşturmasına olanak tanır. Çalışanların bu yeni araçları kullanmak için ihtiyaç duydukları eğitimi almalarını sağlamak üzere BT ile yakın çalışma yürütmek İK'nın görevidir.

7. Tükenmişliği önlemeye odaklanma

Yakın tarihli bir Washington Post/Kaiser Family Foundation anketine göre sağlık çalışanları arasında tükenmişlik hissi her zamankinden yüksek seviyede. Sağlık çalışanlarının %55'i tükenmişlik belirtileri (kronik iş yeri stresi nedeniyle zihinsel ve fiziksel yorgunluk olarak tanımlanır) gösteriyor. %69 ile en yüksek oran ise 18 ila 29 yaş arasındaki çalışanlar arasında görülüyor. Sağlık hizmetleri işverenleri çalışan stresini hafifletmek amacıyla çalışanlara iş-yaşam dengelerini yönetmelerine yardımcı olmak için çalışma programlarına istedikleri anda erişme olanağı sunuyor. Yorgun çalışanlarla ilgilenmeye yönelik stratejiler ve destek mekanizmaları geliştiriyorlar. Örneğin, uzatılmış vardiyaları (12 saatten fazla) sınırlıyor, çalışanların birkaç saatte bir mola vermesine olanak tanıyor ve uyku odaları sağlıyorlar. Bazı hastaneler yorgunluk belirtileri için birbirlerini izleyen "yorgunluk arkadaşları" bile belirliyor. Sağlık hizmetleri kuruluşları çalışanların vardiyaları bölmelerini veya dinamik vardiya değişiklikleri yapmalarını da kolaylaştırıyorlar. Bazı kuruluşlar, çalışanları özel olarak erişebilecekleri ruh sağlığı kaynaklarına bağlıyor. Ayrıca, yöneticilere empatik liderlik konusunda eğitim veriyorlar. Bu da onları belirli aralıklarla yapılan süreç kontrolleri sırasında değil düzenli olarak çalışanlarla ilişki kurmaya teşvik ediyor.

8. İş güvenliği sağlama

En son U.S. News & World Report Best Jobs sıralamasına göre, en güvenli 20 işin on bir tanesi sağlık hizmetlerindedir. Solunum terapisti, kardiyovasküler teknoloji uzmanı ve epidemiyolog listenin zirvesinde yer alıyor. Mesleğin en yüksek seviyelerinde olanlar için işini koruyabilmek önemli bir endişe değildir. Bununla birlikte, klinik olmayan sağlık hizmetleri pozisyonlarındaki çalışanlar daha az iş güvenliğine sahiptir. İK onlara eğitim ve gelişim programları sunmalı ve farklı departmanların ihtiyaçları değiştikçe kuruluş içinde kariyer hareketliliğini kolaylaştırmalıdır.

9. Ekiplerin kendi kendilerini yönetmelerine izin verme

Kendi kendini yöneten çalışan ekipleri, belirli hedeflere çok az veya hiç denetim olmadan ulaşmak için görevleri planlama ve yürütme sorumluluğunu paylaşır. Bu model altında ekip üyeleri birbirlerine taahhütte bulunurlar ve bu taahhütler çalışma sürecini yönlendirir. Kendi kendini yöneten bir ekibin patronu olmasa da, hiyerarşi ve hesap verebilirlik faktörleri bulunur. Belirli becerilere sahip çalışanlar ilgili görevler için liderlik rollerini üstlenir. Daha yüksek çalışan katılımı ve daha düşük maliyetler kendi kendini yöneten ekiplerin avantajları arasındadır. Ayrıca, Journal of Health Organization and Management'a göre, kendi kendini yöneten ekipler kaynakları tahsis etmede daha etkilidir. Bu nedenle görevlere ve durumlara daha esnek yaklaşırlar.

10. Yasalar ve uyum konusunda güncel kalma

Sağlık hizmetleri İK ekipleri, yukarıda belirtilen ve hasta verilerinin gizliliğini koruyan HIPAA, hastanelerin ödeme güçleri olmasa da acil durum hastalarını tedavi etmesini gerektiren EMTALA ve güvenli olmayan iş yeri koşullarını bildiren sağlık çalışanlarını koruyan PSQIA dahil olmak üzere sektöre özel bir dizi yasa ve mevzuata uyumu sağlamak için kuruluşlarının hukuk departmanıyla yakın çalışma yürütmelidir. Bu federal yasalara ek olarak, farklı eyaletlerde farklı pozisyonlar için bir dizi farklı yasa ve lisans gereksinimi vardır. Yasalarla uymamak, maliyetli dava ve tazminatlar gibi cezaları gündeme getirebilir.

Oracle Cloud HCM ile Sağlık Hizmetleri Personelinin Katılımını Sağlayın ve Çalışan Sirkülasyonunu Azaltın

Yetenekli çalışanlar için zorlu rekabet, maaşların artması ve çalışanların iş-yaşam dengesine yönelik artan talepleri, sağlık hizmetleri İK ekiplerinin her gün karşı karşıya kaldığı zorluklardan yalnızca birkaçıdır. Sağlık hizmetleri kuruluşları, Oracle Fusion Cloud Human Capital Management'ta oluşturulan özel sektör olanaklarını kullanarak işe alım sürecini otomatikleştirir ve daha iyi hale getirir, personel planlamasını kolaylaştırır, personelin gerekli eğitimleri alabilmesini sağlar, çalışanların birbirleriyle ve yönetimle etkileşim kurmasına yardımcı olur. Bunların tümü daha iyi hasta bakımı sunma hedefine katkıda bulunur. Ayrıca, bu HCM hizmetleri bulutta sunulduğu için, personel bunlara her yerden, masasında, iş sahasında, evde veya hareket halindeyken erişebilir.

Oracle ME bulut platformunu kullanarak insanları cezbeden, geliştiren ve katılımlarını sağlayan bir iş yeri kültürü oluşturmak için neler yapabileceğinizi öğrenin.

Sağlık Hizmetlerinde İK'nın Önemi SSS

Sağlık hizmetlerinde insan kaynaklarının örnekleri nelerdir?
Tüm İK uzmanlarının ilgilendiği işe alım, yan hak yönetimi ve iş akdi sonlandırma süreçlerinin ötesinde, sağlık hizmetlerindeki İK çalışanları, dönüşen devlet düzenlemeleri ve sertifika gereklilikleri, iş gücü güvenliği endişeleri ve kurumun her kademesindeki çalışanların tükenmişlik salgınıyla başa çıkmalıdır.

İK bir hastanede neler yapar?
Hastane İK ekipleri, işe alım gibi tipik İK işlevlerini yerine getirir, ücret ve yan hak paketleri konusunda üst düzey yönetime tavsiyelerde bulunur. Hastane İK sorumlulukları devletin eğitim, güvenlik, gizlilik ve diğer alanlardaki düzenlemelerini izlemeyi ve zorunlu kılmayı; hasta sağlığı kayıtlarını korumak için BT ile birlikte çalışmayı, çalışanların kötü davranışlardan sorumlu tutulmasını ve anlaşmazlıkların adil biçimde çözüme kavuşturulması için disiplin süreçleri geliştirmeyi de içerir.

Sağlık hizmetlerinde görülen bazı insan kaynakları sorunları nelerdir?
Sağlık hizmetlerinde İK alanındaki en büyük zorluk, sektör genelinde iş gücü açığı yaşanırken, özellikle uzman doktorlar ve hemşireler gibi yetenekli çalışanları işe almak ve kurumda kalmalarını sağlamaktır. Artan maaş gereksinimlerini yönetme ve personel tükenmişliğini hafifletmek diğer sorunlar arasındadır.

HCM demosu isteyin ekran görüntüsü

Oracle Cloud HCM'nin en eksiksiz ve bütünleşik bulut HCM çözümünü nasıl sunduğunu görün.