Oracle WebLogic Server

Oracle WebLogic Server, işletme içinde ve bulut ortamında Java gibi kurumsal uygulama yazılımları geliştirmek, konuşlandırmak ve çalıştırmak için tasarlanmış birleşik ve genişletilebilir bir platformdur. WebLogic Server, Java Enterprise Edition (EE) ve Jakarta EE'nin sağlam, eksiksiz ve ölçeklenebilir bir uygulamasını sunar.

Oracle WebLogic Server
Kubernetes'te WebLogic Server

Kubernetes'te tam olarak desteklenen Oracle WebLogic Server, kullanıcıların kapsamlı Java servisleriyle modern konteyner uygulama yazılımlarını taşımalarına ve verimli bir şekilde oluşturmalarına olanak tanır. Kubernetes'te, şirket içinde veya bulut ortamında çalıştırmayı kolaylaştıran, eksiksiz bir açık kaynaklı araç seti olan WebLogic Kubernetes ToolKit'e göz atın.

WebLogic uygulama yazılımlarını bulut ortamında çalıştırın

Hızlı kullanıma açma özelliğinin yanı sıra altyapı ve fiyatlandırma seçenekleriyle Oracle WebLogic Server for Oracle Cloud Infrastructure, Java EE uygulama yazılımlarını bulut ortamında çalıştırmak için tam destek sağlar.

Neden Oracle WebLogic Server ile oluşturmalısınız?

Tam Java EE ve Jakarta EE uygulaması

Java EE ve Jakarta EE, kurumsal uygulama yazılımı geliştirme ve yönetiminin kolaylığına odaklanan güçlü bir teknoloji ve API kombinasyonu sağlar.

Bir bakışta Java EE
Jakarta EE

WebLogic ile geliştirin ve konuşlandırın

Oracle WebLogic Server 14.1.1 tanıtım belgesi (PDF)

Bulut ortamında nötr

Oracle WebLogic Server, ortamlar arasında tam uygulama yazılımı taşınabilirliği özelliği sayesinde Java uygulama yazılımlarının herhangi bir bulut ortamında ve ayrıca işletme içinde çalıştırılmasını destekler.

WebLogic Server for Oracle Cloud Infrastructure

Docker, CRI-O ve Kubernetes desteği

Microsoft Azure'da WebLogic Server

Oracle Yazılımlarını Bulut Bilişim Ortamında Lisanslama (PDF)

Oracle Private Cloud Appliance ve Kubernetes'te Oracle WebLogic Server (PDF)

Uygulama yazılımı modernizasyonu, pazara sunma süresini kısaltır

WebLogic Kubernetes ToolKit, kullanıcıların WebLogic Server etki alanlarını ve uygulama yazılımlarını Kubernetes'te kolayca konuşlandırmalarına olanak tanır. Zengin yönetim araçları ve API'ler operasyonları otomatik hale getirirken, başarısız düğümlerin otomatik olarak ölçeklendirilmesi ve otomatik olarak yeniden başlatılması yüksek erişilebilirlik sağlar. Mevcut WebLogic Server uygulama yazılımlarını Kubernetes'e taşırken entegre ve açık kaynaklı araç kullanımı sayesinde daha fazla çeviklik elde edin veya mikro servisleri taşınabilir bir şekilde çalıştırmak için Helidon'dan yararlanın.

Blog: WebLogic Kubernetes ToolKit'e genel bakış

Video: CERN, Kubernetes'te WebLogic'i kullanıyor (1:36)

Kurumsal uygulama yazılımı gereksinimleri için Oracle Integration

Oracle WebLogic Server, özel WebLogic Server uygulama yazılımlarınız için optimum performans, erişilebilirlik ve desteklenebilirliğin yanı sıra diğer kurumsal uygulama yazılımları ve sistemlerinizle entegrasyon sağlamak için Oracle ürün ve teknolojileri ile entegre edilmiştir.

Oracle Coherence, Helidon, Java SE ve GraalVM EE

WebLogic Server üzerinde oluşturulmuş Oracle Fusion Middleware

WebLogic Server ve Oracle RAC entegrasyonu

Oracle Autonomous Database'de WebLogic Server kullanımı

Oracle Applications

Kurumsal uygulama yazılımları için Oracle'dan buluta özgü Java

Dünyanın lider Java EE ve Jakarta EE uygulama yazılımı sunucusu

Tek bir birleşik uygulama yazılımı sunucusunda benzersiz performans, ölçek ve yönetilebilirlik elde edin. WebLogic Server, işletme içinde ve bulut uygulama yazılımları için elzem Java EE ve Jakarta EE platformudur.

Özellikler
 • Standartlara dayalı uygulama yazılımı geliştirme için tam Java EE ve Jakarta EE desteği
 • Operasyonları otomatikleştirmek için zengin yönetim araçları ve API
 • Yüksek erişilebilirlik için başarısız düğümlerin otomatik olarak ölçeklendirilmesi ve otomatik olarak yeniden başlatılması
 • Kubernetes konuşlandırma ve yönetim araçları
 • Daha yüksek performans ve erişilebilirlik elde etmek üzere Oracle Real Application Clusters (RAC) ile bağlantı için Active GridLink
 • Yüksek performanslı JMS mesajlaşma
 • Oracle Database ve Middleware ile entegrasyon

İşletme içinde ve bulut ortamında lider dağıtılmış önbelleğe alma çözümü

Oracle Coherence; uygulama yazılımları için yüksek erişilebilirlik, ölçeklenebilirlik ve düşük gecikme süresi, verimlilik ve performans sağlayan lider Java tabanlı dağıtılmış önbellek ve bellek içi veri ızgarasıdır.

Özellikler
 • Kurumsal uygulama yazılımları için ölçeklenebilir performans
 • Anahtar-değer nesnesi ve belge saklama
 • Disk kalıcılığı ile kümelenmiş önbelleğe alma
 • Hataya dayanıklı, otomatik parçalama
 • REST, Java, .NET ve C++ arayüzleri
 • Yüksek oranlı sorgulama ve olay yönetim işlemleri
 • Yerinde ve dağıtılmış işleme
 • Gerçek zamanlı veritabanı yenilemeleri için etkin önbellek
 • Çok bölgeli veri federasyonu
 • Çok dilli programlama için GraalVM desteği
 • Kubernetes için araç desteği
 • Garantili veri tutarlılığı

Oracle Cloud'da Oracle WebLogic Server için hızlı provizyonlama

Hızlı konuşlandırma ve esnek fiyatlandırma seçenekleriyle Oracle WebLogic Server for Oracle Cloud Infrastructure, bulut ortamında kurumsal Java uygulama yazılımlarını çalıştırmanın önerilen yoludur.

Özellikler
 • Hızlı provizyonlama
 • Esnek abonelik tabanlı fiyatlandırma
 • Oracle Autonomous Database ile yüksek erişilebilirlik ve kolay bağlantı özelliği
 • Otomatik konuşlandırmalar ve tam API erişimi
 • Desteklenen versiyon ve sürüm seçenekleri
 • Araç ve altyapı desteğiyle kolaylaştırılmış geçiş

Tüm müşteri başarı hikâyelerini görüntüleyin

WebLogic Server müşteri başarı hikâyeleri

Beeline logosu
CERN logosu
CMIC logosu
Maritz logosu
Maritz logosu

E-Business Suite, Oracle Cloud Infrastructure'a taşındı ve performansı 10 kat arttı

Oracle WebLogic Server için kullanım örnekleri

 • Java EE uygulama yazılımlarını modernleştirin

  WebLogic Server sayesinde operatör Kubernetes yönetim kabiliyetleri sağlarken Docker provizyonlama desteği sağlayan araçları konuşlandırın.

  Mimariyi görüntüleyin

 • Java uygulamalarını bulut ortamında çalıştırın

  Daha düşük maliyetle daha iyi performans elde etmek için Oracle WebLogic Server for Oracle Cloud Infrastructure'ı kullanarak mevcut işletme içi Java uygulama yazılımlarını buluta taşıyın.

 • Java mikro servisleri oluşturun

  Helidon, işlevsel programlamayı kullanarak modern ve buluta özgü Java uygulama yazılımlarında standartlara dayalı MicroProfile API'lerinden yararlanıyor.

30 Mart 2020

Oracle WebLogic Server 14.1.1 duyurusu

Will Lyons, Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü

Java Platform, Enterprise Edition (EE) 8 ve Java SE 8 ile 11 için destek özelliği eklenen Oracle WebLogic Server 14.1.1, yeni bir ana sürümdür. Konteynerlerde ve Kubernetes'te Oracle WebLogic Server'ı çalıştırmaya yönelik destek ve araçların yanı sıra Oracle Cloud'da sertifikalar dahil olmak üzere şirket içinde ve bulut ortamında desteklenmektedir.

Gönderinin tamamını okuyun

Öne Çıkan Bloglar

Tümünü görüntüleyin

Java uygulama yazılımlarını şimdi oluşturmaya başlayın


Oracle Cloud Free Tier'i Deneyin

Oracle WebLogic Server for Oracle Cloud Infrastructure'a 30 günlük ücretsiz erişim elde edin.


Buluta geçiş demosunu izleyin

İşletme içi bir uygulama yazılımının Oracle Autonomous Database'de çalıştırılan Oracle Cloud'a ne kadar kolay geçtiğini öğrenin.


Yardım Merkezi'ni ziyaret edin

WebLogic Server'da örnek bir Java uygulama yazılımı provizyonlamaya yönelik kaynakları edinmek için buradan başlayın.


Helidon konusunda yardım alın

Beş dakikadan kısa bir sürede bir Helidon uygulama yazılımı oluşturmak için gerekli kaynak ve kılavuzları bulun.